PROF.DR. MÜNEVVER ARISOY    
Adı : MÜNEVVER
Soyadı : ARISOY
E-posta : arisoy@ankara.edu.tr, munear@mynet.com
Tel : 0312 319 1450 - 1139
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2000        

Doçentlik Tarihi                :1998                                               

Profesörlük Tarihi            : 2008

     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      Yüksek Lisans Tezleri : 2

      Doktora Tezleri : 2

     Yayınlar

        Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI )

      1.      Arısoy, M. ve Kolankaya, N., 1997, Biodegradation of Lindane by Pleurotus sajor-caju and Toxic Effects of Lindane and its Metabolites on Mice. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 59, 3,  352-359.

2.      Arısoy, M., 1998, Biodegradation of Chlorinated Organic Compounds by White-rot Fungi , Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 60, 6, 872-876.

 3. Arısoy, M., 1998, The Effect of Sodium Hydroxide Treatment on Chemical Composition and Digestibility of Straw. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 22: 165–170.

 4. Bozcuk, A.N., Sumer, S., Ozsoy, E.D. and Arısoy, M., 2004, Age-related Enzyme      Activity in Different Genotypes of Alcohol Dehydrogenase (ADH) in Drosophila melanogaster, Biogerontology 5: 243-247.

5.  Sanin, S.,  Arısoy, M., Tıpırdamaz, R. and Saydam C., 2005, Effect of saharan dust on biodegradation on phenol by white-rot fungi, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 75, 3, 466-473.

6. Arısoy, M.,  Aysev,D., Ekim,M., Özel,D., Köse,S.K., Özsoy,E.D. and Akar,N.,2006    Detection of virulence factors of Escherichia coli by multiplex polymerase chain reaction, International Journal of Clinical Practise, 60,2,170-173.

7. Demir,A., Arısoy,M.,  2007,Biological and chemical removal of Cr (VI) from waste water: cost and benefit analysis, Journal of Hazardous Materials,  147, 275-280.

8. Öztürk,N., Akgöl, Arısoy,M., Denizli, A., 2007, Reversible adsorbtion of lipase on novel hydrophobic nanospheres, Seperation and Publication Technology, 58, 83-90.

9 Arısoy,M., Yousefi Rad A., Akın,A. and Akar,N.,2008, Relationship between susceptibility to the antimicrobials and  virulence factors in paediatricEscherichia coli isolates, International Journal of Antimicrobial Agents, 31(S) 4-8

10. Menteşe,S., Yousefi Rad, A., Arısoy, M., Güllü,G., 2009, Spatial Variation of     Bioaeroso Levels in the Urban Atmosphere of Ankara, Ekoloji, 19,73, 21-28.

 

11.Selimoğlu, H., Öztürk,A., Arısoy,M., Abdullah,M. I., 2011, Biosorption of dichlorvos by the anaerobic photosynthetic Rhodopseudomonas palustris NU51, Fresenius Environmental Bulletin, 20, 5, 1183-1189.

 

12.Kocaoba, S., Arısoy,M., 2011,The use of white-rot fungi (Pleurotus ostreatus) immobilized on amberlite XAD-4 as a new biosorbent in trace metal determination, Bioresource Technology, 102, 8035-8039.  doi:10.1016/j.biortech.2011.05.004.

 

       Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  Kolankaya, N., Arısoy, M., Sağlam, N. ve Cansunar, E., 1989, Removal of color from bleach plant effluent by Pleurotus sajor-caju, DOĞA , T.U. Müh. ve Çev., Dergisi 13, 3, 415-428.

2.  Arısoy, M., Kolankaya, N. ve  A.Yousefi Rad, 1997, Biodegradation  of

     pp’DDT by Pleurotus sajor-caju and Toxic Effects of pp′ DDT and its

     Metabolites on Mice. Turkish Journal of Biology. 21: 457-464.

3. Arısoy, M. ve Kolankaya, N., 1998, Biodegradation  of Heptachlor by

    Phanerochaete chrysosporium ME466: The Toxic Effects of Heptachlor and its

    Metabolites on Mice. Turkish Journal of Biology, 22: 427–434.

4. Arısoy, M., 1999, Anthranilate Synthetase From Escherichia coli SJHI:

    Purification and Some Properties. Turkish Journal of Biology. 23:169-175.

