PROF.DR. ATİLLA ARAL    
Adı : ATİLLA
Soyadı : ARAL
E-posta : aral@medicine.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

     ÖZGEÇMİŞ

     Prof. Dr. ATİLLA ARAL

 

 

 

TC Kimlik No / Pasaport No:


Doğum Yılı:

1962 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi Kalp Damar Cerrahisi AD Dikimevi    06400   Ankara/Türkiye

Telefon :

312-5956084 

e-posta :

aral@medicine.ankara.edu.tr 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Ankara Üniversitesi  

TIP FAKÜLTESİ 

KALP DAMAR CERRAHİSİ  

Tıpta Uzmanlık 

1993 

Türkiye 

Hacettepe Üniversitesi  

TIP FAKÜLTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

Lisans 

1986 


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

TIP FAKÜLTESİ 

Prof. Dr. 

1986-

 

 Akademik Unvanlar        

Yardımcı Doçent                Tıp Fakültesi                  Ankara Üniversitesi            1997

Doçent                                Tıp Fakültesi                  Ankara Üniversitesi             1997

Profesör                              Tıp Fakültesi                  Ankara Üniversitesi              2003

Doçent unvanını aldığı tarih: 17.11.1997

 

 

 

 

 

 


UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

 Sağlık Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi

 Sağlık Bilimleri  Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

 


PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Hastane Denetimleri ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması Projesi 

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) 

2000000 

01.01.2013-01.01.2015

Diğer 

Ulusal 


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

0

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

190

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Uzmanlık

4

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezleri

1-  Koroner Arter Cerrahisinde radial arter kullanımı ( Dr. Kaan KAYA )

            Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı   

2-  İskemik Mitral Yetmezliklerinde Tedavi ( Dr. Barış Uymaz )

           Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı   

3-  Abdominal aort cerrahisinde suprarenal düzeyde kros klempin böbrek iskemi reperfüzyon hasarı üzerine, iskemik ön koşullanmanın ve karnitinin antioksidan etkisinin rat modellerinde incelenmesi  (  Dr. Demir ÇETİNTAŞ )                      Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı   

4-  CPB geçiren pediyatrik olgularda ultrafiltrationun hemodinamik  etkileri  Prospektif çalışma.  (Dr.Bledar HODO )

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı   

 

 

 
A-Uluslar Arası Yayınlar

A1) SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

1- Uysalel A, Aral A, Atalay S, Akalın H: Cardiac Echinococcosis With Multivisceral Involvement.

Pediatric Cardiology 17: 268 - 270, 1996

 

2- Aral A., Oğuz M., Özberrak H., Batislam Y., Çorapçıoğlu T., Eren NT., Taşöz R., Akalın H.: Hemodynamic Advantages of left Atrial Epinephrine Administration in open Heart operations.

Ann Thorac Surg;64:1046-9, 1997

 

3- Uysalel A., Yazıcıoğlu L., Aral A., Akalın H. : A multivesicular cardiac hydatid cyst with hepatic involvement.

  European Journal of Cardio-thoracic Surgery, 14:355-337, 1998

 

4- Yazıcıoğlu L., Eryılmaz S., Şırlak M., İnan MB., Aral A., Taşöz R., Eren NT., Kaya B., Akalın H.: Recombinant human erythropoietin administration in cardiac surgery.

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Volume:122 Number:4 Page:741-745, 2001

 

5- Yazıcıoğlu L., Eryılmaz S., Sırlak M., Inan MB., Aral A., Tasoz R., Akalın H.: The Effect of preoperative digitalis and atenolol combination on postopertive atrial fibrillation incidence.

European Journal of Cardio-thoracic Surgery Volume:22 Page:397-401,  2002

 

6- Kızıltepe U., Eyileten ZB., Şırlak M., Taşöz R., Aral A., Eren NT., Uysalel A., Akalın H.: Antiarrhytmic effect of magnesium sulfate after open heart surgery: effect of blood levels

International Journal of Cardiology Volume: 89 Page: 153- 158, 2003

 

7- Sırlak M., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Kızıltepe U., Eyileten Z., Durdu MS., Tasöz R., Eren NT., Aral A., Kaya B., Akalın H.: Comparative Study of Microfibrillar Collagen Hemostad (COLGEL) and Oxidized Cellulose (SURGİCEL) in High Transfusion Risk Cardiac Surgery

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Volume:126 Number:3 Page: 666-670, 2003

 

8-  Şırlak M., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Kızıltepe U., Inan MB., Taşöz R., Aral A., Akalın H: Conduction Disturbances in Coronary artery bypass surgery

International Journal of Cardiology.Volume: 92 Page: 43- 48, 2003

 

9- Sırlak M., Yazıcıoğlu L., İnan MB., Eryılmaz S., Taşöz R., Aral A., Özyurda Ü.: Oral tyroid hormone pretreatment in left ventricular dysfunction.

European Journal of Cardio-thoracic Surgery Volume:26 Page: 720- 725,  2004

 

10-Tutar E., Uysalel A., Nacar N., Kendirli T., Aral A., İnce E., Eyileten Z., Atalay S .: Anomalous origin of the left coronary artery from the main pulmonary artery detected on echocardiographic screening study of newborns.

International Journal of Cardiology.Volume: 97 Page: 561- 562 , 2004

 

11-Tutar E., Fitoz S., Atalay S., Uysalel A., Aral A., Ekici F., Eyileten ZB., Kendirli T.: Magnetic resonance angiographic and three-dimensional computerized tomographic identification of scimitar syndrome in an 8-month-old infant.

Turk J Pediatr. Volume: 47 Page: 92-94, 2005

 

12-Burcu Arıcı • Mehmet Taşar • Evren Özçınar • Fatih Ada • Mustafa Bahadir İnan • Sadık Eryılmaz • Rüçhan Akar • Zeynep Eyileten •Erdal Şimşek • Atilla Aral • Adnan Uysalel: Kardiyak miksomalar ve cerrahi sonuçları Cardiac myxomas and their surgical results
 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

A2) SCI Harici  National Center for Biotechnology Information (NCBI) at the U.S. National Library of Medicine (NLM). İndekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

 

1- Aral A: Myokardial Korumanın Fizyolojik Temelleri ( Physiiological basic principles of myocardial protection)

Anadolu Kardiyoloji Dergisi Volume:4 Number: 2 Page: 120-123, 2004

 

2-Yazıcıoğlu L., Aral A., Uymaz Ö., Akalın H: Coronary Artery Bypass Surgery in a patient with a Functional Single Lung.

Asian Cardiovascular and Thracic  Annals 13: 377-379, 2005

 

3-Eyileten Z, Aral A, Akar R, Ucar T, Tutar E, Atalay S, Uysalel A: First Pulmonary valve replacement with Freedom Solo stentless valve in an adolescent

Estratto da Minerva Chirurgia Vol 62: 417-419, 2007

 

4- Mustafa Bahadir Inan · Zeynep Bastuzel Eyileten · Evren Ozcinar ·Levent Yazicioglu · Mustafa Sirlak · Sadik Eryilmaz · Ruchan Akar· Adnan Uysalel · Refik Tasoz · Neyyir Tuncay Eren · Atilla Aral ·Bulent Kaya · Kemalettin Ucanok · Tumer Corapcioglu · Umit Ozyurda. Native Valve Brucella Endocarditis

 Clinical Cardiology  Feb;33(2):E20-6 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

 

1- Akalın H., Özyurda Ü., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., EmiroğullarıN.,     Taşöz R., Eren  N. T., Aral A.: Cardiac Valve Replacement at Ibni Sina Hospital and  Hemodynamic  Improvement Following Valve Replacement.

First Special Meeting Cardiac Valve Replacement 25-26 May l987, Ankara

 

2- Şırlak M., Eryılmaz S., Kızıltepe U., Yazıcıoğlu L., Taşöz R., Eren NT., Aral A., Uysalel A., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: The Risk Factors İnfluencing The Occurrence of the Low Cardiac Output Following Coronary Artery Bypass Surgery

2. International Meeting of the Onasis Cardiac Surgery Center, December 7-9. 2000

 

 

3- Eryılmaz S., Şırlak M., Yazıcıoğlu L., Kızıltepe U., Taşöz R., Eren NT., Aral A., Uysalel A., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: Coronary Artery Surgery on The Patients with Depressive left ventricular function ; Results of early posyoperative and one year after surgery.

2. International Meeting of the Onasis Cardiac Surgery Center, December 7-9. 2000

 

4- Kızıltepe U., Yazıcıoğlu L., Eryılmaz S., Şırlak M.,Kaya K., Taşöz R., Eren NT., Aral A., Uysalel A., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: Magnessium Usage in arrhytmias after open heart surgery.

2. International Meeting of the Onasis Cardiac Surgery Center, December 7-9. 2000

 

5- Yazıcıoğlu L., Kızıltepe U.,Eryılmaz S., Şırlak M., Aral A., Taşöz R., Eren NT., Özyurda Ü., Akalın H.: Effect Of Combined Digitalis and Atenolol Treatment on Postoperative Atrial Fibrillation.

2. International Meeting of the Onasis Cardiac Surgery Center, December 7-9. 2000

 

6-Aral A., Yazıcıoğlu L., Kaya K., Erden E., Akar R., Kaya B., Özyurda Ü: Atherosclerosis at radial artery grafts.

52. International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, November 7-10,2003

 

 7-Yazıcıoğlu L, Eryılmaz S, İnan M.B, Aral A, Kaya B, Özyurda Ü, “Treatment Alternatives in MechanicalMitralProsthesisThrombosis”,
3rd International Meeting 10th Anniversary of The Onassis Cardiac Surgery Center, 10- 13.April.2003, Athens, Greece

8-Kızıltepe U.,Eyşleten Z., Eryılmaz A., Uymaz B., Aral A., Uyslel A., Özyurda Ü.: Prophylaxıs of atrial fıbıllatıon followıng CABG wıth short course of amıodarone.

