PROF.DR. NURAY ARI    
Adı : NURAY
Soyadı : ARI
E-posta : ari@ankara.edu.tr, nuray110@hotmail.com
Tel : 213 44 78
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

Doktora:  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji, 1985

Lisans:  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1979

 

MESLEKİ DENEYİM

Profesör: Ankara Üniv Ecz. Fak, 1995

Doçent: Ankara Üniv., Ecz Fak, 1989-95

Yrd Doç: Ankara Üniv, Ecz Fak, 1987-89

Doktora Sonrası Araştırmacı: Nippon Vet and Life Sci Univ, Tokyo, 1987-88

Öğr.Gör: Ankara Üniv, Ecz Fak, 1986-87

Arş Gör: Ankara Üniv, Eczacılık Fak, 1986

 

İDARİ GÖREVLER

·         Devam eden:

                        Komisyon Üyeliği:  Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu

                        Yönetim Kurulu Üyeliği (genel sekreter): Koruyucu, Yenileyici ve Antiaging Tıp Derneği

                        Dergi Editörlüğü: Türkiye Klinikleri Eczacılık Bilimleri Dergisi

                        Uluslararası Dergi Editör Yardımcılığı: Int J Pharm

         

·         Geçmişte:

Fakülte Kurulu Üyeliği

            Fakülte Yayın Kurulu Üyeliği

            Türk Farmakoloji Derneği Yön.Kurulu Üy.

            Anabilim Dalı Başkanlığı

            Üniversite BAP komisyon üyeliği

            Uluslararası Dergi Editorial Board: Int J Pharm

           

BURSLAR

-          Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu: JSPS (Japan Society for the Promotion of Science), 1987-1988.

-          Yurtiçi Doktora Bursu: TÜBİTAK, 1980-1983.

 

ÖDÜLLER

-           Eczacıbaşı Tıp ve Eczacılık Ödülü (ekip), 1997

 

ÇALIŞMA KONULARI

-          Diyabetik komplikasyonların mekanizmaları ve tedavi stratejileri

-          Oksidatif stres ve Antioksidanlar

-          Antiaging

 

PROJELER

·         “Tip 2 diyabetik insan safen veninde KATP kanal fonksiyonu ve troglitazon'un bu kanallar üzerindeki olası etkisinin araştırılması,” TÜBİTAK-SBAG-AYD-199 S108. (yünetici) (1999-2000)

·         “Tip 2 diyabetik insan meme arterinde KATP kanal işlevinin araştırılması: İnsülin duyarlılık artırıcı ilaçlar pioglitazon ve rosiglitazon'un bu kanallar üzerine olası etkileri”    TÜBİTAK-SBAG-AYD-403. (yönetici) (2001-2003)

·         “Yetişkin Sıçanlarda yeni bir deneysel tip 2 diyabetik model üzerinde çalışmalar: Torasik aortada Pioglitazon ile insülin etkileşimi TÜBİTAK-SBAG-AYD-460.  (yönetici) (2004-2005)

·         “Antioxidants and aldose reductase blockade in prevention of late diabetic complications: study on new pyridoindole derivatives”, TÜBİTAK-SBAG-2397, ve ANKARA Üniv-BAP -2001-08-03-031  (2001-2005)

·         “Antioxidants and aldose reductase blockade in prevention of late diabetic complications: study on new pyridoindole derivatives”, TUBITAK and Slovak Academy of Sciences, SBAG-SLOVAK-2 (103S180) (JOINT PROJE). (araştırıcı) (2003-2006)

·         “Investigations of effects of Olea europaea leaf extracts on apoptosis signal transduction pathways and glucose stimulated insulin release in INS-1E pancreas beta cell line”, (TUBITAK 106S025; SBAG-3303) and European Science Foundation, COST Action B-35 (araştırıcı).   (2006-2009)

·         “Sıçanlarda İleri Glikasyon Son Ürünleri ile İndüklenen Kardiyovaküler Bozukluklar Üzerine Kısa Süreli Rosiglitazon Tedavisinin Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi” TÜBİTAK-SBAG-106S356 (yönetici) (2007-2008)

·         “Diyabetik Farelerde Gelişen Ventrikül Miyosit Disfonksiyonu Üzerine Statin Tedavisinin Etkileri” ANKARA Üniv, BAP- 2005.08.03.053  (araştırıcı) (2007-2009)

·         “In sitü oluşum yolu ile meydana gelen enjekte edilebilen implant formunda  sürekli etkili ilaç salım sistemleri” ANKARA Üniv BAP (araştırıcı) (2007-2009)

     “Diyabetik Sıçanlarda Düşük Doz Fluvastatin Tedavisinin Periferik Dokularda Oksidatif/Nitrosatif Stres Üzerine Etkileri” ANKARA Üniv, BAP- 2008 0803061 (yönetici) (2008-2010)

·         “Gliko-oksidatif yaşlanma modeli olarak STZ-diyabetik sıçanlar: Piridoindol Sme1C2’nin vasküler reaktivite, endotel fonksiyonları ve doku  protein oksidasyonu üzerine etkileri“. ANKARA Üniv, BAP (yönetici) (2010-21011)

·         “Yüksek yağlı diyetle beslenen STZ-diyabetik sıçan  modelinde aliskiren  tedavisinin insülin direnci ve  kardiyovasküler bozukluklar üzerindeki etkileri” ANKARA  Üniv, BAP (yönetici) (2012-  )

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ MAKALELER 

1.      Sakul A, Cumaoğlu A, Aydın E, Arı N, Dilsiz N, Karasu C.  Age- and diabetes-induced regulation of oxidative protein modification in rat brain and peripheral tissues: consequences of treatment with antioxidant pyridoindole. Exp Gerontol.48(5):476-84, 2013.

 1. Muhammed A, Arı N. Antidiabetic activity of the aqueous extract of Anchusa Strigosa Lab in STZ-diabetic Rats. Int J Pharm, 2(3): 445-449, 2012.  
 2. Cumaoğlu A, Arı N, Kartal M, Karasu Ç..Polyphenolic extracts from Olea europea L., protect against cytokine-induced beta-cell damage through maintenance of redox homeostasis. Rejuvenation Res, 14(3):325-34, 2011.
 3. Ceylan-Işık A, Arı N, Stefek M, Sotnikova R, Ozansoy G, Horakova L, Karasu Ç. (2011).“Effects of a long–term  treatment with antioxidant pyridoindole on vascular responsiveness  in diabetes-induced aging rats”. Curr Aging Sci, 4(2):150-7, 2011..
 4. Cumaoğlu A,  Ozansoy G, Irat A.M, Arıcıoğlu A, Karasu Ç,  Arı N.  “Effect of  long term, non cholesterol lowering dose of fluvastatin treatment on oxidative stress in  brain and peripheral tissues of streptozotocin-diabetic rats”. Eur J Pharmacol,  654: 80-85, 2011.
 5. Cumaoğlu A, Stefek M, Bauer V, Arı N, Arıcıoğlu A, Karasu Ç. Glycoxidative and nitrosative stresses in kidney of experimental diabetic rats: Effects of the pyridoindole antioxidant stobadine.  Neuroendocrinol Letters, 31:101-108, 2010.
 6. Ceylan-Isik AF, Erdogan-Tulmac OB, Ari N, Ozansoy G, Ren J. Impact of 17-beta Estradiol Replacement on Vascular Responsiveness in Ovariectomized Diabetic Rats.  J. Clin Exp Pharmacol Physiol, 36:e65-71, 2009.
 7. Inal O, Kiliçarslan M, Ari N, Baykara T. In vitro and in vivo transdermal studies of atenolol using iontophoresis. Acta Pol Pharm, 65:29-36, 2008.
 8. Cumaoglu A, Cevik C, Rackova L, Ari N, Karasu C. Biofactors.Effects of antioxidant stobadine on protein carbonylation, advanced oxidation protein products and reductive capacity of liver in streptozotocin-diabetic rats: role of oxidative/nitrosative stress. Biofactors, 30:171-8, 2007.

10.  Ceylan-Isik A, Hünkar T, Aşan E, Kaymaz F, Ari N, Söylemezoğlu T, Renda N, Soncul H, Bali M, Karasu C. Cod liver oil supplementation improves cardiovascular and metabolic abnormalities in streptozotocin diabetic rats.. J Pharm Pharmacol, 59:1629-41, 2007.

11.  Sahilli M, Irat AM, Işik AC, Karasu C, Ozansoy G, Ari N. A lack of synergistic interaction between insulin and pioglitazone on reactivity of rat aorta from chronically high dose insulin-treated diabetic rats. Gen Physiol Biophys, 26:48-55, 2007.

12.  Yülek F, Or M, Ozoğul C, Isik AC, Ari N, Stefek M, Bauer V, Karasu C. Effects of stobadine and vitamin E in diabetes-induced retinal abnormalities: involvement of oxidative stress. Arch Med Res,  38:503-11, 2007.

 1. Yalçındağ FN, Batıoğlu F, Arı N, Ozdemir O. Aqueous humor and serum penetration of tacrolimus after topical and oral administration in rats: an absorption study. Clin Ophthalmol, 1:61-64, 2007.
 2. Irat AM, Aslamaci S, Karasu C, Ari N. Alteration of vascular reactivity in diabetic human mammary artery and the effects of thiazolidinediones. J Pharm Pharmacol, 58:1647-53, 2006.
 3. Ulusu NN, Sahilli M, Avci A, Canbolat O, Ozansoy G, Ari N, Bali M, Stefek M, Stolc S, Gajdosik A, Karasu C. Pentose phosphate pathway, glutathione-dependent enzymes and antioxidant defense during oxidative stress in diabetic rodent brain and peripheral organs: effects of stobadine and vitamin E. Neurochem Res, 28:815-23, 2003.

16.  Zobali F, Besler T, Ari N, Karasu C. Hydrogen peroxide-induced inhibition of vasomotor activity: evaluation of single and combined treatments with vitamin A and insulin in streptozotocin-diabetic rats. Int J Exp Diabetes Res, 3:119-30, 2002.

