PROF.DR. ÖNDER ARSLAN    
Adı : ÖNDER
Soyadı : ARSLAN
E-posta : arslan@medicine.ankara.edu.tr, arslan@emoterapi.com
Tel : 312 595 7099
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Dr. Önder Arslan 1963 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimimi T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladı. 1987 Akara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek tıp doktoru oldu. 1987 -1993 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi’nde İç Hastalıkları ihtisasını tamamlayarak İç Hastalıkları uzmanı oldu. İhtisas süresi içerisinde 1991 yılında Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hastanesinde Kemik iliği transpantasyonu konusunda gözlemci olarak bulundu. 1993 tarihinde Educational Commission for Foreign Medical Graduates sınavlarını geçerek sertifika almaya hak kazandı. 1993-1995 tarihleri arasında ise Ankara Onkoloji Hastanesinde İç Hastalıkları uzmanı olarak mecburi hizmet görevini yerine getirdi. Temmuz 1995 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’nda yan dal ihtisasına başladı ve Temmuz 1997 tarihinde tamamlayarak Hematoloji uzmanı oldu. Sonrasında Türk Eğitim Vakfı desteği ile Amerika Birleşik Devletleri, New York Blood Center’de bir yıl süreyle Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı İhtisasımı tamamlayarak Temmuz 1998’de yurda döndü ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’nda uzman doktor olarak göreve başladı  İç Hastalıkları / Hematoloji dalında 1998 tarihinde doçent, .2004 tarihinde ise Profesör oldu. Halen aynı bilim dalında görevine devam etmektedir Dr Arslan’nın uluslararası dergilerde yayınlanmış 80’in üzerinde makalesi vardır.. Ankara Üniversitesi Kan Bankaları Koordinatörü, Kök Hücre Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Akraba Dışı Doku ve Kordon Bankası Yürütme Kurulu üyesidir. Aferez Derneği Başkanlığı ve Avrupa Aferez Birliği Genel Sekreterliği de yapmış olan Dr. Arslan evli ve  2 çocuk sahibidir.