3.International Meeting 10 th Annıversary of the onasıs Cardıac Surgery Center , April 1-13 2003

 

9- Kızıltepe U., Baştüzel Z., Yazıcıoğlu L., Elalmış Ö.A., Aral A., Uysalel A., Özyurda Ö.: Clınıcal Effects of Combınatıon of Steroıds and Antoxıdans Following CABG .

3.International Meeting 10 th Annıversary of the onasıs Cardıac Surgery Center , April 1-13 2003

 

10- Eyileten ZB., Uymaz O., Emiroğlu O., Yazıcıoğlu L., Kaya B., Aral A., Uysalel A: Predictors of ARF After Cardiac Surgical Procedures.

XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 26-29 September 2004

 

11- Eyileten ZB., Arıkbuka M., Emiroğlu O., Cetinkanat E., Kaya B., Aral A., Uysalel A.: Ligation and Division of the patent Ductus arteriosus in very Low Birth-Weight Premature Neonates

XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 26-29 September  2004

 

 12-Eyileten Z., Uymaz O., Emiroğlu O., Kahraman D., Kaya B., Aral A., Uysalel A., Özyurda Ü.: Left atrial myxoma in a Small Child: A Letal Complication.

XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 26-29 September 2004

 

13-Emiroğlu O., Eyileten Z., Eryılmaz S., Akar R., Aral A., Uysalel A., Corapcıoğlu T., Özyurda Ü.: The Effect of continuous Insulin infusion on wound infections in hyperglycemic patients undergoing Coronary Artery Surgery.

XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 26-29 September 2004

 

14-Aral A., Yazıcıoğlu L., Kaya K., Eyileten Z., Emiroğlu O., Şırlak M., Uçanok K., Özyurda Ü.: Preoperative assesment of the forearm artery circulation and the effects of radial artery harvesting on the forearm artery circulation.

XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 26-29 September 2004

 

15-Aral A., İnan MB., Yazıcıoğlu L., Eryılmaz S., Şırlak M., Akar R., Taşöz R., Özyurda Ü.: İsothermic Cardioplegia in CABG

XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 26-29 September 2004

 

16-Emiroğlu O., Eryılmaz S., Şırlak M., Yazıcıoğlu L., Aral A., Taşöz R., Özyurda Ü.: Does Radial artery harvesting affects the forearm bone structure.

The European Socienty for Cardiovascular Surgery 55th International Congress, St. Petersburg, Russian Federation. May 11-14, 2006

 

17-Emiroğlu O., Yazıcıoğlu L., Kaya K., Eyileten Z., Eryılmaz S., Aral A., Tasöz R., Özyurda Ü.: Is Allen Test Sufficent Before Radial Artery Harvesting?

The European Socienty for Cardiovascular Surgery 55th International Congress, St. Petersburg, Russian Federation. May 11-14, 2006

 

18- Yazıcıoğlu l., Aral A., Eyileten ZB., İnan B., Telli A., Akar R., Eryılmaz S., Sırlak M., Doğanay B., Özyurda Ü.: The Effects of metoprolol-enriched cardioplegia on myocardial protection.

The 14th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery Osaka Japan  June 1-3, 2006

 

19- Kahraman D.,Eyileten Z., Eryılmaz S., Akar R., Taşöz R., Aral A., Uysalel A., Çorapçioğlu T., Özyurda Ü.: Emergent Surgical Interventıons after percutaneous mitral balloon valvotomy.

2nd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardıovascular Surgery , September 20-24 , 2006

 

20- Şırlak M., Eyileten Z., Çakıcı M., Eryılmaz S., Aral A., Kaya B., Özyurda Ü.: Coexıstence of Left-sıded Inferıor Vena Cava DVT of the Upper and Lower eztrmıty and Prothothorombotıc Polymorphısms ın a Young Patıent: Case Report.

4th Congress of Update Cardiology and Cardıovascular Surgery, November 28 –December 2, 2008

 

21-Eyileten Z., Baran C., Aral A., Yazıcıoğlu L., Uçanok K., Özyurda Ü.: Splenıc Infarctıon Following Cardiopulmonary bypass

4th Congress of Update Cardiology and Cardıovascular Surgery, November 28 –December 2, 2008

 

22- Eyileten Z., Uçar T., Gökalp G., Çakıcı M., Aral A., Tutar E., Atalay S., Uysalel A., Özyurda Ü.: A Complex Anaomaly of Systemıc And Pulmonary Venous Return Assocıated With Secundum Atrial Septal Defeckt.

4th Congress of Update Cardiology and Cardıovascular Surgery, November 28 –December 2, 2008

 

23-M. Cakıcı, S. Durdu, B. Inan, M.E. Ozsoylu, A. Ada, Sırlak, S. Eryılmaz, L. Yazıcıoğlu, Z. Eyileten, A. Aral, A.R. Akar. Venoarterial extracorporeal life support for salvaging refractory cardiogenic shock.

Tackling Advanced Heart Failure: Mechanical Circulatory Support & Transplantation

Istanbul Academy 2013 by TSCVS and ISHLT 15-16 Kasım 2013

 

24- Aral A. Geri Ödeme Politikalarının Teşhis Güvenliği Üzerine Etkileri (DAVETLİ KONUŞMACI)

6. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 1-4 mart 2016

 

 

C) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1) ARAŞTIRMAYA DAYANAN YAYINLAR

1 – Çorapçıoğlu ET, Aral A, Eren NTE, Özyurda Ü, Uçanok K, Uysalel A, Taşöz R,      Emiroğulları N, Gümüş H, Akyol T, Erol Ç, Sonel A, Akalın H: 304 Hastada    Gerçekleştirilen Kalp Kapak Replasmanlarının Erken ve Geç Sonuçları.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 2, Sayı: 2, 124 - 128, Nisan 1989

        

2 - Özyurda Ü, Çorapçıoğlu ET, Uçanok K, Uysalel A, Aral A, Taşöz R, Akalın H: Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Geç Kalp Tamponadı.

Ankara Tıp Bülteni Cilt: 11, Sayı: 1,  93 - 100, 1989

 

3 - Uysalel A, Çorapçıoğlu ET, Aral A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Açık Kalp Ameliyatlarını Takiben Gelişen Akut Renal Yetmezliğin Erken Diyaliz Ile Tedavisi. 

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 2, Sayı: 4, 282 - 285, 1989

 

4 - Özyurda Ü, Çorapçıoğlu ET, Uçanok K, Kaya B, Uysalel A, Aral A, Akalın H: Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Eritrosit Yıkımının Değerlendirilmesi.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 3, Sayı: 1, 61 - 63, 1990

 

5 - Özyurda Ü, Aral A, Uçanok K, Çorapçıoğlu ET, Uysalel A, Kaya B, Akalın H: Izole Aort Kapak Replasmanı Sonuçları.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 3, Sayı: 2,  112 - 114, 1990

 

6 - Özyurda Ü, Çorapçıoğlu ET, Uçanok K, Uysalel A, Kaya B, Aral A, Akalın H: Mitral Valv Replasmanı Yapılan Hastalarda Glukoz - Insulin - Potasyum (G.I.K) Solusyonunun Postoperatif Erken Komplikasyonlar Üzerine Etkisi.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji  Cilt: 3, Sayı: 2, 119  - 121, 1990

 

7 - Uysalel A, Özyurda Ü, Uçanok K, Çorapçıoğlu ET, Kaya B, Aral A, Akalın H: Açık Kalp Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Kanamaların ve Kan Kullanımının Yüksek Doz Aprotinin Ile Azaltılması.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 3, Sayı: 3, 195 - 199, 1990

 

8- Çorapçıoğlu ET, Aral A, Eren NT, Özyurda Ü, Uçanok K, Uysalel A, Kaya B, Akalın H: Sternum Separasyonlarında Geç Primer Tamir.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 3, Sayı: 3, 200 - 203, 1990

9- Uysalel A, Aral A, Özyurda Ü, Uçanok K, Çorapçıoğlu ET, Kaya B, Aytaçoğlu B, Akalın H: Triküspit Kapak Yetmezliğinin Cerrahi Tedavisi, Devega Anuloplasti Yapılan 33 Olgunun Sonuçları.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 3, Sayı: 4, 288 - 293, 1990

 

10- Uçanok K, Aral A, Kaya B, Özyurda Ü, Uysalel A, Çorapçıoğlu ET, Akalın H: Ultracor Marka Prostetik Kapak Replasmanının Erken Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 3, Sayı: 4, 294 - 299, 1990

 

11- Uçanok K, Aral A, Kaya B, Özyurda Ü, Uysalel A, Çorapçıoğlu ET, Akalın H: Transseptal Mitral Kapak Replasmanlarının Sonuçları.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 4, Sayı: 1, 46 - 50, 1991

 

12- Uçanok K, Uysalel A, Kaya B, Aral A, Çorapçıoğlu ET, Taşöz R, Özyurda Ü,  Akalın H: Fallot Tetralojisine Uygulanan Total Korreksiyon Ameliyatının Erken ve Geç Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 4, Sayı: 2, 127 - 131, 1991

 

13- Çorapçıoğlu ET, Eren NT, Aral A, Uçanok K, Uysalel A, Kaya B, Özyurda Ü, Akalın H: Comparison of the Omniscience and Medtronic Valve Prostheses in the Aortic Position.

