PROF.DR. ADNAN ŞEHU    
Adı : ADNAN
Soyadı : ŞEHU
E-posta : asehu@ankara.edu.tr
Tel : 0 - 312 - 317 03 15 / 4367
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Ö  Z  G  E  Ç  M  İ  Ş

 

  1.  Soyadı             : ŞEHU

  2.  Adı                  : Adnan

  3. Ünvanı             : Prof. Dr.

  4.  İş dresi             : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

                                 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

                                  06110  Dışkapı - Ankara

                                  Tel :   0 - 312 - 317 03 15 / 4367

                                  Fax :  0 - 312 - 318 17 58

  5. e-mail             :  asehu@ankara.edu.tr         

  6. Doğum yeri     :  ÜSKÜP   

  7.  Doğum tarihi  :  12.04.1963

  8.  Medeni hali   :  Evli

 9.  Tabiyeti        :  Türk

 10.  Yabancı dil   :  Fransızca

                                (YÖK Merkezi Yabancı Dil Sınavı Başarı Belgesi)

 

12.    Kazanılan akademik dereceler :

       (1)  Prof. Dr., Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı,

              Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 06.05.2003

       (2)  Doç. Dr., Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı,

              Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 05.11.1997 - 06.05.2003

       (3)  Dr., Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı,

              Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2.12.1993.

       (4)  Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988.

 

13.  İş deneyimi :

  Anadolu Tavukçuluk Ltd. Şti.

       (1)  Veteriner Hekim, 05.10.1992 - 15.02.1994

  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD

(2)     Araş. Gör., 25.04.1994 - 05.11.1997

(3)     Doç. Dr., 05.11.1997-06.05.2003

(4)     Prof. Dr. 06.05.2003-

(5)     AÜ Veteriner Fakültesindeki lisans ve yüksek lisans eğitimi yanında 1998-1999 ve 1999-2000 eğitim öğretim yıllarında Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinin “Yem Hijyeni ve Teknolojisi” ile “Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları” lisans eğitimi

(6)     AÜ Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği komisyon üyesi, 14.12.2000-

(7)     Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Yem Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Dalı Başkanlığı, 17.03.2003 – 27.06.2005.

(8)     Türk Veteriner Hekimler Birliği Dergisi Yayın Kurulu Üyesi 12. 1.2004 –

 

 

 

Prof. Dr. Adnan ŞEHU

A.         Araştırma Makaleleri

 

1.Yalçın S,  Ergün A, Çolpan İ, Şehu A, Yumurta tavuğu rasyonlarında fındık içi kabuğunun kullanılma olanaklarının araştırılması, AÜ Veteriner Fakültesi  Dergisi, 1990, 37(3): 485-498.

2. Yalçın S, Koçak D, Önol AG, Şehu A, Akdeniz C, Ekmek mayasının erkek toklularda besi performansı ve bazı rumen metabolitleri üzerine etkisi Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1992, 32: 40-50

3. Yalçın S, Çetinkaya N, Şehu A, Ruminal Degradation Characteristics of lentil by-products  A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 1992,  39(3): 404-413

4. Şehu A, Yalçın S, Bazı kaba yemlerin rumende parçalanma özelliklerinden yararlanarak kuzularda kuru madde tüketimi ve canlı ağırlık artışının belirlenmesi, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 1994, 41(3-4): 395-408

5. Şehu A, Yalçın S, Kaya I, Bıldırcın rasyonlarına katılan fındık küspesinin büyüme ve karkas randımanı üzerine etkisi, A.Ü. Veteriner  Fakültesi Dergisi, 1996, 43(2): 163-168.

6. Şehu A, Yalçın S, Karakaş F, Bıldırcın rasyonlarına katılan burçağın (Vicia ervilia L. Willd) büyüme, karkas randımanı ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi, A.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 1996, 43(3): 271-276.

