PROF.DR. AHMET ÖZÇELİK    
Adı : AHMET
Soyadı : ÖZÇELİK
E-posta : aozcelik@agri.ankara.edu.tr
Tel : 596 14 82 - 596 15 52
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ahmet-ozcelik
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yılı:

1959 

Yazışma Adresi:

A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü Dışkapı/Ankara    06110   Ankara/Türkiye

Telefon :

312-596 14 82 

Faks :

312-318 53 60 

e-posta :

aozcelik@agri.ankara.edu.tr 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Ankara Üniversitesi  

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

TARIM EKONOMİSİ  

Doktora 

1986 

Türkiye 

Ankara Üniversitesi  

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

TARIM EKONOMİSİ  

Yüksek Lisans 

1983 

Türkiye 

Ankara Üniversitesi  

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

TARIM EKONOMİSİ  

Lisans 

1981 


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

TARIM EKONOMİSİ  

Prof. Dr. 

1996

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

TARIM EKONOMİSİ  

Öğr.Gör. 

1982-Devam


UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Tarım İşletmeciliği

Tarımsal işletmecilik,Ekonometri, Tarımsal kooperatifçilik
YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

O. O. Özer., Özçelik, A., Pamuk Ürününün En Uygun Satış Zamanının Oyun Teorisi Yöntemiyle Saptanması, Tarım Bilimleri Dergisi Cilt: 16, Sayı: 4, s.262-270, 2011.

Özçelik, A., M.A. Şahinli., Estimating Elasticities With The Almost Ideal Demad System: Turkey Results, The International Journal of Economic And Social Research, Autum 2009, Vol. 5, issue 2, 12-13.

Özçelik, A., S. Kayalak., O. O. Özer., Türkiye’nin Buğday Üretimi İçin Bir Öngörü Modeli: VAR Yaklaşımı, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi 22-24 Eylül 2010, Şanlıurfa, Tebliğ, s….

E. Güneş., Özçelik, A., O. O. Özer., M. Albayrak The Analysis of Some Factors on Feed Compound Production: A case study focused on the Turkish Feed Industry, African Journal of Business Management Vol(4), pp. 1329-1335, 4 July, 2010.

O. O. Özer., Özçelik, A., Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği Kapsamına Alınması Durumunda Pamuk ve Tekstil Sektörü Üzerinde Yaratacağı Etkiler: Bir Genel Denge Analizi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 2009: 15(2) s. 73-81.

M. Paksoy., Özçelik, A., Kahramanmaraş İlinde Süt Üretimine Yönelik Keçi Yetiştiriciliğine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi, A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2008 Cilt:14 Sayı: 4-5, s.420-427.

Özçelik, A., 2008 Yılında Ekonomik Kriz ve Tarım, Tarım Kredi Gazetesi, Ocak 2009, Sayı: 438.

İ. Özdemir., Özçelik, A., Şekerpancarı Üreticilerinin Kotadan Etkilenme Durumu: Ankara Şeker Fabrikası Civarı Örneği, Pankobirlik Dergisi Sayı: 91, Eylül 2007, s.18-23.

Özçelik, A., Türkiye’de Tarımsal Desteklemelerin Değerlendirilmesi, Pankobirlik Dergisi Sayı: 90, Eylül 2007, s.18-21.

Özçelik, A., Tarım Kanunu ve Kooperatifçilik, Türkiye Koop. Dergisi Sayı: 94, Mayıs-Haziran 2007, s.44-47.

Özçelik, A., AB Müzakere Süreci ve Etik, Tarım Kredi Haber Bülteni, Sayı: 399, Ekim 2005, s.12.

Özçelik, A., Kooperatiflerde Başarı ve Kooperatif Etki Yaratılması Çiftçi ve Köy Dünyası Sayı: 241,   Ocak 2005, s.42-44.

Özçelik, A., İ. Dellal Ulusal ve Ekonomik Hedefler Açısından Tarımda Planlamanın Önemi. Türk Tarım Dergisi Sayı: 160, Kasım-Aralık 2004, s.124-27.

Özçelik, A., Kooperatiflerin Temel Nitelikleri ve Dinamik Yapıları, Türk Koop. Dergisi Sayı: 71, Eylül 2004, s.11-13.

Özçelik, A., Atatürk, Tarım ve kooperatifçilik, Karınca Sayı: 789, Eylül 2002, s.3-8.

Özçelik, A., Türkiye’de Orman ve Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri, Karınca Sayı: 786, Haziran 2002, s.10-12.

Özçelik, A., Forest Villages in Turkey And Forest Villages Development Cooperatives, Cooperation in Türkiye, Number:37, October 2002, p.21-23.

Özçelik, A., Paksoy, M., Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayinin İstihdama Katkısı, Türk Tarım Dergisi, Temmuz-Ağustos 2001, Sayı:140, s.30-32.

Özçelik, A., Ekonomik Kriz Ve Türkiye’de Tarım, Karınca Sayı:776, Ağustos 2001, s.24-27.

Özçelik, A., The Most Significant Hindrance To The Financial Problem, Cooperation In Türkiye, April 2001, Number:34, p.15-20.

Özçelik, A., İktisadi Kalkınmada Tarım Ve Kooperatiflerin Rolü, Karınca Sayı:767, s.8-11.

Özçelik, A., Mutual Machinery Utilisation Cooperatives, Cooperation In Turkey, Number:33, October 2000, p.14-20.

Özçelik, A., Az Gelişmiş Ekonomiler İçin Kooperatiflere Olan İhtiyaç, Karınca Sayı:765, Eylül 2000, s.4-10.

Özçelik, A., Anaç, H., Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Örgütlenme Durumu, Karınca Sayı:761, Mayıs 2000, s.2-8.

Özçelik, A., Contribution Of Cooperatives to Democracy, Coop. in Türkiye, April 2000, Number 32, p.13-18.

Özçelik, A., Insurance Cooperatine System In Compensating For The Risks Ocuring In Agricultural Production, Cooperation in Türkiye, Number:31, p.12-19.

Özçelik, A., Türk Kültüründe Tarımın Etkileri, Karınca Sayı:752, Ağustos 1999, s.14-20.

Özçelik, A., Agriculture In Planned Period In Turkey, Cooperation in Türkiye, Number:30, April 1999, p.11-21.

Özçelik, A., Türkiye’de Kooperatifçiliğin Sorunları, Karınca Sayı:749, Mayıs 1999, s.3-8.

Özçelik, A., Tanrıvermiş, H., Tarım İle Sanayi Ve Ticaret Kesimleri Arasındaki Dikey Entegrasyonun Sağlanması Yönünden Sözleşmeli Tarım Ve Dünyadaki Uygulamaları, Karınca Kooperatif Postası Sayı:748, Nisan 1999, s.3-12.

Özçelik, A., Tanrıvermiş, H., Türkiye’de Sözleşmeli Tarım Sistemi, Karınca Sayı:747, Mart 1999, s.4-13.

Özçelik, A., Ceyhan, V., Değişken Fiyatlı Programlamanın (Fiyat Parametresinin) Teorik Esasları Ve Uygulaması, Kooperatifçilik Sayı:122, Ekim-Kasım-Aralık 1998, s.35-46.

Özçelik, A., Consumer Cooperatives in Turkey, Coop. in Türkiye, October 1998, s.10-25.

Özçelik, A., Turan, A., Türk Tarımında Sermaye Ve Sorunları, Tarım Ve Köy Dergisi, Sayı:122, Temmuz-Ağustos 1998, s.22-28.

Özçelik, A., Sendikacılık Ve Tüketim Kooperatifçiliğinin Ortak Yönleri, Karınca Sayı:741, Eylül 1998, s.7-13.

Özçelik, A., Az Gelişmiş Ekonomilerde Tarımsal Kooperatiflerin Fonksiyonları Ve Başarıları İçin Ön Araştırma İle Eğitimin Önemi, Karınca Sayı:739, Temmuz 1998, s.5-11.

