ARŞ.GÖR. AYŞE NUR YAZGAN EKİCİ    
Adı : AYŞE NUR
Soyadı : YAZGAN EKİCİ
E-posta : anyazgan@ankara.edu.tr
Tel : 03122033106
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

I- BİREYSEL BİLGİLER

Adı:                             Ayşe Nur

Soyadı:                       YAZGAN EKİCİ

Doğum Yeri:              BOLU

Uyruğu:                       TC 

Doğum Tarihi:           1988

İletişim Adresi:          Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

                                      Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100, Tandoğan, Ankara   

II- EĞİTİM

  •   Doktora: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 2013-

·        Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 2010-2013

·        Lisans: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 2010

·        Lise: Bolu Fen Lisesi, 2005

·        İlköğretim: Özel Gürtan İlköğretim Okulu, 2002

 

III- UNVANLARI

2010: Eczacı

2013: Uzman Eczacı


IV- MESLEKİ DENEYİM

Mart 2011-                Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi       

                                    Farmakognozi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi 


V- YABANCI DİL

İngilizce

VI- SÖZLÜ BİLDİRİLERİ

Yazgan, AN., Yilmaz Sarialtin, S., Can Agca, A., Coban, T., Saltan Iscan, G., Sever Yilmaz, B. Determination of anti-inflammatory and antidiabetic activities of 14 Ballota taxa growing in Turkey. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 June, 2018, Ankara, Turkey.

VII- POSTER BİLDİRİLERİ

26–29 Haziran 2012, 10. ISOPS (International Symposium on Pharmaceutical Sciences), Ankara. “Total Phenol and Flavonoid Content and Radical Scavenging Capacity of Some Turkish Viburnum Species” Özçelik, H., Çoban, T., Özbilgin, S., Yazgan, A.N., Sever Yılmaz, B., Altun, M.L., Saltan, G.

Sezer Şenol, İlkay Erdoğan Orhan, Serkan Özbilgin, Ayşe Nur Yazgan, Betül Sever Yılmaz, M. Levent Altun, Gülçin Saltan, Exploring in vitro neurobiological activity of Viburnum orientale Pallas through enzyme inhibition and antioxidant assays,10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 June 2012, Ankara, Turkey.

Yazgan Ayşe Nur, Aslan-Erdem Sinem, Bakar Filiz, Sever-Yılmaz Betül, “Ballota acetabulosa (L.) Benth. Bitkisi Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar"  21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs – 1 Haziran 2014, Ürgüp.

Yazgan Ayşe Nur, Yılmaz Gülderen, Sever-Yılmaz Betül, “Ballota acetabulosa (L.) Benth. Bitkisi Üzerinde Anatomik Çalışma"  21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs – 1 Haziran 2014, Ürgüp.

9-12 Haziran 2015, 11. ISOPS (International Symposium on Pharmaceutical Sciences), Ankara. "ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF THYME AND SAGE OILS AGAINST SOME PATHOGENS" KAŞKATEPE BANU,KIYMACI MERVE EYLÜL, süzük serap,YAZGAN AYŞE NUR,ASLAN ERDEM SİNEM, cesur salih

9-12 Haziran 2015, 11. ISOPS (International Symposium on Pharmaceutical Sciences), Ankara. "Antimicrobial Activity of Some Bidens species" içöz ülkü gökçen,ERYILMAZ MÜJDE,YAZGAN AYŞE NUR,SEVER YILMAZ BETÜL,ALTUN MEHMET LEVENT

Banu Kaşkatepe, Serap Süzük, Merve Eylül Kıymacı, Sinem Aslan Erdem, Ayşe Nur Yazgan, Salih Cesur. Sağlık Hizmetleri ile ilişkili enfeksiyon etkeni olarak izole edilen GSBL pozitif Esherichia coli izolatları üzerine kekik yağının antimikrobiyal etkinliğinin agar dilüsyon ve sıvı mikrodilüsyon yöntemleri ile araştırılması. 3. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2015, Belek-Antalya, Türkiye.

Gökbulut Alper, Yazgan Ayşe Nur, Duman Hayri, Sever Yılmaz Betül “Total Phenolic Contents and Antioxidant Potential of Some Sideritis Taxa”, 13-14 July 2016, 20th International Congress Phytopharm, St. Petersburg. 

Banu Kaskatepe, Serap Suzuk Yildiz, Merve Eylul Kiymaci, Ayse Nur Yazgan, Salih Cesur, Sinem Aslan Erdem. "Antimicrobial activity of the commercial Origanum onites L. oil against nosocomial ESBL producer Escherichia coli isolates and its chemical composition."  2nd International Gazi Symposium Series, October 11-13, 2017, Ankara-Turkey.


VIII- SEMİNERLER

Hedera helix Bitkisinin Biyolojik Etkileri, 2012

Genista L.Türlerinin Biyolojik Etkileri, 2015

Helianthus annuus L. Bitkisinin Biyolojik Etkileri, 2015


IX- SCI-SSCI, SCI-Expanded Kapsamındaki Dergilerdeki Yayınlar 

Altınyay Ç., Eryılmaz, M., Yazgan A.N., Sever Yılmaz B., Altun M.L. (2015). Antimicrobial Activity of Some Alnus Species, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19(23):4671-4674.

ERDOGAN ORHAN I, SENOL S, SEVER YILMAZ B, ALTUN M. L, ÖZBILGIN S, YAZGAN A.N, YÜKSEL E, SALTAN G (2018). Neuroprotective Potential Viburnum orientale Pallas Through Enzyme Inhibition and Antioxidant Activity Assays. South African Journal of Botany, 114, 126-131

X-  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

İçöz ÜG., Eryılmaz M., Yazgan AN., Sever Yılmaz B., Altun ML. (2016). Antimicrobial Activity of Some Bidens Species. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, 36(2):129-134.

XI-  YURT İÇİ YAYINLARI

Yazgan, A.N., Yılmaz, G., Sever Yılmaz, B.: “Ballota acetabulosa (L.) Benth. Bitkisi Üzerinde Anatomik Çalışmalar” Ankara Ecz. Fak. Derg. (Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University), 39(4), 265-274 (2010)


GÖKBULUT, A., YAZGAN A.N., DUMAN, H., SEVER YILMAZ, B. (2017). Evaluation of the antioxidant potential and chlorogenic acid contents of three endemic Sideritis taxa from TurkeyFABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 42(2): 81-86.