PROF.DR. ORHAN ATAKOL    
Adı : ORHAN
Soyadı : ATAKOL
E-posta : atakol@science.ankara.edu.tr, atakolorhan@gmail.com
Tel : 312 2126720/1149-1041
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/orhan-atakol
Kişisel Akademik Bilgiler

ProfDrORHAN ATAKOL

Doğum Yılı:  01.07.1958

Yazısma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 06100, Ankara/Türkiye

Telefon : 312-2126720/1149

Faks : 312-2232395

e-posta : atakol@science.ankara.edu.tr

 Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece, Mezuniyet Yılı

Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü , Kimya Yüksek Mühendisliği Programı  Haziran 1980

Lisansüstü

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ABD.

Doktora Programı Kasım  1986

Doktora Tez Adı:o,o’-dihidroksi Schiff Bazlarının Geçiş  Elementleri Katyonlarıyla Verdiği Komplekslerin Incelenmesi

 

Kurum/Kurulus,  Bölüm/Birim, Görev Türü, Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Böl. Analitik Kimya ABD. Arş. Gör. Temmuz 1981-Aralık 1987

Ankara Üniversitesi  Fen Fakültesi Kimya Böl. Analitik Kimya ABD. Yard. Doç. Dr. Aralık 1987-Aralık 1981

Ankara Üniversitesi  Fen Fakültesi Kimya Böl. Analitik Kimya ABD. Doç. Dr. Aralık 1991-Aralık 1999

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Böl. Analitik Kimya ABD. Prof. Dr. Aralık 1999-halen sürüyor

 

Uzmanlık Alanları

Analitik Kimya , Diğer : İnorganik Kimya , Termal Analizler

Enerjik maddeler, Kromatografi

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı: 1400 (Web of Science tabanına göre)

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

Tamamlanan YL + Doktora = 15

Devam Eden Yüksek  Lisans = 2

Devam Eden Doktora = 7

 

Devam Eden Lisansüstü Öğrenciler

 

Özge            Topçu           Tezsiz Yüksek Lisans                 A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Sercan         Beyzi             Tezsiz Yüksek Lisans                A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Sevgi            Akkuzu         Tezsiz Yüksek Lisans                A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Abdullah     Yücel             Doktora                                     A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Aynur          Özler              Doktora                                     A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Elif              Özkaramete   Doktora                                    A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Melike        Kunduracı     Doktora                                    A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Nurdane     Yılmaz            Doktora                                    A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Zeynep Gülşah  Durgun  Doktora                                    A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Nilgün          Şen                Doktora                                    A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

                                                                                                Adli Bilimler Enstitüsü

Tez Çalışmalarını Tamamlamış olan öğrenciler

Ahmet            Çallı                            Tezsiz Yüksek Lisans

Sinem            Kumbara                    Tezsiz Yüksek Lisans

Zeynep          Korkmaz                     Tezsiz Yüksek Lisans

Emine            Yavuklu                       Yüksek  Lisans

Gülşah           Paçal                           Yüksek Lisans

Abdullah       Yücel                           Yüksek Lisans

Cansen          Kale                             Yüksek Lisans

Melike           Kunduracı                   Yüksek Lisans

Gülşin            Uçar                             Yüksek Lisans

Şeyda            Eylenoğlu                    Yüksek Lisans

Yaşar  Nabi    Küçük                          Doktora

F. Nazlı   Dinçer   Kaya                      Doktora

Raif                Kurtaran                       Doktora

sefa               Durmuş                         Doktora

Mecit             Aksu                             Doktora   

Sevi                Öz                                 Doktora

Ümit              Ergun                            Doktora

Ece                Düzgün                         Doktora

 

Kazandığı Burslar:

Ağustos 1980 – Şubat 1981

   DAAD

Justus von Liebig Üniversitesi, 

Giessen -Almanya

Ekim 1999 – Aralık 1999

   DAAD

TU-Darmstadt , Darmstadt, Almanya

Ekim 2002- Aralık 2002               DAAD

TU-Darmstadt , Darmstadt, Almanya

Ekim 2005- Aralık 2005               DAAD

TU-Darmstadt , Darmstadt, Almanya

 

YAYINLAR   (PUBLICATIONS)

 

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

S Öz, I. Svoboda, R. Kurtaran, M.Aksu, M. Sarı, M. Kunduracı, O. Atakol, New Energetic Copper

(II) Complexes With Pyrazolyl Type Ligands, Z. Anorg. Allg. Chem., 2011, 637, 257-262. A. Yücel, E.K.İnal,  M.A. Akay, S. Öz, O. Atakol,  Chromatographic Determination of 

Stabilizer in Nitrocellulose Based Propellants, Central European J. Energetic Materials,

2011,  Vol.8, 183-192B.M. Ates, B. Zeybek, M. Aksu, Ü. Ergun, F. Ercan, M. L. Aksu, O. Atakol, Thermal

Decomposition of new Mononuclear Ni(II) Complexes with ONNO type Reduced Schiff Bases and

Pseudohalogens, Z. Anorg. Allg. Chem., 2010, 636, 840-845.

O. Çakırer, E. Eker, U. Ergun, E. Gökçınar, L. Tatar Yıldırım, H. Dal, O. Atakol, Energetic

trinuclear Ni(II)-Ni(II)-Ni(II) complexes at high Temperature, J. Therm. Anal. Cal., 2010, 101,

1167-1173.

E. Düzgün, U. Ergun, F. Ercan, M. Sert, M.L. Aksu, O. Atakol, Preparation of Thin Film Alloys

with Electrodeposition from heterotrinuclear M1-M2-M1 complexes, J. Coat. Technol. Res., 2010,

7, 365-371.

S. Öz, R. Kurtaran, C. Arıcı, Ü. Ergun, F.N. Dinçer Kaya, K.C. Emregül, O. Atakol, D. Ülkü, Two

non-linear Azide containing Heteronuclear complexes, crystal structure and thermal

decomposition, J. Therm. Anal. Cal., 2010, 99, 363-368.

