DR. ÖĞR. ÜYESİ AYSUHAN OZANSOY    
Adı : AYSUHAN
Soyadı : OZANSOY
E-posta : aozansoy@science.ankara.edu.tr, aysuhanozansoy@gmail.com
Tel : 2126720/1219
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/aysuhan-ozansoy
Kişisel Akademik Bilgiler


KİŞİSEL WEB SAYFASI:

http://80.251.40.59/science.ankara.edu.tr/aozansoy/

ÖZGEÇMİŞ

İsim: Aysuhan  (Yılmaz) OZANSOY                   Doğum Tarihi: 20.01.1980

Adres: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

06100 Tandoğan-Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 2126720 / 1219                 Faks: +90 312 2232395

e-posta: aozansoy@science.ankara.edu.tr

Özgeçmiş düzenleme tarihi: 16 KASIM 2018


ÖĞRENİM DURUMU:

 • Lisans (1998-2002): Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
 • Yüksek Lisans (Eylül 2002- Ağustos 2004:  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

Tez Konusu: Elektron-Pozitron Çarpışmalarında Uyarılmış Leptonların Üretimi

Danışman: Doç. Dr. Orhan Çakır

 • Tezsiz Yüksek Lisans (2002-2003): Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi
 • Doktora (Eylül 2004 – Şubat 2009): Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

  Tez Konusu: Elektron-Pozitron Çarpıştırıcılarında Spin-3/2 Uyarılmış      

              Leptonların Üretimi ve Bozunumu

  Danışman: Prof. Dr. Orhan Çakır

YABANCI DİL:

İngilizce  /       YÖKDİL  90  p (Mart 2017)

 ÜDS  82.5 p   (Mart 2007)

GÖREVİ:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yrd. Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Fen Fak. Fizik Blm. Yüksek Enerji Fiziği ABD

2017 -

Dr.Ar.Gör.  

 Ankara Üniversitesi Fen Fak. Fizik Blm. Genel Fizik ABD

2009 - 2017

Ar.Gör.

 Ankara Üniversitesi Fen Fak. Fizik Blm. Genel Fizik ABD

2005 - 2009

YAYINLAR:

A) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI-SCIEx):

 

A.1. “FCC Physics Opportunities: Future Circular Collider Conceptual Design Report Volume 1” , FCC Collaboration, A. Abada et al., Eur. Phys. J. C79, no.6, 474 (2019).

 

A.2.  “FCC-ee: The Lepton Collider: Future Circular Collider Conceptual Design Report Volume 2”, FCC Collaboration, A. Abada et al., Eur.Phys.J.ST 228 no.2, 261-623 (2019).

 

A.3.  “FCC-hh: The Hadron Collider: Future Circular Collider Conceptual Design Report Volume 3”, FCC Collaboration,  A. Abada et al., Eur.Phys.J.ST 228 no.4, 755-1107 (2019).

 

A.4.  “HE-LHC:The High-Energy Large Hadron Collider Volume: Future Circular Collider Conceptual Design Report Volume 4”, FCC Collaboration, A. Abada et al., Eur.Phys.J.ST 228 no.5, 1109-1382 (2019).

 

A.5. “Excited muon searches at the FCC based muon-hadron colliders”, A. Çalışkan, S.O. Kara and A. Ozansoy, Adv. High Energy Physics, Vol. 2017 Article ID 1540243, (2017), e-print: hep-ph/ 1701.03426

 

A.6. “Search for excited spin-3/2 neutrinos at LHeC”, A. Ozansoy, V.Arı and V. Çetinkaya, Adv. High Energy Physics, Vol. 2016, Article ID 1739027, (2016), e-Print: hep-ph/1607.04437.

 

A.7. “Search for excited electrons through g g scattering”, A. Ozansoy and A. A. Billur, Phys. Rev. D 86, 055008 (2012), e-Print: hep-ph /1208.2129.