Özçelik, A., Ekonomik Yönüyle Kimyasal Gübre, Karınca Sayı:738, Haziran 1998, s.6-11.

Özçelik, A., The Importance of Agricultural Credit And Formation of Cooperatives in Turkey, Coop. in Türkiye, Number 28, April 1998, p.11-15.

Özçelik, A., 1930 Dünya Ekonomik Krizi, Tarım Ve Kooperatifleşme, Karınca Sayı:736, Nisan 1998, s.6-14.

Özçelik, A., Ekonominin Bir Sektörü Olarak Tarımın İşlevleri Ve Durumu, Karınca Sayı:735, Mart 1998, s.8-12.

Özçelik, A., The Role Of Cooperatives in Formation of A Competitive Envinonment, Coop. İn Türkiye, October 1997, Number 27, p.5-9.

Özçelik, A., Tarım Kesimi İçin Kırsal Sanayinin Önemi, Karınca Sayı:730, Ekim 1997, s.9-13.

Özçelik, A., Özelleştirme Ve Kooperatifler, Karınca Sayı:728, Ağustos 1997, s.3-7.

Özçelik, A., Gündoğmuş, E., Türkiye Tarımında İstihdam, Tarım Ve Köy Dergisi, Sayı:115, Mayıs-Haziran 1997, s.50-52.

Özçelik, A., Ceyhan, V., Tarımda Risk Analizinde İhtimal Dağılımlarının Elde Edilme Yöntemleri, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:115, Ocak-Şubat-Mart 1997,s.32-58.

Özçelik, A., Konut Kooperatifçiliği, Karınca Sayı:720, Aralık 1996, s.8-12.

Özçelik, A., The Breeders Associations Should Be Taken As An Alternative For Cooperatives In The Organization Of The Agricultural Sector, Cooperation in Türkiye, Number 25, October 1996, p.13-22.

Özçelik, A., The Place Of Cooperatives in Organizing Agricultural Sector in Türkiye”, Coop. İn Türkiye, Number:24, April 1996, s.11-17.

Özçelik, A., Tarımda Çözümlenemeyen Sorun: Kredi, Karınca Sayı:62, Haziran 1996, s.13-15.

Özçelik, A., Kooperatifçilik İlkelerindeki Değişiklikler, Karınca Sayı:707, Kasım 1995, s.15-20.

Özçelik, A., Tea Production in Türkiye and Cooperative Work, Coop.In Türkiye, Number:23, October 1995, s.31-36.

Özçelik, A., Tarımın Bütünlüğü İçinde Bitkisel Üretim Ve Hayvansal Üretimin Ayrılmazlığı, Karınca Sayı:703, Temmuz 1995, s.41-45.

Özçelik, A.,Ceyhan, V., Tarımda Risk Ve Belirsizlik İle Risk Ve Belirsizlik Altında Karar Alma Ve Kâr Maksimizasyonu, Kooperatifçilik Sayı:108, Nisan-Mayıs-Haziran 1995, s.53-73.

Özçelik, A., Turan, A., Strategies of Growth In Cooperative Managements And The Model of Pankobirlik, Cooperation in Türkiye Number:22, April 1995, p.14-25.

Özçelik, A., İktisadi Büyüme-Verimlilik İlişkisi, Karınca Sayı:696, Aralık 1994, s.19-23.

Özçelik, A., 5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar Paketi, Tarıma Etkileri Ve Hububat Taban Fiyatları, Karınca Sayı:692, Ağustos 1994, s.6-8.Türk Yurdu, Cilt:14, Sayı:83, s.9-13.

Özçelik, A., Yem Sanayinin Özelleştirilmesi Ve Etkileri, Karınca Sayı:685, Ocak 1994, s.16-19

Özçelik, A., Tarımsal İstatistiklerin Önemi Ve Geliştirilmesi, Kooperatifçilik, Sayı:102, Ekim-Kasım-Aralık 1993, s.30-38.

Özçelik, A., The Importance Of Rural Industry And Cooperative. Work In Türkiye, Cooperation in Türkiye, Number 19, October 1993, p.36-39.