Öz, S., Kunduraci, M., Kurtaran, R., Ergun, U., Arici, C., Akay, M.A., Atakol, O., Emregül, K.C.,

Ülkü, D. Thermal decomposition of linear tetranuclear copper(II) complexes including μ-

azido bridges (2010) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 101 (1), pp. 221-227.

B. Zeybek, B.M. Ates, F. Ercan, M,L, Aksu, E.Kılıç, O.Atakol, The Effect of Ligand Basicity on

the thermal stability of heterodinuclear Ni(II)-Zn(II) complexes, J. Therm. Anal. Cal., 2009, 98,

377-385.

. S.Odabasıoğlu, R. Kurtaran, A. Azizoğlu, H. Kara, S. Öz, O. Atakol, Experimantal and

computational Investigations of a Cadmium(II) mononuclear complex with 2,6-bis(3,5-dimethyl-

N-pyrazolyl)pyridine (bdmpp) and selenocyanate as ligands, Central Europian Journal of

Chemistry, 2009,7, 402-409.

Ü. Ergun, O. Atakol, F. Z. Eris, A. Yücel, E. Düzgün, Estimation of Coordination Bond Energies

of NH3, H2O and Et2NH Ligands in the Ni(II) and Cu(II) complexes, J. Therm. Anal. Cal., 2009,

97, 1007-1014.

M.Tastekin, S.Durmus, E.Sahin, C.Arıcı, K.C.Emregül, O.Atakol, Crystal structure and thermal

analysis of new mononuclear nickel (II) complexes with NNN type pyrazolyl ligands and halids, Z.

Kristallogr., 2008, 223, 6, 424-429.

B.Meltem Ates, F.Ercan, M.L.Aksu, O.Atakol, Crystal structure of a new trinuclear Ni(II) complex

with μ-cyanoacetato bridge, Z. Kristallogr., 2008, 223, 8, 530-535.

F. ERCAN, B.MELTEM ATEŞ, L. AKSU, H. SÖZER?, I. ERCAN, O. ATAKOL, STRUCTURE

AND THERMAL DECOMPOS?T?ON OF ?-1,1’-AZ?DO BR?DGED D?NUCLEAR FE

(III) COMPLEXES, Z. KR?STALLOGR., 2007, 222, 498-503.

F.N.D.Kaya, I. Svoboda, O. Atakol, Ü. Ergun, A. Kenar, M. Sarı, K.C.Emregül, Nickel(II)

complexes prepared from NNN type ligands and pseudohalogens-Synthesis, structure and thermal

decomposition, J. Therm. Anal. Cal., 2008, 92, 2, 617-624.

.O. Atakol, H. Fuess, R. Kurtaran, A. Akay, C. Arıcı, Ü.Ergun, K.C. Emregül, Three new dinuclear

silver(I) complexes derived from pyrazolyl type ligands, J. Therm. Anal. Cal. , 2007, 90, 517-523.

.M.Aksu, S.Durmus, M.Sarı, K.C. Emregül, I.Svoboda, H. Fuess, O.Atakol, Investigations on the

thermal decomposition some heterodinuckear NiII-MII complexes prepared from ONNO type

reduced Schiff base compounds (MII= ZnII , CdII), J. Therm. Anal. Cal., 2007, 90, 541-547.

R.Kurtaran, H.Namlı, C. Kazak, O. Turhan, O. Atakol, Synthesis, Characterization, crystal

structure and thermal analysis of a copper(II) mononuclear compound with 2,6-bis(3,5-dimethyl-Npyrazolyl)

pyridine (bdmpp) and selenocyanate as ligands, J. Coord. Chem., 2007, 60, 2133-2138.

R.Kurtaran, S. Odabasıoğlu, A. Azizoğlu, H. Kara, O. Atakol, Experimental and computational

study on [2,6-bis(3,5-dimethyl-N-pyrazolyl)pyridine]-(dithiocyanato)mercury(II), Polyhedron,

2007, 26, 5069-5074.

.L.T.Yıldırım, R. Kurtaran, H. Namlı, A.D. Azaz, O. Atakol, Synthesis, crystal structure and

biological activity of two new heterotrinuclear thiocyanato bridged Cu(II)-Hg(II)-Cu(II)

complexes, Polyhedron, 2007, 26, 4187-4194.

Yuce, U.R., Meriç, N., Atakol, O., Yasar, F. Dose response of hydrazine - Deproteinated tooth

enamel under blue light stimulation (2010) Radiation Measurements, 45 (7), pp. 797-800.

Cansaran-Duman, D., Atakol, O., Atasoy, I., Kahya, D., Aras, S., Beyaztas, T. Heavy metal

accumulation in Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf from the Karabük iron-steel factory in Karabük,

Turkey (2009) Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences, 64 (9-10), pp.

717-723.

Tahir, M.N., Atakol, O., Tariq, M.I. Poly[(μ-benzene-1,2,4,5-tetra-carboxyl-ato)tetra-silver

(I)] (2009) Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 65 (5), pp. m580.

Düzgün, E., Tastekin, M., Atakol, O. A new modified Fe(III)-selective solid membrane electrode

(2008) Reviews in Analytical Chemistry, 27 (2), pp. 83-90.

Leçe, H.D., Emregül, K.C., Atakol, O. Difference in the inhibitive effect of some Schiff base

compounds containing oxygen, nitrogen and sulfur donors (2008) Corrosion Science, 50 (5), pp.

1460-1468.

F.N. Dinçer Kaya, O.Atakol, S. Dinçer, Comparison of hydride generation atomic absorption and

electrothermal atomic absorption techniques for determination of lead in blood, Trace Elements

and Electrolytes, 2007,24, 19-23.