Journal of Ankara Medical School Volume: 13, 101 - 117, 1991

 

14- Uysalel A, Uysalel A, Batislam Y, Aral A, Ünal N, Kurtipek Ö: Pediatrik Konjenital Kalp Hastalıkları Ameliyatlarında Kan Şekeri Değişiklikleri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Mecmuası 19: 158 - 161, 1991

 

15- Kaya B, Aral A, Uysalel A, Çorapçıoğlu ET, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Multipl Kapak Replasmanlarının Sonuçları.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 5, Sayı: 1, 61 - 68, 1992

 

16- Uysalel A, Aral A, Çorapçıoğlu ET, Kaya B, Özberrak H, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Aorto Koroner Bypass Geçiren Olgularda Erken Ekstübasyonun Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 5, Sayı: 1, 53 - 59, 1992

 

17- Kaya B, Çorapçıoğlu ET, Uysalel A, Aral A, Eren NT, Özyurda Ü, Uçanok K, Akalın H: Konjenital Kalp Hastalığı ve Yandaş Kapak Lezyonlarında Cerrahi Tedavi ve Sonuçları.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt: 45, Sayı: 1, 35 - 46, 1992

 

18- Kaya B, Çorapçıoğlu ET, Uysalel A, Aral A, Özyurda Ü, Uçanok K, Akalın H: Subclavian Steal Sendromlu Olgularda Cerrahi Tedavi ve Sonuçları.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt: 46, Sayı: 1, 141 - 152, 1993

 

19- Kaya B, Çorapçıoğlu ET, Aral A, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Tilting Disk Kapak Protezler ile Mitral Kapak Replasmanlarının Sonuçları.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 6, Sayı: 1, 66 - 72, 1993

 

20- Emiroğulları ÖN, Taşöz R, Aral A, Eren NT, Ceyran H: Myxomas.

Erciyes Tıp Dergisi Cilt: 16, 154 - 158, 1994

 

21- Emiroğulları ÖN, Eren NT, Taşöz R, Aral A, Ceyran H: Erişkin Hastalarda Atrial Septal Defekt Cerrahisi.

Erciyes Tıp Dergisi Cilt: 16, 159 - 161, 1994

 

22- Eren NT, Taşöz R, Özberrak H, Aytaçoğlu B, Aral A, Çorapçıoğlu ET, Uysalel A, Akalın H: A Clinical Investigation of Desmopressin to Reduce Hemorrage After Cardiopulmonary Bypass. A Prospective Randomized Clinical Trial.

Journal of Ankara Medical School Volume: 16, Number: 2, 951 - 957, 1994

 

23- Eren NT, Aytaçoğlu B, Çorapçıoğlu ET, Taşöz R, Aral A, Özberrak H, Akalın H: Kalp Ameliyatlarında Postoperatif Kanamanın Azaltılmasında “Tranexamic Acid” Kullanımı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt: 47, Sayı: 4, 635 - 642, 1994

 

24- Eren NT, Taşöz R, Emiroğulları ÖN, Özberrak H, Aral A, Çorapçıoğlu ET, Kaya B, Özyurda Ü, Akalın H: Açık Kalp Ameliyatlarından Sonra Gastrointestinal Komplikasyonlar (Retrospektif  Klinik Çalışma).

Medical Network Kardiyoloji Cilt: 1, Sayı: 2, 51 - 55, 1994

 

25- Aral A, Oğuz M, Özyurda Ü, Eren NT, Taşöz R, Çorapçıoğlu ET, Uysalel A, Akalın H: Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Serum Magnezyum Düzeylerinin Kardiyak Aritmilere Etkisi.

Medical Network Kardiyoloji Cilt: 2, Sayı: 1, 49 - 52, 1995

 

26- Aral A, Eren NT, Özberrak H, Çorapçıoğlu ET, Taşöz R, Oğuz M, Akalın H: Aortik Kross Klemp Öncesi Uygulanan Diltiazem ile Myokardial Hasarlanmanın Azaltılması.

Medical Network Kardiyoloji Cilt: 2, Sayı: 1, 41 - 47, 1995

 

27- Aral A, Oğuz M, Özberrak H, Özyurda Ü, Eren NT, Taşöz R, Çorapçıoğlu ET, Uysalel A, Akalın H: Kardiyopulmoner Bypass Sonrası Iyonize Kalsiyum Düzeyleri ve Kalsiyum Uygulaması.

Medical Network Kardiyoloji Cilt: 2, Sayı: 3, 193 - 197, 1995

 

28- Özkan M,     Aral A, Taşöz R, Eren NT, Çorapçıoğlu ET, Uysalel A, Kaya B,     Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Intraaortik Balon Kullanımında Mortalite ve Komplikasyonlar.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt: 48, Sayı: 3, 413 - 422, 1995

 

29- Aral A, Kaya B, Yazıcıoğlu L, Akalın H: Kateterizasyon Komplikasyonu Olarak Gelişen Psödoanevrizma Olguları.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Cilt: 24, Sayı: 5,   300 - 303, 1996

 

30- Aral A, Özberrak H, Uysalel A, Batislam Y, Eren NT, Taşöz R, Bder O, Oğuz M, Akalın H: Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Hepatoselüler Yetersizlik ve Hiperbilirubinemi.

Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Cilt: 4, Sayı: 1 - 2, 41 - 49, 1996

 

31- Aral A, Oğuz M, Şırlak M, Çorapçıoğlu ET, Batislam Y, Eren NT, Taşöz R, Özberrak H, Bder O, Akalın H: Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Plazma Faktör Vlll Aktivitesi.

Medical Network Kardiyoloji Cilt: 3, Sayı: 3, 240 - 243, 1996

 

32- Özyurda Ü, Aral A, Oğuz M, Şırlak M, Uçanok K, Çorapçıoğlu ET, Uysalel A, Kaya B, Akalın H: Koroner Arter Cerrahisi Ile Kombine Kapak Replasmanı Ameliyatları.

Medical Network Kardiyoloji Cilt: 3, Sayı: 3, 250 - 252, 1996

 

33- Batislam Y, Özatamer O, Aral A, Oral M, Günaydın G: Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Uygulanan Midazolam ve Diazepamın Ortalama Arter Basıncı ve Sistemik Vasküler Rezistans Üzerine Etkileri. 

Klinik Bilimler Cerrahi Cilt: 2, Sayı: 6, 108 - 110, 1996

 

34- Aral A, Bder O, Batislam Y, Oğuz M, Özberrak H, Eren NT, Taşöz R, Uçanok K, Akalın H: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığının, Aorto - Koroner By-pass Operasyonu Geçiren Hastalarda Postoperatif Dönemde Mortalite, Morbidite ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi.

Klinik Bilimler Cerrahi Cilt: 2, Sayı: 6,  132 - 136, 1996

 

35- Taşöz R, Eren NT, Yazıcıoğlu L, Oğuz M, Aral A, Uçanok K, Akalın H: Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Anemilerde Eritropoetin Kullanımı.

Medical Network Kardiyoloji Cilt: 3, Sayı: 4, 360 - 365, 1996

 

36- Aral A, Bder O, Yazıcıoğlu L, Özberrak H, Oğuz M, Taşöz R, Eren NT, Özyurda Ü, Akalın H: Açık Kalp Cerrahisinde Postoperatif Erken Dönemde Major Enfeksiyon Riskinin Belirlenmesinde C - Reaktif Protein Tayininin Değeri.

Klinik Bilimler Cerrahi: Cilt: 2, Sayı: 10, 209 - 212, 1996

 

37-  Eren NT, Özberrak H, Taşöz R, Aral A, Uçanok K, Eryılmaz S, Oğuz M, Akalın H: Iloprost’ un Valvuler Patolojilere Eşlik Eden Pulmoner Hipertansiyon Üzerine Etkileri. 

Klinik Bilimler : Cilt: 2, Sayı: 9, 233 - 236, 1996

 

38- Aral A, Batislam Y, Yazıcıoğlu L, Eren N.T, Taşöz R, Gülbahçe H, Mengübaş T, Kaya B, Akalın H: Abdominal Aortik Kross Klemp Sonrası Görülen Hemodinamik Değişiklikler

Klinik Bilimler ve Doktor : Cilt:3 , Sayı: 1 , 71-77 , 1997

 

39- Taşöz R, Oğuz M, Eren N.T., Aral A, Yazıcıoğlu L, Uysalel A, Akalın H: Median Strenotomilerde Görülen Sol Innominate Ven Yaralanmaları

Medical Network Kardiyoloji  Cilt : 4 , Sayı : 2 , 157-160 , 1997

 

40- Taşöz   R.,    Bder   O.,  Yazıcıoğlu L., Eren    N.T., Aral   A., Uçanok  K., Akalın H.:

Tromboze   Mitral   Kapaklarda Trombolitik ve Cerrahi Tedavi Sonuçları

Medical Network Kardiyoloji  Cilt : 4 , Sayı : 2 , 160-165 , 1997

 

41- Eren N.T, Yazıcıoğlu L, Taşöz R, Aral A, Mengübaş T, Batislam Y, Uçanok K, Akalın H: Açık Kalp Cerrahisi Sonrasında Atriyal Fibrilasyon Gelişen Olgularda Propofenon’un Sinüs Ritmi Restorasyonundaki Etkisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Mecmuası , Cilt : 50 , Sayı : 1, 31-34, 1997

 

42- Aral  A, Oğuz  M, Şırlak M, Özberrak H, Taşöz R, Eren N.T, Kaya B, Akalın H: Prostetik Kapak Rereplasman Ameliyatlarımız.