7. Şehu A, Yalçın Sakine,  Önol AG, Bazı buğdaygil samanlarının in vivo sindirilme dereceleri ve rumende parçalanma özellikleri, A.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 1996, 43 (4): 469-477

8. Şehu A, Yalçın S, Karakaş F, Bıldırcın rasyonlarına katılan ekmek mayasının büyüme ve karkas randımanına etkisi, Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 1997,  21(3): 221-226 (SCI)

9. Yalçın S, Şehu A, Kaya İ, Bıldırcın rasyonlarına katılan adi fiğin (Vicia sativa L.) büyüme, karkas randımanı ve bazı  kan parametreleri üzerine etkisi Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 1998, 22: 37-42.

10. Şehu A, Yalçın S, Önol AG, Koçak D, Kaba yemlerin bazı özelliklerinden yararlanarak kuzularda kuru madde tüketimi ve canlı ağırlık artışının belirlenmesi, Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 1998, 22: 475-483.

11. Yalçın S, Şehu A, Karakaş F, Ayçiçeği küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirliği üzerine etkisi, Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 1998, 22: 503-509.

12. Önol AG, Yalçın Sakine, Yaşar S, Şehu A, Effects of supplementation of yeast, molasses and barley to barley straw diets on the intake, digestibility and ruminal fermentation in sheep. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 1998, 22, 437-441.

13.Yalçın Sakine, Şehu A, Önol AG, Straw degradability as a predictor of intake and growth rate in sheep, J.Brit.Soc.Anim.Sci. 1998, 67: 485-490.

14. Önol AG, Yalçın S, Yaşar S, Şehu A, Effect of the supplementation of yeast, molasses and barley to barley straw diets on the intake digestibility and ruminal fermentation in sheep. J.Anim. Physiol. A. Anim. Nutr., 1998, 80: 70-75.   

15. S Yalçın, Şehu A, Çetinkaya N, Fındık küspesi ve fındık içi kabuğunun rumende parçalanma özellikleri. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 1998, 45: 115-122.

16. Sakine Y, Şehu A, Çetinkaya N, Şekerpancarı tohumu ve temizleme kalıntılarının rumende parçalanma özellikleri, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1999, 39 (2) 17-24

17. Yalçın S, Önol AG, Şehu A, Onbaşılar İ, Bıldırcın besisinde enzim, probiyotik ve antibiyotik kullanımı, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 2000, 47: (3) 351-360

18. Yalçın S, Şehu A, Oğuz F, Oğuz N, Soya küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirliği üzerine etkisi Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 2001, 48, 147-152.

19. Önol AG, Yalçın Sakine, Şehu A, Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 2001, 48, 223-229.

20. Yalçın Sakine, Şehu A, Ergün A, Kaya İ, Fındık küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etin yıkılabilirliği üzerine etkisi. Lalahan Hay. Arşt. Derg., 2001, 41 (2) 79-87.

21. Yalçın Sakine, Şehu A, Güçlü B, Onbaşılar İ, Sarıfakioğulları K, Ayçiçeği küspesinin tannik asit ve lignosülfonat ile muamelesinin koçlarda bazı besin maddelerinin sindirilme derecesi ve rumende parçalanma özellikleri üzerine etkisi, TURKISH  JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, Türk J Vet Anim Sci, 2002, 26, 805-813.

22.  Şehu A, Yaçın Sakine, Önol AG, Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, 2002, 49, 219-223.

23. Yalçın S, Şehu A, Onbaşılar EE, Şahin T, Broyler rasyonlarına humat veya probiyotik ilavesinin performans üzerine etkileri, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, 2003, 50, 239-244.

24.  Şehu A, Çakır S, The effects of stabilized rumen extract on fattining performance of quail (Coturnix coturnix japonica), Indian Veterinary Journal, 2004, 81, 290- 293.

25. Şehu A, Özcan C, Çakır S, The effects of diets including different energy and protein levels on egg production and, qualityin quails (coturnix coturnix japonica ), Indian Veterinary Journal, 82, 1291-1294, 2005.    

26. Şehu A, Çakır S, Cengiz Ö, Eşsiz D, MYCOTOX and aflatoxicosis in quails British Poultry Science, 46, 4, 520-524, August 2005.

27. Sacakli P, Şehu A, Ergün A, Genç B, Selçuk Z, The Effect of  Phytase and Organic Acid on Growth Performance, Carcass Yield and Tibia, Ash in Quails Fed Diets with Low Levels on Non-phiytate Phosphorus, Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol 19, No. 2: 198-202, 2006.