17.  Yöntem O, Sahilli M, Karasu C, Ozçelikay AT, Altan VM, Ari N. Troglitazone has no effect on K(ATP) channel opener induced-relaxations in rat aorta and in human saphenous veins from patients with type 2 diabetes. Life Sci., 68:557-68, 2000.

18.  Koçak G, Aktan F, Canbolat O, Ozoğul C, Elbeğ S, Yildizoglu-Ari N, Karasu C Alpha-lipoic acid treatment ameliorates metabolic parameters, blood pressure, vascular reactivity and morphology of vessels already damaged by streptozotocin-diabetes. Diabetes Nutr Metab, 13:308-18, 2006

19.  Dinçer UD, Onay A, Ari N, Ozçelikay AT, Altan VM. The effects of diabetes on beta-adrenoceptor mediated responsiveness of human and rat atria. Diabetes Res Clin Pract, 1998 40:113-22, 1998.

20.  Gür S, Ari N, Oztürk Y. Increased responses to adenosine in isolated left atria from streptozotocin-diabetic rats: evidence for the involvement of hypothyroidism. J Cardiovasc Pharmacol,  29:174-9, 1997.

21.  Ozçelikay AT, Tay A, Güner S, Taşyaran V, Yildizoğlu-Ari N, Dinçer UD, Altan VM. Reversal effects of L-arginine treatment on blood pressure and vascular responsiveness of streptozotocin-diabetic rats. Pharmacol Res, 41:201-9, 2000.

22.   Ozçelikay AT, Tay A, Dinçer D, Meral S, Yildizoğlu-Ari N, Altan VM. The effects of chronic L-arginine treatment on vascular responsiveness of streptozotocin-diabetic rats. Gen Pharmacol, 33:299-306, 1999.

23.  Dinçer UD, Onay A, Ari N, Ozçelikay AT, Altan VM.The effects of diabetes on beta-adrenoceptor mediated responsiveness of human and rat atria. Diabetes Res Clin Pract, 40:113-22, 1998.

24.  Oztürk Y, Aydin S, Ozçelikay AT, Altan VM, Yildizoğlu-Ari N. Calmodulin content and in vitro contractility of duodenum from streptozotocin-induced diabetic rats: effects of insulin therapy and calmodulin antagonism. Eur J Pharmacol. 1997 19;321(1):59-65.

25.  Oztürk Y, Altan VM, Yildizoğlu-Ari N. Duration-dependent changes in calcium responsiveness in the alloxan-diabetic rat intestine. J Diabetes Compl. 1996 Sep-10(5):288-93.

26.  Oztürk Y, Altan VM, Yildizoğlu-Ari N. Effects of experimental diabetes and insulin on smooth muscle functions. Pharmacol Rev. 1996 48(1):69-112. Review. 

27.  Aydin S, Oztürk Y, Altan VM, Yildizoğlu-Ari N, Ozçelikay AT. Effect of insulin treatment on smooth muscle calmodulin levels in rats with long-term streptozotocin-diabetes. Mol Cell Endocrinol. 1996 15;116(1):67-71.

28.  Oztürk Y, Yildizoğlu-Ari N, Altan VM.Altered alpha-adrenergic responses of vas deferens to noradrenaline and tyramine from rats with short- and long-term alloxan diabetes. Gen Pharmacol. 1994 25(7):1519-24.

29.  Oztürk Y, Yildizoğlu-Ari N, Ozüari A, Altan VM. The effects of glyburide and insulin on the decreased beta-adrenergic responsiveness of the gastrointestinal tract in rats with non-insulin-dependent diabetes. Gen Pharmacol. 1994 25(7):1511-7.

30.  Oztürk Y, Yildizoğlu-Ari N, Pekiner C, Ozçelikay AT, Altan VM. Vanadate treatment reverses gastrointestinal complications in the streptozotocin-diabetic rats. Gen Pharmacol. 1994 25(6):1109-14.

31.  Oztürk Y, Aydin S, Altan VM, Yildizoğlu-ari N, Ozçelikay AT Effect of short and long term streptozotocin diabetes on smooth muscle calmodulin levels in the rat. Cell Calcium. 1994 16(2):81-6.

32.  Ozçelikay AT, Pekiner C, Ari N, Oztürk Y, Ozüari A, Altan VM. The effect of vanadyl treatment on vascular responsiveness of streptozotocin-diabetic rats. Diabetologia. 1994 37(6):572-8.

33.  Ozcelikay AT, Yidizoglu-Ari N, Ozuari A, Oztürk Y, Altan VM.The effect of vanadate on alloxan-diabetic rat atria. Diabetes Res Clin Pract. 1993 19(3):189-94.

34.  Oztürk Y, Altan VM, Yıdızoğlu-Arı N, Altınkurt O.Bradykinin receptors in intestinal smooth muscles and their post-receptor events related to calcium. Mediators Inflamm. 1993; 2(4):309-315.

35.  Ozüari A, Oztürk Y, Yildizoğlu-Ari N, Ozçelkay AT, Altan VM. The effects of glyburide and insulin on the cardiac performance in rats with non-insulin-dependent diabetes mellitus. Gen Pharmacol. 1993 24(1):165-9.