S. Öz, C. Arıcı, K.C.Emregül, Ü. Ergun, O.Atakol, A. Kenar, Heterodinuclear Ni(II)-Sn(II)

complexes from reduced ONNO type Schiff base compounds, Z.Kristallogr , 2007,222, 249-254.

M.Tastekin, C.Arıcı, I.Svoboda, K.C.Emregül, R.Kurtaran, O.Atakol H. fuess, The Synthesis ,

structure and thermal decomposition of some Cu(II) complexes with NNN type ligands and

thiocyanate anion, Z.Kristallogr , 2007, 222, 255-258.

D. Cansaran, O.Atakol, M.G. Halıcı, A.Aksoy, HPLC analysis of usnic acid in some Ramalina

species from Anatolia and Investigation of their antimicrobial activity, Pharmaceutical Biology,

2007, 45, 77-81.

C.Küstü, K.C. Emregül, O.Atakol , Schiff basea of increasing complexity as mild steel corrosion

inhibitors in 2M HCl, Corrosion Science, 2007, 49, 2800-2814.

D.Cansaran, D.Kahya, E.Yurdakulol, O.Atakol, Identification and Quantitation of usnic acid from

lichen usnea species of Anatolia and antimicrobial activity, Z. Naturforschung C, 2006, 61, 773-

776.

M.Sarı, O.Atakol, I. Svoboda, H. Fuess, Di--acetato-bis(-2-hydroxy-

N,N’-bis(2-oxidobenzyl)propane-1,3-diamine)bis(N,N’-dimethylformamide)

trinickel(II) N,N’-dimethylformamide solvate, Acta Cryst. Section E., 2006, E62, m563-

m565.

H.Nazır, N.S. Akben, M.B. Ates, H. Sözeri, I. Ercan, O.Atakol, F.Ercan, Synthesis, Crystal

Structure and Magnetic behaviour of a mononuclear Fe(III)-Schiff base metal complex,

Z.Kristallogr., 2006, 221, 276-280.

D. Cansaran, D. Çetin, M. G. Halıcı, O.Atakol, Determination of Usnic acid in Some Rhizoplaca

species from Middle Anatolia and their Antimicrobial Activities, Z. Naturforsch. C, 2006, 61c, 47-

51.

O.Atakol, R. Boca, I. Ercan, F. Ercan, H. Fuess, W. Haase, R. Herchel, Magnetic Properties of

ÖZGEÇMĐS Sayfa 4 / 11

https://arbis.tubitak.gov.tr/pages/bilgipinari/user/ozgecmisForm1.jsp?mode=print&ran... 04.09.2012

Trinuclear Ni-M-Ni Complexes. Chemical Physics Letters, 2006, 423,192-196.

A. Nalçacı, N. Ulusoy, O.Atakol, Time based Elution of TEGDMA and BisGMA from Resin

Composite Cured with LED,QTH and high intensity QTH Lights, Operative Dentistry, 2006, 31-2,

197-203.

A.Akay, C. Arıcı, O. Atakol, H. Fuess, I. Svoboda, Synthesis, Crystal Structure and

Thermoanalysis of bis((-bis-N,N’-(2-hydroxybenzoyl)-1,3-propandiaminato)

(N,N’-dimethylformamide)(-benzoato) nicke(II))nickel(II), Journal of

Coordination Chemistry, 2006, 59, 933-938.

S. Durmus, Ü. Ergun, J.C. Jaud, K.C. Emregül, H. Fuess, and O. Atakol, Thermal Decomposition

of some Linear Trinuclear Schiff Base Complexes with Acetate Bridge, Journal of Thermal

Analysis and Calorimetry, 2006, 86,337-346.

K.C. Emregül,E. Düzgün, O. Atakol, The Application of some Polydentate Schiff Base

Compounds Containing Aminic Nitrogens as Corrosion Đnhibitors for Mild Steel in Acidic Media,

Corrosion Science, 2006, 48,3243-3260.

F.Ercan, O. Atakol, Crystal structure of a new trinuclear copper(II) complex: C3L2(SCN)2 .2.5

(C4H8O2) , Z.Kristallogr., 2006, 221, 735-739.

H.Nazır, C.Arıcı, K.C.Emregül, O.Atakol, A Crystallographic study on the imine-amine

tautomerism of 2-hydroxyaldimine compounds, Z.Kristallogr , 2006, 221, 699-704.

F.Ercan, C.Arıcı, D.Ülkü, R.Kurtaran, M.Aksu, O.Atakol, Synthesis and Crystal structure of two

dimeric Cadmium Complexes bonded with pseudohalides,1.1 and 1.3 bonding. Z.Kristallogr. 2004,

219, 295-299.

K.Polat, M.Ucar, M.L.Aksu, O.Atakol, Electrochemical Reduction of Some Schiff Bases on

Platinium in nonaqueous Media, Bulletin of Electrochemistry, 2004, 20, 207-212.

S.B.Gündüz, S.Kucukkolbasi, O.Atakol, E. Kılıc, Spectrofluorimetric Determination of Trace

Aluminium in Diluted hemodialysis Solutions, Spectroschimica Acta PartA, 2005, 61, 913-921.

C.Arici, D.Yüzer, O.Atakol, H.Fuess, I.Svoboda, A Linear homotrinuclear nickel(II) Complex with

reduced ONNO type Schiff Base, Acta Cryst. Section E, 2005, E61, m919-m921.

R.Kurtaran, L.Tatar, A.D. Azaz, H.Namlı, O.Atakol, Synthesis, characterization, crystal structure

and biological activity of novel heteronuclear complex, Journal of Inorganic Biochemistry, 2005,

99, 1937-1944.

S.Durmus, L.Tatar, C. Arıcı, N.Dinçer, O.Atakol, I.Svoboda, H. Fuess, Two New mononuclear Ni

(II) complexes with reduced ONNO Type Schiff Base, Z. Kristallogr., 2005, 220, 977-982.