28. Sacaklı P, Selçuk Z, Ergun A, Sehu A, Yildiz G. Fhase feeding off amino acids in broilers. Indian Veterinary Journal, 83 (12): 1286-1288, 2006

29. Sahin T, Şehu A, Effects of hydrated sodium calcium aluminosilicate on aflatoxicosis in broilers, Archiv für Geflugelkunde,  71: 2, 88-92, 2007.

30. Yalçın Sakine, Onbaşılar İ, Şehu A, Yalçın S,. The effects of dietary garlic powder on the performance, egg traits and blood serum cholesterol of laying quails. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 20(6):944-947, 2007.

31. Şehu A, Ergün L, Çakır S, Ergün E, Cantekin Z, Şahin T,Eşsiz D, Sareyyüpoğlu B, Gürel Y,Yiğit Y,  Hydrated sodium calcium aluminosilicate and aflatoxicosis in quails (Coturnix coturnix japonica), Deutsche  Tierarztliche Wochenschrift, 114 (7), 252-259, 2007.

32. Sacaklı P, Selçuk Z, Şahin T, Şehu A, Eşsiz D, Aflatoksin içeren rasyona katılan A vitamininin etlik civcivlerde performans, karaciğer ve dalak ağırlıkları ile tibia külü üzerine etkisi, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54, 205-210, 2007. (SCI)

33.  Cengiz Ö, Çakır S, Şehu A, Eşsiz D, Ergün E, Ergün L, Altıntaş L, Effets of Moldstop® on Aflatoxicosis in Quails, Bull Vet Inst Pulawy, 52, 561-564, 2008.

34. Şehu A, Çakır S, Şahin T. Determination of rumen degradability of some oilseeds and meals using nylon bag technique, Ankara Üniv Vet Fak Dereg, 57, 173-178, 2010.

35. Şehu A, Küçükersan S, Coşkun B, Köksal BH, Citil OB, Effects of dietary glycerol addition on growth performance, carcass traits and fatty acid distribution in cloacal fat in broiler chickens Revue Méd. Vét., , 163, 4, 194-200, 2012.

 

B.         Tebliğler

 

1.Yalçın S, Çetinkaya N, Özcan H, Şehu A, Tavuk gübresi katkılı cibre silajının kimyasal yapısı ve rumende parçalanma özellikleri, 7.Kükem Kongresi, 16-18 Eylül 1991, Adana, Kükem Dergisi, 7. Kükem Kongresi Özel, Sayısı, 1991, 14(2):128-129 (Sunulu)

 2. Şehu A, Yalçın S, Önol AG, Koçak D, Bazı kaba yemlerin rumenda parçalanma özelliklerinden yararlanarak kuzularda kuru madde, tüketimi ve canlı ağırlık artışının belirlenmesi    IV. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 25-27 Eylül 1996, Bursa IV. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi Tebliğ Özetleri Kitabı, 1996, s. 48 (Sunulu)

3. Yalçın S, Önol AG, Yaşar S, Şehu A, Effect of different supplements on the intake, digestibility and ruminal fermentation of barley, straw in sheep, European Society of Veterinary and Comparative Nutrition  (ESVCN) Conferance Munich, 1997, 19.-21.3, ESVCN Conferance, Abstracts, 1997, 19.-21.3, 1997, p.19 (Sunulu)

4. Yalçın S, Şehu A, Kaya İ., Karakaş, F, Bıldırcın rasyonlarına katılan adi fiğ (Vicia sativa L.) ve burçağın (Vicia ervilia L. Willd) büyüme, karkas randımanı ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi, Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı,14-17 / 05 / 1997, İstanbul, Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı Bildiriler Kitabı, 1997, s. 358-367  (Poster)

5.Yalçın Sakine, Şehu A, ve Karakaş F, Ayçiçeği küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirliği üzerine etkisi, 4. Uluslar arası Yem Kongresi ve Yem Sergisi, , Kapadokya 4-5 Mayıs 1998, s:237-240, Yem Sanayicileri Birliği, (Poster).