Özçelik, A., Water Products And Production Cooperatives in Türkiye, Cooperation in Türkiye, April 1993, Number 18, p.21-24.

Özçelik, A.,GAP Bölgesinde Hayvancılığın Durumu Ve Üreticilerin Teşkilatlanmalarının Önemi, Karınca Sayı:678, Haziran 1993, s.22-26.

Özçelik, A., 1991 Genel Tarım Sayımı Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Karınca Sayı:675, Mart 1993, s.29-34.

Özçelik, A., GAP Alanında Tarımsal Mekanizasyon Ve Ortak Makine Kullanım Kooperatiflerinin Önemi, Karınca Sayı:677, Mayıs 1993, s.17-21.

Özçelik, A., Türkiye Hayvancılığının Meselelerinin Çözümünde Teşkilatlanmanın Önemi, Karınca Sayı:669, s.30-33.

Özçelik, A., Türkiye’de Çiftçi Organizasyonlarına Genel Bakış, Tarım Ve Köy Dergisi, Sayı:73, Mart 1992, s.8-9.

Özçelik, A., Türkiye’de Sulama Ve Toprak-Su Kooperatifleri, Karınca Sayı:57, Eylül 1991, s.12-14.

Özçelik, A., Tarımın Türk Kültürüne Etkisi, Milli Kültür Unsurlarımız Üzerine Genel Görüşler, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı:46, Ankara 1990, s.309-320.

Özçelik, A., Workers Consumer Cooperatives in Turkey, Cooperation in Turkey, Number:10, April 1989.

Özçelik, A., İşsizlik, Şehirleşme Ve Tarım, Karınca Sayı:617, Mayıs 1988.

Özçelik, A., Tarım ve Teknolojik Gelişme, Ziraat Mühendisliği, Sayı:183-184, Mayıs-Haziran 1986.

Özçelik, A., Nüfus Artışının Ekonomik Tesirleri Ve Türkiye Açısından Önemi, Karınca Sayı:586, Ekim 1985.

Özçelik, A., Bozoğlu, M., Akçaabat İlçesi Tarım İşletmelerinde Sermaye Yapısı, Kooperatifçilik, Sayı:97, s.22-35.

Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., 1999. Türkiye’de Sulama İşletmeciliğinin Geliştirilmesi Yönünden Şebekelerin Birlik Ve Kooperatiflere Devri İle Su Fiyatlandırma Yöntemlerinin İyileştirilmesi Olanakları, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:32, Ankara.

Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H., 1999. Türkiye’de Tarımın Pazara Entegrasyonunda Sözleşmeli Tarım Ve Bu Modelin Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı İle Üretici Geliri Üzerine Etkileri, TEAE Yayın No:14, Ankara.

Özçelik, A., Sayılı, M., 1998. Tokat Merkez İlçede Şeftali Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Kooperatifçilik, Sayı:121, Temmuz-Ağustos-Eylül 1998, s.5-22.

Özçelik, A., Sayılı, M., 1997. Türkiye’de Şeker Pancarı Bedellerinin Ödenmesi Karşısında Çiftçilerin Durumu, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:117, Temmuz-Ağustos-Eylül 1997, s.7-31.

Erkuş, A., Eliçin, A., Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., 1996. Tekirdağ İli Tarım İşletmelerinde İthal Ve Kültür Melezleri Süt Sığırları İle Üretim Yapan İşletmelerde Süt Sığırcılığı Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi, TZYMB Yayın No:14, Ankara.

Kıral, T., Özçelik, A., Fidan, H., Yılmaz, D., 1996. Ankara Tarım İşletmelerinde Tiftik Üretiminin Ekonomik Analizi, THK Basımevi, Ankara.

Bayaner, A., Uzunlu, V., Özçelik, A., 1995. Searching For A Suitable Functional Form In Wheat Yield Response To Fertilızation, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, s.1-10.

Özçelik, A., 1995. Kullanılmış Traktör Fiyatlarının Ekonometrik Analizi Ve Amortisman Paterninin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Matbaası, Ankara.