S.Durmus, B.M. Ates, O. Atakol, F. Ercan, Synthesis and Crystal Structure of a homotrinuclear

complex, Z. Kristallogr., 2005, 220, 973-976.

C.Arıcı, D. Ülkü, O. Atakol, M.N. Tahir, Crystal Structure Analysis of (-

N,N’-bis(salicylidene)-1,3-propanediaminato) nickel(II)dichloro mercury(II),

Crystal Res. Technol., 2006, 41, 204-208.

C.Arıcı, D. Ülkü, O. Atakol, I.Svoboda, H. Fuess, Crystal Structure Analysis of N,N’-bis

(salicylidene-2-methyl-1,2-propanediaminato Nickel(II), Crystal Res. Technol., 2006,41, 304-308.

C.Arıcı, D.Ülkü, R. Kurtaran, Ü. Ergun, O.Atakol, Crystal Structure Analysis of bis-2,6-

(3,5-dimethylpyrazolyl)pyridine-dicyanato copper(II) monohydrate, Crystal Res.

Technol., 2006, 41, 309-313,

Raif Kurtaran, Kaan Cebesoy Emregül, Cengiz Arıcı, Filiz Ercan Vincent C. Catalano and Orhan

Atakol, Synthesis and Crystal Structure of linear Chain homotetranuclear Complex with N3-,

Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 2003, 33, 281-29

D. Ülkü, F.B. Kaynak, O. Atakol, M. Aksu, Crystal Structure of ((-Bis(salicylidene)-1,3-

propandiaminato)copper(II))dibromo zinc(II), Analytical Sciences, 2003, 19, 799-800

R.Kurtaran, C. Arıcı, S. Durmus, D. Ülkü, O.Atakol, Crystal Structure of(2,6-bis(3,5-dimethyl-Npyrazolyl)

pyridine)-(azido)(chloro) copper(II), Analytical Sciences, 2003, 19, 335-336

Kaan C. Emregül and Orhan Atakol, Corrosion Inhibition of Mild Steel with Schiff Base

Compounds in 1 M HCl, Mater. Chem. Phys, 2003, 82, 188-193

R. Kurtaran, C. Arıcı, K.C. Emregül, D. Ülkü, O.Atakol, M.Tastekin, Synthesis, Crystal Structure

and Electrochemical Behaviour of an Azido -Bridged Ni(II) Complex, Z. Anorg. Allg.

Chem., 2003, 629, 1617-1621

C. Arıcı, D. Ülkü, R.Kurtaran, K.C. Emregül, O.Atakol, Synthesis, Crystal Structure and

Electrochemical Behaviour of (2,6-Bis(3,5-dimethylpyrazolyl)pyridine)(dithiocyanato) Cobalt(II),

Z. Kristallogr., 2003, 218, 497-500

C. Arıcı, D. Ülkü, M. Aksu, O.Atakol, X-Ray Structure of ((-N,N-Bis(salicylidene)-1,3-

propandiamine)(dimethylformamide) zinc(II))dibromo Cadmium(II), J. Chem. Cryst., 2003, 33,

825-829

K.C.Emregül, R. Kurtaran. O. Atakol, An Investigation of Chloride Substituted Schiff Bases as

Corrosion Inhibitors for Stell, Corrosion Sciences, 2003, 45, 2803-2817

K.C. Emregül, O.Atakol, Corrosion Inhibition of Iron in 1 M HCl Solution with Schiff Base

Compounds and Derivatives, Mater. Chem. Phys., 2004, 83, 373-379

Ercan, F., Ates, M. B., Ercan, I., Durmus, S., Atakol, O., Structural Analysis of bis{(N,N’-

diğmethylformamide)(-formato) [-bis(salicylidene)-1,3-propanediaminato]

nickel(II)}copper(II) and zinc(II) monohydrate heterotrinuclear complexes.,Cryst. Res. Technol. 39

(2004) 470-476.

Ö. Basgut, Z. Durmus, O. Atakol, E. Kılıç, Liquid-membrane electrode sensitive to ammonia and

aliphatic amines based on 1-[(2-oxyphenyl)iminomethyl]-2-oxybenzene-O,O’,N-amminnickel(

II) complex, Talanta, 2002, 57, 813-817.

C. Arıcı, D. Ülkü, O. Atakol, M. Aksu, Crystal Structure Analysis of {[μ-N,N’-Bis

(salisylidene)-2,2’-dimethyl-1,3-propanediaminato](dimethylformamide) zinc(II)}

diiodomercury(II), Cryst. Res. Technol., 2002, 37, 520-527.

L. Tatar,D. Ülkü,O. Atakol, and R. Kurtaran, Crystal Structure of a Tetramer Zinc Complex,

Analytical Sciences, 2002, 18, 1171-1172.

L. Tatar Yıldırım,O. Atakol, Crystal Structure Analyses of Bis{(N,N'--dimethylformamide)-

[μ-bis-N,N'-(2-oxy benzyl)-1,3-propanediaminato](μ-asetato)nickel(II)}nickel(II),

Cryst. Res. Technol., 2002, 37, 1352-1359.

L. Tatar Yıldırım, K. C. Emregül, R. Kurtaran,O. Atakol, Structure and Electrochemical Behaviour

of Bis[N-(4-methylphenyl)salicylaldimine]copper(II), Cryst. Res. Technol., 2002, 37, 1344-1351.

D.Ülkü, F.B.Kaynak, O.Atakol, ((-Bis(salicylidene)-1,3-propanedimanato) bis(2,5-

dimethylpyridine) nickel(II))dibromozinc(II), Acta Cryst. Section E, 2002, E58, m251-m253.

L.Tatar, O.Atakol , C.Arıcı, ((-Bis(salicylidene)-1,3-propanedimanato-N,N’-

dimethylformamide-methanol nickel(II))dibromo zinc(II), Acta Cryst. Section E, 2002, E58, m154-

m156.

L.Tatar, O.Atakol , D.Ülkü, ((-Bis(salicylidene)-1,3-propanedimanato-N,N’-

dimethylformamide]zinc(II) dichloro zinc(II), Acta Cryst.Section E, 2002, E58,m83-m85.

C.Arıcı, D. Ülkü, O. Atakol, Crystal structure of bis((N,N’-dimethylformamide)(muformato)(

mu-bis(salicylidene)1,3-propanediaminato)nickel(II))cobalt(II) monohydrate, Analytical

Sciences, 2002, 18, 959-960

O. Atakol, H. Nazır, C. Arıcı, S. Durmus, I. Svoboda, H. Fuess, Some new Ni-Zn heterodinuclear

complexes: Square pyramidal nickel(II) coordination, Inorganica Chimica Acta, 2003, 342, 295-

300.

O. Atakol, S. Durmus, Z. Durmus, C. Arıcı, B. Çiçek, Investigations, on some heterotrinuclear

complexes of nickel(II) and copper(II), Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 2001, 31, 1689-

1704.

C. Arıcı, M. Sarı, O. Atakol, H. Fuess, I. Svoboda, Crystal Structure of Bis-{(m-acetato)[m-

N,N’-bis(salicylidene)-2,2’-dimethyl-1,3-propanediaminato] zinc(II)}zinc(II),

Main Group Metal Chemitry, 2001, 24, 255-256.

C. Arıcı, F. Ercan, R. Kurtaran, O. Atakol, [N,N’-Bis(salicylidene)-2,2-dimethyl-1,3-

propanediaminato] nickel(II) and [N,N’-Bis(salicylidene)-2,2-dimethyl-

1,3propanediaminato]copper(II), Acta Crystallogr. Section C, 2001, C57, 812-814.

D.Ülkü, L.Tatar, O. Atakol, M. Aksu, Bis((mu-acetato)(mu—bis(salicylidene)1,3-

propanediaminato)zinc(II))zinc(II), Acta Crystallogr. Section C, 2001, C57, 273-274.

N. Aslan, A. Kenar, O. Atakol, E. Kılıç, A Nitrate-Selective Electrode Based on Tris

(2,2’,2’’-salicylideneimino)triethylamine, Analytical Sciences, 2001, 17,

1269-1272.

I. Svoboda, C. Arıcı, H. Nazır, Z. Durmus, O. Atakol, H. Fuess, {[μ-N,N’-Bis

(salicylidene)-2,2’-dimethyl-1,3-propane-diamine](piperidine)copper(II)} dibromozinc(II),

Acta Crystallogr. Section E, 2001, m584-m586.

Đ. Ercan, F. Ercan, C. Arıcı, O. Atakol, Acta Crystallogr. Section C, 2002, C58, m137-m138.

Ercan, F.; Atakol, O.; Arıcı, C.; Svoboda, I.; Fuess, H.: Three nuclear Schiff Base Complexes of

nickel(II) with cobalt(II), copper(II) and manganese(II). Acta Cryst. C58 (2002) m193-m196.

C. Arıcı, F. Ercan, O. Atakol, Ö. Basgut, Crystal Structure of [N,N’-Bis(3,5-

dinitrosalicylidene)-1,3-propğanediaminato)-bis(3,4-dimethylpyridine)]nickel(II)dioxane Solvate,

Analytical Sciences, 2002, 18, 375-376.

O. Atakol, H. Nazır, Z. Durmus, I. Svoboda, H. Fuess, Crystal Structure of a Symmetrical

Heterotrinuclear NiII-MnII-NiII Complex: Bis{(N,N’-dimethylformamide)(μ-

acetato)[μ-N,N’-bis(salicylidene)-2-hydroxy-1,3-propanediamine]nickel(II)}

manganese(II), Analytical Sciences, 2002, 18, 493-494.

D. Ülkü, C. Arıcı, Tahir M. N. and O. Atakol, Dichlorobis[2-(O-tolyliminiomethyl)-phenolato-O]

zinc(II), Acta Cryst., Section C , 2000, C56, 1298-1299.

O. Atakol, H. Nazır, M. Aksu, C. Arıcı, F. Ercan, B. Çiçek, Some di- and trinuclear zinc

complexes: Anion induced complex formation, Synth. React. Inorg. Met-Org. Chem., 2000, 30(4),

709-718.

O. Atakol, S. Durmus, C. Arıcı, I. Svoboda and H. Fuess, Crystal Structure of {[m-N,N’-

bis(salicylidene)-2,2’-dimethyl-1,3-propanediamine](piperidine) copper(II)} dichloro zinc

(II), Main Group Metal Chem., 2000, 791-792.

C. Arıcı, I. Svoboda, M. Sarı, O. Atakol and H. Fuess, {Bis(N,N-dimethylformamide)[m-

N,N’-bis(salicylidene)-1,3-propane-diaminato]nickel nickel(II)} dibromozinc(II),

ActaCryst. Section C, 2001, C57, 31-32.

O. Atakol, H. Hazır, C. Arıcı, I. Svoboda and H. Fuess, Crystal Structure of Bis{[N,N’-

dimethylformamide(m--acetato)[ m--(N,N’-bis(salicylidene)-2-hydroxy-1,3-

propanediamine](piperidine) nickel(II)} zinc(II), Main Group Metal Chem., 2001, 24, 125-126.

A. Kenar, C. Arıcı, M. L. Aksu, M. N. Tahir, S. Durmus and O. Atakol, Crystal Structure of {Bis

[N-(2-hydroxyethylamino)ethyl salicylaldiminato]-iron(II)} Chloride, Analytical Sciences., 2001,

17, 569-570.

N. Yalçın, A. Kenar, C. Arıcı, O. Atakol and M. Tastekin, The Crystal Structure of A Dimeric

Complex Formed Between Boric Acid And N-2hydroxyphenylsalicylaldimin, Main Group Metal

Chem., 2001, 24, 247-248.