36.  Ozçelikay AT, Altan VM, Yildizoğlu-Ari  N, Altinkurt O, Onur F, Oztürk Y.Basal and histamine-induced gastric acid secretion in alloxan diabetic rats. Gen Pharmacol. 1993 24(1):121-6.

37.  Oztürk Y, Yildizoğlu-Ari N, Altan VM, Ozçelikay AT. Effect of insulin on the decreased beta-adrenergic responses of duodenum and atrium isolated from streptozotocin diabetic rats. Gen Pharmacol. 1993 24(1):217-23.

38.  Oztürk Y, Altan VM, Yildizoğlu-Ari N. Beta-adrenergic responsiveness of the gastrointestinal tract in diabetic rats. Pharmacol Toxicol. 1992 71(4):250-3. Review.

39.  Oztürk Y, Yildizoğlu-Ari N, Altan N, Altan VM Effect of lithium on gastro-intestinal complications in alloxan-diabetic rats.. Gen Pharmacol. 1992 23(4):769-73.

40.  Oztürk Y, Altan VM, Ozçelikay AT, Yildizoğlu-Ari N. Beneficial effect of insulin on the decreased gastrointestinal beta-adrenergic responses in streptozotocin-diabetic rats: a contributing role of protein biosynthesis. Arch Int Pharmacodyn Ther. 1992 317:81-92.

41.  Yıldızoğlu-Arı N., AltanVM., Altınkurt O, Öztürk Y. Pharmacological effects of rutin.  Phytotherapy Res,  1991 5:19-23.

42.  Oztürk Y, Altinkurt O, Yildizoğlu-Ari N, Altan VM. Evaluation of contraction time and recovery period as a parameter in the calcium antagonistic action on the K(+)-depolarized rat duodenum. J Pharm Pharmacol. 1990 42(12):874-7.

43.  Ozçelikay AT, Altinkurt O, Oztürk Y, Yildizoğlu-Ari N, Altan VM. Biostatistical modeling of the effect of intravenous histamine-infusion on the rat gastric acid secretion. J Pharmacol Methods 1990 24(3):241-50.

44.  Oztürk Y, Yildizoğlu-Ari N, Ozüari A, Ozçelikay AT, Altan VM Decreased beta-adrenergic responses of rat small intestine due to non-insulin-dependent diabetes.. Diabetes Res Clin Pract. 1990 9(2):123-7.

45.  Karasu C, Oztürk Y, Altan N, Yildizoğlu-Ari N, Ikizler C, Altan VM. Thyroid hormones mediated effect of insulin on alloxan diabetic rat atria. Gen Pharmacol. 1990;21(5):735-40.

46.  Altan VM, Oztürk Y, Yildizoğlu-Ari N, Nebigil C, Lafçi D, Ozçelikay AT. Insulin action on different smooth muscle preparations. Gen Pharmacol. 1989;20(4):529-35.

47.  Yildizoğlu-Ari N, Altinkurt O, Oztürk Y, Altan VM, Pekiner C, Karasu C. Decreased gastro-intestinal responses to salbutamol and serotonin in streptozotocin-induced diabetes: improving effect of insulin in vivo and in vitro. Gen Pharmacol. 1988;19(5):665-8.

48.  Oztürk Y, Yildizoglu N, Altan VM, Karasu C. Altered responses to calcium and trifluoperazine in K+-depolarized duodenum from alloxan diabetic rats. Pharmacol Res Commun. 1987 Sep;19(9):597-608.

49.  Altan VM, Yildizoğlu N, Oztürk Y. Decreased gastro-intestinal responses to certain agonists in streptozotocin- and alloxan-diabetic rats in vitro. Pharmacology, 1987;34(2-3):143-8.