Özçelik, A., 1995. Erzincan İli Merkez İlçesi Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ve Tarımsal Yatırımları, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara.

Özçelik, A., 1995. Erzincan İli Merkez İlçesi Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ve Tarımsal Yatırımları, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara.

Özçelik, A., Turan, A., Vural, H., 1994. Isparta İlinde Gül Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ve Gül Yağının Üretim Ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Güçlükler, Kooperatifçilik, Sayı:103, Ocak-Şubat-Mart, 1994, s.7-26.

Özçelik, A., Tanrıvermiş, H., 1993. Türkiye Tarımında Girdi Kullanımında Kooperatiflerin Payı Ve Girdi Sübvansiyonlarının Devlete Getirdiği Yükün Azaltılmasında Kooperatiflerin Önemi, Kooperatifçilik, Sayı:100, Nisan-Mayıs-Haziran 1993, s.27-50.

Özçelik, A., Bozoğlu, M., 1992. Türkiye’de Şeker Pancarı Üretiminin Ekonomik Durumu, Kooperatifçilik, Sayı:96, Nisan-Mayıs-Haziran 1992, s.21-35

Özçelik, A., Aytaç, A.Ş. 1991. Antalya İli Merkez İlçesi Cam Seralarında Yer Alan Başlıca Sebzecilik Faaliyetlerinde Fiziki Üretim Girdisi Talepleri Ve Üretimin Ekonometrik Analizi, Kooperatifçilik, Sayı:92, Nisan-Mayıs-Haziran 1991, s.38-50.

Erkuş, A., Özçelik, A., Gürdoğan, T., Turan, A., 1990. Siyah Alaca Sığırlarının Besisinde Optimal Besi Süresinin Tespiti, Çiftçi Ve Köy Dünyası, Cilt:6, Sayı:72-73, Aralık 1990, s.18-21, 23-27.

Bülbül, M., Moftah, M.M.A., Özçelik, A., Demirci, F., 1990. Mısır Arap Cumhuriyeti’nde Tarım Sektörünün Gelişmesini Etkileyen Başlıca Faktörler Üzerine Analitik Bir Araştırma (1960-1986), A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1172, Ankara.

Bülbül, M., Moftah, M.M.A., Özçelik, A., Demirci, F., 1990. Türkiye İle Mısır Arap Cumhuriyetinde Tarım İşletmelerinin Arazi Genişlikleri Ve Değişimi (1952-1986), A.Ü. Ziraat Fak. Yayın No:1173, Ankara.

Özçelik, A., Turan, A., 1989. Adana Ve İçel’de Endüstri Bitkilerine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Tarımsal Kredi Temininde Kooperatiflerin Payı, Karınca, Sayı:630, Haziran 1989.

Özçelik, A., Turan, A., 1989. Adana Ve Mersin İlleri Tarım İşletmelerinde Üretilen Başlıca Tarla Ürünlerinin İşletmede Kullanım Ve Pazara Arzları, Çiftçi Ve Köy Dünyası, Cilt:8, Sayı:52, Nisan 1989.

Özçelik, A., 1989. Türkiye’de Sendikal Faaliyetler İçindeki Tüketim Kooperatiflerinin Durumu Ve Gelişme İmkanları, Türk Koop. Kurumu Yay. No:73, Ankara.

Özçelik, A., 1989. Ankara Şeker Fabrikası Civarındaki Şeker Pancarı Yetiştiren Tarım İşletmelerinde Şeker Pancarı İle Buğday İçin Fiziki Üretim Girdileri Ve Üretimin Fonksiyonel Analizi, A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1113, Ankara.

Demirci, R., Arıkan, R., Özçelik, A., 1988. Karacabey Tarım İşletmesinin İşletme Planı, Tarım İşletmeleri Gn. Md.lüğü Yayını, Ankara.

Özçelik, A., 1988. Sanayi Karma Yemi Desteklemesinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Çiftçi Ve Köy Dünyası, Cilt: 4, Sayı:48, Aralık 1988, s.29-33.