H. Nazır, C. Arıcı, I. Svoboda, E. Düzgün, O. Atakol and H. Fuess, Crystal Structure of Bis

{[N,N’-dimethylformamide(m--acetato)[ m--(N,N’-bis(salicylidene)-2-hydroxy-

1,3-propanediamine] nickel(II)} cadmium(II), Main Group Metal Chem., 2001, 24, 313-314.

M. Sarı, S. Surmus, O. Atakol, I. Svoboda, H. Fuess, Bis{[m-N,N’-bis(salicylidene)-1,3-

propanediamine-copper(II)]diiodolead(II), Acta Crystallogr. Section E, 2001, E57, m201-m203.

C. Arıcı, D. Ülkü, M. N. Tahir, O. Atakol, Bis{(m-acetato)(N,N’-dimethylformamide)[mbis(

salisylidene)-1,3-propanediaminato]nickel(II)} copper(II), Acta Cryatllogr. Section E, 2001,

E57, m283-m285.

Arıcı, C., Ercan, F., Atakol, O., Akay, A., and Ülkü, D., m[{-bis(salicylidene)-1,3-

propendiaminato]-bis-(3,5-dimethylpyridine) nickel(II)} diiodizinc(II), Acta Cryst., Section C ,

1999, C55, 928-930.

Ercan, F., Arıcı, C., Ülkü, D., Atakol, O., and Aksu, M., m{-[bis(salicylidene)-1,3-

propendiaminato]copper(II)} diiodizinc(II), Acta Cryst., Section C , 1999, C55, 930-932.

Atakol, O., Arıcı, C., Tahir, M.N., Kenar, A., and Ülkü, D., m[{-N,N’-bis(salicylidene)-

1,3-propendiaminato]-copper(II)}dichloromercury(II), Acta Cryst., Section C , 1999, C55, 1416-

1418.

Atakol, O., Aksu, M., Ercan, F., Arıcı, C., Tahir, M.N., and Ülkü, D., A linear trinuclear CdIICdII-

CdII complex with m-acetato bridge, Acta Cryst., Section C, 1999, C55, 1072-1075.

Atakol, O., Arıcı, C., Tahir, M.N., Kurtaran, R. and Ülkü, D., {(m-nitrato)- m[-N,N’-bis

(salicylidene)-1,3-propendiaminato]-bis(dimethylformamide) nickel(II)}nickel(II).

Dimethylformamide solvate, Analytical Sciences, 1999, 15, 933-934.

C. Arıcı, F. Ercan, O. Atakol and O. Çakırer, Aqua[N,N’-bis(salicylidene)-1,3-

propanediaminato] copper(II), Acta Cryst., Section C , 1999, C55, 1654-1655.

C. Arıcı, M. N. Tahir, D. Ülkü and O. Atakol, 4-chloro-2-(4-oxopent-2en-2-ylamino)-phenol, Acta

Cryst., Section C , 1999, C55, 1691-1692.

D. Ülkü, L. Tatar, O. Atakol and S. DurmuS, Bis{(m-nitrato)[ m-bis(salicylidene)-1,3-

propanediamminato]copper(II)} zinc(II), Acta Cryst., Section C , 1999, C55, 1652-1654.

F.B. Kaynak, D. Ülkü, O. Atakol and S. DurmuS, {[m-Bis(salicylidene)-1,3-propanediaminato]

copper(II)} dibromomercury(II), Acta Cryst., Section C , 1999, C55, 1784-1785.

O. Atakol, F. Ercan, C. arıcı, H. Fuess and I. Svoboda, {[m-Bis(salicylidene)-1,3-

propanediaminato]bis(4-methylpyridine)nickel(II)} dichloro zinc(II), Acta Cryst., Section C , 1999,

C55, 2023-2026.

Atakol, O.,Tatar, L., Akay, M.A., Ülkü, D., Crystal structure of Trinuclear complex bis-m[-

N,N’-bis (salicylidene)-1,3-propandiaminato-(dimethylformamide)-(m-nitrito) nickel(II)]

cobalt(II), Analytical Sciences, 1999, 15, 101-103.

Tatar, L., Canel, E., Atakol, O., Ülkü, D., Crystal Structure of bis-[1-(3-chloro-4-methylphenyl)-

iminomethyl-benzen oxy-O,N]zinc(II), Analytical Sciences, 1999, 15, 103-104.

Çakırer, O., Kılıç, E., Atakol, O., Kenar, A., The non-aqueous titrimetric assay of the selected antiinflamatory

agents using tetra-n-butylamonnium hydroxide as titrant J. Pharm. Biomed. Analysis

1999, 20, 19-26.

Atakol, O., Tatar, L., Akay, M.A. and Ülkü, D., Crystal structure of m[-N,N’-bis

(salicylidene)-1,3-propandiaminato-methanolato-zinc(II)]dichloro-zinc(II) methanol solvate

homodinuclear complex, Analytical Sciences, 1999, 15, 199-200.

Tatar, L., Ülkü, D., Atakol, O., Zinc(II) Complexes of bidentate Schiff base ligands containing

methoxyphenyl and nitrophenyl groups, Acta Cryst.,1999 C55, 508-510.

Atakol, O., Arıcı, C., Ercan, F. and Ülkü, D., Bis-{(m-acetato) m[-bis (salicylidene)-1,3-

propandiaminato] copper(II)} copper(II) dioxane solvate, Acta Cryst., Section C, 1999, C55, 511-

513.

Kenar, A., Arıcı, C., Atakol, O.,and Ülkü, D., Crystal structure of Dinicotinato-tetraaqua-copper

(II), Analytical Sciences, 1999, 15, 399-400.

Sarı, M., Atakol, O., Yılmaz, N. and Ülkü, D., Crystal Structure of {2-[2-hydroxyphenyl)

iminomethyl]-4,6-dinitrophenolato-O,N,O’} tris(3-ethylpyridine-N) nickel(II). Analytical

Sciences, 1999, 15, 401-402.

