ARŞ.GÖR. AYŞE ÖVGÜ ŞEN    
Adı : AYŞE ÖVGÜ
Soyadı : ŞEN
E-posta :
Tel : 596 16 56
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim ve Akademik Deneyim

Doktora               2015-                   Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans
2008-2014

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Türkiye Siyah Alaca Populasyonunda Akrabalı Yetiştirme Katsayısının Hesaplanması

Aras. Gör.
2009-Devam

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Lisans
2004-2008

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

 
Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler
 • Ankara Zootekni Derneği

Katıldığı Eğitim ve Kurslar

 

1.    Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı.  Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. 31.05.2010-06.06.2010, Ankara.

2. Süt Sığırlarının Beslenmesi ve Rasyon Hazırlama , Süt Sığırlarının Beslenmesi ve Rasyon Hazırlama, Ankara, Sertifika, 10.11.2014 -14.11.2014 (Ulusal). TDSYMB.

3. Sığırlarda Tırnak Bakımı. Muğla, Kurs, 18.12.2015 -20.12.2015 (Ulusal).TDSYMB. 


4. Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi, Hizmet İçi Eğitim, 02.05.2017-06.06.2017, Ankara.

Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri
 • 2-4 Ekim 2011_Çalıştay_Hayvan Populasyonlarında Bireyler Arasındaki Genetik İlişkiler ve Damızlık Değer Tahmin Yöntemleri Namık Kemal Üniversitesi
 • 3-5 Temmuz 2013_Çalıştay_Genomik Seleksiyon Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • 1-2 Ekim 2013_Çalıştay_Hayvan populasyonlarında Bireyler Arasındaki Genetik İlişkiler ve Damızlık Değer Tahmin Yöntemlerim Namık Kemal Üniversitesi
 • 20-22 Ocak 2014_Çalıştay_WinBUGS Programı ile Bayesian Veri Analizi_Akdeniz Üniversitesi
 • 10-14 Kasım 2014_Seminer_Süt Sığırlarının Beslenmesi ve Rasyon Hazırlama TDSYMB
Yayınlar

 • Şen, A. Ö., Akman, N. 2018. How to Minimizing the Calving Interval? 10. International Animakl Science Conference. October 25-27. Antalya. Oral Presentation.
 • Demir, H. Şen, A. Ö., Cedden, F. 2018. General Characteristics of Dairy Cattle Farms in Ankara.  Province. October 25-27. Antalya. Oral Presentation. 
 • Akman, N., Şen, A. Ö., Cedden, F. 2017.Türkiye’de Sığır Yetiştiriciliği. Türkiye’nin Hayvansal Üretimi (Mevcut Durum ve Gelecek) Sempozyumu 10-11 Ocak 2017. 

 • Akman N., Yener S. M., Cedden F., Şen A. Ö. 2015. Türkiye'de Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde; Durum, Değişimler ve Anlayışlar. 12-16 Ocak 2015 Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII.Teknik Kongresi. Ankara 
 • Şen A.Ö.2014.Süt İneklerinde Topallık. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği(Eylül-Ekim)
 • Akman N., Şen A.Ö. 2013. Süt Sığırı Sürülerinde Döl Veriminin Değerlendirilmesi İçin Bir Öneri. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi (Temmuz)
 • Şen A. Ö. 2013. Kuruya Çıkarma ve Kuruda Kalma Süresi. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi(Kasım)
 • Akman N., Şen A. Ö. 2012. Türkiye'de Kırmızı Et Üretimi. Köy Klakınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği Gazetesi (3 Bölüm)
 • Akman N., Şen A. Ö.2012. Buzağı Barındırma. Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği.
 • Akman N., Şen A. Ö. 2011. Döl Verimindeki Aksamalardan Kaynaklanan Kayıplar. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi
 • Şen A. Ö., Gedik Y., Meydan H., Yıldız M. A. 2008. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Hayvan Besleme Üzerine Etkileri. 4. Ulusal Öğrenci Kongresi. 15-17 Mayıs. Samsun. Türkiye. Sözlü bildiri.
 • Öztürk K., Şen A. Ö. 2008.Türkiye’de Keçi Sütü Üretiminin Önemi ve Geleceği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4. Öğrenci Kongresi,17 Nisan, Ankara, Türkiye. Poster Bildiri.
 • Şen A. Ö., Gedik Y., Meydan H., Özdil F., Yıldız M. A. 2007. Siyah Alaca Sığır Irkında Beta Laktoglobulin Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi. 3. Ulusal Öğrenci Kongresi. 17-18 Mayıs. K.Maraş. Türkiye. Sözlü Bildiri.
 • Şen A. Ö., Gedik Y., Meydan H., Özdil F., Yıldız M. A. 2007. Siyah Alaca Sığır Irkında Beta Laktoglobulin Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. Öğrenci Kongresi, 12 Nisan, Ankara, Türkiye. Poster Bildiri.