Özçelik, A., 1988. Linear Programlama Metodu İle Hesaplanan Optimal İşletme Organizasyonlarının Risk Değerlemesi, A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1034, Ankara.

Özçelik, A., 1988. Linear Programlama Metodu İle Hesaplanan Optimal İşletme Organizasyonlarının Risk Değerlemesi, A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1034, Ankara.

Özçelik, A., 1987. Eskişehir Merkez İlçe Tarım İşletmelerinde Sulu Şartlarda Asgari İşletme Büyüklüğünün Tespiti Ve Teknolojik Gelişmenin Etkisinin Araştırılması, Kooperatifçilik, Sayı:77, Temmuz-Ağustos-Eylül 1987.

Özçelik, A., 1987. Tarım İşletmelerinde Asgari İşletme Büyüklüğünün Tespiti Ve Teknik İlerlemenin Etkisinin Araştırılması, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt:38, Fasikül:1-2’den Ayrı Basım s.299-314

Özçelik, A., 1985. Samsun İlinde Tarla Çalışma Dönemleri Ve Tarla Çalışma Günlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Ziraat Mühendisliği, Sayı:174-175, Mart-Haziran 1985.

Demirci, R., Özçelik, A., 1985. Cooperatives For Commonly Used Machinery in The Central Anatolian Region, Cooperation in Turkey, Number:3, October 1985.

Özçelik, A., 1985. Türkiye’de Kırsal Nüfusun Genel Nüfus İçindeki Payında Meydana Gelen Değişmelerin Ekonometrik Model Yardımıyla Analizi Üzerine Bir Araştırma, Ziraat Mühendisliği, Sayı:176-178, Temmuz-Aralık 1985.

Demirci, R., Özçelik, A., Çetin, B., 1984. Türkiye’de Karma Yem Meselesi Ve En Düşük Maliyetli Yem Karışımlarının Hazırlanması, Yem Sanayi Dergisi, Sayı:44, Temmuz 1984.

Demirci, R., Özçelik, A., 1984. Tarla Ürünlerine Arazi Tahsisinde Üreticilerin Muhafazakar Davranış Durumu ve Ekim Alanı-Fiyat İlişkileri, A.Ü.Ziraat Fak.Yıllığı 1983, Cilt:33, Fasikül 1-2-3-4’den Ayrı Basım, Ankara.


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Özçelik, A., Dünyada ve Türkiye’de Kooperatifçilik, Türk Tarım Dergisi, Sayı: 198, Mart-Nisan 2011.

Özçelik, A., Türkiye Tarımında Destekleme Uygulamaları, TZYMB Tarımda Destekleme Paneli, 28 Nisan 2007, Ankara, 16-22.

İsminaz Özdemir., Özçelik, A., Şeker Pancarı ve Şeker Pancarı Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Şeker Pancarı Kotasından Etkilenme Durumu, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 23-25 Haziran 2008, Bursa, Tebliğ, s.95-106.

Özçelik, A., O.Özer, Yaş Meyve ve Sebze Dış Ticaretinin Açıklanmış Mukayeseli Üstünlükler İndeksi Yardımıyla Türkiye ve AB Ülkeleri Üzerine Rekabet Gücünün Analizi, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 23-25 Haziran 2008 Bursa, Tebliğ, s. 12-24.

Özçelik, A., V.Ceyhan, M. Bozoğlu, H.A.Cinemre Samsun İlinde Açıkta Sebze Yetiştiren İşletmelerde Teknik Etkinlik ve Teknik Etkinliği Belirleyen Faktörler, VII Tarım Ekonomisi Kongresi 13-15 Eylül 2006 Antalya Tebliğ, s. 1044-1053.

Özçelik, A., Türkiye Tarımında Destekleme Uygulamaları, Tarımda Destekleme Paneli 28 Nisan 2007 Ankara, Tebliğ, Türkiye Ziraat Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayını, Ankara s. 16-22.

Özçelik, A., O.Özer, S. Kayalak., VAR(Vektör Oberegres:f Regresyon) Modelleri ile TMO’nun Buğday İhracatının Ekonometrik Analizi, GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005 Ankara Tebliğ, Cilt 1 s. 413-418.