Tatar, L., Atakol, O., Ülkü, D., and Aksu, M., m[{-bis(salicylidene)-1,3-propendiaminato] copper

(II)} dichlorozinc(II). Acta Cryst., Section C , 1999, C55, 923-925

Ercan, F., Arıcı, C., Akay, A., Atakol, O., and Ülkü, D., [m{bis(salicylidene)-1,3-propendiaminato]

(3-methylpyridine) copper(II)} diiodozinc(II). Acta Cryst., Section C , 1999, C55, 925-928.

Atakol, O., Ercan, F., Ülkü, D. and Yılmaz, N., Crystal Structure of Bis[4-(5-methyl-2-oxyphenylkO,

2kO)-4-imino-2-penten-2-olato-O,O’,N’] copper(II), Analytical Sciences,

1997, 13, 1051-1052.

Tahir, N. M., Ülkü, D., TaStekin, M. and Atakol, O., Crystal Structure of Bis[4-(2-oxy-1-

napthylmethyliminomethyl-N,O:O)-2-penten-2-olato-O] dicopper(II) Complex, Analytical

Sciences, 1997, 13, 1055-1056.

Ülkü, D., Arıcı, C., Tahir, N. M., Atakol, O. and TaStekin, M., Crystal Structure of Dimeric [4{(2-

oxybenzyl)imino}-2-penten-2-olato-O,O’,N] copper(II) Complex, Analytical Sciences,

1998, 14, 455-456.

Kenar, A., Atakol, O., Tahir, N. M. and Ülkü, D., Crystal Structure of N-(2-salicylidene-ethyl)

ethanolaminato-dichloro iron(III) Complex, Analytical Sciences, 1998, 14, 457-458.

Tahir, N. M., Ülkü, D., Atakol, O. and BaSgut, Ö., Tris-(3-methylpyridine-N)[1-(2-oxy-5-

methylphenyl) iminomethyl-3,5-dinitrobenzene-2-olato-O,O’,N] nickel(II), Acta Cryst.,

1998, C54, 623-625.

Tahir, N. M., Ülkü, D., Atakol, O. and Çakırer, O., Bis{(m-nitrito-n) m[-bis(salicylidene)-1,3-

diaminato] (N,N-dimethylformamide)nickel(II)} copper(II). Di-dimethylformamide solvate, Acta

Cryst., 1998, C54, 468-470.

Kılıç, E., Atakol, O., Canel, E., AlibeSeoğlu, z., Gündüz, T. and Köseoğlu, F., Potentiometric

Investigation of Effects Several Substituents on the Basicity of Benzilidene-o-hydroxyaniline,

Turkish J. Chem., 1999, 22, 387-391.

Tastekin, M., Kenar, A., Atakol, O., Tahir, M.N., Ülkü, D., Some Complexes of Tin(II) and Tin

(IV) with ONO Type Dihydroxy Schiff Bases, Synth. React. Inorg. Met-Org. Chem., 1998, 28,

1727-1741.

Ercan, F., Atakol, O., a Linear Trinuclear NiII-MnII-NiII Complex, Acta Cryst. Section C, 1998,

C54, 1268-1270.

Ercan, F., Ülkü, D., Atakol, O., and Dinçer, F.N., Bis-m({-acetatom[)-bis-(salicylidene)-1,3-

propandiaminato]copper(II)}cadmium(II)-dioxane solvate, Acta Cryst., Section C, 1998,

C54,1787-1790.

Kabak, M., Elmalı, A., Özbey, S., Atakol, O. and Kenar, A., Redetermination of Crystal Structure

of tris(acetylacetonato) Iron (III). Zeit. f. Krsit. 1996, 211, 831-832.

Tahir, N. M., Ülkü, D., Atakol, O. and Nazır, H., Bis[2-[(3-aminopropyl) imino-methyl]-4,6-

dinitrophenolato-N,N’,O] nickel(II), Acta Cryst., 1997, C53, 181-183.

Atakol, O., Kenar, A. and Kabak, M., Some Complexes of Ni(II) with ONO type Schiff Bases and

Their Monoligand Adducts, Part II, (BaSlıca Eser) Synth. React. Inorg-Met-Org Chem., 1997, 27,

29-40.

Ülkü, D., Ercan, F., Atakol, O., Ercan, I. And Gencer, A., Bis[2-[(2-hydroxybenzyliminoaminopropyl)

iminomethyl]-4,6-dinitrophenolato-N,N’,O] nickel(II), Acta Cryst.,

1997, C53, 179-181

Sarı, M., Yağbasan, R., Ercan, F., Atakol, O. and Kenar, A., Crystal structure of tris(Nsalicylidenebenzylamino)

cobalt(III), Zeit. f. Krist., 1997, 212, 185-186.

Ercan, F., Sarı, M., Yağbasan, R., Atakol, O. and Akay, M. A., Crystal Structure of (N,N’-

di-(2-hydroxy-1-naphtylidene)-1-methyl-1,2-diaminoethane-N,N’,O,O’) nickel(II),

Zeit. f. Krist., 1997, 212, 183-184.

Atakol, O., Nazır, H., Tahir, N. M. and Ülkü, D., Crystal structure of (N,N’-disalicylidene-

2,3-diamino-pyridine) copper(II) complex, Analytical Sciences, 1997, 13, 519-520.

Ülkü, D., Tahir, N. M., Atakol, O. and Nazır, H., Bis{(m-acetato)[m-bis(salicylidene)-1,3-

propanediaminato] (N,N-dimethylformamide)nickel(II)} cadmium(II), Acta Cryst, 1997, C53, 872-

874.

Atakol, O., EriS, F., Tahir, N. M. and Ülkü, D., Crystal Structure of [1-{(2-oxyphenyl)

iminomethyl}benzen-2-oxy-N,O,O’-(cyclopropylamine-N] nickel(II) Complex, Analytical

Sciences, 1997, 13, 687-688.