6. Şehu A, Yalçın Sakine, Kaya I, Bıldırcın rasyonlarına katılan fındık küspesinin büyüme ve karkas randımanı üzerine etkisi, 4. Uluslar arası Yem Kongresi ve Yem Sergisi, Kapadokya, 4-5 Mayıs 1998,241-243, Yem Sanayicileri Birliği, (Poster)

7. Yalçın Sakine, Önol AG, Şehu A, Onbaşılar İ, The usage of enzyme, probiotic and antibiotic in quail fattening, 2nd Annual Conference of the ESVCN. Vienna. 24-26 September. 1998, p:5 (Sunulu)

8- Yalçın Sakine, Şehu A, Çetinkaya N, Fındık küspesi ve fındık içi kabuğunun rumende parçalanma özellikleri, V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. Konya. 20-22 Ekim 1998,377-381, (Sunulu)

9- Çetinkaya N, Yalçın Sakine, Şehu A, Şeker pancarı tohumu ve temizleme kalıntılarının rumende parçalanma özellikleri, V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. Konya, 20-22 Ekim 1998, 383-386, (Sunulu) 

10. Şehu A, “Tayların beslenmesi” ve “At beslemede diyet gıdalar”, ULUSAL ATÇILIK SEMPOZYUMU, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 21-22 Ekim 1999 KONYA, ULUSAL ATÇILIK SEMPOZYUMU bildirdiler kitabı 81-103. (Sunulu)

11. Şehu A, Yalçın S, Önol AG, Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara katılan virginiamycin’in bıldırcınlarda besi, performansına etkisi, “INTERNATIONAL ANIMAL NUTRITION CONGRESS 2000” 4-6 Eylül 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Zootekni Bölümü ISPARTA-TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı, 4-6 Eylül 2000 , 73-79. (Sunulu)

12. Önol AG, Yalçın S, Şehu A, Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeylerine etkisi, “INTERNATIONAL ANIMAL NUTRITION CONGRESS 2000” 4-6 Eylül 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Zootekni Bölümü ISPARTA-TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı, 4-6 Eylül 2000 , 42-50. (Sunulu)

13. Yalçın S, Şehu A, Ergün A, Kaya İ, Fındık küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirliği üzerine etkisi, “INTERNATIONAL ANIMAL NUTRITION CONGRESS 2000” 4-6 Eylül 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Zootekni Bölümü ISPARTA-TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı, 4-6 Eylül 2000 , 153-159. (Sunulu)

14. Yalçın Suzan, Yalçın S, Şehu A, Sarıfakihoğulları K, Yumurta tavuğu rasyonlarında laktik asit kullanımının yumurta kalite özelliklerine etkisi,  “INTERNATIONAL ANIMAL NUTRITION CONGRESS 2000” 4-6 Eylül 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Zootekni Bölümü ISPARTA-TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı, 4-6 Eylül 2000 , 600 – 604. (Poster)

15.  Şahin T, Şehu A, Broyler yemlerinde, hidrate sodyum kalsiyum alüminosilikatın aflatoksinleri bağlama etkinliği, “II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003 Konya” Selçuk üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi Konya 18-20 Eylül 2003, Bildiriler kitabı 127-131. (Sunulu)                   

16.  Şehu A, Çakır, S, Şahin T, Bazı yağlı tohumların ve küspelerin rumende parçalanma karakteristiklerinin naylon kese yöntemi ile belirlenmesi, “II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003 Konya”, Selçuk üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi Konya, 18-20 Eylül 2003, Bildiriler kitabı 219-223. (Sunulu)

17.  Şehu A, Şahin T, Saçaklı P, Broyler yemlerine katılan Sc-Toxinout’un (Bentonit + Saccaromyces cerevicia hücre duvarı) Aflatonksinleri bağlama etkinliği, “II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003 Konya”, Selçuk üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi Konya, 18-20 Eylül 2003, Bildiriler kitabı 270-274. (Poster)

