DOÇ.DR. AHMET ŞAMİL GÜRER    
Adı : AHMET ŞAMİL
Soyadı : GÜRER
E-posta : asgurer@ankara.edu.tr
Tel : +903123166269 / 1264
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM 

Doktora : Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (2003)

Bilim Uzmanlığı : Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (1996)

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (1990)


MESLEKİ DENEYİMLER

Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (2018-)

Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi (2012-2018) 

Öğretim Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Böl. (2009-2012)

Öğretim Görevlisi, Bilkent Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Birimi (2005-2009)

Tarih Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı (1991-2009)


İDARİ DENEYİMLER

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi (2012-2018)

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tarih Bölümü (2010-2012)

Bölüm Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tarih Bölümü (2009-2010)


YAYINLAR VE DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Tezler

Gürer, Ahmet Şamil,  “Osmanlı Ulemâsının III. Selim ve II. Mahmut Reformları Karşısındaki Tavrı”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1996, Danışman: Prof Dr. Ahmet Yaşar Ocak.

Gürer, Ahmet Şamil, “Gelenekle Modernite Arasında Bir Meşrutiyet Şeyhülislâmı: Musa Kâzım Efendi (1861-1920)” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2003, Danışman: Prof Dr. Ahmet Yaşar Ocak.

Yayınlar

Gürer, Ahmet Şamil“Security Problem of The Anatolian Silk Roads in The Seljuk Period and Caravanserais”, The Journal of Middle East and Central Asian Studies, Department of Diplomacy, National Chengchi University,2017, Vol I, s. 55-62.

Gürer, Ahmet Şamil, “Osmanlı Kölelik Tarihi Araştırmaları İçin Veri Kaynağı Olarak Itıknâmeler ve 1822 Yılına Ait Bir Itıknȃme Örneği”, Journal of Turkish Studies (In Memoriam Şinasi Tekin), Harvard University, Department of Near Eastern and Civilizations, 2008, Vol. 32/I, s. 251-255. 

Gürer, Ahmet Şamil, “Tanzimat Döneminde Sarıyerli Hoca Sadık Efendi Vakası”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/7 Summer 2014, p. 41-50.

Gürer, Ahmet Şamil, “1893 Şikago Dünya Fuarı’nda Osmanlı Hipodromu ve Şirket-i Hamidiye”, Folklor / Edebiyat, Sayı. 65, 2011, s. 7-18. 

Gürer, Ahmet Şamil, “II. Meşrûtiyet Öncesinde Ulemâ - Jöntürk İşbirliği: Şeyh Alizâde Hoca Muhyiddin Efendi Örneği”, Journal of Turkish Studies, Harvard University, Department of Near Eastern and Civilizations 2010, Vol. 34/II, s. 91-104.

Gürer, Ahmet Şamil, “İttihat ve Terakkȋ’nin Bir Fırka Şeyhülislamı Arayışları ve Musa Kȃzım Efendi’nin Şeyhülislȃmlığa Getirilişi”, Turkish Studies, Vol. 5 / 4, Fall 2010, s.1186-1206. 

Gürer, Ahmet Şamil - Abdullah BAY, Osmanlı Toplumunda Beslemelik Kurumu, Birleşik Yayıncılık, Ankara, 2013. 

Sempozyum, Konferans ve Paneller

Gürer, Ahmet Şamil, “Security Problem of The Anatolian Silk Roads in The Seljuk Period and Caravanserais”, International Conference on New Silk Road and Asia-Europe Interactions,October 27, 2015, National Chengchi University, Taipei, 2015.

Gürer, Ahmet Şamil, “Musa Kâzım Efendi’nin İttihat ve Terakki Cemiyeti İle İlişkileri”, Erzurumlu Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi Sempozyumu, 22-24 Kasım 2013 Erzurum, Tebliğ ve Müzakereler, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2014, s. 183- 199.

Gürer, Ahmet Şamil, “Tarihte İnsan Hakları” Dünya İnsan Hakları Günü Paneli, Kızılcahamam Lisesi, Kızılcahamam, 13. 12. 2012.

Gürer, Ahmet Şamil, “Osmanlı’nın Gözüyle Avrupa”, Osmanlı ve Avrupa: Değişen Algılar Paneli, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Tesisleri, Rize, 11 Mayıs 2012

Gürer, Ahmet Şamil, “Evliya Çelebi’nin Hayatı”, Kültürümüzde Evliya Çelebi Paneli, Rize Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Rize İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü, Rize, 28 Aralık 2011. 

Gürer, Ahmet Şamil, “Atatürk ve Bilim”, Konferans, Rize Üniversitesi Konferans Salonu, Rize, 10 Kasım 2010.

Verdiği Dersler