Klinik Bilimler ve Doktor , Cilt : 3 , Sayı : 2 , 31-34, l997

 

43- Taşöz R, Oğuz M, Eren N.T, Aral A, Eyileten Z, Özberrak H, Akalın H: Asendan Aort Anevrizmalı Hastalarda Uyguladığımız Cerrahi Yöntemler

Klinik Bilimler ve Doktor , Cilt : 3 , Sayı: 2 , 198-200 , 1997

 

44- Eren N.T, Aslan A, Batislam Y, Taşöz R, Aral A, Eryılmaz S, Çorapçıoğlu T, Akalın H: Kadriyopulmoner Bypass Öncesi Steroid Kullanılması ve Bunun Postperfüzyon Sendromu Üzerine Etkileri

Optimal Tıp Dergisi , Cilt : 10 , Sayı: 1 , 5-12 , 1997

 

45- Batislam Y, Özatamar O, Günaydın G, Aral A, Alanoğlu Z, Berksun O: Detection of Recalling Music and Infivence on Patients Stress Status in Cardiac Surgery.

Journal of Ankara Medical School, Cilt: 19, Sayı:3, 151- 153, 1997

 

46-Taşöz R., Oğuz M., Eren N.T., Özberrak H., Yazıcıoğlu L., Aral A., Uysalel A., Akalın H.: Corpentier-Edwards Perikardial Biyoprotez Klinik Sonuçlarımız.

Medical Network  Kardiyoloji, Cilt :4, Sayı :5, 440-444,1997

 

47- Taşöz R., Yazıcıoğlu L., Eren N.T., Aral A., Uysalel A., Akalın H.: Subksifoid Açık Perikardiyal Drenajlar

Optimal Tıp Dergisi, Cilt : 10, Sayı : 3 , 83 – 89, 1997

 

48- Eren N.T., Oğuz M., Yazıcıoğlu L., Taşöz R., Aral A., Batislam Y., Özyurda Ü., Akalın H.: Recombinant Human Eritroopitein Administration in Open Heart Surgery.

Journal of Ankara Medical School, Cilt : 19, Sayı: 4, 219-222, 1997

 

49- Eryılmaz S., Aral A., Taşöz R., Aslan A., Uçanok K., Akalın H.: Ejeksiyon Fraksiyonu (EF) % 30’un altında olan koroner hastalarında aorta koroner bypass cerrahisi.

Klinik Bilimler ve Doktor, Cilt:3, Sayı:6, 842-845, 1997

 

50- Özkan M., Özberrak H., Eryılmaz S., Şırlak M., Mengübaş T., Eren NT., Taşöz R., Aral A., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: Penetran Kalp Yaralanmaları

Medical Network Kardiyoloji Cilt:5, Sayı:1, 28-32,1998

 

51- Aral A.: İnternal Mammarian Arterlerin preoperatif non invaziv değerlendirilmesinin Güvenirliği.

Klinik Bilimler ve Doktor Cilt:5,  Sayı:1, 68-74, 1999

 

52- Özkan M.,Şırlak M., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Aral A., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: Traneksamik asitin postoperatif kanamalardaki yeri ve kullanım farklılıklarına göre etkileri.

Medical Network Kardiyoloji Cilt:6, Sayı:2, 113- 116,1999

 

53- Yazıcıoğlu L., Aral A.: Koroner Arter Bypass Cerrahisinde İnternal Mammarian Arter Greftlerinde Uygun Anastomoz Bölgesi.

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor Cilt:5, Sayı:4, 493-496,1999

 

54- Yazıcıoğlu L., Aral A.: İnternal Mamarian Arter Greftlerinde Ateroskleroz Gelişimi.

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Cilt:7, Sayı:3, 195-199,1999

 

55- Erylmaz S., Şırlak M., Yazıcıoğlu L., Eren NT., Taşöz R., Aral A., Kaya K., İnan B., Çorapçıoğlu T., Akalı H. : Genç hastalarda Koroner Bypass Ameliyatı.

Medical Network Kardiyoloji Cilt:6, Sayı:5, 347- 349,1999

 

56- Yazıcıoğlu L., Şırlak M., Eryılmaz S., Özkan M., Aral A., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: Preoperatif Kombine Digitalis ve Atenolol Tedavisinin Postoperatif Atriyal Fibrilasyon Üzerine Etkisi.

Medical Network Kardiyoloji Cilt:7, Sayı:1, 50- 53, 2000

 

57- Eryılmaz S., Şırlak M., Yazıcıoğlu L., Kızıltepe U., Taşöz R., Eren NT., Aral A., Çorapçıoğlu T., Akalın H. : Sol Ana Koroner Arter Lezyonu Olan Hastalarda Profilaktik İntraaortik Balon Pompası Kullanımı.

Medical Network Kardiyoloji Cilt:7, Sayı:2, 129-132, 2000

 

58- Eryılmaz S., Özberrak H., Yazıcıoğlu L., Şırlak M., İnan MB., Eren NT., Taşöz R., Aral A., Çorapcıoğlu T., Akalın H.: LAD Açık Endarterektomi- safen Patchplasti ve LİMA Sonuçlarımız.

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:1,Sayı:1, 1-4,2000

 

59- Yazıcıoğlu L., Kaya K., Eryılmaz S., Şırlak M., Aral A., Taşöz R., Akalın H.: Kalıcı Pacemaker Elektrodlarının Cerrahi Olarak Çıkartılması.

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:1,Sayı:1, 9-12,2000

 

60-Eryılmaz S., Şırlak M., Yazıcıoğlu L., Durdu S., Eren NT., Taşöz R., Aral A., Kaya B., Çorapcıoğlu T., Akalı H.: Asendan Aorta Anevrizma ve/ veya Disseksiyonlarında Cerrahi Yöntemler.

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:2,Sayı:1, 6-11,2001

 

61-Eryılmaz S., Şırlak M., Yazıcıoğlu L., Kızıltepe U., Kaya B., Durdu S., Eren NT., Taşöz R., Aral A., Çorapçıoğlu T., Kaya B., Akalın H.: Koroner Arter Hastalarında Karotid Endarterektomi Sonuçlarımız.

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:2,Sayı:1, 15-19,2001

 

62-Eryılmaz S., Şırlak M., Kızıltepe U., Yazıcıoğlu L., Durdu S., Eren NT., Taşöz R., Aral A., Uysalel A., Çorapçioğlu T., Akalın H.: Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Diyabetik Hastalarda İntravenöz insulin infüzyonunun Sternal Enfeksiyonlar Üzerine Etkisi.

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:2,Sayı:1, 26-29,2001

 

63- Şırlak M., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Eğileten Z., Durdu S., Eren NT., Taşöz R., Aral A., Kaya B., Akalın H.: Kronik Jukstarenal Total Aortik Oklüzyonlar.

Damar Cerrahisi Dergisi Cilt: 9, Sayı: 3, 19-23,2001

 

64   -Kızıltepe U., Şırlak M., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Uymaz B., Taşöz

 R., Eren NT.,  Uysalel A., Aral A., Akalın H.: Erişkin Kalp Cerrahisinde Modifiye Ultrafiltrasyonun Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi.

Medikal Network Kardiyoloji Cilt:8, Sayı:2,116-124, 2001

 

65- Kızıltepe U., Eryılmaz S., Şırlak M., Yazıcıoğlu L., Kaya K., Durdu S., Eren NT., Taşöz R., Aral A., Uysalel A., Akalın H.: Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Antiaritmik olarak Rutin Magnezyum Kullanımı: Kan Düzylerinin Etkisi.

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:2,Sayı:3, 113-119 ,2001

 

66- Eyigün H., Batislam Y., Aral A.:Koroner Arter Cerrahisi Uygulanacak Hastalarda İzofluran-Remifentanil ile Remifentanil- Midazolam- İzofluran Kombinasyonlarının Hemodinami ve Doku Oksijen Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması.

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:3,Sayı:1, 1- 6 ,2002

 

67-  Aral A: Aralıklı İzotermik Kan Kardiyoplejisinin, Aralıklı Soğuk Kan Kardioplejisi ile Karşılaştırılması ve Kardiyak Troponin I (CtnI) Salınımına Olan Etkisi 

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:3,Sayı:2, 106-114 ,2002

 

68- Taşöz R., Kızıltepe U., Eyileten Z., Tunçtan B., Şırlak M., Emiroğulları O., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Aral A., Eren NT., Uysalel A., Akalın H.: Açık Kalp Cerrahisinde Myokardial Nitrik Oksit Metabolizması ve Olası Tedavi Seçenekleri.

MN Kardiyoloji Cilt:9  Sayı:5,345-351,2002

 

69-Şırlak M., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Kızıltepe U., İnana B., Taşöz R., Aral A., Eren NT., Uçanok K., Akalın H.: Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Açık Kalp Cerrahisi Tecrübelerimiz.

