PROF.DR. SEMRA ATALAY    
Adı : SEMRA
Soyadı : ATALAY
E-posta : atalay@ankara.edu.tr, semraatalay@yahoo.com
Tel : 0312 595 6402
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı ve Soyadı          : Semra ATALAY

Doğum yeri, tarihi    : Ankara, 1954

Telefon                    : 5956402

E-mail                     : semraatalay@yahoo.com 

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ VE MESLEKİ DENEYİMİ

 

1971-1977      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1978-1982      : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

 

1982-1984      : Kütahya /Emet Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Zorunlu Hizmet)

 

1984-1986      : Muğla Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

 

1986-1988      : Ankara Numune Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

 

1988-1990      : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalında yan dal uzmanlık eğitimi

 

1990-1991      : Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı ve Pediatri Şef Muavini

 

1991                : Pediatrik Kardiyoloji Doçenti

 

1992-1999      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı Doçenti 

 

1994                  : ABD, Duke Üniversitesi Pediatrik Ekokardiyografi Laboratuvarında Transözofageal ve Fetal Ekokardiyografi çalışmaları

 

1999                : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Pediatrik Kardiyoloji Profesörü

 

2000-              : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı  

 

2005-2007      : Çocuk Sağlığı- Halk Sağlığı Staj Başkanı

2005-2014       : Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

2008-              : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı 

2010-              : Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2013-2015      : Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

                     

                       101 uluslararası, 81 ulusal yayını, 8 ulusal ve 1 adet uluslararası araştırma projesi  ve  61 uluslararası kongre, 125 ulusal kongre bildirisi mevcuttur.