ARŞ.GÖR. ARMAĞAN ATAR    
Adı : ARMAĞAN
Soyadı : ATAR
E-posta : aatar@ankara.edu.tr, armaganatar2010@gmail.com
Tel : 0312 2126800/1227
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