DR.ÖĞR.ÜYESİ AYŞE YAKUT    
Adı : AYŞE
Soyadı : YAKUT
E-posta : asonmez@ankara.edu.tr
Tel : 312-3103280 / 1147
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri / Yunan Dili ve Edebiyatı
Kişisel Akademik Bilgiler
1987'de İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından Bölüm birinciliğiyle mezun oldu. Aynı yıl başladığı Yüksek Lisansını "Platon'da Dostluk Kavramı ve Bu Kavramla İlgili Sorunlara Aristoteles'in Getirdiği Çözümlemeler" başlıklı teziyle  2012 yılında tamamladı. 2011-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Modern Dilleri Birimine bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesinde Latince derslerini verdi. 2012 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini halen sürdürmekte ve aynı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yayınlar:

Çeviri Kitap:

Sönmez, A.- Kayapınar, R., Seneca: Annem Helvia'ya Teselli, Hel Yayıncılık, Ankara, 2014.


Makaleler:

"Platon'un Protagoras'ında Haz Anlayışı Üzerine Bir İnceleme", DTCF 54/1 (2014), 1-20.

Sönmez, A.- Kayapınar, R., "Euripides'in Elektra'sından Seçkiler", şurada: Ç.Aşkit - S.Kalaycıoğulları - R.Kayapınar - C.Keyinci - R.Öztürk (ed.), In Memoriam Filiz Öktem, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, 2014, 259-278.