MN Kardiyoloji Cilt: 10  Sayı: 1, 28-32, 2003

 

70-Kızıltepe U., Taşöz R., Aral A., Tunçtan B., Eyileten Z., Şırlak M., Emiroğlu O., Arıkbuku M., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Akalın H.: L- Arjinin Kardiyoplejisi ve Non- Kardiyoplejik L- Arjinin Eklenmiş Kan ile Kontrollü Reperfüzyonun Myokardial Korumada etkinliği

MN Kardiyoloji Cilt: 10  Sayı: 1, 33- 40, 2003

 

 

71-Kızıltepe U., Taşöz R., Aral A., Elalmış AÖ., Eyileten Z., Şırlak M., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Eren NT., Uysalel A., Akalın H.: Koroner Bypass Operasyonlarında Perioperatif Steroid ve Antioksidan Kombinasyonu Kullanılmasının Klinik Etkileri

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:4,Sayı:1, 33 - 39 ,2003

 

72- Şırlak M., Elalmış AÖ., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Kızıltepe U., Eyileten Z., Taşöz R., Aral A., Eren NT., Uçanok K., Akalın H.: İnfektif Endokardit’ te Cerrahi Tedavi

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:4,Sayı:1, 21 - 26 ,2003

 

73- Şırlak M., Çavolli RY., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Kızıltepe U., Akar R., Taşöz R., Eren NT., Aral A., Özyurda Ü: Sorin Kalp Kapak Protezlerinin Değerlendirilmesi

MN Kardiyoloji Cilt: 10  Sayı: 4, 287- 294, 2003

 

74- Kızıltepe U., Taşöz R., Aral A., Uymaz B., Şırlak M., Eyileten Z., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Eren NT., Uysalel A., Akalın H.:  Koroner Bypass Sanrası Kısa Süreli İntravenöz Amiodoron ile Atriyal Fibrilasyon Profilaksisi

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:4,Sayı:2, 78 - 85 ,2003

 

75- Yazıcıoğlu L., Elalmış AÖ., Kaya K., Aral A., Özyurda Ü.: Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Bilateral İnternal Mammariyan Arter Deneyimlerimiz.

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:4,Sayı:2, 95 - 99 ,2003

 

76- Yazıcıoğlu L., Uymaz B., Elalmış A., Aral A., Özyurda Ü: Korener Arter Bypass Cerrahisinde Serbest İMA Greftleri

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:4,Sayı:3, 133- 138  ,2003

 

77- Yazıcıoğlu L., Uymaz Korkmaz Ö., Arıkbuka M., AralA., Özyurda Ü. : Açık kalp cerrahisi ile eş zamanlı pulmoner rezeksiyonlar

Gülhane Tıp Dergisi  45(2) :138-142, 2003

 

78- Yazıcıoğlu L., Kaya K., Aral A., Özyurda Ü. : Surgical removal of entrapped broken coronary angioplasty catheter in left mainand circumflex coronary artery.

Gülhane Tıp Dergisi  45(4) , 361-362, 2003

 

79- Eyileten Z., Kaya K., Arıkbuka M., Yazıcıoğlu L., Emiroğlu O., Aral A., Kaya B., Özyurda Ü. : The Effect of Radial artery usage to the forearm artery circulation following coronary artery Bypass Surgery.

Turkish J. Vascular Surgery Cilt:14 Sayı: 2, 7-12, 2005

 

80- Atalay S., Uçar T., Eyileten Z., Kılıckap M., Aral A., Uysalel A., Tutar E.: Konjenital kalp hastalıkalrının cerrahi tedavisinde intraoperatif transözofageal ekokardiyografinin önemi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası , 60(2) :66-71 , 2007

 

81- İnan  M.B.,  Özçınar  E.,  Yazıcıoğlu  L.,  Eyileten  Z.B.,  Şırlak  M.,Eryılmaz  S.,  Uysalel  A.,  Kaya  B.,  Aral  A.,  Taşöz  R.,  Özyurda  Ü.: İzole  Mitral  Kapak  Brusella  Endokarditinin  Kombine  Medikal  veCerrahi  Yaklaşımla  Tedavisi.

Türkiye  Klinikleri  Journal  of  Cardiovascular  Sciences  ,  21  ( 3 )   Page: 370 – 375, 2009 

82- Şırlak M, Çakıcı M, İnan MB, Eryılmaz S, Yazıcıoğlu L, Akar AR, ARAL A, Kaya B, Özyurda U: Thoracic and abdominal aortic aneurysm.

Damar Cerrahisi Dergisi  Turkish journal of vascular Surgrery 18 (1) 1-9  2009

83- İnan  M.B.,  Açıkgöz  B.,  Eyileten  Z.B.,  Yazıcıoğlu  L.,Aral  A.,  Uysalel  A.,  Uçanok  K.,  Kaya  B.,  Çorapçıoğlu T.,  Özyurda  Ü.:  Kalp  Cerrahisi  ve  Lokal  Hipotermi  :731  Hastanın  Retrospektif  Değerlendirilmesi.

Ankara  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Mecmuası  ,  64   ( 1 ) :26 – 29    ,   2011

 

 

 

 

 

 

 

C2) ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN DİĞER YAYINLAR

 

1 - Çorapçıoğlu ET, Aral A , Uysalel A, Özyurda Ü, Uçanok K, Akalın H: Pulmoner Arter Kateterinin Intrakardiyak Düğümlenmesi.

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Cilt: 2, Sayı: 2, 150 - 152, Nisan 1989

 

2 - Akalın H, Çorapçıoğlu ET, Uçanok K, Eren NT, Aral A, Özyurda Ü, Uysalel A, Taşöz R,  Emiroğulları N: Ülkemizde Ilk Yapay Kalp (SymbionJarvik - 7) Uygulaması.             

Türkiye Klinikleri Cilt: 9, Sayı: 4, 294 - 296, 1989

 

3- Özyurda Ü, Özberrak H, Aral A, Akalın H: Resection of Vena Caval Thrombi Extending to Right Atrium Caused by Renal Cell Carcinoma Via Cardiopulmonary By-pass and Deep Hypotermic Circulatory Arrest.

Journal of Ankara Medical School: Vol:18, No: 3, 147 - 150, 1996

 

4- Aral A.: Stensiz Biyolojik Aort Kapak Replasmanı.

Medical Network Kardiyoloji Cilt:6, Sayı:6, 437- 443,1999

 

5- Cangır AK., Aral A., Özkan M., Yazıcıoğlu L., Akay H., Akalın H.:Kardiyak Cerrahi ile Eş Zamanlı Pulmoner Rezeksiyon ; Bir olgu Sunumu.

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:2,Sayı:1, 30-33,2001

 

6- Yazıcıoğlu L., Şırlak M., Eryılmaz S., Kızıltepe U., Elalmış AÖ., Aral A., Taşöz R., Uçanok K., Akalın H.: Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Mezenter İskemi ( 2 olgu Sunumu)

Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Cilt:2,Sayı:2, 108-112 ,2001

 

7-Mustafa Bahadır İnan, Evren Özçınar, Nur Dikmen Yaman, Serkan Durdu, Atilla Aral, Mustafa Şırlak, Ahmet Rüçhan Akar. Right anterior thoracotomy approach for isolated aortic valve replacement with sutured aortic valve prosthesis

Cardiovasc Surg Int;3(1):31-33, 2016

 

 

 

    D)Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1-Akalın H., Çorapçıoğlu T., Aral A., Özyurda Ü., Uçanok K., UysalelA: 304 Hastada Gerçekleştirilen Kalp  Kapak Replasmanlarının Erken ve Geç  Sonuçları

VI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 1988

 

2-Özyurda Ü., Kaya B., Uçanok K., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Aral A., Akalın H.: Izole Aort Kapak ReplasmanıSonuçları.

VII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-30 Mayıs 1990

 

3-Uçanok K., Özyurda Ü., Uysalel A., Çorapçıoğlu T., Kaya B., Aral A., Akalın H.: Ultracor  Kapak Protezlerin Erken Sonuçları

VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi , 26-30 Mayıs l990

 

4-Uçanok K., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Kaya B., Özyurda Ü., Aral A., Akalın H.:Erişkinlerde Gerçekleştirilen Konjenital Kalp Cerrahisi Sonuçları.

VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi , 26-30 Mayıs l990

 

5-Aral A., Yazıcıoğlu L., Kaya B., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Uçanok K., Özyurda Ü.,     Akalın H.: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesinde Kapak  Replasmanı Sonrası Prostetik Kapak Endokarditleri

VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 1992

 

6-Aral A., Özberrak H., Kaya B., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Uçanok K., Özyurda Ü.,Akalın H.: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesinde Erişkin  Hastalarda Gerçekleştirilen Atriyal Septal Defekt Cerrahi  Tedavi Sonuçları.

VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 1992

 

7-Aral A., Özkan M., Kaya B., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Uçanok K., Özyurda Ü., Akalın H.: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesinde Endarterektomi Yapılan Koroner Bypass Cerrahisi Sonuçları.

VIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 1992

 

8-Aral A., Özkan M., Kaya B., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Uçanok K., Özyurda Ü.,  Akalın H.: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesinde1003 Hastada Gerçekleştirilen Kapak Replasmanlarının Sonuçları.

VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 1992

    

9-Aral A, Özkan M, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastenesinde gerçekleştirilen Fallot tetralojisi  cerrahi tedavi sonuçları.

VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27 Eylül - 1 Ekim 1992

 

10-Aral A., Kaya B., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Uçanok K., Özyutda Ü., Akalın H.: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesinde 1031 Hastada Gerçekleştirilen Kapak Replasmanının Sonuçları.

II.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1992

 

11-Aral A, Aytaçoğlu B, Çorapçıoğlu T, Uçanok K, Özyurda Ü, Uysalel A, Kaya B., Akalın H:  Myokardın Korunmasında Allopurinolün Çeşitli Dozlarda Kullanılmasıyla  Ilgili Klinik Deneysel Çalışma.

IX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi , 28 Eylül - 1 Ekim 1993

 

12-Aral A, Taşöz R, Uysalel A, Çorapçıoğlu T, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Cerrahi Müdahale Uygulanan Fallot Tetralojisi Sonuçları.

III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi , Ekim 1994

 

13-Aral A, Taşöz R , Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H:A.Ü. Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim  Dalı’ında Cerrahi Müdahale Uygulanan Kardiyak Hidatik Kist Sonuçları

III.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1994

 

14-Taşöz R, Aral A, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın  H: A.Ü.T.F. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Gerçekleştirilen Koroner By pass Cerrahisi Sonuçları

III.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1994

 

15-Aral A., Eren N.T., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Kaya B., Uçanok K., Özyurda Ü.,Akalın H.: Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Serum Mağnezyum Düzeylerinin Kardiyak Aritmilerdeki  Etkisi.

