DOÇ.DR. ARZU ÜNAL    
Adı : ARZU
Soyadı : ÜNAL
E-posta : aogun@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720/1102
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Arzu Ünal

Doğum Tarihi: 07.04.1978

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Matematik

Ankara Üniversitesi

1999

Y. Lisans

 Matematik

Ankara Üniversitesi

2002

Doktora

 Matematik

Ankara Üniversitesi

2008

Yüksek Lisans Tez Adı ve Tez Danışmanı:

Tez Adı: Painlevé Diferensiyel Denklemleri

Danışman: Prof. Dr. Cevat KART

Doktora Tez Adı ve Tez Danışmanı :

Tez Adı: Painlevé Analizi ve Backlund Dönüşümü Yardımıyla Lineer Olmayan Kısmi Türevli Denklemlerin İncelenmesi

Danışman: Prof. Dr. Cevat KART

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A1. Öğün, A.; Kart, C., Exact Solutions of Fisher and Generalized Fisher Equations with Variable Coefficients. Acta Math. Appl. Sin. Engl. Ser., 4 ; 563-568, 2007. (SCI-Exp)

 

A2. Hüseyin Bereketoğlu, Gizem Seyhan, Arzu Öğün, Advanced Impulsive Differential Equations with Piecewise Constant Arguments, Mathematical Modelling and Analysis, 15 (2), 175-187, 2010 (SCI-Exp)

 

A3. Elif Demirci, Arzu Unal, Nuri Ozalp, A Fractional order SEIR model with density dependent death rate, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 40 (2), 287-295, 2011 (SCI- Exp)

 

A4. A. Ö. ÜNAL, Exact Solutions of Zakharov Equations by Using The First Integral Method. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, 61, 2, 9-16, 2012.

 

A5. A. Ö. ÜNAL, On the Kolmogorov-Petrovskii-Piskunov Equation, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, 62, 1, 1-10, (2013).      

A6.  Karakoc Fatma, Ogun Unal, Arzu and Bereketoglu, H.: Oscillation of nonlinear impulsive differential equations with piecewise constant arguments, E. J. Qualitative Theory of Diff. Equ., No. 49 (2013), pp. 1-12. (SCI-Exp)

A7. Arzu Ogun Unal, Exact Solutions Of Some Complex Partial Differential Equations Of Fractional Order, Vol. 5(1) Jan 2014, No. 20, pp. 209-217.

A8Fatma Karakoç,  Arzu Unal and Huseyin Bereketoglu Oscillation of nonlinear impulsive differential equation system with piecewise constant argument. Advances in Difference Equations, 2018:99, 1-11, (2018). https://doi.org/10.1186/s13662-018-1556-4

A9. Robert van Woesik, Semen Köksal, Arzu Ünal Chris W. Cacciapaglia,  Carly J. Randall, Predicting coral dynamics through climate change. Nature Scientific Reports. (2018) 8:17997 | DOI:10.1038/s41598-018-36169-7


B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1. Arzu Öğün, Fisher ve Genelleştirilmiş Fisher Denklemlerinin Tam Dalga Çözümleri, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu Özel Sayısı, vol. 9, no. Ek, 50-58, 2007.

 

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 

C1. “Fisher ve Genelleştirilmiş Fisher Denklemlerinin Tam Dalga Çözümleri”, II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 04-07 Temmuz 2007.

 

C2. “Some Results on an Advenced Impulsive Differential Equation with Piecewise Constant Argument”, International Conference of Mathematical Sciences, Maltepe Universtiy, 4-10 August 2009.

 

C3. “Exact Solutions of Zakharov Equations by Using The First Integral Method”, IECMSA 2012, Prishtine, 03-07 September 2012.


C4. "Exact Solutions of Some Complex Partial Differential Equations of Fractional Order." International Conference on Nonlinear Differential and Difference Equations ICNDDE- Side-Antalya, 27-30 May 2014. 


C5.  "A mathematical model on coral population dynamics" IECMSA 2017, Budapest  HUNGARY-August 15-18, 2017. 

 

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Verilen Seminerler:

 

D1. “Kısmi Türevli Denklemlerin Painleve Analizi”, II. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Atılım Üniversitesi, 14-15 Haziran 2007

 

D2. “Değişken Katsayılı Bazı Kısmi Türevli Denklemlerin Tam Çözümleri”, III. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 22-23 Mayıs 2008.

 

D3. “Kesirli Basamaktan Bir Epidemic Model”, V. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 3-4 Haziran 2010.

 

D4. “İlk İntegral Metodu” Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, 25 Nisan 2012.


E. Araştırma Bursu

Tübitak 2219 Doktora sonrası Araştırma Bursu 2014-2015 Florida Institue of Technology

F. Projeler

İklim Degisikliginin Mercan Popülasyonları Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Matematiksel Modelleme, Bilimsel Arastırma Projesi, 2017, Yürütücü.(Tamamlandı)