 

A.8. “Single production of excited spin-3/2 neutrinos at linear colliders”, O. Çakır and A. Ozansoy, Phys. Rev. D 79, 055001 (2009), e-Print: hep-ph/ 0809.1624.

 

A.9. “Search for spin-3/2 and spin-1/2 excited leptons at linear colliders”, O.Çakır and A.Ozansoy, Phys. Rev. D 77, 035002 (2008), ), e-Print: hep-ph /0709.2134.

 

A.10.  “Single production of excited electrons at future e+e-, ep and pp colliders”,  O.Çakır, A. Yılmaz and S.Sultansoy,  Phys.Rev. D 70, 075011 (2004), e-Print: hep-ph /0403307.

 

=> Toplam atıf sayısı (Web of Science): 62

B) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


B.1.  “Indirect Search for Excited Electrons at Linear Colliders” ,  A. Ozansoy, Balkan Physics Letters, 18, 181030, pp.227-236 (2010),  http://bpl.turkfizikdernegi.org/index.php?content=vol18

C) Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

C.1. “Investigating doubly charged leptons at future energy frontier muon-proton colliders”, A. Ozansoy, Communications Series A2-A3: Physical Sciences and Engineering 61, no.1, 111-128 (2019) . (è TR Dizin)

 

C.2. “Yüksek Enerjili Nötrino Elektron Saçılması Yoluyla Uyarılmış Nötrinoların Araştırılması Üzerine Bir İnceleme”, A. Ozansoy, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, 2013Vol.15 Sayı 2, p. 63-82 (2014).

 

D) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler: 

D.1. “Probing Doubly Charged Leptons at Muon-Proton Colliders” A. Ozansoy, II. International Conference on Innovative Engineering Applications – ICIEA 2018, Book of Abstracts page 45, ISBN:2587-1943, 20-22 September 2018, Cumhuriyet University, Sivas-Turkiye. 

D.2. “An Investigation on Spin-3/2 Top Quark Excitation at Muon-Antimuon Colliders”, A. Ozansoy, Turkish Physical Society 34th International Physics Congress-TPS34, Book of Abstracts page 328, 5-9 September 2018, Bodrum-Turkiye. Full Textè “An Investigation on spin-3/2 top quark excitation at moun-antimuon colliders”, A. Ozansoy, AIP Conf.Proc. 2042 (2018) no.1, 020047, 2018 DOI: 10.1063/1.5078919 , Conference: C18-09-05.1

D.3. “Doubly Charged Lepton Searches At Future Electron-Proton Colliders” ,  A. Ozansoy, X. International Conference on Nuclear Structure Properties, 20-22 September 2017, Karabuk University, Turkiye. 

D.4.“Search for excited spin-3/2 top quark at hdaron colliders”, A. Ozansoy, Turkish Physical Society, 32. International Physics Congress, Book of Abstracts page 197, 6-9 September 2016, Bodrum-Turkiye.

D.5. “Indirect search for excited electrons at linear colliders” , A. Ozansoy, Turkish Physical Society, 26. International Physics Congress Book of Abstracts page 209, 24-27 September 2009, Bodrum-Turkiye.

D.6. “Search for excited leptons” , A. Ozansoy, CLIC08 Workshop, Physics and Detector Working Group Session, 14-17 October 2008, Geneva- Switzerland. (Detaylı bilgi için: http://indico.cern.ch/event/30383/session/2/contribution/259 )

 

D.7. “CLIC Signals Studies” , A. Ozansoy, CLIC08 Workshop, Physics and Detector Working Group Session, 14-17 October 2008, Geneva- Switzerland. (Detaylı bilgi için: http://indico.cern.ch/event/30383/session/2/contribution/265 )

D.8. “Production and Decay of Spin-3/2 and Spin-1/2 Excited Leptons at Electron-Positron Colliders”,  O. Çakır and A. Ozansoy, 2005 World Physics Year Turkish Physical Society, 23. International Physics Congress, Book of Abstracts page 301, 13-16 September 2005 Muğla,Turkiye.

 

E) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

E.1.“Spin-3/2 ve spin/1/2 uyarılmış nötrinoların LHeC’ te incelenmesi”, A.Ozansoy, Maddenin Yeni Yapı Düzeyi: Preonlar Çalıştayı, 8-10 Mart 2018, TOBB ETÜ, Ankara. https://indico.cern.ch/event/680611/contributions/speakers

E.2. “Türk Hızlandırıcı Merkezinde Elektron ve Pozitron Kaynakları ve Özellikleri” , O.Çakır, A.Ozansoy ve M.Şahin, 3. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, Özet Kitapçığı, sayfa 17, 17- 19 Eylül 2007.

 

F) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler:

F.1.“Doubly Charged Lepton Searches At The SppC-based Lepton-Proton Colliders”, O. Albayrak and A. Ozansoy, Turkish Physical Society 34th International Physics Congress-TPS34, Book of Abstracts page 350, 5-9 September 2018, Bodrum-Turkiye.

G) Yabancı Dilden Türkçe’ye Bilimsel Kitap / Kitap Bölümü Çevirisi:

G.1. “Nükleer Enerji: Nükleer Süreçlerin Kavramları, Sistemleri ve Uygulamalarına Giriş”, 7. Baskıdan çeviri, (Bölüm 15 çevirmeni) Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN:978-605-320-174-8, Ankara, (2015).  

H) Popüler Bilim Yazıları:

H.1. “Biyografi: Emmy Amalie Noether”, Fizik Dünyası Dergisi, A. Ozansoy, C1.S1.M5, (2012). http://fizikdunyasi.ankara.edu.tr/j/

 H.2. “Lise Meitner: Nihai Gerçek İçin Bir Savaş”, Fizik Dünyası Dergisi, A. Ozansoy, C1.S2.M9, (2015). http://fizikdunyasi.ankara.edu.tr/j/

BURSLAR

 • TÜBİTAK BİDEB-2214 Yurt Dışı Doktora Araştırma Burs Programı ile CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi)’ de 3 ay süre ile (1 Eylül – 1 Aralık 2008) tarihleri arasında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ (Uluslararası)


1. CERN Bilimsel Ziyareti, CLIC-LCD projesi çerçevesinde çalışmalar, CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi), 15.07.2009 -10.08.2009, Cenevre-İSVİÇRE,

2. CERN Bilimsel Ziyareti, CLIC-LCD projesi kapsamında araştırmalar ve çalışmalar, CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi), 01.09.2008 -01.12.2008, Cenevre-İSVİÇRE

3. The University of Wisconsin'de Teorik Nükleer Fizik grubunda araştırmalar ve çalışmalar, Wisconsin University, 22.06.2008  - 01.08.2008, Madison-ABD

4. CERN Bilimsel Ziyareti, CLIC projesi kapsamında çalışmalar, CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi), 18.08.2007 - 01.09.2007, Ceneve-İSVİÇRE

5. CERN Bilimsel Ziyareti,  CLIC Fizik çalışmaları, CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, 09.08.2005 - 24.09.2005, Cenevre-İSVİÇRE

 PROJELER:

1. Türk Hızlandırıcı Merkezinin Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları, DPT-2006K-120470, Kalkınma Bakanlığı, Görevi: Araştırmacı, 2006 - 2015 (ULUSAL)

2. Sinkrotron Işınımı ve Serbest Elektron Lazeri Üretimi ve Kullanımı İçin Genel Tasarım, DPT-2003K- 1201906-5, Diğer (Ulusal), Görevi: Araştırmacı,  Devlet Planlama Teşkilatı,  2003 - 2005 (ULUSAL)