18.  Şehu A, Çakır S, Özcan C, Farklı enerji ve protein düzeyli rasyonlarla beslemenin japon bıldırcınlarının yumurta verimi ve kalitesi üzerine etkileri, “II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003 Konya”, Selçuk üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi Konya, 18-20 Eylül 2003, Bildiriler kitabı 328-332. (Poster)

19. Şehu A, Çakır S, Eşsiz D, Effect of hydrated sodium calcium alluminosilicete on aflatoxicosis in quail ( Coturnix coturnix jaopnica), XXII World’s Poultry Congress, 8-13 June, 2004, İstanbul, Istanbul Convention and Exhibition Center, XXII World’s Poultry Congress, 8-13 June, 2004, Book of Abstracts 602. (Poster)

20. Yalçın Sakine, Güçlü B, Şehu A, Onbaşılar İ (2004). The effects of tannic acid and lignosulfonate treatments of soybeon meal on the digestibility anda rumen degradability characteristics of some nutrients in rams. 8th Meeting of the European Society of Veterinary and Coparative Nutrition. Septembre 23-25, Budapest, Hungry. Proceedings ESVCN 2004, page: 192-194

21.  Saçaklı P, Şehu A, Effect of dietary phytase and oganic acids on growth performance, carcass yield and tibia ash in quail, XXII World’s Poultry Congress, 8-13 June, 2004, İstanbul, Istanbul Convention and Exhibition Center, XXII World’s Poultry Congress, 8-13 June, 2004, Book of Abstracts, 986. (Poster)

22. İsmail Bayram, Zehra Akinci Bozkurt, Adnan Sehu, The use of poppy seed meal in the laying hen rations, 14th World Veterinary Poultry Congress 22-26 August, 2005, İstanbul, 14th World Veterinary Poultry Congress 22-26 August, 2005, İstanbul, TURKEY, Final Program & Abstarct Book, 251. (Sunulu)

23. Adnan Sehu, Serkan Cakir, Dinc Essiz, Effects of Hydrated Sodium Calcium Aluminosilicate on Aflatoxicosis in Quails (Coturnix coturnix Japonica), 14th World Veterinary Poultry Congress 22-26 August, 2005, İstanbul, TURKEY, Final Program & Abstarct Book, 243. (Sunulu)

24. Adnan Sehu, Serkan Cakir, Ozcan Cengiz, Dinc Essiz, Effects of MYCOTOX (toxin binder) on Aflatoxicosis in Quails, 14th World Veterinary Poultry Congress 22-26 August, 2005, İstanbul, TURKEY, Final Program & Abstarct Book, 454. (Poster)

25. Adnan ŞEHU, Serkan CAKIR, Dinç EŞSİZ, Levent ERGÜN, HISCAS’ın (Improved Milbond-TX) Bıldırcınlarda Aflatoksikozis Semptomlarını Önleyici Etkisi, III. Ulusal Hayvan besleme Kongresi, 7-10 Eylül 2005, Adana, Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebliğleri, 130-135 (Sunulu)

26.  İsmail BAYRAM, Zehra Akıncı Bozkurt, Adnan ŞEHU, Haşhaş tohumu küspesinin yumurta tavuğu rasyonlarında kullanılmasının yumurta verimi ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi, III. Ulusal Hayvan besleme Kongresi, 7-10 Eylül 2005, Adana, Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebliğleri, 176-181 (Sunulu)

27.  Harun KARADAĞ, Adnan ŞEHU, Farklı düzeyde enerji ve protein içeren rasyonlarla beslemenin bıldırcınlarda yumurta verimi, yumurta kalitesi ve kuluçka randımanına etkisi, III. Ulusal Hayvan besleme Kongresi, 7-10 Eylül 2005, Adana, Tam Metinler Kitabı Sözlü ve Poster Tebliğleri, 176-181 (Poster)

28. Adnan ŞEHU, Kemal KÜÇÜKERSAN, At Besleme ve Beslenme Hastalıkları, ULUSAL ATÇILIK SEMPOZYUMU 18 Eylül 2005 ANKARA, ULUSAL ATÇILIK, SEMPOZYUMU kitapçığı 40-43 (Sunulu).

