PROF.DR. ADİL NALÇACI    
Adı : ADİL
Soyadı : NALÇACI
E-posta : analcaci@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 03122965599
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/adil-nalcaci
Kişisel Akademik Bilgiler


AKADEMİK UNVANI/ADI SOYADI:

Profesör Doktor Adil NalçacıANABİLİM DALI:

Restoratif Diş TedavisiYABANCI DİL:

ingilizceDOĞUM TARİHİ ve YERİ:

08/05/1967 KastamonuİŞ TEL:

2125599FAKS NO:

2123954E-POSTA:

analcaci@dentistry.ankara.edu.trKİŞİSEL WEB SAYFASI:

Varsa link verilmesini istediğiniz web adresinizTEMEL EĞİTİM VE

AKADEMİK GELİŞİM:

 

Örnek:

2012- Profesör

2006- Doçent

1998- Doktora- Ankara Üniversitesi

1991-Mezuniyet-Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

1984Lise- İzmir Karataş  LisesiARAŞTIRMA ALANLARI:

Kompozit restorasyonlar, Polimerizasyon cihazlarıVERDİĞİ DERSLER:

Tükürüğün Diş hekimlğiindeki önemi, Diş hekimliğinde kullanılan el aletleri, Pin tutuculu restorasyonlar 

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER:

 

  

BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİK:

 

Quintessence Int., Ank Üni Diş Hek Fak Derg., Gazi Üni Diş Hek Fak Derg., Cumhuriyet Dent J., T Klin. Diş Hek Derg., J Dent Sci.KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER:

Işıkl ile polimerize edilen kompozit rezinlerin dönüşüm derecelerinin değerlendirilmesinde üç farklı yöntemin karşılaştırılmasıULUSLARARASI YAYINLAR:

 

Composite resin, cytotoxicity, microleakage, shear bond strength, residual mnomer, visible light curing unitsULUSAL YAYINLAR:

 

Kompozit rezin, toksisite, mikrosızıntı,

http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI:

 FAKÜLTEDE ALDIĞINIZ İDARİ GÖREVLER:

 GEREKLİ GÖRDÜĞÜNÜZ DİĞER BİLGİLER: