DOÇ.DR. MEHMET ARİF ŞAHİNLİ    
Adı : MEHMET ARİF
Soyadı : ŞAHİNLİ
E-posta : asahinli@ankara.edu.tr
Tel : 596 14 77
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ
Kişisel Akademik Bilgiler

İlgi Alanları: 

Uygulamalı Ekonometri, İstatistik, Zaman Serisi Analizleri, Etkinlik Analizi, Tarım İşletmeciliği, Öngörü, Memnuniyet Araştırmaları, Pazar ve Kamuoyu Araştırmaları, Sosyo-Ekonomik Göstergeler.


EĞİTİM DURUMU - DİPLOMA
Lisans: Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü (Burslu)

Yüksek Lisans 1: Gazi Üniversitesi (Danışman: Prof.Dr. Hamza Gamgam)

Yüksek Lisans 2: Gazi Üniversitesi Ekonometri (Danışman: Prof.Dr. Nezir Köse)

Doktora: Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi-Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı (Danışman: Prof.Dr. Ahmet Özçelik)

Yurt Dışı EğitimUnited Nations Statistical Institute for Asia and The Pasific (UNSIAP) (Japonya-Tokyo)(2002-2003)

Doçentlik: Tarım Ekonomisi (Tarım İşletmeciliği)

YABANCI DİL

İngilizce

SERTİFİKA / KATILIM BELGESİ

-Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Eğitim Programı (İngilizce Eğitim)
-ODTÜ Parlar Vakfı “İngilizce Eğitimi”
-Türk – İngiliz Kültür Derneği “Advanced Level English”
-Devlet Lisan Okulu “İngilizce İleri Düzey”
-BİLSİT “Advanced English” level under the Upgrading the  Statistical System of Turkey
-T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Teşekkür Belgesi
-The 9-Th International Symposium On The Results Of Turkish-German Research Studies in Agriculture (Mustafa Kemal Ünivesitesi Hatay-Antakya)
-Temel Veri Madenciliği Eğitimi Programı (1. Ulusal Nüfus Bilim Kongresi)
-Eğiticilerin Eğitimi (CEO Akademi)
-Avrupa Birliği Proje Çevrimi Yönetimi (PCM) Uygulamalı Eğitim Programı (Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
-Eğitim İhtiyaç Analizi Ve İleri İletişim Teknikleri (Arkhe Eğitim Danışmanlık)
-Kurumsal İletişim Eğitimi Programı (İnsan Kaynakları Enstitüsü)
-Kmu Rektörlük Teşekkür Belgesi
-TÜİK Teşekkür Belgesi

DERGİ EDİTÖRÜ OLARAK GÖREV YAPTIĞI DERGİLER

-Asian journal of agricultural extension, economicssociology (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Editör, sciencedomain (2017-DEVAM EDİYOR)

-Food Science & Nutrition Technology (FSNT) (2018-DEVAM EDİYOR)

-American Journal of Environmental Engineering and Science (Alan endeksleri), Dergi, Editör, aascit (2014-2016)

-International journal of agricultural sciences and natural resources (Alan endeksleri), Dergi, Editör, AASCIT (2014-2016)

-International Journal of Economic Theory and Application (Alan endeksleri), Dergi, Editör, aascit (2014-2016)

-İstatistik Araştırma Dergisi (Sekreterya görevi) (2010-2012)

BURSLAR VE ÖDÜLLER 

-Hacettepe Üniversitesi İstatistik (Burslu)

-UN Statistical Institute for Asia and The Pasific  (Japonya - Tokyo) (2002-2003) 

-Ankara Üniversitesi - Yurtdışı Erasmus Doktora Bursu (Yunanistan) (2005) (İş yoğunluğu nedeniyle katılamadı)

-TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri

-Reading University- 2017 yılında 1 yıl süre ile (İstatistik, Ekonometri, Tarım Ekonomisi konularında) projede çalışmak için davet alındı. (Çalışmalar nedeniyle katılamadı)

YURTİÇİ / YURTDIŞI DENEYİMİ

-Devlet İstatistik Enstitüsü - Türkiye İstatistik Kurumu

-KM Üniversitesi (İktisat Bölümü)

-UN Statistical Institute for Asia and The Pasific  (Japonya - Tokyo) (2002-2003) - Modules on Core Official Statistics

-Milli Gelir toplantısı (Portekiz - 2007)

-Konferans (Bulgaristan) (2 defa)

-Erasmus ders verme hareketliliği (Çek Cumhuriyeti - 2013)

-Erasmus ders verme/alma hareketliliği (Polonya - 2014)

-AGROSYM (Bosna-Hersek) (2 defa)

-Konferans (Hırvatistan)

-GREDIT 2018 (Makedonya)

-WOCMES 2018 (İspanya) (Temmuz 2018)

-Erasmus ders verme hareketliliği (Polonya - Haziran 2019)

HAKEMLİKLER

American journal of potato research (SCI)

African Journal Of Agricultural Research

Scientific Research And Essays

Food Economics (SCI)

Journal Of Development And Agrıcultural Economıcs

International Journal Of Agricultural Policy And Research (IJAPR)

Samsun 3-5 Eylül 2014 Tarihleri-11. Ulusal Tarım Ekonomisi

British Journal of Economics, Management&Trade

Asian Journal of Agricultural Extension, Economics&Sociology

Yüzüncü yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (Zoological Record)

SDÜ ziraat fakültesi

african journal of food science

journal of development and agricultural economics

african journal of plant science

african journal of biotechnology

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

türk tarım ve doğa bilimleri dergisi

türkiye tarımsal araştırmalar dergisi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Türkiye tarımsal araştırmalar dergisi

ve diğer dergiler...

İDARİ GÖREVLER

-Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkan Yardımcısı (2017- DEVAM)
-Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bologna Koord. (2017- DEVAM)
-Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölüm (Enstitü için) Erasmus Koord. (2017- DEVAM)
-Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölüm (Enstitü için) Mevlana Koord. (2017- DEVAM)
-Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölüm (Enstitü için) Farabi Koord. (2017- DEVAM)
-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2018-...)
-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Komisyon Üyesi (2018-...)
----------------------------------------------------------------
-Kmu Sosyal Bilimler Enstitüsü Erasmus Enstitü Koordinatörü (2012-2013)
-Kmu Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2012-2013)
-Kmu İİBF İktisat Bölümü İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2012- 2013)
-Kmu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2013)
-Kmu Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği (2012-2013)
-Kmu Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2013)
-Kmu Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Öğrenci Danışmanlığı (2013)
-Kmu Sosyal Bilimler Enstitüsü Mevlana Okul Koordinatörü (2013)

Yayın Bilgileri

ISI indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanan makale sayısı: 23
Diğer indekslere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı: 11
İndekslere kayıtlı / Uluslararası hakemli konferans kitaplarında yayınlanan bildiri sayısı: 14
İndekslere kayıtlı / Ulusal hakemli konferans kitaplarında yayınlanan bildiri sayısı: 4

YAYIMLANMIŞ KİTAP

Ekonometri (2016)., Özçelik, A., M.A. Şahinli. Ankara üniversitesi basımevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 208, ISBN:978-605-136-308-0.

Tarım Ekonomisi İstatistiği (2019). Özçelik, A., M.A. Şahinli. Ankara üniversitesi basımevi. (Basılacak)

Google Akademik

Hepsi


Alıntılar

92


h-endeksi

6


VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

Lisans

Ekonometri (A. Özçelik ile)

Maliye

Ekonomi

Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik

Makro İktisat

Lisansüstü

Mikro İktisadi Analizler

Ekonometri Prensipleri

Araştırma Yöntemleri (Y. Ataseven ile)

PROJELER

-KMÜ  Öğrencilerinin Barınma Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilmesi (Proje Yürütücü)

-Karaman İli Organize Sanayi Bölgesinde Girişimcilik ve İnovasyon  Yenilikçilik  Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Proje Yürütücü)

-Konya İlinde Buğday Yetiştiren Tarım İşletmelerinde Toprak Analizi Sonucuna Göre Kullanılan Gübrenin Verime ve Gelire Olan Etkilerinin Belirlenmesi (Araştırmacı)

-Ankara ili Ayaş ilçesi Asartepe Barajı ndan Yapılan Tarımsal Sulamaların Tarım İşletmelerinde Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi (Araştırmacı)

-Ankara İlinde Tiftik Yetiştiriciliğini Olumsuz Etkileyen Ekonomik ve Yapısal Faktörlerin Saptanması ve Çözümü Üzerine Bir Araştırma (Proje Yürütücü)

-Türkiye'de Damla Sulama Desteklemelerinin Etki Analizi (Tarım ve Orman Bakanlığı) (Proje Yürütücü)

Son Üç Yıl İçerisindeki Makale Çalışmaları

1. ŞAHİNLİ MEHMET ARİF (2019).  EFFECTS OF AGRICULTURAL SUPPORTS: THE CASE OF TURKEY. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, 20(1), 515-525. (SCI)

2. AbdulKareem M., ŞAHİNLİ MEHMET ARİF (2018).  Demographic and socio-economic characteristics ofcassava farmers influencing output levels in theSavannah Zone of Northern Ghana.  African Journal of Agricultural Research.

3. ŞAHİNLİ MEHMET ARİF, AbdulKareem M. (2018).  Competitive Analysis: Chicken Meat Sector in Brazil and Turkey.  Food Science and Nutrition Technology.

Son Üç Yıl İçerisindeki Bildiri Çalışmaları

ŞAHİNLİ MEHMET ARİF (2018).  FOOD DEMAND ANALYSIS: A CASE OF REPUBLIC OF TURKEY. WOCMES SEVILLE 2018.

ŞAHİNLİ MEHMET ARİF, Ö. Ahmet., H. TAYYAR (2018).  Youth unemployment rate and the effects of global economic crisis in 2008: an application to turkey.  Ecology 2018.

ŞAHİNLİ MEHMET ARİF, U. Duygu (2018).  Economic analysis and household behaviours of agricultural enterprises which are placed in garlic production in kastamonu province.  Ecology 2018
 

Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Sayısı:

Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı: 6 (2'si yabancı uyruklu)

Doktora Öğrenci Sayısı: 3 (1'i yabancı uyruklu)

Tamamlanan tez sayısı: 3


Bilgisayar Bilgisi

SAS, SPSS, Eviews , Frontier