III.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 1994

 

16-Dilek L., Atalay S., Imamoğlu A., Uysalel A., Aral A., Altuğ N.: Bir Olgu Nedeniyle Multi Organ Tutulunu Gösteren Kardiyak Kist Hidatik.

XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995

 

17-Aral A., Özyurda Ü., Özberrak H., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Kaya B., Uçanok K., Eren N.T., Taşöz R., Akalın H.: Abdominal Tümörlere Eşlik Eden Kaval  Trombuse Cerrahi Yaklaşım.

VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996

 

18-Taşöz R., Kaya B., Özberrak H.,Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Özyurda Ü., Uçanok K., Eren N.T.,Aral A., Akalın H.: Subklavian Arter Tıkayıcı Lezyonlarda Ekstratorasik Cerrahi  Yöntemler

VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996

 

19-Aral A., Kaya B., Yazıcıoğlu L., Uysalel A., Çorapçıoğlu T., Özyurda Ü., Uçanok  K., Eren N.T., Taşöz R., Akalın H.: Kardiyak Kateterizasyon Sonrası   Gelişen Vasküler Komplikasyonlar.

VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996

 

20-Eren N.T., Çorapçıoğlu T., Oğuz M., Kaya B., Özyurda Ü., Uysalel A., Uçanok K.,  Taşöz R., Aral A., Akalın H.: Asendan Aorta Hastalıklarında Uygulanan Cerrahi Tedavi Yöntemleri.

VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996

 

21-Aral A., Bder O., Taşöz R., Eren N.T., Çorapçıoğlu T.,Uysalel A., Kaya B., Uçanok  K., Özyurda Ü., Akalın H.:ACBG  Ameliyatlarından Sonra Postoperatif Erken   Dönemde  Supraventriküler Aritmilerin Önlenmesinde Diltizem’in Etkisi

XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, l6-20 Ekim l996

 

 22-Taşöz R., Bder O., Aral A., Eren N.T., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Kaya B., Uçanok K.,  Özyurda Ü., Akalın H.:Tromboze Prostetik Mitral Kapaklarda Trombolitik ve Cerrahi Tedavi Sonuçları

XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16-20 Ekim l996

 

23- Eren N.T., Eryılmaz S., Taşöz R., Aral A., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Kaya B., Uçanok K.,Özyurda Ü.,Akalın H.: Kalp Cerrahisinde  Postoperatif Ekstübasyon Sonrası Noninvaziv Ventilasyonun Solunum Fonksiyonlarına Etkisi

XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, l6-20 Ekim l996

 

24-Eren N.T.,Bder O.,Aral A.,Taşöz R.,Çorapçıoğlu T.,Uysalel A.,Kaya B.,Uçanok K.,Özyurda Ü.,Akalın H.: AVR Sol Ventrikül Çaplarıve Ventrikül Hipertrofisindeki Regresyon ile Fonksiyonel Kapasitesi Üzerindeki etkisi

XII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 16-20 Ekim 1996

 

25-Taşöz R., Yazıcıoğlu L., Aral A., Eren N.T., Çorapçıoğlu T., Uysalel A., Kaya B., Uçanok K., Özyurda Ü., Akalın H.:Açık Kalp Cerrahisi SonrasıGelişen Anemilerde  Eritropoietin kullanımı

XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16-20 Ekim 1996

 

26-Aral A, Yazıcıoğlu L, Taşöz R, Eren N.T, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H:Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Aorta Koroner By Pass Operasyonu Geçiren  Hastalarda Postoperatif Dönemde Mortalite , Morbidite ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi.

XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16-20 Ekim 1996

 

27- Uysalel A, Özberrak H, Taşöz R, Çorapçıoğlu T, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Aral A, ErenN.T,AkalınH:Ana Pulmoner Arter Anevrizmalı Olguya Cerrahi Yaklaşım

IV. Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996

 

28-Taşöz R, Oğuz M, Eryılmaz S, Çorapçıoğlu T, Kaya B, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Eren N.T, Aral A, Akalın H:Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Hipofosfatemi Gelişimi ve Solunum Problemleri Ile Ilişkisi

IV.Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996

 

29-Özberrak H, Aslan A, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Hepatosellüler Yetmezlik ve Hiperbilirubinemi.

V.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998

 

30-Oğuz M, Özberrak H, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H:  Açık Kalp Cerrahisinde Yetişkin Hastalarda uygulanan ECMO Sonuçlarımız.

V.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998

 

31-Yazıcıoğlu L, Mengübaş T, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: İmalarda Atheroskleroz Gelişimi.

V.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998

 

32-Oğuz M, Özkan M, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Koroner Cerrahisi ile kombine Kapak Replasman Operasyonları.

V.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998

 

33-Özkan M, Eryılmaz S, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Kardiyopulmoner bypass uygulanan hastalarda traneksamik asit’in iki farklı dozunun postoperatif kanama üzerine etkisi.

V.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998

 

34-Oğuz M,Yazıcıoğlu L, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Median Sternotomilerde Görülen Sol İnnominate Ven Yaralanmaları.

V.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998

 

35-Oğuz M,Özkan M, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Prostetik Kapak Rereplasman Operasyonlarımız.

V.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998

 

36-Özberrak H, Oğuz M, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Sorin Biliflet prostetik kapaklar ile yapılan kalp kapak replasmanı erken ve geç sonuçları

V.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998

 

37-Oğuz M,Yazıcıoğlu L, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Carpentier-Edwards Perikardiyal Biyoprotez Sonuçlarımız.

V.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998

 

38-Özberrak H,Şırlak M, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Sorin Tilting Disk Prostetik kapaklara ile yapılan kapak replasmanı erken ve geç sonuçları.

V.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998

 

39-Akalın H, Çorapçıoğlu T, Eren NT, Taşöz R, Aral A, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü,Yazıcıoğlu L : Ortotopik Kalp Nakli Sonuçlarımız.

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999

 

40-Eryılmaz S, Şırlak M, Aral A, Taşöz R, Eren NT, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: 40 Yaş altı genç hastalarda koroner arter cerrahisi.

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999

 

41- Kızıltepe U, Aral A, Eren NT, Taşöz R, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Venö- venöz modifiye ultrafiltrasyon: Erişkin hastalarda Kullanım.

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999

 

42- Kızıltepe U, Eren NT, Taşöz R, Aral A, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen ventriküler aritmilerin tedavisinde magnezyum kullanımı.

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999

 

43- Yazıcıoğlu L, Aral A, Eren NT, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Extracorporeal Dolaşımda (CPB) Farklı Hemoglobin Düzeylerinin Doku oksijenasyonununa Etkisi; İki metodun karşılaştırılması

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999

 

44- Yazıcıoğlu L, Aral A, Eren NT, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Koroner Bypass Cerrahisinde LiMA Greftlerinde Uygun Anastomoz Bölgesi.

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999

 

45- Eryılmaz S, Çorapçıoğlu T, Eren NT, Taşöz R, Aral A, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: LAD Uzun Segment Açık Endarterektomi ve LİMA Patchplasti Sonuçlarımız.

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999

 

46- Yazıcıoğlu L, Eren NT, Aral A, Taşöz R, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü,Akalın H: İABP Kullanımında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler.

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999

 

47- Eryılmaz S, Taşöz R, Aral A, Eren NT, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Assendan Aorta Anevrizmalarında Cerrahi Yöntemler.

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999

 

48- Yazıcıoğlu L, Şırlak M, Aral A, Taşöz R, Eren NT, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Serbest İMA Greftleri Sonuçlarımız.

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999

 

49- Eryılmaz S,Şırlak M, Taşöz R, Aral A, Eren NT, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Depresif Ventriküllü Hastalarda Koroner Arter Cerrahisi.

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999

 

50- Kızıltepe U, Taşöz R, Eren NT, Aral A, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H: Koroner Bypass Ameliyatlarını Takiben Gelişen Supraventriküler aritmi profilaksisi: Parenteral kısa süreli Amiodoron kullanımı.

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999

 

51- Cangır AK, Aral A, Özkan M, Yazıcıoğlu L, Akay H, Akalın H : Kardiyak Cerrahi ile eş zamanlı pulmoner rezksiyon; Bir olgu sunumu.

Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 9-13 Nisan 2000

 

52- Eryılmaz S., Şırlak M., Yazıcıoğlu L., İnan MB., Çavolli R., Taşöz R., Eren N., Aral A., Kaya B., Akalın H.: Assendan Aorta Anevrizmalarında Cerrahi Yöntemler.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000

 

53- Yazıcıoğlu L., Eryılmaz S., Şırlak M., Uymaz B., Aral A., Taşöz R., Eren NT., Kaya B., Uçanok K., Akalın H.: Serbest İMA Greftleri Sonuçlarımız.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000

 

54- Yazıcıoğlu L., Şırlak M., Eryılmaz S., Durdu S., Çacolli R., Aral A.,Taşöz R., Eren NT., Akalın H.: Açık Kalp Cerrahisi sonrasında Atriyal Fibrilasyon Gelişiminin Önlenmesinde Digoksin-Atenolol Kombinasyonunun Etkinliği.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000

 

55- Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Şırlak M., Kaya K., Taşöz R., Eren NT.,Aral A., Çorapcıoğlu T., Kaya B., Akalın H.: Koroner Arter Hastalarında Karotis Endarterektomi Sonuçlarımız.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000

 

56- Şırlak M., Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., İnan MB., Taşöz R., Eren NT., Aral A., Çorapcıoğlu T., Uysalel A., Akalın H.: Aorta Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Gelişen Düşük Kalp Debisi Sendromunun Oluşumunu Etkileyen Risk Faktörleri.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000

 

57- Eryılmaz S., Şırlak M., Yazıcıoğlu L., Elalmış AÖ., Taşöz R., Eren NT., Aral A., Çorapcıoğlu T., Akalın H.: Koroner bypass Grefting Yapılan ve Erken Evrede Arrest Olan Hastalarda Yoğun Bakımda Yapdığımız LAD- Safen Bypass Tecrübelerimiz.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000

 

58- Kızıltepe U., Özberrak H., Korkmaz Ö., Eyileten ZB., Aral A., Taşöz R., Eren NT., Çorapcıoğlu T., Uysalel A., Akalın H.: Kliniğimizde Uygulanan Ventriküler Septal Defekt Ameliyatlarının Sonuçları ; 14 yıllık Deneyim.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000

 

59- Kızıltepe U., Özberrak H., Durdu S., Eyileten ZB., Aral A., Taşöz R., Eren NT., Çorapcıoğlu T., Uysalel A., Akalın H.: Fallot Tetralojilerinde Kliniğimizde Uygulanan Tam Düzeltme Ameliyatlarının  Sonuçları; 14 Yıllık Deneyim.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000

 

60- Yazıcıoğlu L., Eryılmaz S., Şırlak M., Elalmış AÖ., Taşöz R., Eren NT., Aral A., Uçanok K., Akalın H.: Açık Kalp Cerrahisi Sonrası mezenter Arter İskemisi.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000

 

61- Eryılmaz S., Yazıcıoğlu L., Şırlak M., Korkmaz Ö., Durdu S., Taşöz R., Eren NT., Aral A., Kaya B., Çorapcıoğlu T., Akalın H.: Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Karşılaştığımız Derin ve Yüzeyel Sternal Enfeksiyonlar.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000

 

62- Yazıcıoğlu L., Aral A., Çangır AK., Eryılmaz S., Şırlak M., Eren NT., Akay H., Akalın H.: Açık Kalp Cerrahisi ile Eş Zamanlı Pulmoner Rezeksiyon.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000

 

63- Yazıcıoğlu L., Şırlak M., Eryılmaz S., Kaya K., Uymaz B., Aral A., Eren NT., Taşöz R., Uysalel A., Akalın H.: Kalıcı Pacemaker Elektrodlarının Cerrahi Olarak Çıkartılması.

VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000

 

64- Eren NT., Eryılmaz S., İnan BM., Yazıcıoğlu L., Akar R., Taşöz R., Aral A., Kaya B., Çorapçıoğlu T., Batıislam Y., Akalın H.: Torakoabdominal Aort Operasyonları; 3 Yıllık Sonuçlarımız.

XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya 19- 23 Nisan 2002

 

65- Şırlak M., Eryılmaz S., Kızıltepe U., Yazıcıoğlu L., Eyileten Z., Durdu S., Taşöz R., Eren NT., Aral A., Kaya B., Akalın H.: Tranfüzyon Riski Yüksek Vasküler Cerrahide Mikrofibriler Collagen Hemostat (COLGEL) Kullanımı.

XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya 19- 23 Nisan 2002

 

66- Eren NT., Eryılmaz S., Kaya K., Uymaz B., Yazıcıoğlu L., Şırlak M., Akar R., Taşöz R., Aral A., Kaya B., Akalın H.: Koroner ve Ekstrakardiyak Aortik Hastalığın Cerrahi Tedavisinde Yaklaşım.

XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya 19- 23 Nisan 2002

 

67- Eyileten ZB., Kızıltepe U., Aribuka M., Aral A., Taşöz R., Eren N., Uysalel A., Akalın H.: L- Arjinin Kardiyoplejisi ve L- Arjinin ile zenginleştirilmiş non- kardiyoplejik reperfüzyon ile myokard korunması

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

68- Eyileten ZB., Kızıltepe U., Emiroğlu O., Aral A., Taşöz R., Eren N., Uysalel A., Akalın H.: Açık Kalp Cerrahisinde myokardial nitrik oksit metabolizması ve olası tedavi seçenekleri

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

69- Şırlak M., Kahraman D., Eren N., Taşöz R., Aral A., Uçanok K., Akalın H.: Diyaliz Hastalarında kapak replasmanı sonuçlarımız

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

 

70- Yazıcıoğlu L., İnan M., Taşöz R., Eren N., Aral A., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: Tromboze Mitral Kapaklarda Trombolitik Tedavi ve cerrahi sonuçları

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

71- Eryılmaz S., Elalmış A., Aral A., Eren N., Taşöz R., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: PTCA Komplikasyonu Sonrası Acil ACBG Operasyonu Tecrübelerimiz

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

72- Eryılmaz S., Durdu S., Aral A., Eren N., Taşöz R., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: Kardiyak Cerrahi Sonrası nonşnvaziv pozitif basınçlı ventilasyon

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

73- Yazıcıoğlu L., Kaya K., Aral A., Eren N., Taşöz R., Uçanok K., Akalın H.:

Mitral kapak replasmanı sonrası geç tamponad

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

74- Eryılmaz S., Durdu S., Aral A., Eren N., Taşöz R., Kaya B., Akalın H.: Açık kalp cerrahisi geçiren depresif ventriküllü hastalarda growth hormon infüzyonunun akut hemodinamik etkileri

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

75- Şırlak M., Durdu S., Taşöz R., Eren N., Aral A., Kaya B., Akalın H.: Kanama riski yüksek kardiyak cerrahide mikrokristalize kollajen hemostat (Colgel) kullanımı

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

76- Yazıcıoğlu L., Uymaz Ö., Taşöz R., Aral A., Eren N., Uçanok K., Akalın H.: Kombine Pulmoner Rezeksiyon Koroner Bypass Operasyonları

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

77- Şırlak M., İnan B., Taşöz R., Eren N., Aral A., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: Koroner Bypass Operasyonları Sonrası ileti defektleri

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

78- Eyileten ZB., Kızıltepe U., İnan B., Aral A., Taşöz R., Eren N., Uysalel A., Akalın H.: Nativ kapak brusella endokarditinde cerrahi ve tıbbi tedavi kombinasyonu

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

79- Eryılmaz S., Çavolli R., Eren N., Taşöz R., Aral A., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: Koroner Bypass Operasyonlarında Karnitinin Kan Kardiyoplejisi İçinde Kullanımı

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

80- Yazıcıoğlu L., Kaan K., Aral A., Eren N., Taşöz R., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: Kalıcı Pacemaker Elektrodlarının Cerrahi Olarak Çıkartılması

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

81- Eryılmaz S., İnan M., Eren N., Taşöz R., Aral A., Uçanok K., Akalın H.: Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Açık Kalp Cerrahisi Tecrübelerimiz

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

82- Eryılmaz S., Elalmış A., Aral A., Eren N., Taşöz R., Çorapçıoğlu T., Akalın H.: Mitral Balon Valvüloplasti Sonrası Akut Mitral Yetmezliği Gelişen Hastalarda Acil MVR Operasyonlarımız

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

83- Şırlak M., Elalmış A., Eren N., Taşöz R., Aral A., Özyurda Ü., Akalın H.: Primer Enfektif Endokardit Olgularında Cerrahi Sonuçlarımız.

Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya 23-27 Ekim 2002

 

84- Eyileten Z., Sargom M.F., Mas N., Mas R., Kızıltepe U., Taşöz R., Aral A., Akalın H., Eyileten T., Bşar R. : Atherosklerotik Kalp Hastalığı Bulunan Geriatrik Olgularda Risk Faktörlerinin Damar Endoteli Üzerine Olan Etkilerinin Scanning Elektron Mikroskop İle Değerlendirilmesi

I.Ulusal Geriatri Kongresi, Belek/Antalya , 3-Ekim – 3Ksım 2002

 

85- Tutar E., Ekici F., Fitöz S., Atalay S., Naçar N., Uysalel A., Aral A., Eyileten Z., Kendirli T :: Magnetik Rezonans Anjiografik Ve 3-Boyutlu komputerize Tomografik Görüntülemeyle Sciitar Sendromu Tanısı Konulan 8 aylık Bir Olgu

39.Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 17-22 Haziran 2003

 

 86- Akar R., Aral A., Özyurda Ü.: Türkiyede Perfüzyonist Eğitimi

VIII. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, 1- 5 Eylül 2004 Kapadokya

 

87-Eyileten Z., Uymaz Ö., Arıkbuka M., Çetinkanat E., Aral A., Uysalel A., Özyurda Ü.: Düşük Doğum ağırlıklı prematüre yenidoğanlardaki Patent Duktus Arteriosus’un ligasyonu ve divizyonunu içeren başarılı klinik çalışmalarımız.

VIII. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, 1- 5 Eylül 2004 Kapadokya

 

88-Uymaz B., Aral A., Eren N., Akar R., Çorapcıoğlu T., Özyurda Ü.: İskemik Mitral Yetmezliğim Cerrahi Tedavi Sonuçları

VIII. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, 1- 5 Eylül 2004 Kapadokya

 

 89-Baştüzel Z., Uymaz Ö., Emiroğlu O., Yazıcıoğlu L., Kaya B., Aral A., Uysalel A., Özyurda Ü.: Kardiyak Cerrahi Prosedürlerden sonra gelişen akut renal yetmezliğn göstergeleri.

VIII. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, 1- 5 Eylül 2004 Kapadokya

 

 90- Baştüzel Z., Uymaz Ö., Emiroğlu O., Kahraman D., Kaya B., Aral A., Uysalel A., Özyurda Ü.: Küçük Çocukta sol atrial miksoma: Ölümcül bir komplikasyon.