Ülkü, D., Ercan, F., Atakol, O. and Dinçer, F. N., Bis{(m-acetato)[ m-bis(salicylidene)-1,3-

propandiaminato] (dimethylsulfoxide)-nickel(II)} nickel(V), Acta Cryst., 1997, C53, 1056-1057.

Elerman, Y., Kabak, M., and Atakol, O., N,N’-bissalicylidene-1,3-propanediamine-nickel

complex., Acta Cryst., 1993, C49, 1905-1906.

Elerman, Y., Kabak, M., Svoboda, I., Fuess, H. and Atakol, O., Crystal Structure of Tris-

(2,2’,2’’)-triaminoethyl-amino Salicylidene Iron(III) Complex, J. Chem.

Crsyt., 1995, 25, 227-230.

Elerman, Y., Kabak, M., Özbey, S. and Atakol, O., Crystal structure of N-(2-thiophenyl)-

salicylaldimino-piperidino-nickel(II) complex, J. Chem. Cryst., 1995, 25, 259-262.

Elerman, Y., Atakol, O. Svoboda, I., and Geselle, M., Bis-(cupferronato)copper(II), Acta Cryst.,

1995, C51, 1520-1522.

Elerman, Y., Elmalı, A., Atakol, O. and Svoboda, I., N-(2-hydroxyphenyl) salicyl-aldimine), Acta

cryst., 1995, C51, 2344-2346.

Elmalı, A., Atakol, O., Svoboda, I. And Fuess, H., [1-[2-Hydroxybenzylidene) aminomethyl]

naphtalen-2-olato(2-)-N,O,O’](piperidine-N) nickel(II), Acta Cryst., 1995, C51, 2520-

2522.

Atakol, O., Kenar, A., Ercan, F., Sarı, M., Yağbasan, R., [4-methyl-2-[(2-oxidobenzylidene)amino]

phenolato(2-)N,O,O’](piperidine-N) nickel(II). Acta Crsyt., 1996, C52, 1881-1884.

Ülkü, D., Tahir, N. M., Uçar, G. and Atakol, O., (Pyrrolidine-N)[1-(2-thiophenyl-iminomethyl)-2-

naphtolato (2-)N,O,S] nickel(II), Acta Crsyt., 1996, C52, 1884-1885.

Tahir, N. M., Ülkü, D., Atakol, O. and Kenar, A., (Cyclohexylamine-N)[2-[(2-thiophenyl)-

iminomethyl] phenolato-O,N,S] nickel(II), Acta Crsyt., 1996, C52, 2178-2180.

Tahir, N. M., Ülkü, D., Atakol, O. and Akay, A., Bis[4[(3-choloro-2-hydroxyphenyl) imino]-2-

penten-2-olato-O,O’,N] copper(II), Acta Crsyt., 1996, C52, 2676-2678.

Gündüz, T., Gündüz, N., Kılıç, E., Kenar, A. and Atakol, O., Titrations in Non-aqueous Media:

Part VII. Effects of Substituents on Basicity on Aniline, Analyst, 1987, 112, 1373-1376.

Gündüz, T., Gündüz, N., Kılıç, E., Atakol, O., and Kenar, A., Titrations in Non-aqueous Media:

Part VIII. Basicity Order of Alkylammonium Acetates in the Presence of Mercury(II) Acetate in

Nitrobenzene-Acetetic Acid Mixture, Analyst, 1987, 112, 1377-1379.

Gündüz, T., Gündüz, N., Kılıç, E., Atakol, O., and Kenar, A., Titrations in Non-aqueous Media:

Part IX. Potentiometric Titrations of Symmetrical Aliphatic Diamines and Their Schiff Bases in

Different Solvents, Analyst, 1987, 112, 1735-1738.

Gündüz, T., Kılıç, E., Atakol, O. and Köseoğlu, F., Titrations in Non-aqueous Media: Part XVII.

Potentiometric Investigation of Effects of Several Electron-Donating and withdrawing subtituents

of the Basicity of the Azomethine Group of Salicylidene Aniline in Nitrobenzene, Analyst, 1989,

Vol. 114 475-477.

Gündüz, T., and Atakol, O., Some Complexes of Nickel(II) with ONO Type Schiff Bases and

Their Monodentate Monoligand Adducts. Part I. Synth. React. Inorg. Met-Org. Chem., 1989, Vol.

19, 441-451.

Gündüz, T., Gündüz, N., Kılıç, E., and Atakol, O., Köseoğlu, F., Potentiometric Investigations of

Intramolecular Nine and Ten Membered Ring Hydrogen Bonds Observed in Schiff Bases.

Analitica Chimica Acta, 1991, Vol. 249, 427-431.

Elmalı, A., Atakol, O., Svoboda, I. And Fuess, H., Crystal Structure of bis[chloro[1-[(2-

hydroxyphenyl) iminomethyl] napthalen-2-olato-O,O’,N] Iron (III), Zeit. f. Krist., 1992,

202, 323-325.

Elmalı, A., Atakol, O., Svoboda, I. And Fuess, H., Crystal Structure of m-(N,N’-1,3-

propyl-disalicylaldiminato)-bis-(N,N’-1,3-Propyl-disalicylaldiminato)-di-iron (III) ethanol

solvate. Zeit. f. Krist., 1993, 203, 271-274.

Elmalı, A., Atakol, O., Svoboda, I. And Fuess, H., Crystal Structure of m-oxo-bis-[N,N’-ophenylene

bis-(salicylaldiminato) iron (III)] dioxane solvate. Zeit. f. Krist., 1993, 203, 275-278.

Elmalı, A., Atakol, O., Svoboda, I. And Fuess, H., Crystal Structure of N-(2-hydroxy-phenyl)-

salicylaldiminato-pyridine-copper (II). Zeit. f. Krist., 1993, 205, 146-148.