ARŞ.GÖR. DENİZ ATAL    
Adı : DENİZ
Soyadı : ATAL
E-posta : atal@ankara.edu.tr
Tel : 03123633350-3208
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİT. BÖL
Kişisel Akademik Bilgiler

 Deniz ATAL

 

Contact Information

Address:

Ankara University, Faculty of Educational Science, Department of Computer and Instructional Technologies Education, 06590 Cebeci, Ankara. 

Room:

3208

Phone:

+90 0312 363 33 50/3208 

e-mail:

atal@ankara.edu.tr

 

Educational Background

Post-Doc (2017-2018)

Texas State University, Collage of Education, Department of Curriculum and Instruction, Texas, USA

PhD (2010-2016):

Ankara University, Department of Computer and Instructional Technologies Education, Programme of Educational Technology, Ankara, Turkey

MS (2008 -2010):      

Hacettepe University, Department Computer and Instructional Technologies Education, Programme of Computer Education and Instructional Technologies, Ankara, Turkey

BA (2004-2008):       

Hacettepe University, Department Computer and Instructional Technologies Education, Ankara, Turkey

 

 

 

WORKING AND TEACHING EXPERIENCE

 

Working Experience

Date

Role-Institution

2018-Continued

Research Asistant Dr, Ankara University, Faculty of Educational Science, Department of Computer and Instructional Technologies Education

2017-2018

Short Term Visiting Scholar, Texas State University, Collage of Education, Department of Curriculum and Instruction, Texas/USA

2016-2017

Research Asistant Dr, Ankara University, Faculty of Educational Science, Department of Computer and Instructional Technologies Education

2010-2016

Research Asistant, Ankara University, Faculty of Educational Science, Department of Computer and Instructional Technologies Education

2008-2010

Teacher (Subject: Information and Communication Technologies), Primary School, Ankara, (Turkey)

 

 

Undergraduate Courses

Date

Courses Name

 2012-Continued

Computer Education I

 2012-Continued

Computer Education II

 2010-Continued

Teaching Practice

 2010-Continued

Teacher Skills

 

 

Certificate Courses

Date

Course Name

January, 2013

Effective Presentation Technical for Trainer 

 

 

Responsibilities at the Faculty

Date

Commission Name  

2012-2014

Bologno Commission

2014-Continued

Web Page Commission

 

 

 

PUBLICATIONS

 

Master and Doctoral Dissertations

Date

Name  

Master

İnformal öğrenme bağlamında öğrencilerin teknoloji kullanım durumları, beklentileri ve Web 2.0 uygulamaları konusundaki görüşleri. (Students' use of technology and their expectations in terms of informal learning and their opinions about Web 2.0 applications). (Unpublished master dissertation). Hacettepe University, Ankara, Turkey. (Prof. Dr. Yasemin KOÇAK-USLUEL)

 

Doctoral

Eğitimdeki Değişimlerin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Yapıları ve Duyguları Üzerindeki Etkisi.(Effects of Educational Changes on ICT Teachers’ Professional Identities and Emotions). (Unpublished doctoral dissertation). Ankara University, Ankara, Turkey. (Prof. Dr. Deniz DERYAKULU)

 

 

 

Journal Articles

·         Deryakulu, D. & Atal-Köysüren, D. (2018). The Relationship between Turkish PreService ICT Teachers’ Educational Philosophies and Occupational Anxieties. Educational Research for Policy and Practice, 17, 33-52.

 

·         Atal-Köysüren, ve Deryakulu, D. (2017). Eğitim Politikalarındaki Değişimlerin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Duyguları Üzerindeki Etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(190), 67- 87.

 

·         Usluel, Y. K. and Atal, D. (2013). Students approach to social network in educational context. The International Journal of Web Communities, 9 ( 2), 188-198.

 

·         Atal, D. ve Usluel, Y. K. (2011). İlköğretim öğrencilerinin okul içinde ve dışında teknoloji kullanımları. (Elementary School Students’ Use of Technology In and Out of School). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 24-35.

 

·         Tüzün, H., Akıncı, A., Kurtoğlu, M., Atal, D., & Pala, F.K. (2013). A study on the usability of a university registrar’s office website through the methods of authentic tasks and eye-tracking. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(2), 26-38.

 

 

 

 

Conference Papers

·         Atal, D., Sancar, R., ve Deryakulu, D. (2018, Mayıs). “BT Öğretmenlerinin Çevrimiçi Forumlarda Tartıştıkları Konuların Kültürler Arası Karşılaştırılması: Türkiye ve İngiltere Örneği.” 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir: Ege Üniversitesi.

 

·         Atal-Köysüren, D. ve Deryakulu, D. (2017, Mayıs). “Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki.” 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Full Text Book, (ss. 506-518), Malatya: İnönü Üniversitesi.

 

·         Atal-Köysüren, D., Sancar, R. D., & Deryakulu, D. (2016, May). “Kamu Spotu Tasarımı ile Geliştirilen Materyallerin Süreç ve Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi.” “Kamu Spotu Tasarımı ile Geliştirilen Materyallerin Süreç ve Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi.” Paper presented at 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize: Recep Tayyip Erdoğan University. 

 

·         Deryakulu, D., Atal-Köysüren, D., & Sancar, R. D. (2016, March). “Pre-Service ICT Teachers’ Occupational Anxieties: A Comparison.” Paper presented at the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Teaching and Education. Malta.

 

·         Sancar, R. D., Köysüren-Atal, D., & Deryakulu, D. (2015, September). “Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Derslerde Video Kullanım Durumları.” 3rd International Instructional Technologies &Teacher Education Symposium, Trabzon: Karadeniz Technical University.

 

·         Sancar, R. D., Atal-Köysüren, D., & Deryakulu, D. (2015, October). ”Video Usage of Turkish ICT Teachers: Pitfalls and Recommendations.” Paper presented at the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Teaching and Education. Rome, Italy.

 

·         Deryakulu, D., Atal-Köysüren, D., & Sancar, R. D. (2015, April). “Reuse of Online Discussions: Presenting All Previous Postings May Cause Lurking.” 3 rd International Conference on E-Learning and E-Educational Technology [ICELEET], Conference Proceedings Book (pp. 1-9). Institute of Information System and Research Center, Bern, Switzerland.

 

·         Öztürk, H. T., Deryakulu, D., Özçınar, H., & Atal, D. (2014, April). “Advancing Learning Analytics in Online Learning Environments through the Method of Sequential Analysis.” 4 th International Conference on Multimedia Computing and Systems. Proceedings of ICMCS’14 (5p). The Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE]. Marrakesh, Morocco.

 

·         Öztürk, H. T., Özçınar, H., Deryakulu, D., ve Atal, D. (2013, September). “The Relationship between Teacher Candidates’ Creativity, Their Need for Cognition and Knowledge Seeking Behaviors on the Web Based Environments.” The European Conference on Educational Research. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.

 

·         Atal, D., Bardakcı, S. ve Zereyak, E. (2012, October). "Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İşkoliklik Düzeyleri. (Workaholism Levels of Turkısh ICT Teachers)" Proceedings of 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, (ss.?-?). Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

 

·         Bardakcı, S., Atal, D., ve Deryakulu, D. (2012, September). “Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. (Organızatıonal Commıtment Levels of ICT Teachers)” Proceedings of 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, (ss.?-?). Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

 

·         Atal, D. & Deryakulu, D. (2012, June). “Review of Turkish Research on Integrating ICT into Schools.” Paper presented at the Conference of International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Teaching and Education. Prague, Czech Republic.

 

·         Deryakulu, D., Bardakcı, S., & Atal, D. (2011, November). “The Relationship between High School Students’ Educational Internet Use Self-Efficacy Beliefs and Their Views about Educational Usage of Facebook.” Proceedings of GUIDE International Conference 2011 (10p), E-Learning Innovative Models for the Integration of Education, Technology and Research. Guide Association, Rome, Italy.

 

·         Atal, D. and Usluel, Y. K. (2010, September). "Web 2.0 is used in daily life. What about in lectures?" Paper presented at the 9th International Internet Education Conference (ICT-Learn 2010). Human and Technology Development Foundation [HDF]. Cairo, Egypt.

 

·         Atal, D., Özhan, U., Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Tüzün, H. (2010). "Bir web sitesinin kullanılabilirlik çalışması: Hacettepe üniversitesi öğrenci işleri web sitesi örneği (Usabiliy testing of a web site: The case of Hacettepe University Registrar’s Web Site)." 10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey (pp. 229-232).