3. CLIC Fizik/Detektör Simulasyonları ve TR-Grid Üzerinde Uygulamalar, Diğer (Ulusal), Görevi: Araştırmacı,   Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2008 - 2011 (ULUSAL)

4. CLIC Çarpıştırıcısında Demet Dinamiğinin Fizik Araştırmalarına Etkisi TAEK VII_B.04.DPT.1.05, Diğer (Ulusal), Görevi: Araştırmacı,   Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2004 - 2007 (ULUSAL)


BİLİM ŞENLİKLERİ:

1. TÜBİTAK 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamındaki 118B731 No’ lu “Altındağ Bilim Festivali: Bilimin Aydınlığında Ulucanlar” isimli projede “Eğlenceli Fizik Etkinlikleri :Manyetizma Her Yerde!  ve  Kaotik Sarkaç Yapalım”  isimli atölyede atölye lideri olarak görevli; 11-13 Ekim 2018, Ulucanlar Müzesi, Ankara. 

2. TÜBİTAK 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında “Mamak Bilim Festivali: Bilim Yolculuğu” isimli projede “Mikrodalga ile Radar Yapımı”  isimli atölyede atölye lideri olarak görevli; 4-6 Ekim 2017, Ankara Üniversitesi, Tandoğan Yerleşkesi, Ankara.

3.  Ankara Üniversitesi Gözlemevi Bilim Şenliği, 19-21 Mayıs 2006, “Fizik Bölümü standında optik deneylerinin sunumu”, Ankara.

 

VERİLEN DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Bahar

 

 

 

 

Güz

FİZ0423 Özel Görelilik Teorisi

4

-

19

FİZ111 FİZİK-I (Biyoloji Blm.)   

2

2

90

FİZ101 FİZİK (Sağlık Bilimleri Ünv. Gülhane Eczacılık Fakültesi)

2

-

80

2017-2018

Bahar

FİZ424 Parçacık Fiziği

2

2

12

FİZ102 FİZİK-II (Matematik Blm.)   

4

2

80

Güz

FİZ423 Özel Görelilik Teorisi

2

2

10

FİZ101 FİZİK-II (Kimya Blm.)

 

4

2

160

2016-2017

Bahar

FİZ424 Parçacık Fiziği

2

2

9

FİZ102 FİZİK-II (Kimya Blm.)   

4

2

155

FİZ112 FİZİK-II (Biyoloji Blm.)   

2

2

96

Güz

FİZ101 FİZİK-II (Kimya Blm.)

 

4

2

126

2015-2016

Bahar

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

2

2

47

Güz

FİZ111 Fizik-I (Biyoloji Blm)

2

2

76

2014-2015

Güz

FİZ101 FİZİK-I (Kimya Blm)

4

2

110

Bahar

FİZ102 FİZİK-II (Kimya Blm)

4

2

126

2013-2014

Güz

FİZ121 Fizik (Diş Hekimliği Fak.)

2

-

198

Bahar

FİZ121 Fizik (Diş Hekimliği Fak.)

2

-

198

Laboratuvar ve Uygulama Dersi Deneyimi (Araştırma Görevlisi olarak, 2011yılı  öncesi)

 • FİZ226 Bilgisayar Programlama-I
 • FİZ212 Titreşimler ve Dalgalar
 • FİZ102- FIZ112 Fizik-I
 • FİZ151 Fizik-I Lab (Astronomi öğrencileri için)
 • FİZ152 Fizik-II Lab (Astronomi öğrencileri için)
 • FİZ255 Elektrik ve Manyetizma Lab
 • FİZ258 Optik Lab
 • FİZ355 Kuantum Fiziği Lab