ULUSAL DERGİLERDEKİ MAKALELER

 1. Altınkurt O, Yıldızoğlu N. Non-competitive inhibition of serotonin on rat stomach fundus with streptomycine and vitamine K3. Turkish J Pharmacol Clin Res, 2:89-93, 1984.
 2. Öztürk Y., Büyükbingöl E., Yıldızoğlu N. Bradikinin’in sıçan duodenumundaki gevşetici etkisinin benzodiyazepinlerle inhibisyonu-1. Pharmacia-JTPA, 55:370-75, 1985
 3. Abacıoğlu N, Yıldızoğlu N., Öztürk Y. Antibradykinin and antihistaminic actions of haloperidol, chlorpromazine and trifluoperazine-I: Studies on the isolated guinea-pig ileum. Pharmacia-JTPA, 57: 131-37, 1986.
 4. Yıldızoğlu N., Öztürk Y, Altan VM. Periferik GABAerjik mekanizmalar. Pharmacia-JTPA, 57:43-47, 1986.(derleme)
 5. Nebigil C, Yıldızoğlu N. Kalp glikozidleri ile olası etkileşmeler. Eczacılıkta Yenilikler, (ed: E.Atasü),Ankara Üniv, Ecz Fak Yayınları, No. 60, s.34-43, 1986 (derleme)
 6. Yıldızoğlu N, Nebigil C. Endorfinler ve Egzersiz. Eczacılıkta Yenilikler, (ed: E.Atasü), Ankara Üniv, Ecz Fak Yayınları No.60, s.43-49, 1986 (derleme)
 7. Abacıoğlu N, Öztürk Y, Yıldızoğlu N. Antibradykinin and antihistaminic actions of haloperidol, chlorpromazine and trifluoperazine-II: Their ineffectiveness on the bronchoconstrictor action of bradykinin in the guinea-pig. Pharmacia-JTPA, 58:7-10. 1987.
 8. Yıldızoğlu N, Altan VM, Öztürk Y. Kalsiyum kanalları ve kalsiyum antagonistleri. Doğa-TÜBİTAK-Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 13:274-284, 1987. (derleme)
 9. Ceylan-Işık A., Erdoğan-Tulmaç ÖB, Aktan F, Arı N., Ozansoy G. Östrojen yerine koyma tedavisinin overektomili ve overektomili-diyabetik sıçanlarda doku lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkisi. Dicle Tıp Dergisi, 34:275-282, 2006.
 10. Arı N., Karasu Ç. Thyroid hormones and antithyroid drugs. Türkiye Klinikleri, Farmakoloji Özel Dergisi, 1:62-71, 2006. (derleme)
 11. Karasu Ç, Arı N: Regulation of energy metabolism: Role of pancreas, gastroenteropancreatic hormones, adipose tissue hormones, neuropeptides, diabetes mellitus, antidiabetic drugs, new agents and potential targets for diabetes/diabesity therapy. Türkiye Klinikleri, Farmakoloji Özel Dergisi, 1: 11-61, 2006  (derleme)
 12. Yapar Eyi EG,  Algın Yapar E,  Arı N, Mollamahmutoğlu L, Haznedaroğlu İC.  In vivo hemostatic effect of Ankaferd Blood Stopper® in rat abdominal bleeding model. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji  Dergisi, 5(19):707-711, 2008.
 13. Arı N., Ceylan-Işık A Karasu Ç. Yaşlanma ve ileri glikozillenme son ürünleri Türkiye Klinikleri- Kosmetik Dermatoloj Özel Dergisi,  1:9-15, 2008.  (derleme)

14.  Algın E, Arı N, Baykara T. Investigation of in vitro and in vivo performance of injectable in situ implants. Turkish Journal of  Pharmaceutical Sciences, 7:9-19, 2010.

15.  Akhayeva T, Arı N, Ozansoy G. The acute relaxant effects of estrogen receptor agonists in diabetic-ovariectomised rat aorta. Turkish Journal of  Pharmaceutical Sciences, 8: 133-146, 2011.

