PROF.DR. GÜLSÜM ANÇEL    
Adı : GÜLSÜM
Soyadı : ANÇEL
E-posta : ancel@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0312 3191450
Ünvan : PROF.DR.
Birim : HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm : HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Gülsüm ANÇEL

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik

Hacettepe  Üniversitesi

1984

Y. Lisans

 Hemşirelik

Hacettepe Universitesi

1988

Doktora

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik

Hacettepe Universitesi

1996

 

AKADEMİK DURUM

Derece

Üniversite

Bölüm

Yıl

Yrd.Doç.

 Ankara Üniversitesi

 

Cebeci Sağlık Yüksek Okulu

2003-2010

Doçent

Ankara Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2010…

Profesör

Ankara Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2015

 

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Servis hemşiresi

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi

1984

Servis Başhemşiresi

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi

Psikiyatri Servisi

1985-1993

Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı(Cerrahi Bloklar Sorumlu hemşiresi)

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi

Erişkin Hastanesinin tüm cerrahi servisleri, psikiyatri servisi, kalp damar yoğun bakım, genel cerrahi yoğun bakım, beyin cerrahi yoğun bakım ve reanimasyon servislerinin yönetimi ve  hizmet-içi eğitiminden sorumlu

 

1993-2002

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü-Kalite ve  Eğitim Koordinatörü

 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi

 

2002-2003

Öğretim Üyeliği

Ankara Üniversitesi

Cebeci Sağlık Yüksek Okulu

2003…

Yüksek Okul Yönetim Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi

Cebeci Sağlık Yüksek Okulu

2003-2007

Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Ankara Üniversitesi,

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Nisan 2011-Temmuz 2014

Hemşirelik Ana Bilim Dalı  Başkanlığı

Ankara Üniversitesi,

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Nisan 2011-Temmuz 2014

Mevlana Programı Komisyon Başkanlığı

Ankara Üniversitesi,

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2014…

Diploma Denklik  Komisyon Üyeliği

Ankara Üniversitesi,

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2005…

 

Diploma Denklik  Komisyon Başkanlığı

 

2014…