29. Coşkun B, Şehu A, Kücükersan S, Köksal BH, Kanatlı Rasyonlarında Biyodizel Yan Ürünü Gliserolün Kullanılması, IV. Hayvan Besleme Kongresi, 24-28 Haziran 2007, Uludağ, Bursa, Tebliğ Kitapçığı, s:24-31 (Sunulu).

30. Sehu A, Ergün L, Çakır S, Ergün E, Cantekin Z, Şahin T, Essiz D, Sareyyüpoğlu B, Gürel Y, Yiğit Y., Hydrated sodium calcium aluminosilicate for reduction of aflatoxin in quails. (Coturnix, coturnix japonica). 1st Mediterranean Summit of WPSA. 7-10 of My, Porto Carras, Chalkidiki, Greece, 2008.

31. Cengiz, Ö, Çakır S, Şehu A, Eşsiz D, Ergün E, Ergün L and Altintaş L. Effects of Moldstop® On Aflatoxicosis in Quails. 5thi International Poultry Conference (VPC 2009), 10-13 of March, Taba, Egypt, 2009.

32. Özbek S, Şehu A, Broyler Rasyolarında2-Hydorxy-4-(Methylthio) Butanoic Acid’in Metiyonin Kaynağı Olarak Kullanılması, V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) 30 Eylül- 3 Ekim 2009, Silvester Hotel, Çorlu Tekirdağ, Tebliğ Kitapçığı, s: 85-89.

33. Çağlayan A, Şehu A, The Usage of the 2-Hydroxy-4-(Methylthio) Butanoic Acid’s Isopropyl ester (HMBI)i in Dairy Cattle Rastions.21. International Scientific Conference, 2.3. 2011. Stara Zagora. (Sunulu)

34. Şehu A, Kucukersan S, Coşkun B, Koksal BH., Effects of dietary glycerol addition on growth performance in broiler chickens. 22. International Scientific Conference, 07. 06. 2012. Stara Zagora. (Sunulu)

35. Gümüş H, Şehu A. The Usage of Yeast and Yeast Product in Ruminant, 22. International Scientific Conference, 07. 06. 2012. Stara Zagora. (Poster)

36. Fümüş H, Şehu A. Besi sığırı rasyonlarına Canlı Maya Kültürü İlavesinin Besi Performansı ve Karkas Randımanı Üzerine Etkisi, VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 26-27 Eylül 2013 Rixos Grand Otel ANKARA.(Sunulu)

 

C.         Derlemeler

1. Şehu A. Spor atlarının beslenmesi, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1997, 37(1), 83-108.

2. Ergün A, Şehu A, Dengesiz beslenmenin immun sistem üzerine etkileri, Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 1999, 1 (1):45-50.              

3. Şehu A, Tayların Beslenmesi, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2000, 40(1) 76-89

4. Şehu A, Durgut R, At ve ruminantlarda klinik besleme, Hayvancılık Araştırma Dergisi             

    2000, 10, 1-2: 69-72

5. Şehu A, Koyun Besleme, TİGEM Dergisi, 2001, 78: 27-34

6. Kutlu E, Şehu A, Tavuklarda karaciğer yağlanması, Veteriner Tavukçuluk Derneği

   16. Mektup / ARALIK 2002: 8-15

7. Şehu A, Ruminant rasyonlarında üre kullanımı, KATKI Dergisi, Eylül 2003, 19: 2-4

8. Seden Arzu E, Şehu A, Kanatlılarda Elektrolit Dengesi, Veteriner Tavukçuluk Derneği

    ARALIK 2004, 2: 4, 3-15

9. Seden Arzu E, Şehu A, Kanatlılarda Elektrolit Dengesi, YEM MAGAZİN

    MART 2005, 39, 43-51

10. Şehu A, Buzağıların Bakım ve Beslenmesi, Ankara İli Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği Birliğin Sesi Dergisi, NİSAN 2005, Sayı 3, 8-11

11. Şehu A, Mikotoksinlerin kontrol yolları, Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar isimli INFOVET dergi eki, 2012, s. 214-222.