F. Emeksiz, M. Albayrak, E. Güneş, A. Özçelik Türkiye’de Tarımsal Ürünleri Pazarlama Kanalları ve Araçlarının Değerlendirilmesi, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak Ankara Tebliğ, Cilt 2 s. 1155-1171.

Özçelik, A., E. Güneş M.M. Artukoğlu., Türkiye’de Tarımsal Kredi: Sözleşmeli Tarım ve Üretici Örgütleri Üzerinden Kredi Uygulamaları, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005 Ankara Tebliğ, Cilt 2 s. 961-985.

Özçelik, A., H. Fidan., Türkiye’de Şeker Pancarı Üretim Politikası ve Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Uygulanan Reformların Değerlendirilmesi İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 10-11 Eylül  2002 Ankara, Tebliğ s. 290-305.

Özçelik, A., Şahin, M.Yurdal., 2003. Zeytin Ve Zeytinyağı Üreticilerinin Kooperatif Örgütlenmesi Ve Devlet Yatırım Yardımları, Türkiye 1. Zeytinyağı Ve Sofralık Zeytin Sempozyumu 2-3 Ekim 2003, Tebliğ, s.130-140, İzmir.

Özçelik, A., Fidan, H., 2003. Türkiye Ekonomisi Yönünden Ayçiçeğinin Önemi, Türkiye 1. Yağlı Tohumları Bitkisel Yağlar Ve Teknolojileri Sempozyumu 22-23 Mayıs 2003, Tebliğ, s.93-102, İstanbul.

Özçelik, A., Fidan, H., 2002. Türkiye’de Şeker Pancarı Üretim Politikası Ve Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Uygulanan Reformların Değerlendirilmesi, İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 10-11 Eylül 2002, Tebliğ, s.292-305, Ankara.

Erkuş, A., Eliçin, A., Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., 1997. Ökonomische Bewertung einer mit Importrerten Rainrasser betrieberen Milchviehholtung am Beispielder Provinz Tekirdağ, Türk Ve Alman Üniversiteleri İşbirliğinin Tarım Alanındaki Bilimsel Araştırma Ve Sonuçları Sempozyumu, 29 Eylül-4 Kasım 1997, Antalya.

Erkuş, A., Eliçin, A., Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., 1995. İthal Damızlık Materyallerle Yapılan Süt Sığırcılığının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi; Tekirdağ Örneği, Türkiye Hayvancılığının Yapısal Ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, 27-29 Eylül 1995, T.C.Ziraat Bankası Kültür Yayın No:27, s.108-122, İzmir.

Özçelik, A., Kıral, T., Fidan, H., 1995. Türkiye’de Tiftik Üretimi Ve Ankara İlinde Tiftik Üreten Tarım İşletmelerinin Ekonomik Yapısı, Türkiye Hayvancılığının Yapısal Ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, 27-29 Eylül 1995, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:27, s.40-50, İzmir.

Özçelik, A., Fidan, H., Ertuğrul, M., Yılmaz, D., 1993. Tiftik Pazarlama, Örgütlenme Ve Destekleme Politikaları Ne Olmalıdır?, Ankara Keçisi Ve Tiftik Kongresi 93, 20-24 Ekim 1993, Tebliğ, Orta Anadolu İhracatçı Birliği Yayını, s.87-101, Ankara.

Özçelik, A., 1990. Türkiye’de Kooperatifçiliğin Meseleleri Ve Kooperatifçilik Politikası, XIII.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 8-10 Kasım 1990, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayın No:76, s.15-24, Ankara.

Erkuş, A., Özçelik, A., 1988. Tarım İşletmelerimiz Ve Özellikleri, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, Teknik Tarım Kongresi, 4 Şubat 1988, Ankara.

Küçükkaya,S., Özçelik, A. 2014.Buğday Üretiminde Toprak Analizi Yaptırmanın İşletme Üzerine Etkileri; Ankara İli Gölbaşı İlçesi Örneği, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Yayını, No: 237, Ankara.