VIII. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, 1- 5 Eylül 2004 Kapadokya

91-Aral A., İnan MB.,Yazıcıoğlu L., Eryılmaz S., Şırlak M., Eyileten Z., Akar R., Uysalel A., Özyurda Ü.: İzotermik Kan Kardiyoplejisi.

VIII. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, 1- 5 Eylül 2004 Kapadokya

 

92- Baştüzel ZE., Emiroğlu O., Arıbuka M., Çetinkanat E., Tutar E., Atalay S., Aral A., Kaya B., Uysalel A., Özyurda Ü.: Düşük Doğum ağırıklı prematüre yenidoğanlardaki patent ductus arteriosusun ligasyon ve divizyonu.

IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 6-9 Ekim 2004 Kayseri

 

93- Baştüzel ZE., Emiroğlu O., Tutar E., Ataly S., Atasay B., Arsan S., Aral A., Kaya B., Uysalel A., Özyurda Ü.: Çift arkus aortaya bağlı vasküler ring: nadir solunum sıkıntısı nedeni.

IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 6-9 Ekim 2004 Kayseri

 

94-Baştüzel ZE., Uymaz Ö., Emiroğlu O., Tutar  E., Atalay S., Aral A., Kaya B., Uysalel A., Özyurda Ü.:

Küçük çocukta  sol atrıal miksoma: ölümcül bir komplikasyon.

IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 6-9 Ekim 2004 Kayseri

 

 

 

95- Baştüzel ZE., Uymaz Ö., Emiroğlu O., Tutar  E., Atalay S., Aral A., Kaya B., Uysalel A., Özyurda Ü.:

Koroner Arterin Pulmoner arterden anormal orijini: Nadir anomalinin dual-koroner sistem oluşturulmasıyla başarılı onarımı.

IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 6-9 Ekim 2004 Kayseri

 

96-Emiroğlu O., Arıkbuka M., Yazıcıoğlu L., Eryılmaz S., Şırlak M., Taşöz R., Eren N., Aral A., Kaya B., Özyurda Ü. : Koroner Arter Cerrahisinde Radial Arter Kullanımının Postoperatif Dönemde Radyal Arter Cıkarılan Ön Koldaki Arterieyel Dolaşıma Etkisi.

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 18- 22 Mayıs 2005 Antalya

 

97-Eyileten ZB., Emiroğlu O., Acıkgöz B., Eryılmaz S., Aral A., Uysael A., Özyurda Ü. : Hipoplastik Arkus Aortalı Olgularda Klinik Deneyimlerimiz

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 18- 22 Mayıs 2005 Antalya

 

98- Eyileten Z., Uysalel A., Emiroğlu O., Khalil A., Aral A., Kaya BÇ, Çorapçıoğlu T., Özyurda Ü. : Patent Ductus arteriosusun Trnaskateter Kapatılması Sonrası Geç Dönem Komplikasyonları

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2006

 

99- Eyileten Z., Uysalel A., Emiroğlu O., Khalil A., Aral A., Kaya BÇ, Çorapçıoğlu T., Özyurda Ü. :Modifiye Blalock-Taussig Şant Sonrası Perigreft Seroma Oluşumunda Heparinin Rolü

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2006

 

100-Kahraman D., Eyileten Z., Eryılmaz S., Çakıcı M., Yazıcıoğlu L., Eren N., Aral A., Uysalel A., Uçanok K., Özyurda Ü. : Mitral Balon Valvuloplasti Sonrası Acil Cerrahi Girişimlerimiz

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2006

 

101- Çakıcı M., Akar A., Akyürek Ö., Eyileten Z., Aral A., Uçanok K., Çorapçıoğlu T., Özyurda Ü : Koroner Arter Hastalığı Olan Yüksek Riskli Hastalarda Uygulanan Hibrid Operasyonları Sonuçları

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2006

 

102- Eyileten Z., Uçar T., Aral A., Tutar E., Atalay S., Uysalel A. : Adolesanda Solo Stentless Kapağın Dünyada İlk Kez Pulmoner Pozisyonda Kullanılması

7.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Adana, 9-12 Nisan 2008

 

103- Eyileten Z., Uçar T., Aral A., Tutar E., Atalay S., Uysalel A. : Pulmoner Darlığı Olan Hastada Enfektif Endokardit ve Masif Pulmoner Tromboemboli

7.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Adana, 9-12 Nisan 2008

 

104- Eyileten Z., Uçar T., Aral A., Tutar E., Atalay S., Uysalel A. :Patent Ductus Arteriosusun Koille Kapatılması Sonrasında Nadir Görülen Bir Komplikasyon : Koil Migrasyonu

7.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Adana, 9-12 Nisan 2008

     

105- Açıkgöz Burak ., Eyileten Z., Aypar E., Aral A., Tutar E., Atalay S., Uysalel A., Özyurda Ü.:

 Konno- Rastan Operasyonu Uygulanan Nonkompaksiyon Ventrikülün Eşlik Ettiği Kompleks Anomali.

 8.Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi , 6-9 Mayıs 2009, Bursa

            

106-Eyileten Z., Uçar T., Gökalp F., Çakıcı M., Aral A., Tutar E., Atalay S., Uysalel A., Özyurda Ü.:

Sekundum Atriyal Septal Defemkt ile İlişkili Kompleks Sistemik ve Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi.

 8.Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi , 6-9 Mayıs 2009, Bursa

 

107.Aykut TD., Aral A., Ağırbaş İ.: Geri Ödeme Yöntemi olarak TİG ve Türkiye

Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 27-29 Eylül 2013, Konya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) KİTAPLAR ve KİTAP BÖLÜMLERİ

 

1- Hakkı Akalın, Atilla Aral; Kalp Ameliyatı ve Sonrası.

Türkiye Kalp ve Damar Cerrahisi Vakfı Yayınları No:1, 1999

 

2-Wahlers Th, Witwer Th, Adams DH, Kalp Cerrahisi Operasyon Atlası

Çeviri Editörü Atilla ARAL  Palme Yayıncılık 2011

 

3- Atilla ARAL ; Total Arteryal Revaskülarizasyon. Wahlers Th, Witwer Th, Adams DH, Kalp Cerrahisi Operasyon Atlası

Çeviri Editörü Atilla ARAL  Palme Yayıncılık 2011 ( kitap bölümü)

 

4-Atilla ARAL, Çağın Zaim; OFKAB Revaskülarizasyon. Wahlers Th, Witwer Th, Adams DH, Kalp Cerrahisi Operasyon Atlası

Çeviri Editörü Atilla ARAL  Palme Yayıncılık  2011( kitap bölümü)

 

5-Atilla ARAL; Mitral Kapak Onarımı. Wahlers Th, Witwer Th, Adams DH, Kalp Cerrahisi Operasyon Atlası

Çeviri Editörü Atilla ARAL  Palme Yayıncılık 2011 ( kitap bölümü)

 

6.Atilla ARAL: Sağlıkta Yeni Dönem DRG (TİG)  Teşhis İlişkili Gruplar

Bizim Akademi Yayınları 2013 ISBN: 978-605-5065-39-3

 

 

 

 

 

F) Projeler

1- Ankara üniversitesi tıp fakültesi hastaneleri  Maliyet analizi  proje ekibi üyesi

2- Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi hastaneleri Kalite yönetimi ve   Akreditasyon proje ekibi üyesi

3- EUA- YÖK tam maliyetlendirme ( Full Costing) proje ekibi üyesi

4-Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel müdürlüğü DMIS Projesi koordinasyon kurulu üyesi

5-SGK tarafından yürütülen  Hastane Denetimleri ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Projesi  Tübitak TÜSSİDE  (TURKUAZ STANDART)

 

6-Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinin alt yapısının oluşturulması AÜ BAP

 

G) İdari Görevler

*Kalp Merkezi Yöneticisi (26  Kasım 2008-  3 Eylül 2012 )

 *Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı  (26  Kasım 2008- 2 Şubat 2012 )

*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Faturalama Koordinatörü  (27 mart 2009- 3 Eylül 2012)

*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastaneleri teşhisle ilşkili gruplar (TİG) Birimi sorumlu yöneticisi  ( 1 kasım 2010- 

*Yükseköğretim Kurulu Gelir getirici faaliyet çetveli ile Kalite- verimlilik esasları ve Katsayılarının hazırlanması çalişma grubu  üyesi  (03.03.2011- 2013)

*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ( 2 Şubat 2012 -3 Eylül 2012)

*Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı  (3 Eylül 2012-

*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimliği Faturalama Birim sorumlusu ( 1 Kasım 2012- 

 

H) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

* Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahi Dergisi  Editör Yardımcısı (  2000-2003 )

* Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahi Dergisi  Editörü ( 2003-2005 )

* Medical Research Dergisi Bilimsel Danışma kurulu Üyesi ( 2003-2005)

* Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri kapsamında Gümrük Birliğinin işleyiş ilkelerini belirleyen Ortaklık Konseyi Kararının özellikle teknik mevzuatın uyumlaştırılmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığında “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği “ hazırlama komisyonunda çalışmalarda bulundum.

* The Anatolian Journal of Cardiology dergisi  Sayısal Yayın Danışmanı

* “Sağlık Bakanlığı  Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları önleme ve kontrol programı ikincil ve üçüncül korumaya yönelik stratejik plan ve eylem planı” (2009-2013) Hazırlık Çalıştayı kardiyovasküler çalışma grubu üyesi

*SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi ( 15.11.2013 -

 

I) Ödüller

Ankara Tabip Odası 1988 başarı ödülü ( Türkiye’de ilk kez uygulanan yapay kalp nedeniyle )

 

 

   

4