PROF.DR. HASAN HÜSEYİN ATAR    
Adı : HASAN HÜSEYİN
Soyadı : ATAR
E-posta : atar@agri.ankara.edu.tr
Tel : +903125961637
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hasan-huseyin-atar
Kişisel Akademik Bilgiler
 

Prof. Dr.

2009

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

Doç. Dr.

2004

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

Dr.

1998

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans

1990

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Araş. Gör.

1987

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

Lisans

Haziran 1986

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler
*American Fisheries Society , GFEMN membership.
Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri
*Kıyı Balıkçılığı ve Teknolojisi Kursu, JAPONYA (1992-1993)
*Kopenhag, DANİMARKA 2005.
*Malmö, İSVEÇ 2005.
*Oslo, NORVEÇ 2005.
*Ghent University, Ghent , BELÇİKA 2006.
*Helsinki University, FİNLANDİYA 2007.
*TUNUS 2008.
*HONG KONG 2008.
*ÇİN 2008.
Verdiği Lisans Dersleri
Avlama Tekniği
Kabuklu Su Ürünleri ve Üretim Tekniği
Aquaculture
Responsible Fisheries
Verdiği Lisansüstü Dersler
Akvaryum Bitkileri
Mavi Yengeç ve Yetiştiriciliği
Su Ürünlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Genetik Olarak Değiştirilmiş Su Ürünleri
Kapalı Dolaşımlı Sistemlerde Yetiştiricilik 
Su Ürünleri ve İnsan Sağlığı 
Koi Yetiştiriciliği
Danışmanlığında tamamlanan tezli yüksek lisans çalışmaları
Öztürk, M.2002. Akvaryum Bitkisi Ludwigia sp.’nin in vitro Koşullarda Çoğaltımına Farklı Oranlardaki Büyüme Düzenleyicilerin Etkileri.
Şumlu, Ş.2004. Yüzen Yapraklı Su Bitkisi Nilüfer’in (Nymphaea sp) in vitro Koşullarda Çoğaltımı.
Tuçdan, K. 2005. Adana Yumurtalık’ta Karides Ağı ile Avcılıkta Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi.
Mete, T.2005. Mersin Körfezi’nde dağılım gösteren barbunya balıklarının (Mullus sp. Linnaeus, 1758) bazı biyolojik özelliklerinin incelenmesi.
Tekin Y.2005. Mersin Körfezi’nde dağılım gösteren izmarit balıklarının (Maena sp.) Bazı biyolojik özelliklerinin incelenmesi.
Gökalp, M.2006. Akdeniz süngerlerinden Aplysina aerophoba(Polifera) türlerinin ürettikleri ikincil metabolitlerinin araştırılması, izolasyonu ve bu türlerin ön yetiştiriciliği.
Malal, S.2006. Mersin-Anamur avlama bölgesinde dip trol ağı ile avcılıkta hedef dışı ve ıskarta av oranlarının belirlenmesi.
Danışmanlığında tamamlanan doktora çalışmaları
Ateş, M. 2009. Ticari yeme mannan oligosakkarit (mos) ve vitamin B12 ilavesiyle Sazan (Cyprinus carpio l. 1758) ve Şabut (Tor grypus h. 1843) baliklarinda büyüme performansi, vücut kompozisyonu, bağirsak ve karaciğer histolojisine etkisi ile Şabut (Tor grypus h. 1843) baliğinin kültüre alinma olanakları
Şumlu, Ş. 2009. Akvaryum Bıtkısı Rotala Macrandra’nın In Vıtro Koşullarda Hızlı Çoğaltımı Ve Gen Aktarımı
Alçiçek, Z. Farklı Oranlarda Tuzlanarak Sıcak Tütsüleme Ve Sıvı Tütsüleme Teknikleri Uygulanmış
Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Filetolarının Vakum Paketli Ve Buzdolabı Koşullarında
Depolanmalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 2010