Er,S.,Özçelik,A. 2014. The Clustering of Agricultural Products And Determining Important Countries For These Clusters by Factor Analysis, Scientific Journals of Czech Academy of Agricultural Sciences, 60, page: 503-508.

Altıntaş,N., Özçelik,A. 2014. Eskişehir İli Tarım İşletmelerinde Traktör Kullanımına İlişkin Değerlendirmeler, Derim Dergisi, Cilt:31, Sayı:2.

Özçelik,A.2015. İş ve Meslek Etiği, Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Yayın no: 21, Ankara Üniversitesi Yayın no: 460, Ankara.

Özçelik,A. 2015. Tarım Tarihi ve Deontolojisi, Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi, Yayın no: 458, Ziraat Fakültesi Yayın no: 1623/575, Ankara.

Şahinli,M.A., Özçelik,A. 2015. Fındık İçin Arz Fonksiyonu Tahmin Modeli: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama, II. İç Anadolu Bölgesel Tarım ve Gıda Kongresi, Sayfa no: 107,  28-30 Nisan 2015, Nevşehir.

Özçelik,A., Güldal, H.T. 2015. Güneydoğu Anadolu Projesi Kapsamında Yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmaları: Mardin İli Örneği, GAP VII. Tarım Kongresi, Sayfa no: 91-98,  28 Nisan- 1 Mayıs 2015, Şanlıurfa.

Altıntaş,N, Özçelik, A. 2015. The Effective Use Of Agricultural Tractors in Turkey: An Example of Eskişehir, Mechanization in Agriculture, International Scientific, Scientific Applied And Informational Journal, Page: 7-10, Sofia.

Şahinli, M.A., Özçelik, A. 2015. “ An Almost Ideal Demand System: An Application To The Different Commodities For Turkey” , Journal Of International Scientific Publications, Agriculture& Food, ISSN: 1314-8591, Volume:3, p. 173-177.

Özçelik,A., Şahinli, M.A. 2014 “ Nuts Field in Turkey: An Econometric Application”, International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25 September, Diyarbakır, Turkey, p. 714-722.


Diğer yayınlar

Özçelik, A.,  2005. Tarım Tarihi ve Deontolojisi, A.Ü. Ziraat Fak. Eğit. Araş. Gel. Vakfı Yayın Yayın No:8, Ankara.

Özçelik, A., 1994. Ekonometri, A.Ü. Ziraat Fak. Yayın No:1323, Ders Kitabı:382, Ankara.

Demirci, R., Özçelik, A., 1990. Tarım Tarihi, A.Ü. Ziraat Fak. Yayın No:1186, Ankara

Erkuş, A., Demirci, R., Özçelik, A., Çetin, B., 1987. Eskişehir ve Burdur İlleri Sığırcılık İşletmelerinde Verimlilik ve Optimum Üretim Ve Yatırım Hacminin Tespiti, TÜBİTAK Projesi, Doğa Veteriner Ve Hayvancılık, Sayı:2, Cilt:11, Ankara.

Demirci, R., Özçelik, A., 1987. Orta Anadolu Tarım İşletmelerinde Müşterek Makine Kullanma Şekillerinin Ekonomik Açıdan Araştırılması Ve Uygun Modelin Tespiti, TOAG-522 TÜBİTAK Projesi, Ankara 1985, Doğa Tarım Ve Ormancılık, Cilt:11, Sayı:2, Ankara.

 

Proje ve Benzeri Çalışmalar

Projenin Konusu

Destekleyen

Başlangıç/Bitiş Tarihleri

Konya İlinde Buğday Yetiştiren Tarım İşletmelerinde Toprak Analizi Sonucuna Göre Kullanılan Gübrenin Verime ve Gelire Olan Etkilerinin Belirlenmesi

Ankara Üniversitesi

BAP

03.12.2014/03.12.2015

 

Yönetsel Görevler

Yönetsel Görevler

Başlangıç Tarihleri

Bitiş Tarihleri

Anabilim Dalı Başkanlığı

2012

Devam

Bölüm Başkanlığı

2012

Devam