ULUSLARARASI TOPLANTI BİLDİRİLERİ

 1. Yöntem Ö, Sahilli M, Altan VM., Arı N.  “Troglitazone has no Effect  on Cromakalim-induced Relaxations in Rat Aorta. 2nd European Congress of Pharmacology, Budapest, Hungary, 3-7 July 1999. Fund.Clin.Pharmacol. 13(suppl.1), p.117, 1999.
 2. Arı N, Yöntem Ö, Sahilli M, Karasu ., Özçelikay AT, Altan VM. “Alteration of KATP Channel Function in Saphenous Veins from Patients with Type 2 Diabetes” The European Association for the study of Diabetes (EASD). Jeruselam, İsrail, 17-21 Sept., Diabetologia,  43( Suppl 1),  p. A274, 2000.
 3. Karasu Ç, Ulusu N, Avcı A, Sahilli M, Canpolat O, Ozansoy G, Arı N, Stefek M, Stolc S, Gajdosik A. “Effects of Stobadine Treatment on Pentose Phosphate Pathway, glutathione-dependent enzymes, Superoxide dismutase and lipid peroxidation in the brain of diabetic rat. Comparison with vitamin E. 37 th Annual Meeting of  European Association for the Study of Diabetes (EASD), 9-13 Sept 2001, Glasgow, Diabetologia, 44(suppl.1):A155, 592, 2001.
 4. Arı N, İrat AM., Sahilli M, Karasu Ç, “Pioglitazone has no Effect on the Relaxations via KATP Channels in Human Internal Mammary Artery” 38 th Annual Meeting of The European Association for the study of Diabetes (EASD), Budapest, Hungary, 1-5 Sept,.  Diabetologia, 45:(Suppl 2):pA74, 2002
 5. Karasu Ç., Avcı A., Canbolat A., Bali M., Ozansoy G., Ceylan A., Arı N., Stefek M. Comparative Effects of Stobadine and Vitamin E Treatments on Oxidative Stress markers in Heart and Kidney of STZ-diabetic Rats., 2002. XI th Meeting of the Society for Free Radical Research Int, July 16-20, 2002, Paris, France. Free Radical Biology & Medicine, 33(Suppl 1): S188, 2002
 6. A. Ceylan,  Ç.Karasu, Arı N, Stefek M. “Stobadine Regulates Vascular Reactivity and Blood Pressure Via The Effects on Calcium Channels in Chronically Diabetic Rat Aorta”. 12th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy (ISCP), May 7-10, 2003 Barcelona, Spain, Abstract Book, 2003..
 7. Arı, N., İrat A.M., Sahilli M., Karasu Ç., “Rosiglitazone has no Effect on KATP Channel Opener Relaxations in Human Internal Mammary Artery”.  2nd Int.Symposium on PPARs: From Basic Science to Clinical Applications. Florance, Italy, March-19-22, Abst. Book,  p.34, 2003.
 8. Arı, N., İrat A.M., Ceylan A, Karasu-Yılmaz Ç., “Alteration of KATP Channel Function in Internal Mammary Artery from Patients with Type 2 Diabetes” 39 th Annual Meeting of The European Association for the study of Diabetes (EASD), Paris, France,  24-29 Aug, Diabetologia, 46:(Suppl 2), p. A390, 2003.
 9. Karasu, Ç,, Türközkan, N., Ceylan A.,, Çimen, B., Arı N., Stefek M. Comparison of Stobadine and Vitamine E treatments on kidney Na+, K+ ATPase Activity, HbA1C and SystolicBlood pressure of Chronically Diabetic Rats.18 th International Diabetes Federation Congress (IDF), 24-29 Aug 2003, Paris, France. Diabetes & Metabolism. 29:4S303, 2501, 2003,
 10. Ozansoy G.,  Ceylan-Işık, A.,  Arı, N., Direct  Effects of Simvastatin on Vascular Smooth Muscle Responsiveness of Diabetic Rats: Role of Calcium Mobilisation. 40 th Annual Meeting of The European Association for the study of Diabetes (EASD), Munich, Germany,  5-9 Sept. 2004,  Diabetologia, 47(Suppl 1) , 2004.
 11. Arı, N., Sahilli M., Işık A.C., Ozansoy G., Karasu-Yılmaz C. A Lack of Acute Synergistic Interaction Between Insulin and Pioglitazone on Vasodepressor Responses in Aorta from Type 2 Diabetic Rats”. 40 th Annual Meeting of The European Association for the study of Diabetes (EASD), Munich, 2004, 5-9 Sept.  Diabetologia, 47(Suppl 1), p.A420, 2004.
 12. Arı, N., Sahilli, M., Ceylan-Işık, A., Ozansoy, G., .İrat A.M., Karasu-Yılmaz Ç.  Effect of high dose insulin therapy in type 2 diabetic rats on vascular reactivity of aorta. European Congress of Endocrinology (ECE 2005), 3-7 Sept 2005, Götteborg, Sweden. Abst book, poster 3-226, p.310, 2005.
 13. İnal, Ö., Kılıçarslan, M., Arı, N., Baykara, T.  “ New approaches on the release of atenolol by using iontophoresis: in vivo studies”, 20-23 Nov.2005, 2nd. EUFEPS Conference on Optimizing Drug Delivery and Formulation, Versailles, France, Abst. Book, 2005.
 14. Ceylan-Işık A., Tulmaç, E., Özlem A., Arı N., Uğur M., Ozansoy G.   Effects of  17 beta-estradiol treatment on calcium regulation of aortae from STZ-induced diabetic ovariectomized rats. European Congress of Endocrinology (ECE 2005), 3-7 Sept 2005, Götteborg, Sweden. Abst book, p.315, 2005.
 15.  Ulusoylar, Ş., Ceylan- Işık A, Arı N.,  Ozansoy,  G.  Effects of chronically low-dose fluvastatin treatment in STZ-induced diabetic rats on vascular reactivity of aorta. XIV. International Symposium on Atherosclerosis (ISA 2006), 18-22 June, 2006, Roma, Italy, Atherosclerosis suppl. 7(3), 2006. 
 16. Ceylan-Işık, A., Erdoğan –Tulmaç, O.B., Arı, N., Ozansoy, G. Effects of 17beta-estradiol treatment on vascular reactivity of ovariectomized rats. Annual Meeting of The European Association for the study of Diabetes (EASD), Copenhagen & Malmo –Denmark-Sweden, 2006, Sept.  Diabetologia 49(suppl1) p754-755, 2006.
 17. Yulek F, Or M, Özogul C, Ceylan A, Ari N, Stefek M, Karasu C. Potential therapeutic effect  of stobadine and vitamin E in long-term experimental diabetic retinopathy. Farmakologia, 56. Farmakologicke dni 2006 v Bratislave, Abst. Book p 54, 2006.
 18. Ceylan-Işık, A., Erdoğan–Tulmaç, O.B., Arı, N., Ozansoy, G. Effects of estrogen replacement therapy on tissue antioxidants status of ovariectomized  and diabetic rats.  Annual Meeting of The European Association for the study of Diabetes (EASD), Amsterdam, Holland, 2007, Sept. 18-21, Diabetologia, 50 (suppl.1): S281-82, 2007.
 19. Cumaoğlu A., Çevik Ç., Kavutçu M., Arı N., Bağrıaçık Ü., Rackova L., Karasu C., Experimental diabetes treated with stobadine effect on kidney Oxidative/nitrosative stress parameters. Annual Meeting of The European Association for the study of Diabetes (EASD), Amsterdam, Holland, 2007, Sept. 18-21, Diabetologia, 50 (suppl.1): S456, 2007.
 20. Belder N., Belder M., Ozansoy, G,  Arı, N. Short-term rosiglitazone treatment decreases expression of receptors for advanced glycation end products (RAGE) and proinflammatory cytokines in aortic tissue from AGE-injected rats. European Pharmacology Congress (EPHAR), 13-17 July 2008, Manchester, UK. Fund Clin Pharmacol 22(suppl 2):101, p192, 2008.
 21. Arıcıoğlu A., Ozansoy, G,  Ceylan-Işık, A., Cumaoğlu A, Yüksel E., Akhayeva T., Karasu Ç., Aktan F., Arı N. Effects of low dose statin therapy on diabetic ventricular myocyte dysfunction in mouse. 5th Int. Congress on Cardiovascular Diseae (ICC-2009), June 4-7, 2009, Kosice, Slovak Republic, Abst Book, P12., 2009.
 22. Yapar E.G., Yapar E.A., Arı N., Mollamahmutoğlu I, Haznedaroğlu IC. In vivo hemostatic effect of Ankaferd Blood Stopper in rat abdominal bleeding model. ISOPS-9 Int Symp Pharm Sci, June 23-26, 2009,Ankara, Abst Book, p108, 2009.
 23. Ulusoylar Ş, Ceylan-Isık A, Arı N. Ozansoy G. The investigation of effects of combination of  hormone replacement therapy with atorvastatin on vascular functions of ovariectomized rats. Gyn Endocrinol 24 (Suppl.1):145, 2008.
 24. Irat, AM,. Cumaoglu, E. Yuksel, T. Akhayeva, C. Karasu, A. Arıcıoglu, G. Ozansoy, N. Arı. Effects of low-dose, long-term fluvastatin treatment on oxidative/antioxidative parameters in the pancreas and heart from streptozotocin-induced diabetic rats.  45th Annual Meeting of The European Association for the Study of Diabetes (EASD), Vienna, Austria, 2009, Sept. 29 - Oct 02, Diabetologia, 52 (suppl.1): p1254, 2009.
 25. Ozansoy G, Ulusoylar Ş,  Akhayeva T, Ceylan-Işık A, Erdoğan-Tulmaç Ö, Arı N. Comparison of effect of estrogen / HRT and atorvastatin treatment on endothelium dependent relaxation in ovariectomized rats. ICCAD 2009: Coronary Artery Disease Congress 11-14 Oct 2009, Prague, Czech Republ, 2009.
 26. Cumaoğlu A, Irat AM, Karasu Ç, Arıcıoğlu A., Ozansoy G, Arı  N. Oxidative stress  parameters in kidney from streptozotocin diabetic rats. Effects of low-dose and long-term fluvastatin treatment. Free Radical Research European Meeting, 2009, 26-29 Aug, Rome, Italy. Free Rad Res, 43:84(Suppl. 1), 2009 (poster).
 27. Ozansoy G, Akhayeva T, Arı N. Acute effects of estrogen agonists on vascular reactivity of diabetic ovariectomised rats. 46th Annual Meeting of the European Association of Diabetes (EASD), 20-24 Sept, Stockholm, Sweeden. Diabetologia 53(Supl), p298, 2010 (poster ).