VERİLEN SEMİNERLER


 • “CERN ve Parçacık Fiziği”, Selçuk Fizik Seminerleri, 20 Mart 2019, Selçuk Üniversitesi Fizik Bölümü, Konya.
 • “Search for Excited Electrons Through e+e- à gamma gamma Process„ Turkish CERN Forum, 16 June 2010 (Seminer internet üzerinden EVO bağlantısı ile verilmiştir).
 • “Daha da Küçükler: Preonlar ve Preonik Modellere Tarihsel Bir Bakış „ , POP Fizik Seminerleri, 12 Mart 2010, Ankara Üniversitesi
 • “Excited leptons as a consequence of compositeness”, Turkish CERN Forum, 20 November 2008, Geneva- Switzerland
 • “Lepton Kompozitliği için Bir İşaret: Uyarılmış Leptonlar „  Prof. Dr. Z. Zekeriya Aydın’ ın Emeklilik Töreni, 30 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi
 • “Elektron-Foton Çarpıştırıcılarında Uyarılmış Leptonların Araştırılması”, Doktora semineri, Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü, 17 Mayıs 2007
 •  “Uyarılmış Leptonların Bozunma Genişlikleri” , Yüksek Lisans semineri, Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü, 30 Mayıs 2004

 

KONFERANSLAR, SEMİNERLER, YAZ OKULLARI ve DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 

 • “FCC (Future Circular Collider) Physics, Detector and Accelerator Workshop @Antalya”, 9-11 September 2019, Akdeniz University, Antalya.
 • Ankara YEF Günleri 2015, 12-14 Şubat 2015, ODTÜ-Ankara.
 • Yüksek Enerji Fiziği ve Nükleer Fizikte Hesaplama Teknikleri Mini Çalıştayı, 4-7 Ağustos 2014, İstanbul Aydın Ünv. ,İstanbul.
 • Ankara YEF Günleri 2011, Ankara Üniversitesi 27-30 Aralık 2011.
 • Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Bodrum.
 • Ankara YEF Günleri 2009, 29-30 Mayıs 2009, Ankara.
 • Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum.
 • YEF@TR-GRID Okulu, 30 Nisan- 2 Mayıs 2008, TAEK, Ankara.
 • Yüksek Enerji Fiziği Okulu, 25 Temmuz- 3 Ağustos 2007, Feza Gürsey Enstitüsü, İstanbul.
 • Ankara YEF Günleri “Yeni Fizik ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC)”, 12-13 Ocak 2007, ODTÜ- Ankara.
 • International Summer School on High Energy Physics: Standard Model and Beyond, 25-30 Eylül 2006, Gökova.
 • 2. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu, 18-24 Eylül 2006, Bodrum.
 • School on Physics at LHC: “ Expecting LHC ”, 11-16 September 2006, Trieste-ITALY.
 • International Workshop on Physics Beyond the Standart Model, 22-26 Eylül 2005, Gökova.
 • 1. Parçacık Hızlandırıcıları Yaz Okulu, Ankara-Türkiye ,  4-9 Temmuz 2005.
 • Yüksek Enerji Fiziği Çalıştayı, 23-25 Haziran  2004, Bolu.

AKADEMİK GÖREVLER:

 • Fizik Dünyası Dergisi Araştırma, Yazı ve Teknik Destek Grubu üyesi.(2012 - )
 • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Tanıtım Komisyonu Üyesi (2017 - )
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Faaliyet Komisyonu Üyesi (2016 - )
 • Fen Fakültesi Fizik Bölümü Akreditasyon Komisyonu Üyesi (2015- )
 • Düzenleme Kurulu Üyesi, FCC Physics, Detector and Accelerator Workshop @Antalya, 9-11 September 2019, Antalya Turkiye
 • Bilim Kurulu Üyesi, 13. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu, 8-13 Temmuz 2019, Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü -Ankara.
 • Düzenleme Kurulu Üyesi, FCC Physics, Detector and Accelerator Workshop @Istanbul, 11-12 March 2016, Istanbul Turkiye
 • Düzenleme  Kurulu Başkan Yrd., Ankara YEF Günleri 2015, 12-14 Şubat 2015, ODTÜ-Ankara