12. Gümüş H, Şehu A. Ruminantlarda akut ve subakut asidoz. TVHB Dergisi. 11; Sayı: 1-2, 20012,  94-103.

 

D.  Kitap  Çalışmaları

Adnan ŞEHU, At Besleme- 2002

Kitapta Bölüm Yazarlığı

Ahmet ERGÜN, Sakir Doğan TUNCER, İrfan ÇOLPAN, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Seher KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU,   Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Ankara-2002

Adnan ŞEHU, YEMLERİN TANIMI SINIFLANDIRILMASI VE YEMLERİN DEĞERLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ahmet ERGÜN, Şakir Doğan TUNCER, İrfan ÇOLPAN, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Seher KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU,   Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Ankara-2002

Adnan ŞEHU, YEMLİK YAĞLAR

Ahmet ERGÜN, Sakir Doğan TUNCER, İrfan ÇOLPAN, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Seher KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları – 2004

Adnan ŞEHU, ENERJİ VE ENERJİ SİSTEMLERİ

Ahmet ERGÜN, Sakir Doğan TUNCER, İrfan ÇOLPAN, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Seher KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU,   Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  2004

Adnan ŞEHU, BILDIRCINLARIN BESLENMESİ

Ahmet ERGÜN, Sakir Doğan TUNCER, İrfan ÇOLPAN, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Seher KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU,  Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları – 2004

Sakine YALÇIN,  Adnan ŞEHU, RASYON

Ahmet ERGÜN, Sakir Doğan TUNCER, İrfan ÇOLPAN, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Seher KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU,   Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Ankara-2007

Adnan ŞEHU, YEMLERİN TANIMI SINIFLANDIRILMASI VE YEMLERİN DEĞERLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ahmet ERGÜN, Şakir Doğan TUNCER, İrfan ÇOLPAN, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Seher KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU,   Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Ankara-2007

Adnan ŞEHU, YEMLİK YAĞLAR

Ahmet ERGÜN, Sakir Doğan TUNCER, İrfan ÇOLPAN, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Seher KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları – 2008

Adnan ŞEHU, ENERJİ VE ENERJİ SİSTEMLERİ

Ahmet ERGÜN, Sakir Doğan TUNCER, İrfan ÇOLPAN, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Seher KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU,   Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  2008

Adnan ŞEHU, BILDIRCINLARIN BESLENMESİ

Ahmet ERGÜN, Sakir Doğan TUNCER, İrfan ÇOLPAN, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Seher KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU,  Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları – 2008

Sakine YALÇIN,  Adnan ŞEHU, RASYON

Ahmet ERGÜN, Şakir Doğan TUNCER, İrfan ÇOLPAN, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Seher KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU,   Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi, 4. Baskı Ankara-2011

Adnan ŞEHU, YEMLERİN TANIMI SINIFLANDIRILMASI VE YEMLERİN DEĞERLİLİĞİNE ETKİLEYEN FAKTÖRLER S 1-10.

Ahmet ERGÜN, Şakir Doğan TUNCER, İrfan ÇOLPAN, Sakine YALÇIN, Gültekin YILDIZ, M.Kemal KÜÇÜKERSAN, Seher KÜÇÜKERSAN, Adnan ŞEHU, Pınar SAÇAKLI,   Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi, 4. Baskı Ankara-2011

Adnan ŞEHU, YEMLİK YAĞLAR s 165-174.

İsmet Türkmen, Hakan Biricik, Gülay Deniz, Şule Gezen, Şakir D. Tuncer, Kemal  Küçükersan, Sakine Yalçın, Adnan Şehu, Pınar Saçaklı, Ahmet Ergün, Gütekin Yıldız. Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme, Ünite 3 (Konsantre Yemler), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayın No: 1286.

İsmet Türkmen, Hakan Biricik, Gülay Deniz, Şule Gezen, Şakir D. Tuncer, Kemal  Küçükersan, Sakine Yalçın, Adnan Şehu, Pınar Saçaklı, Ahmet Ergün, Gütekin Yıldız. Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme, Ünite 5 (Karma Yem Üretimi ve Yem Analiz Teknikleri), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayın No: 1286. 2011.