28.  Sakul A, Cumaoğlu A, Aydın E, Arı N, Dilsiz N, Karasu Ç.  Diabetes aggravates oxidative stress and protein modification in tissues of aged rats: Results of treatment with pyridoindole antioxidant SMe1EC2. MMC 2012 (International Molecular Medicine Conference), Bangkok, Thailand, Dec 19-22, 2012.  Siriraj Med J.         6(Suppl 2), p64, 2012. (poster )

 

ULUSAL TOPLANTI BİLDİRİLERİ

-          1. Altan, M., Yıldızoğlu, N., Öztürk, Y. Gastro-intestinal responses in alloxan diabetic rats in vitro. VII.Türk Biyokimya Kongresi, 18-21 Haziran 1986, Ankara, Journal of Biochemistry 11: 112, 1986 (sözel)

-          2. Yıldızoğlu, N., Öztürk,Y., Altan, M. Streptozotosin-diabetik sıçanların gastro-intestinal yanıtlarında görülen değişmeler: Asetilkolin, 5-HT, salbutamol ve mangan klorür' ün etkileri. Türk Farmakoloji Derneği VIII. Türk Farmakoloji Kongresi, 31 Ekim-2 Kasım 1986, Antalya, Turkish Journal of Pharmacology and Clinical Research 4: 36, 1986 (sözel)

-          3. Yıldızoğlu-Arı N, Altan VM, Karasu C, Öztürk Y.   K+- depolarize sıçan duedonumunun  kalsiyum yanıtlarındaki diyabetik değişimler. VIII. Türk Biyokimya Kongresi, İzmir, 1987. Türk Biyokimya Dergisi. 12:(2) p.80, 1987. (sözel)