Keskin, E. Türkiye'deki Ekonomik Öneme Sahip Su Ürünlerinin DNA Barkodlarının Çıkarılması.
2013
Devam Eden Araştırma Projeleri
 • BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK FP-7 INFRASTRUCTURE
  Destekleyen : AB (2009-2012) Ankara Üniversitesi Server olarak devam etmektedir.
 • AQUA-TNET-Aquaculture, Fisheries & Aquatic Resource Management
  Destekleyen : AB (2009-2012)
 • Ege Denizi Ticari Trol Av Sahaları Demersal Balıklarının Yoğunluk Dağılımı ve Hedef Dışı Av Miktarının Tespiti
  Destekleyen : TUBITAK (2009-2013)
 • Rotala macrandra bitkisinde doku kültürü çalışmaları 
  Destekleyen : TUBITAK (2008-2009)
 • Farklı Hormonların Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Cinsiyet Dönüşümüne Etkisi ve Dişi Populasyon Üretimi.
  Destekleyen : TUBITAK (2005-2008)
 • Akvaryum Bitkisi Hygrophila sp.nin Sıvı ve Katı in vitro kültür ortamında çoğaltılması.
  Destekleyen : TUBITAK (2005-2008)
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Atatürk Baraj Gölü’nde Sürdürülebilir Balık Avcılığı Metodlarının İncelenmesi.
  Destekleyen : DPT (2003-2005)
 • Ekonomik önemi olan 3 akvaryum bitkisinin (Amazon-Cryptocoryne sp.,Limon- Hygrophila sp. ve Nilüfer-Numphar sp.) in vitro koşullarda hızlı çoğaltımı.
  Destekleyen : DPT (2002-2005)
 • Beymelek Lagün Gölünde Mavi Yengeç (Callinectes sapidus) Avcılığında Üç Değişik Tuzak Kullanılarak Av Verimlerinin ve Yengeç Populasyonunun Yapısının İncelenmesi.
  Destekleyen : BAP (1998-2001)
 • Ginogenetik Teknikler ve Hormonun Birlikte Uygulanmasıyla Dişi Gökkuşağı Alabalığı (O. mykiss, Walbaum) üretimi.
  Destekleyen : TUBITAK (1998-2001)
 • Farklı Oranlarda Lesitin İlave Edilmiş Yemlerle Tilapia (O. niloticus L.) ve Aynalı Sazan (C. carpio)Yavrularının Büyüme Ve Yem Değerlendirmesine Etkileri.
  Destekleyen : BAP (1998-2001)
 • Yayınlar
 • Atar H.H. ve Ateş, C. 2009. Türklerde Tarih Boyunca Su Ürünleri Avcılığı. Actaturcica 1:1 269-281
 • Atar H.H.ve Alçiçek Z. 2009. Su Ürünleri ve Sağlık. TAF Prev Med Bull 8 (2): 173-176.
 • Ateş, C. ve H.H. Atar.2008. Türkiye Sularında (Marmara ve Boğazlarda) Avlanan Balık Türleri.Av ve Avcılık Kitabı,177-188
 • Atar, H.H. ve Alçiçek, Z. 2008. A New Trend of Fish/Shellfish Packaging: Biopackaging, First International Congress of Seafood Technology, (18-21 May), İzmir, Çeşme.
 • Atar H.H. ve Ateş, C.2006. "Türklerde Tarih Boyunca Su Ürünleri Avcılığı" Marmara Universitesi Turkiyat Arastirma ve Uygulama Merkezi, Türk Kültüründe Av.
 • Ateş, C. ve H.H. Atar.2006. Türkiye Sularında (Marmara ve Boğazlarda) Avlanan Balık Türleri.
 • Atar, H.H. ve L. Doğankaya. 2006. AB Ye Doğru Su Ürünleri Sektörünün Durumu, Ziraat Mühendisliği, 346: 4-9.
 • Özturk M., Ş. Şumlu, K.M. Khawar, H.H. Atar ve S. Özcan.2006.In vitro Micropropagation of Aquarium plant Hygrophyla difformis, International Congress of Plant Tissue Culture and Biotechnology. August 13-18. Beijing, China.
 • Özturk M., Ş. Şumlu, K.M. Khawar, H.H. Atar ve S. Özcan.2006.In vitro Micropropagation of Aquarium plant, Hygrophyla difformis Agro Environ 4-7 September 2006, Ghent University, Ghent , Belgium.