5.Şimsek,Ö.,Arısoy, M.,2007, A new approach for evalaluating wastes:bioleaching ,Hacettepe Journal of Biology and Chemistry,35(1),17-

 

       Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 

     Sözlü Bildiriler

1.    Bozcuk, A.N., Sümer, S., Arısoy, M. ve Özsoy, E.D., 1997, “Age Related Activity of Alcohol Dehydrogenase in Different Genotypes of Drosophila melanogaster,” 1997 World Congress of Gerontology. Adelaide, South Australia, 205.

2.    Bozcuk, A.N., Sümer, S., Özsoy, E.D. ve Arısoy, M., 1999, “Age Related Changes of Alcohol Dehydrogenase (E.C. 1.1.1.1.) Activity in Various Genotypes of Drosophila melanogaster,” The First International Biosciences Days, The First Congress of Balkan Association of Biosciences, XVth National Congress of Biochemistry, Clinical Laboratory Automation Symposium II, Antalya, Lecture–05.

3.    Kolankaya, N., Ünal,A., Arısoy,M., Şam,M., 2003, Application of Lignolytic Systems for Bioremiadiational Purposes, 3rd Balkan Conference of Microbiology, Microbiologia Balkanica, oral presentations 1C: 45-52. (tam metin)

4. Menteşe, S., Arısoy, M. , Yousefi Rad A., Güllü, G., 2008, Bioaerosol levels in indoor and outdoor environments of AnkaraTurkey, The 11th International Confernce on Indoor Air Quality and Climate Paper ID:81 (tam metin)

5. Aytar,P., Demir,A.,Gedikli,S., Çabuk,A. and  Arısoy,M., 2011, Laccase productionwith submerged and solid state fermantation: benefit and cost analysis, ECCE 2011 and ECAB2011 ,Berlin-Germany

Yazılı Bildiriler

1.    Tıpırdamaz, R., Arısoy, M., Sanin, S. And Saydam, C., 2003, Effect of Saharan Dust on the Biodegradation of Phenol by White Rot Fungi, 12th International Symposium on Environmental pollution and its Impact on Life in the Mediterranean region. MESAEP and SECOTOX, 132.

2. Arısoy, M.,  Aysev,D., Ekim,M., Özel,D., Köse,S.K., Özsoy,E.D. and Akar,N.,2005,     Detection of virulence factors of Escherichia coli by multiplex polymerase chain reaction, 12th European Congress on Biotechnology, (SCI-)

3. Arısoy,M., YousefiRad, A.,Akın,A. and Akar, N., 2006, Relationship between susceptibility to the antimicrobials and some virulence factors in E.coli in children International Disease Manegment Symposium “Urinary Tract Infection”

4. Arısoy,M., and Kocaoba,S., 2007,“Determination of cadmium(II) and lead (II) in   aqueous solutions after precocentration by means of white rot fungi (Pleurotus ostreatus) immobilized on bentonite” Journal of Biotechnology, 131, 2S, 137. (SCI)

5. Kocaoba, S. and Arısoy,M., 2007,“Application of amberlite XAD-4 loaded with white rot fungi (Pleurotus ostreatus) for the separation and preconcentration of chromium(III), copper(II) and cadmium(II)” Journal of Biotechnology, 131, 2S, 138(SCI)

6. Kocaoba, S. and Arısoy,M.,2008, “Biosorption of chromium (III)and cadmium(II)using amberliteXAD-4 loaded white-rote fungi,ICAMS 2008,Advanced Materials and Systems, Proceedings of the 2nd International Conference,141-145

    7. Kocaoba, S., Duman, M. and Arısoy,M.,2009 “The use of Phanerochaete           chrysosporium immobilized on Amberlite XAD-16 as a new biosorbent in copper     and cadmium determination”New Biotechnology, 25, Sup1,255.

              Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

   Uluslar arası indekslere giren ve Türkçe Yayınlanan  makaleler

 

      1. Arısoy, M., Ateş , S., Piyal, B., Dalgıç, N. ve Yıldız, A.,1999, Keçiören  

 İlçesi    Şebeke Suyunun Koliform Bakteri Yönünden Analizi. Türk Hijyen 

 ve Deneysel Biyoloji Dergisi 56 (3):155-120.

 

    Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.    Arısoy, M. ve Kolankaya, N., 1996, Phanerochaete chrysosporium ile Atık Kraft Akıntılarında Lignin Yıkımına Bazı Fizyolojik Koşulların Etkisi, KÜKEM Dergisi Cilt. 19, Sayı:1, 17-21.

2. Arısoy, M. ve Kolankaya, N., 1998, Atık Kraft Akıntısında Phanerochaete chrysosporium ME 466 ile Renk Giderimi ve Primer Çamurun Karbon Kaynağı Olarak Kullanımı. KÜKEM Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, 1-6

3.    Arısoy, M. ve Kolankaya, N., 1998, Farklı Koşulların Pleurotus sajor-caju’ nun Üremesine ve Atık Kraft Akıntılarında Renk Giderimi Üzerine Etkisi KÜKEM 21:3:1-5.

4.    Sağlam, N., Arısoy, M., Özer, N., Atav, E. ve Soran, H., 1998, Bazı Fungus Türlerinde Pektinolitik Enzim Aktivitesi ile Patojenite Arasındaki İlişkinin Araştırılması, KÜKEM, 21:2:1–12.

5.    Piyal, B., Ateş, S., Arısoy, M. ve Yaman, S., 1998, Ankara’nın Dört Merkez İlköğretim Okulu’nun İkinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinde Glukozüri/Proteinüri Görülme Sıklığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 51:4:191-195.

6.    Arısoy, M., Piyal, B., Ateş, S. ve Yaman, S., 1999, Keçiören  İlçesi Dört Merkez İlköğretim Okulunun İkinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinde  Enterobius vermicularis Taraması, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 52:2:83-87.

7.    Ateş, S., Piyal, B. ve Arısoy, M., 2000, Keçiören İlçesi Şebeke Suyunun Kimyasal Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi: 10:1:3-6.

8.    Arısoy, M., Atak, M., 2004, Bir İlköğretim Okulundaki Öğrencilerin Burun Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi cilt:8, sayı:2, 48-52.

9.    Atak, N., Arısoy, M., 2004, Özel Bir İlköğretim Okulundaki Öğrencilerin Boğaz Kültürü sonuçları ve İlişkili Faktörler , Klinik Laboratuar Araştırma Dergisi cilt:8, sayı:1, 7-12.

10. Demir,A. Arısoy, M.,2007, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalardan Gıda Üretimi ve Uluslar arası Yasal Düzenlemeler, e-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, 69,

   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan derleme makaleler

1. Yıldız, Kırılmaz, A. ve Arısoy, M.,2002,  Ev Kazaları ve İlk Yardım Sağlık ve Toplum Yıl:12, Sayı:4, 27-32.

2.    Akbay Yarpuzlu, A. ve Arısoy, M., 2004, Ciddi Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (SARS), Optimal Tıp Dergisi cilt:17, sayı:2, 61-64.

3.    Arısoy, M., 2004, Antibiyotikler ve Etki Mekanizmaları, Arşiv, 13: 461-467.

 

 

       Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  Sözlü bildiriler

1.     Kolonkaya, N., Sağlam, N. ve Arısoy, M., 1986, “Atık Selülozlu Primer   Çamurun Biyoçevrimi”  Çevre 86 Sempozyumu, İzmir.

2.    Arısoy, M., Kolonkaya, N. ve  Sağlam, N., 1987, “Primer Çamurun Biyoçevrimi ve Atık Kraft Likörünün Renk Gideriminde Kullanımı,” 5. KÜKEM Kongresi, Ankara. KÜKEM Dergisi Cilt: 10, Sayı: 2, 108-109.

3.    Kolonkaya, N., Sağlam, N. ve Arısoy, M., 1987, “Biyodisk Reaktörde Pleurotus sajor-caju ve Phanerochaete chrysosporium ile Atık Kraft Akıntısında Renk Uzaklaştırımı”  5. KÜKEM Kongresi, Ankara. KÜKEM Dergisi Cilt: 10, Sayı: 2, 110-111.

4.    Arısoy, M. ve Kolonkaya, N., 1988, “Biyodisk Reaktör Sisteminde Pleurotus sajor-caju ile Atık Kraft Liköründen Renk Giderimi,” 1. Ulusal Biyoteknoloji Sempozyumu, Ankara, Yayın No: 1, 102.

5.    Arısoy, M. ve Kolonkaya, N., 1995, “pp′ DDT’nin Beyaz-Çürükçül Funguslarla Yıkımı,” 9. KÜKEM Kongresi, Denizli. KÜKEM Dergisi Cilt: 18, Sayı: 2, 172-173.

6. Sağlam, N.,  Arısoy, M., Özer, N., Atav, E. ve Soran, H., 1997, “Bazı Fungus Türlerinde Pektinolitik Enzim Aktivitesi ile Patojenite Arasındaki İlişkinin Araştırılması,” 10. KÜKEM Kongresi, Mersin. KÜKEM Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 3, 34-35.

7.    Kolankaya, N.,Sağlam,N., Ünal, A., Ünyayar,A., Arısoy, M., Gök, S., Ergene, A., Çağatay,T. Ve Sadri,F., 1998, Beyaz-çürükçül Fungusların Bazı Çevre Sorunlarının Çözümlenmesindeki Yeri ve Önemi, E.Ü. Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, E.Ü Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM-tam metin)

8. Demir, A. ve Arısoy, M., 2007, Küresel İklim Değişikliğinin Tropikal Hastalıkların Yayılışı Üzerine Etkisi, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, syf:172, Malatya.

9. Demir, A. ve Arısoy, M., 2007, Küresel İklim Değişiminin Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Üzerine Etkisi, 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 241-244 Antalya(tam metin).

    10. Menteşe, S., Arısoy, M. , Yousefi Rad A., Güllü, G., 2008,Havadaki  Biyoaerosol Seviyesinin Mevsimsel Değişimi, Çevre Sorunları Sempozyumu,179-186, Kocaeli(tam metin)

     11. Menteşe, S., Arısoy, M. , Yousefi Rad A., Güllü, G., 2008, Hava Kaynaklı Biyoaerosoller ve İç Ortam Hava Kalitesi, Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, 237-241, Konya(tam metin)

    12. Menteşe, S., Arısoy, M. , Yousefi Rad A., Güllü, G., 2008,İlkokul ve Kreşlerde İç Ortam Hava Kalitesi, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, 505-512,Hatay(tam metin)

    13. Demir, A. ve Arısoy, M., 2009, Biyolojik Çeşitliliğin İktisadi DeğerineYönelikYapılan  Araştırmaların Önemi, IX Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,29, Nevşehir

   14. Demir, A. ve Arısoy, M., 2009, Kardelende Üretim, Ticaret ve Politikalara İlişkin

        Değerlendirmeler IX Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,32, Nevşehir

 

   15. Demir, A. ve Arısoy,M. ., 2009, Kardelende Ekonomik Değer Analizi, XVI. Ulusal

      Biyoteknoloji Kongresi, S-ÇB,194-Antalya (Tam metin)

 

  16. Demir, A. ve Arısoy,M. ., 2011,Türkiyenin Biyoteknolojide Strateji Seçeneği, X.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, syf 43,Çanakkale.


  17. Demir, A. ve Arısoy,M. ., 2013, Tuz Gölü Mikroçeşitliliğinin Ekonomik Değer Analizi: Dunaliella salina örneği, Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Marmaris.

 

   Yazılı bildiriler

1.    Çelen, Ü., Yıldız, A., Atak, N., Tabak,R.H. ve Arısoy,M., 2002,  “Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı ve İlişkili Faktörler” 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,Diyarbakır. Kongre Kitabı, Bölüm:3, Syf:421(tam metin)

2. Demir, A. ve Arısoy,M. 2005, Atık sulardaki kromun biyolojik ve kimyasal gideriminin maliyet-fayda analizi karşılaştırması, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Kongre Kitabı, syf: 504.

3. Demir,A. ve Arısoy, M. 2006, Genetiği değiştirilmiş gıda üretimi ve yasal        

     düzenlemeler, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kongre Kitabı, syf: 263, Kuşadası   

     4. Menteşe, S., Arısoy, M. , Yousefi Rad A., Güllü, G., 2008, Bina Kaynaklı   Hava    Kirliliği      Sendromu ve biyolojik Etkenler, Çevre Sorunları Sempozyumu, 1247-1253,Kocaeli(tam metin)

5.Menteşe, S., Yousefi Rad A.,  Arısoy, M. , Güllü, G., 2008, Hava Kaynaklı     Mikrobiyal Kirlilik: Biyoaerosoller, XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 876-877,Bodrum   

6. Demir,A. ve Arısoy, M. 2009,Ekonomik Açıdan Biyoçeşitliliğin Önemi, IX Ulusal       Ekoloji ve Çevre Kongresi,151, Nevşehir

   7. Demir,A. ve Arısoy, M. 2009,Türkiye Kardelenleri, Yayılış alanları ve Önemi, XVI. Ulusal  Biyoteknoloji Kongresi, S-ÇB,4-Antalya

 

       Diğer yayınlar

1.    Arısoy, M., 2003  Çevre Sağlığı. Ankara Üniv. Basımevi-Ankara.(Kitap)

2.    Arısoy, M., 2003  Genel Mikrobiyoloji Laboratuvar Kılavuzu I Ankara Üniv. Basımevi-Ankara.(Kılavuz)

3.    Arısoy, M., 2003 Genel Mikrobiyoloji Laboratuvar Kılavuzu II. Ankara Üniv. Basımevi-Ankara.(Kılavuz)

       Uluslararası atıflar

SCI/SCI Exp. Kapsamındaki Dergilerde Yapılan Atıflar: 45 adet

 

Atıf yapılan yayın: Arısoy, M. ve Kolankaya, N., 1997, Biodegradation of Lindane by Pleurotus sajor-caju and Toxic Effects of Lindane and its Metabolites on Mice. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 59,3,352-359.” Adlı çalışmaya aşağıdaki SCI de yer alan 7 makalede atıf yapılmıştır:

1.Singh, BK., Kuhad RC., Mar.1999, Biodegradation of lindane (gamma- hexachlorocyclohexane) by white rot fungus Trametes hirsutus, Letters in  Applied  Microbiology 28 (3) 238-241.

2. Sousa JP., Loureiro S, Pieper S,et.al. , 0ct. 2000, Soil and plant diet exposure routes and toxicokinetics of lindane in a terestrial isopod, Environmental Toxicology and Chemistry.  19: (10) 2557-2563.

3.Singh, BK., Kuhad RC, Feb. 2000, Degradation of insecticide lindane(gamma-HCH) by white rot fungi Cyathus bulleri and Phanerochaete sordida, Pest Management  Science 56 (2) 142-146.

4. Singh, BK., Kuhad RC, Sing, A., et al., 2000, Microbial degradation of the pesticide lindane (gamma-hexachlorocyclohexane), Advances in Applied Microbiology, vol 47 Advances in Applied Microbiology 47:269-298.

5. Santos SAP, Soulsa JP, Frost M, et al., 2003, Time-dependent toxicokinetics of (C-14)lindane in terrestrial isopod Porcellionides pruionosus, Environ Toxicol Chem 22(10):2221-2227.

6. Nagpal, V., Paknikar, K:M.,2006, Integrated biological approach for the enhanced degradation of lindane, Indian Journal of Biotechnology,5,(3):400-406.

7. Kolankaya,D.,2006, Organochlorine pesticide residues and their toxic effects on the environment and organisms in Turkey, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 86 (1-2), 147-160.

 

Atıf yapılan yayın: Arısoy,M., Kolankaya.N, Yousefirad,A.,1997, Biodegradation of pp’DDT by Pleurotus sajor caju,toxic effects of pp’DDT and ıt’s metabolites on mice  adlı çalışmaya aşağıdaki SCI’de yer alan 1 makalede atıf yapılmıştır:

1.    Kolankaya, D., 2006, Organochlorine pesticide residues and their toxic effects on the environment and organisms in Turkey, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 86 (1-2), 147-160.

Atıf yapılan yayın: Arısoy, M., 1998, Biodegradation of Chlorinated Organic Compounds by White-rot Fungi , Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 60, 6, 872-876. Adlı çalışmaya aşağıdaki SCI de yer alan  15  makalede atıf yapılmıştır:

3.    Ruiz-Aguilar GML, Fernandez-Sanchez JM, Rodriguez-Vazguez R, et al., 2002, Degradation by white-rot fungi of high concentration of PCB extracted from a contaminated soil, Adv. Environ. Res. 6 (4):559-568. Times Cited: 8

4.    Jarosz-Wilkolazka A, Malarczyk E, Pirszel J, et al 2002  Uptake of cadmium ions in white-rot fungus Trametes versicolor: Effect of CD(II) ions on the activity of laccase, Cell Biol Int 26 (7): 605-613. Times Cited: 18

  1. Li X, Kondo R, Sakai K., 2002, Studies on hypersaline- tolerant white-rot fungi I: screening of lignin-degrading fungi in hypersaline conditions, J Wood Sci 48 (2): 147-152. Times Cited: 5

  2. Fujita, M., Ike, M., Kusunoki,K., Ueno, T., Serzava, K., Hirao, T., 2002, Removal of color and estrogenic substances by fungal reactor equipped with ultrafitration unit, Water Science and Technology: Water Supply 2 (5-6), 353-358. Times Cited: 5
  3. Pramanik M., Mondal S., Chakraborty I., et al., 2005, Structural investigation of a polysaccaride (Fr.II) isolated from the aqueous extract of an edible mushroom, Pleurotus sajor caju , Carbonhydrate Research, 340(4):629-636. Times Cited: 26

8.    Rigas F., Drista V., Marchant R., et al., 2005, Biodegradation of lindane by Pleurotus ostreatus via central composite design, Environmental International 31(2): 191-196. Times Cited: 17

  1. Philips TM., Seech AG., Lee H.,et al., 2005, Biodegradation of hexachlorocyclohexane(HCH) by microorganisms, Biodegradation 16(4): 363-392. Times Cited: 49
  2. Kielhorn, J., Schmidt, S., Mangelsdorf, I., Howe, P., 2006, Heptachlor, IPCS Concise International Chemical Assessment Documents (70), 1-44.

11. Behnamian M, Mohammadi SA, Sonnenberg A, et al.,2010,  s, Journal Of Food Agrıculture & Envıronment    8 ( 3-4) : 1203-1207   
Times Cited: 0

12.  Xiao PF, Mori T, Kamei I, et al.,2011, M ,  Fems Mıcrobıology Letters    314   ( 2 )   140-146    Times Cited: 0

13.  Wang C, Xi JY, Hu HY, et al.,2008, ,  Bıomedıcal And Envıronmental Scıences    21   ( 6 )   474-478    Times Cited: 2

14.  Quintero JC, Moreira MT, Feijoo G, et al, 2008,  Cıencıa E Investıgacıon Agrarıa    35  ( 2)    159-167.    Times Cited: 3

15.  Sei K, Takeda T, Soda SO, et al.,2006,   Conference Information: SETAC Asia/Pacific Conference ,Peking

Univ, Peking, Peoples R Chına, Journal Of Envıronmental Scıence And Health Part A-Toxıc/Hazardous Substances & Envıronmental Engıneerıng    43   ( 1  )  53-60   Published: 2008 Times Cited: 6

16.  Zhang XY, Zheng X, Mao YB, et al., 2007, , Fresenıus Envıronmental Bulletın    16   (11B)    1424-1428   Published:
Times Cited:
1


17.  Quintero JC, Lu-Chau TA, Moreira MT, et al., 2007,  Internatıonal Bıodeterıoratıon & Bıodegradatıon  ,  60   ( 4 )   319-326    Times Cited: 4

 

Atıf yapılan yayın: Bozcuk,A.N., Sumer,S., Ozsoy E.D., Arısoy, M., 2004, Age-related enzyme activity in different genotypes of alcohol dehydrogenase (ADH) in Drosophila melanogaster, Gerontology, 4, 243-247. Adlı çalışmaya aşağıdaki SCI de yer alan  5 makalede atıf yapılmıştır:

1.    Guo, K.K., Ren, J.,2006, Cardiac overexpression of alcohol dehydrogenase (ADH) alleviates aging-associated cardiomyocyte contractile dysfunction: Role of intracellular Ca2+ cycling proteins, Aging Cell, 5 (3), 259-265. Times Cited: 3

2.    Fairbrother UL, Tanka LB, Walley AJ, et al.,2007, Leptin receptor genotype at Gin223Arg is associated with body composition, BMD, and vertebral fracture in postmenopausal Danish women, Journal of Bone and Mineral Research 22(4):544-550. Times Cited: 18
 Ozsoy,ED., 2007, Distinct electrophoretic polymorphism pattern at alcohol dehydrogenase (Adh) locus Drosophila melanogaster natural populations from turkey, Russıan Journal of Genetics 43(2):132-135.

3.    Dobias J, Suvorova EI, Bernier-Latmani R 1., 2011,  Role of proteins in controlling selenium nanoparticle size , Nanotechnology , 22  ( 19 )

 

4.     Kutsal Y, Kabaroglu C, Aslan D., 2011, Biogerontology in Turkey: a brief report
 Bıogerontology    12 ( 1  )  83-86   

 

Atıf yapılan yayın:  Demir,A., Arısoy,M.,  2007,Biological and chemical removal of Cr (VI) from waste water: cost and benefit analysis, Journal of Hazardous Materials,  147, 275-280 adlı çalışmaya aşağıdaki SCI’de yer alan 4 makalede atıf yapılmıştır:

        1. Sharma, S., Malik, A., Satya, S.,2009, “Application of response surface methodology (RSM)  for optimization of nutrient supplementation for Cr(IV) removal by Aspergillus lentus AML05”(166),issue 2-3, 1198-1204. Times Cited: 13

2.     BlazquezG,CaleroM,HernainzF,etal.2010,  Equilibrium biosorption of lead(II) from aqueous solutions by solid waste from olive-oil production
 Chemıcal Engıneerıng Journal,    160   (2 )   615-622    Times Cited:
1

3.     Singh V, Kumari P, Pandey S, et al., 2009,
 
Removal of chromium (VI) using poly(methylacrylate) functionalized guar gum

 Bıoresource Technology   100   (6)    1977-1982    Times Cited:
7

4.     Qi BC, Aldrich C., 2008,  Biosorption of heavy metals from aqueous solutions with tobacco dust  Bıoresource Technology    99   (13 )   5595-560.1    Times Cited: 29

Atıf yapılan yayın: Mentese S., Arisoy M., Rad A.Y., et al., 2008, Bacteria and Fungi Levels in Various Indoor and Outdoor Environments in Ankara, Turkey
Conference Information: Indoor Air 2008 Conference, AUG 17-22, 2008 Copenhagen, Denmark
 Clean-Soıl.Aır.Water 37(6)  487-493  Published:JUN2009 adlı yayına 1 kez atıf yapılmıştır

      1.  Pegas PN, Alves CA, Evtyugina MG, et al., 2011, Seasonal evaluation of outdoor/indoor air quality in primary schools in Lisbon,  Journal Of Envıronmental Monıtorıng   13   ( 3  )  657-667

  

 

Atıf yapılan yayın:.  Arisoy M, Rad AY, Akin A, et al., 2008,  Relationship between susceptibility to antimicrobials and virulence facto Escherichia coli isolates
Conference Information: 17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, MAR 31-APR 03, 2007 Munich, Germany, Internatıonal Journal Of Antımıcrobıal Agents    31   (S4-S8 )  Supplement: Suppl. 1    adlı yayına 2 kez atıf yapılmıştır.

1.  Chiou YY, Chen MJ, Chiu NT, et al., 2010,  Bacterial Virulence Factors are Associated With Occurrence of Acute Pyelonephritis but Not Renal Scarring , Journal Of Urology   184   (5 )   2098-2102    Times Cited: 1

2.  Siliano PR, Rocha LA, Medina-Pestana JO, et al., The Role of Host Factors and BacterialVirulence Genes in the Development of Pyelonephritis Caused by Escherichia coli in Renal TransplantRecipients , Clınıcal Journal

Atıf yapılan yayın:. Arisoy M, Kocaoba S., 2007, , Conference Information: 13th Ruropean Congress on Biotechnology (ECB 13), Barcelona, Spaın,  Journal Of Bıotechnology    131   (2 )   S138-S138   Supplement: Suppl. S    adlı yayına 2 adet atıf yapılmıştır.

      1. Jafari S, Yaftian MR, Parinejad M., 2009, Facilitated transport of cadmium as anionic iodo-complexes through bulk liquid membrane containing hexadecyltrimethylammonium bromide
Source: Separatıon And Purıfıcatıon Technology    70   ( 1  )  118-122   

     2.  Parinejad M, Nasira H, Yaftian MR., 2008, Selective uphill transport of anionic cadmium complexes from iodide solutions through bulk liquid membrane containing Rhodamine B as an anion carrier Canadıan Journal Of Analytıcal Scıences And Spectroscopy    53  ( 4163-170 Times Cited: 1

Atıf yapılan yayın:.  Kocaoba S, Arisoy M., 2007, ) ,Conference Information: 13th Ruropean Congress on Biotechnology (ECB 13), Barcelona, Spaın, Journal Of Bıotechnology    131   ( 2)    S139-S139   Supplement: Suppl. S    Times Cited: 1 adlı yayına 1 adet atıf yapılmıştır.

      1.Poljsak B, Pocsi I, Raspor P, et al., 2010, Interference of chromium with biological systems in yeasts and fungi: a review  Journal Of Basıc Mıcrobıology50 (1)Special Issue: Sp. Iss SI 21-36   
Times Cited:
1

 

Atıf yapılan yayın:. Arisoy M, Aysev D, Ekim M, et al., 2006,  Internatıonal Journal Of Clınıcal Practıce    60   (2)    170-173   adlı yayına 7 kez atıf yapılmıştır.   


    1.  Idress M, Mussarat U, Badshah Y, et al., 2010, Virulence factors profile of drug-resistant Escherichia coli isolates from urinary tract infections in Punjab, Pakistan , European Journal Of Clınıcal Mıcrobıology & Infectıous Dıseases  ,  29  ( 12) 1533-1537   

    2. Cho KA, Jun YH, Suh JW, et al., 2010, Orientia tsutsugamushi induced endothelial cell activation via the NOD1-IL-32 pathway ,  Mıcrobıal Pathogenesıs   49  ( 3 )   95-104    Times Cited: 1
     3. Uchida Y, Mochimaru T, Morokuma Y, et al., 2010, 
Clonal spread in Eastern Asia of ciprofloxacin-resistant Escherichia coli serogroup O25 strains, and associated virulence factors , Internatıonal Journal Of Antımıcrobıal Agents  , 35  ( 5 )   444-450    Times Cited: 2

    4. Farshad S, Emamghoraishi F, Japoni A., 2010, Association of Virulent Genes hly, sfa, cnf-1 and pap with Antibiotic Sensitivity in Escherichia coli Strains Isolated from Children with Community-Acquired UTI , Iranıan Red Crescent Medıcal Journal  12   ( 1) 33-37  

    5.  Zalewska-Piatek BM, Wilkanowicz SI, Piatek RJ, et al.,2009, Biofilm Formation as a Virulence Determinant of Uropathogenic Escherichia coli Dr(+) Strains , Polısh Journal Of Mıcrobıology58(3)    223-229   

   6. Tiba MR, Yano T, Leite DD., 2008,  Genotypic characterization of virulence factors in Escherichia coli strains from patients with cystitis ,  Revısta Do Instıtuto De Medıcına Tropıcal De Sao Paulo    50   ( 5 )   255-260    Times Cited: 1

    7. Wojnicz D., 2007,  Virulence factors of uropathogenic Escherichia coli strains isolated from children with chronic pyelonephritis Advances In Clınıcal And Experımental Medıcıne 16 (5) 651-657   

 

Ayrıca SCI/SCI Exp. kapsamı dışındaki uluslar arası dergilerde yaklaşık 20 adet daha atıf bulunmaktadır

 

 

    Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

1-Bazı Klorlu Aromatik Bileşiklerin Beyaz-çürükcül Funguslarla Parçalanması adlı 920107002 nolu Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi tamamlandı  (Yardımcı Araştırmacı, tamamlandı)

2-Keçiören İlçesi Şebeke Suyunun Bakteriyolojik ve Kimyasal Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi adlı 97 13 00 01 nolu Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi tamamlandı (Proje yöneticisi, tamamlandı)

3-Keçiören Bölgesindeki Bazı İlköğretim Okulları Öğrencilerinde Enterobius vermicularis, Proteinüri, Glukozüri Prevalansı adlı 98 13 00 01 nolu Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi tamamlandı (Araştırmacı, tamamlandı)

4-Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonuna Neden Olan Escherichia coli’nin Ürovirulans Faktörlerinin PCR ile Tayini adlı 85 nolu Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Projesi (Proje yöneticisi, tamamlandı)-

5-İç Ortam Havasında Biyoaerosol Seviyesinin Tespiti ve Giderim Yollarının Belirlenmesi TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi (Araştırmacı, tamamlandı)

 

    İdari Görevler

•2000-2003     A.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi Temel Sağlık Bilimleri Bölümü, Temel Sağlık   Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı

•2001-2004  A.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

•2005- 2007 A.Ü. Sağlık Eğitim (Bilimleri) Fakültesi Dekan Yardımcılığı

•2006- 2008 A.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

•2006-          A.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte  Kurulu Üyeliği

 

  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Biyoteknoloji Derneği                  1992-1994         Yönetim Kurulu üyesi

Biyoteknoloji Derneği                  2001-2004         Yönetim Kurulu üyesi

2008-  A.Ü Çevre Sorunları ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Talesemi Derneği             2003-

Türk Toksikoloji Derneği                2009-

 

  Ödüller

 

1-  İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü (1985).

2-  Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Bilim ve Teşvik Ödülü (Bölüm Birincisi, Fakülte Üçüncüsü)

3-  2006, Almanya (Weimar)’da yapılan  International Disease Managment Symposium “Urinary Tract Infection” da “Relationship between susceptibility to the antimicrobials and some virulence factors in E.coli in children”adlı poster ile poster ödülü