-          4. Cumaoğlu A,  Irat A.M., Arıcıoğlu A., Karasu Ç., Arı N., Ozansoy G.. Düşük doz, kronik fluvastatin tedavisinin  diyabetik sıçan beyninde antioksidan etkisi. XX1. Ulusal Biyokimya Kongresi, 28-31 Ekim, 2009, İstanbul, Türk Biyokimya Dergisi, 34(S), s.123,2009  (poster )

-          5. Cumağlu A, İrat A.M., Karasu Ç, Arıcıoğlu A, Ozansoy G. Arı  N. Diyabetik sıçan karaciğerinde düşük doz kronik fluvastatin tedavisinin oksidatif stres parametreleri üzerindeki etkisi. 2. Antiaging ve Estetik Tıp Kongresi, 22-25 Ekim 2009, İzmir,  Türkiye Klinikleri, 28(suppl ), s134,  P-16, 2009 (poster)

-          6. Arı, N. Yaşlanmada cross linkage teorisi: AGEs’ in rolü. 1. Antiaging ve Estetik Tıp Kongresi, 6-9 Kasım 2008, Antalya. Türkiye Klinikleri, 28 (suppl): .S12-15, 2008 (davetli konuşmacı).

-          7. Uydeş-Doğan, S., Arı, N. Kardiyovasküler sistem ilaçlarının antoksidan etkileri ve statinler ile tedavinin antiaging faydaları. 1. Antiaging ve Estetik Tıp Kongresi, 6-9 Kasım 2008, Antalya. Türkiye Klinikleri, 28(suppl) S48-S51, 2008.(sözel)

-          8. Emritte N.M., Baykara, T., Arı, N. Ezetimib ve atorvastatini birlikte içeren yeni bir tablet formunun geliştrilmesi ve biyoyararlanımı. 1. Antiaging ve Estetik Tıp Kongresi, 6-9 Kasım 2009, Antalya. Türkiye Klinikleri, 28(suppl), S273, 2008 (poster)

-          9. Arı N., Cumaoğlu A, Ulusoylar Ş, Işık AC, Şakul AA, Arıcıoğlu A, Karasu Ç, Ozansoy G. (2010). “Non cholesterol lowering dose, long term fluvastatin treatment reduces nitrosative stress with amelioration of endothelial dysfunction in aortae from STZ-diabetic rats”. 3. Antiaging ve Estetik Tıp Kongresi, 2-5 Aralık 2010, Ankara, Congress book, p. 88, 2010 (poster).

-          10. Tarhan N., Tufan C., Konuklugil B, Arı N, Ozansoy G. (2010). “Beneficial effects of chronical flaxseed treatment in STZ-induced female rats. 3. Antiaging ve Estetik Tıp Kongresi, 2-5 Aralık 2010, Ankara, Congress book, p. 84, 2010 (poster).


YÖNETİLEN TEZLER 

·         DOKTORA

 1. Tip 1, Tip 2 streptozotosin diyabetik ve hipotiroid sıçanların sol atriasında adenozin yanıtları, Serap Gür, 1993.
 2. Tip 2 diyabetik insan meme arterinde KATP kanal işlevinin araştırılması: İnsülin duyarlılık artırıcı ilaçlar pioglitazon ve rosiglitazon'un bu kanallar üzerine olası etkileri, Ali Murat İrat, 2003
 3. Yetişkin Sıçanlarda yeni bir deneysel tip 2 diyabetik model üzerinde çalışmalar: Torasik aortada pioglitazon ile insülin etkileşimi. Meral Sahilli ,2005
 4. Ezetimib ve atorvastatini birlikte içeren yeni bir tablet formunun geliştrilmesi ve biyoyararlanımı, Nizam M.  Emritte, 2008.

·         YÜKSEK LİSANS

 1. Alloksan-diabetik sıçan aortasında diyabet süresinin endotel-bağımlı gevşemelere etkisi, Aygül Sarı (1993).
 2. Diyabetik sıçan atriasında in vitro insülin ve 3.5,3'-triiyodotironin (T3)’ in etkisi, Nizam M.Emritte (1999).
 3. Troglitazon' un rat aortasında bazı direkt farmakolojik etkilerinin araştırılması, Meral Sahilli (1999).  
 4. Tip 2 diyabetik insan safen veninde KATP kanal fonksiyonu ve troglitazon'un bu kanallar üzerindeki olası etkisinin araştırılması, Özlem Yöntem (2000).
 5. Tip 2 diyabet tedavisinde insülin duyarlılık arttırıcı ilaçların yeri, Mehmet Şen (2006), (Tezsiz Y.L).
 6. Sıçanlarda İleri glikasyon son ürünleri ile indüklenen kardiyovaküler bozukluklar üzerine kısa süreli rosiglitazon tedavisinin etkilerinin moleküler düzeyde incelenmesi, Nevin Belder (2008).
 7. Tiyazolidindion grubu antidiyabetik ilaçların kardiyovasküler sistem üzerindeki pleiotropik etkileri, Elvan Dur (2009) (Tezsiz Y.L).
 8. Kardiyovasküler korumada aspirin: Yarar ve riskler, Funda Yılmaz, 2011 (Tezsiz Y.L.)