PROF.DR. SAADET ARSAN    
Adı : SAADET
Soyadı : ARSAN
E-posta : arsan@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 312 595 64 23
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