 • Bozkurt Y., H.H. Atar ve S. Seçer. 2005. İnci üretimi, Ziraat Mühendisliği, Sayı 344, 8-12.
 • Atar H.H., S. Sumlu, K.M. Khawar, S. Özcan. 2005.Efficient plant regeneration from seeds of water lily (Nymphaea alba) under in vitro conditions, Journal of Biotechnology 118: p:132-133.
 • Atar, H.H., S. Şahin ve S. Atayeter, 2005.Su Ürünleri Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi, Standard-Ekonomik ve Teknik Dergi, 20-24.
 • Atar H.H., S. Sumlu, K.M. Khawar, S. Özcan.2005Efficient plant regeneration from seeds of water lily (Nymphaea alba) under in vitro conditions, 12th European Congress on Biotechnology August 21-24, Copenhagen, Denmark.
 • Sumlu S, K. M. Khawar, M. Öztürk, H.H..Atar.2005.Su Bitkisi Nilüfer'in (Nymphaea sp) in vitro Koşullarda Çoğaltımı.XIII. Ulusal su ürünleri sempozyumu, Çanakkale, 1-4 Eylül.
 • Şumlu S., K. M. Khawar, S. Özcan, H.H. Atar, M. Öztürk.2005. Nilüfer (Nymphaea alba L.) Bitkisinin ın vıtro koşullarda çimlendirilmesi, 14. Biyoteknoloji kongresi, Eskişehir.
 • Seçer, S., Korkmaz, Ş., Yavuzcan, H., ATAR, H., Pulatsü., S. 2005. Su Ürünleri Üretimi: Avcılık ve Politikalar. Türkiye Ziraat Müh. VI. Teknik Kongresi. 3-7 Ocak 2005. II. Cilt, 773-791
 • Öztürk, M., M.K. Khalid, H.H. Atar, C. Sancak ve S. Özcan.2004.In vitro icropropagation of the aquarium plant Ludwigia repens, Asia Pacific Journal of Molecular Biology and Biotechnology, Vol:12 (1-2): 21-25.
 • Atar, H.H. ve Ş. Şumlu.2004.Deniz Biyoteknolojisinde Bitkisel Uygulamalar, Karınca Kooperatif Postası, 811:38-45, Ankara.
 • Atar, H.H. ve S. Seçer. 2003.Width/Length-Weight Relationships of Blue Crab (Callinectes sapidus Rathbun ) population of Beymelek Lagoon Lake, Turkish J. of Veterinary & Animal Sciences, 27;2 443–447.
 • Atar, H.H., Y. H. Yavuzcan ve S. Bekcan.2003. Comparison of The Effects of Three Insecticids on The Haemocyte Counts of Freshwater Crab (Potamon fluviatilis). Tatlısu Yengecinin (Potamon fluviatilis) Hemosit Sayılarına Üç Farklı İnsektisidin Etkilerinin Karşılaştırılması, S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 1:9, 40–42.
 • Ölmez, M., H.H. Atar ve S. Seçer. 2003.Beyaz Kum Midyesinin (Chamelea gallina L.1758) Et Verimi ve Besin Madde İçeriği Üzerine Bir Araştırma, Gıda Dergisi (Gıda Teknolojisi Derneği Yayın Organı), 28:2, 169-173.
 • Atar, H.H., M. Ölmez, S. Bekcan ve S. Seçer.2002.Comparison Of Two Collapsible Traps And A Hoop Net For Catching Blue Crab (Callinectes sapidus Rathbun 1896) In Beymelek Lagoon Lake, Turkish J. of Veterinary & Animal Sciences, 26;5 1145-1150.
 • Yavuzcan, H.Y. ve H.H. Atar.2002.Haemocyte Classification and Differential Counts in the Freshwater Crab, Potamon fluviatilis. Turkish J. of Veterinary & Animal Sciences, 26, 403–407.
 • Öztürk, M., K.M. Khawar, Özcan, S., ATAR, H.H.,2002. Ludwigia akvaryum süs bitkisinde invitro hızlı çoğaltım çalışması. II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 22-24 Ekim 2002. Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü, Antalya.
