PROF.DR. AŞKIN ATEŞ    
Adı : AŞKIN
Soyadı : ATEŞ
E-posta : askinates@ankara.edu.tr
Tel : 0(312)5082234
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Romatoloji Bilim Dalı , Akademik Yerleşke M01.Kat, Samanpazarı/ ANKARA
Kişisel Akademik Bilgiler


                   ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

Adı Soyadı                 : Aşkın ATEŞ (SEFEROĞLU)

 

Doğum Tarihi           : 10.09.1969

 

Doğum Yeri              : Kars

 

Medeni Hali               : Evli ve 1 çocuklu

 

Ünvanı                       : Profesör doktor

 

Yabancı Dil               : İngilizce 

 

         EĞİTİM

 

İlkokul                                 : Ankara Kurtuluş İlkokulu (1975-1980)

 

Ortaokul                              : Ankara Kurtuluş Ortaokulu (1980-1983)

 

Lise                                      : Ankara Atatürk Lisesi (1983-1986)

 

Üniversite                            : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1986-1993)

                                               (Dönem ikincisi)

 

İç Hastalıkları Uzmanlığı   : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

                                               (1993-1998)

 

Uzmanlık Tezi                    : Multipl myelomlu hastalarda periferik kan ve kemik iliğinde   

                                             myelom hücre ve öncüllerinin fenotipik yapısının klinik seyir ve prognozla ilişkisi.

 

Romatoloji Uzmanlığı        : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı

                                               (1999-2002)

 

Uzmanlık Tezi                    : Behçet hastalığında tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-a) gen

                                               polimorfizmlerinin hastalığın gelişim riski ve kliniği üzerine   

                                               etkisi.

 

Doçentlik                             : Mart 2006


 

Profesörlük                         : Kasım 2013


 

Halen Çalıştığı Kurum       : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/                Romatoloji BD (2012- )

 

Üye Olduğu Kuruluşlar     : Türk Tabipleri Birliği A

                                               Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği