DOÇ.DR. MEHMET ARİF ŞAHİNLİ    
Adı : MEHMET ARİF
Soyadı : ŞAHİNLİ
E-posta :
Tel : 596 14 77
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Uzmanlık Alanları: Tarım İşletmeciliği, Uygulamalı Ekonometri, İstatistik, Memnuniyet Araştırmaları, Pazar Araştırmaları, Sosyo-Ekonomik Göstergeler


EĞİTİM DURUMU - DİPLOMA
Lisans         :Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü (Burslu)

Yüksek Lisans 1 :Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Danışman: Prof.Dr. H. Gamgam)

Yüksek Lisans 2 :Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü - Ekonometri (Danışman: Prof.Dr. N. Köse)

Doktora       :Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  -Tarım Ekonomisi - Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı (Danışman: Prof.Dr. Ahmet Özçelik)

Eğitim             :United Nations Statistical Institute for Asia and The Pasific (UNSIAP)  (Japonya-Tokyo) (2002-2003)

Doçentlik      :Tarım Ekonomisi (Tarım İşletmeciliği)

YABANCI DİL

İngilizce (YÖKDİL: 82.50, YDS:70, TOEFL, IELTS)

SERTİFİKA / KATILIM BELGESİ

-Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Eğitim Programı (İngilizce Eğitim)
-ODTÜ Parlar Vakfı “İngilizce Eğitimi”
-Türk – İngiliz Kültür Derneği “Advanced Level English”
-Devlet Lisan Okulu “İngilizce İleri Düzey”
-BİLSİT “Advanced English” level under the Upgrading the  Statistical System of Turkey
-T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Teşekkür Belgesi
-The 9-Th International Symposium On The Results Of Turkish-German Research Studies in Agriculture (Mustafa Kemal Ünivesitesi Hatay-Antakya)
-Temel Veri Madenciliği Eğitimi Programı (1. Ulusal Nüfus Bilim Kongresi)
-Eğiticilerin Eğitimi (CEO Akademi)
-Avrupa Birliği Proje Çevrimi Yönetimi (PCM) Uygulamalı   Eğitim Programı (Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
-Eğitim İhtiyaç Analizi Ve İleri İletişim Teknikleri (Arkhe Eğitim Danışmanlık)
-10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Selçuk Üniversitesi Konya)
 Kurumsal İletişim Eğitimi Programı (İnsan Kaynakları Enstitüsü)
-Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği Karaman Şubesi (Eğitmen)
-Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği Karaman Şubesi  (Eğitmen)
-Kmu Rektörlük Teşekkür Belgesi
-Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Katılım Belgesi
-TÜİK Teşekkür Belgesi


BURSLAR VE ÖDÜLLER / YURTDIŞI DENEYİMİ
-Hacettepe Üniversitesi İstatistik (Burslu)

-UN Statistical Institute for Asia and The Pasific  (Japonya - Tokyo) (2002-2003) 

-Ankara Üniversitesi - Yurtdışı Erasmus Doktora Bursu (Yunanistan) (2005) (İş yoğunluğu nedeniyle katılamadı)

-TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri

YURTİÇİ / YURTDIŞI DENEYİMİ

Türkiye İstatistik Kurumu (İstatistikçi)

KM Üniversitesi (İktisat Bölümü)

-UN Statistical Institute for Asia and The Pasific  (Japonya - Tokyo) (2002-2003) - Modules on Core Official Statistics

-Tayland 

-Milli Gelir toplantısı (Portekiz - 2007)

-Konferans (Bulgaristan) (2 defa)

-Erasmus ders verme hareketliliği (Çek Cumhuriyeti - 2013)

-Erasmus ders verme/alma hareketliliği (Polonya - 2014)

-AGROSYM (Bosna-Hersek) (2 defa)

-Konferans (Hırvatistan)

-GREDIT 2018 (Makedonya)

-WOCMES 2018 (İspanya) (Temmuz 2018)


HAKEMLİKLER
American journal of potato research
African Journal Of Agricultural Research
Scientific Research And Essays
Food Economics
Journal Of Development And Agrıcultural Economıcs
International Journal Of Agricultural Policy And Research (IJAPR)
Samsun 3-5 Eylül 2014 Tarihleri-11. Ulusal Tarım Ekonomisi
British Journal of Economics, Management&Trade
Asian Journal of Agricultural Extension, Economics&Sociology
Yüzüncü yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
SDÜ ziraat fakültesi
african journal of food science
journal of development and agricultural economics
african journal of plant science
african journal of biotechnology
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
türk tarım ve doğa bilimleri dergisi
türkiye tarımsal araştırmalar dergisi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
Türkiye tarımsal araştırmalar dergisi
ve diğer dergiler...


İDARİ GÖREVLER
-Kmu Sosyal Bilimler Enstitüsü Erasmus Enstitü Koordinatörü (2012-2013
-Kmu Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2012-2013
-Kmu İİBF İktisat Bölümü İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2012- 2013)
-Kmu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2013)
-Kmu Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği (2012-2013)
-Kmu Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2013
-Kmu Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Öğrenci Danışmanlığı (2013
-Kmu Sosyal Bilimler Enstitüsü Mevlana Okul Koordinatörü (2013)
-Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkan Yardımcısı (2017- DEVAM)
-Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bologna Koord. (2017- DEVAM)
-Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölüm (Enstitü için) Erasmus Koord. (2017- DEVAM)
-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2018-...)
-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Komisyon Üyesi (2018-...)


Yayın Bilgileri 
ISI indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanan makale sayısı: 15
Diğer indekslere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı: 11
İndekslere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan bildiri sayısı: 13
Diğer yayınlar: 4

Hepsi

2013 yılından bugüne

Alıntılar

43

43

h-endeksi

5

5

TOPLAM YAYIN SAYISI: 43


VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

Lisans

Ekonometri (A. Özçelik ile)

Maliye

Ekonomi

Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik

Makro İktisat

Lisansüstü

Mikro İktisadi Analizler

Ekonometri Prensipleri (A. Özçelik ile)

Araştırma Yöntemleri (Y. Ataseven ile)

 PROJELER

KMÜ  Öğrencilerinin Barınma Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilmesi

 Karaman İli Organize Sanayi Bölgesinde Girişimcilik ve İnovasyon  Yenilikçilik  Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

 Konya İlinde Buğday Yetiştiren Tarım İşletmelerinde Toprak Analizi Sonucuna Göre Kullanılan Gübrenin Verime ve Gelire Olan Etkilerinin Belirlenmesi

 Ankara ili Ayaş ilçesi Asartepe Barajı ndan Yapılan Tarımsal Sulamaların Tarım İşletmelerinde Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi

Son Üç Yıl İçerisindeki Makale Çalışmaları

M.A. Şahinli (2013).  Comparative advantage of agriculture sector between Turkey and European Union.  African Journal of Agricultural Research , 8(10), 884-895., Doi: 10.5897/AJAR12.2001.

M.A. Şahinli (2013).  Pressures And Risks To The Agricultural Environment  Turkey And EU Countries.  Journal of Animal and Veterinary Advances, 12(1), 123-127.

M.A. Şahinli  (2012).  Estimation of Food Demand in Turkey  Method of an Almost Ideal Demand System.  Quality&Quantity, 46(2), 653-663., Doi: 10.1007/s11135.010-9419-4.

Son Üç Yıl İçerisindeki Bildiri Çalışmaları

M.A.Şahinli. Estimation Of The Parameters Of A Linear Expenditure System Demand Function For Turkey  Bulgaristan   3 6 June 2013   Journal of International Scientific Publications  Agriculture Food.  1st International Symposium Agriculture and Food, 1(2), 40-46. 

M.A.Şahinli. (2017).  Evaluation of Economic and Social Impacts On the Agricultural Enterprises by Agricultural Irrigation in Turkey.  The 52nd Croatian  12th International Symposium on Agriculture, 64-64.

M.A.Şahinli. (2016).  TESTING PRODUCT AND PRICE RELATIONS IN THE COBWEB THEORY USING ALMON MODEL  DRY ONION FOR TURKEY.  VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016" .


 YAYIMLANMIŞ KİTAP

Ekonometri (2016)., Özçelik, A., M.A.Şahinli. Ankara üniversitesi basımevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 208, ISBN:978-605-136-308-0.


 EDİTÖR OLARAK GÖREV YAPTIĞI DERGİLER

-American Journal of Environmental Engineering and Science (Alan endeksleri), Dergi, Editör, aascit (2014-2016)

-International journal of agricultural sciences and natural resources (Alan endeksleri), Dergi, Editör, AASCIT (2014-2016)

-International Journal of Economic Theory and Application (Alan endeksleri), Dergi, Editör, aascit (2014-2016)

-Asian journal of agricultural extension, economicssociology (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Editör, sciencedomain (2017-...)

-Food Science & Nutrition Technology (FSNT) (2018-...)

-İstatistik Araştırma Dergisi (Sekreterya görevi) (2010-2012)


Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Sayısı:

 Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı: 5 (2'si yabancı uyruklu)

Doktora Öğrenci Sayısı: 2 (1'i yabancı uyruklu)

Tamamlanan tez sayısı: 3


Bilgisayar Bilgisi

SAS

SPSS

Eviews 

Frontier