 • Atar, H.H.2001.Sudak (Stizostedion lucioperca L.) Balığının Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Ticari Balık Türlerinin Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri Hizmetiçi Eğitim Semineri, 1-23, Antalya.
 • ATAR, H.H. ve Atay, D.1998. Hirfanlı Baraj Gölü Sudak (Stizostedion lucioperca L.1758) Populasyonunun Üreme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.III. Su Ürünleri Sempozyumu. 10-12 Haziran, Erzurum.
 • Atar, H.H.1998.Su Ürünlerinde Kalite Güvencesi, Gıda ve Teknoloji, Yıl:3, Sayı:3,64-68s, İstanbul.
 • Atar, H.H. ve M. Ölmez.1998.Turkish fortunes turn on Black Sea Fishery, World Fishing, p-8, Headley Brothers Ltd. Ashford, Kent, UK.
 • Atay, D., ATAR, H.H., 1997. Su Ürünleri Sanayi. 2000’li Yıllara Doğru Tarımsal Sanayilerimizin Gelişimi ve Ziraat Mühendislerinin Bu Sektördeki Yeri, Sempozyumu 29-30 Nisan- 1 Mayıs 1997. T.O.B.B. Ankara.
 • Bekcan, S. ve H.H. Atar.1996. Su Ürünlerinde Biyoteknoloji, Su Ürünleri, Dayanışma, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Dergisi, Sayı:2, 17-21s, Ankara.
 • Atar, H.H. ve N. Bakan.1995.Türkiye’de Su Ürünleri Sektörü Hedef ve Politikaları, Birlik Haberleri, TMMOB yayını, 17s, Ankara.
 • Atar, H.H.1995.Su Ürünleri Sanayimizin Mevcut Durumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:105, 53-55s, Ankara.
 • Atar, H.H. ve E. Gözgözoğlu.1995.Su Ürünlerinin Besin Değeri ve Tazeliği, Karınca Kooperatif Postası, 707:38-40, Ankara.
 • Atar, H.H.1995.Avrupa Birliği ve Balıkçılığımız, Karınca Kooperatif Postası, 704:76-81, Ankara.
 • Atar, H.H.1995.Deniz Kirliliği ve Denizlerin Korunması, Karınca Kooperatif Postası, 702:43-47, Ankara.
 • Atar, H.H.1995.Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Ekonomisi,Karınca Kooperatif Postası, 701:52-55, Ankara.
 • Atar, H.H.1995.Japonya’da Kıyı Balıkçılığı Yönetim Sisteminin Gelişiminde Su Ürünleri Kooperatifleri, Karınca Kooperatif Postası, 698:24-28, Ankara.
 • Seçer, S. ve H.H. Atar.1994.Yeni Bir Avcılık Metodu; Yüzen Balık Barınakları, Karınca Kooperatif Postası, 696:50-55, Ankara.
 • Atar, H.H.1993.Su Ürünlerinin İnsan Beslenmesindeki Önemi, Ziraat Mühendisliği, 269: 27–29, Ankara.
 • Atar, H.H. 1991.Som Balıkları Hamsinin Alternatifi mi Olacak”, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik Dergisi, 24:255, 36-40, Ankara.
 • Atar, H.H. 1990.6500 Km’lik Esrarengiz Göç, Ziraat Mühendisliği, 233:11-14, Ankara.
 • Atar, H.H.1989.Tilapya Balıklarının Üreme Özellikleri, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik Dergisi, 22:255, 35, Ankara.
 • Diğer
  İdari Görevler
  *Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2004-2007.
  *Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Teknik İşler Müdürlüğü, 2005-2008.
  *Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Döner Sermaye ve İşletmeler Koordinatörlüğü 2008- 2013
  *ASAUM Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2011)
  *Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği 2006- devam ediyor.
  *Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği 2000-devam ediyor.