ÖĞR. GÖR. DR. FUAT ATASOY    
Adı : FUAT
Soyadı : ATASOY
E-posta : atasoyf@ankara.edu.tr, fuatatasoy@hotmail.com
Tel : 03127632020
Ünvan : ÖĞR. GÖR. DR.
Birim : BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/fuat-atasoy
Kişisel Akademik Bilgiler

Akademik İş Tecrübesi

2018-Devam, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Öğr.Gör. Dr.

2010-2018, Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu, Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Öğr. Gör.

 Akademik Eğitim

2016-2020, Doktora, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm İşletmecilik Ana Bilim Dalı

2010-2014, Yüksek Lisans, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmecilik Ana Bilim Dalı

1997-2002, Lisans, Mersin Üniversitesi Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu        

Doktora Tezi: Algılanan Otantiklik, Destinasyon İmajı, Algılanan Değer ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bir Kültürel Miras Alanı Olarak Beypazarı Örneği

Yüksek Lisans Tezi: Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Satış Gücünün Etkin Kullanımı: Bodrum ve Ankara Örneği.

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

1.Öztürk,İ. , Karagöz,Y. ve Atasoy, F.(2018). Sivas İli’nde Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Turizm Etkilerini Algılama Düzeyleri Ve Önerileri, Mesleki Bilimler Dergisi, 7(2): 348- 355.

2.Atasoy, F. , İnceöz, S. ve Öztürk, İ. (2018). Kırsal Turizm Kapsamında Gerçekleştirilen Kültür Turizmi: Divriği Ulu Camii Ve Darüşşifası Örneği, Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 2 (1): 6-14.

3.Öztürk,İ. , Atasoy, F.ve Arıkan, V. (2018). Antalya’daki Çocuk Dostu Niteliğindeki Otellerin Çocuklu Ailelere Sunduğu Rekreasyon Faaliyetleri ve İmkânlarına Yönelik Bir Değerlendirme, Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 2: 7-13.       

 Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Tam Metni Yayımlanan Bildiriler:

1.Atasoy,F.(2017). Alternatif Turizm Potansiyeli Açısından Kazankaya Kanyonu (Aydıncık-Yozgat) Üzerine Bir Değerlendirme. II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bildiriler Kitabı İçinde (ss:345-363). Yozgat: Bozok Üniversitesi.

2.Yılmaz,İ.,Eren,D.ve Atasoy F.(2017).Yozgat Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Planlama Çalışmalarının İncelenmesi. II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bildiriler Kitabı İçinde (ss:387-396). Yozgat: Bozok Üniversitesi.

3.Eren,D.,Yılmaz,İ. ve Atasoy F.(2017).Turizm Destinasyon Seçimini Etkileyen Çekici Faktörler:Yozgat Üzerine Bir Değerlendirme. II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bildiriler Kitabı İçinde (ss:480-490). Yozgat: Bozok Üniversitesi.

 Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Özet Metni Yayınlanan Bildiriler ve Posterler:

1.Yılmaz, İ., Öztürk, İ., Atasoy, F. ve Arıkan, V. (2018). Türkiye Turizm Sektöründe Ulusal Meslek Standartları. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı. Nevşehir.

2.Öztürk,İ. , Karagöz,Y. ve Atasoy, F.(2018). Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Turizmin Etkilerinde Algı Düzeyleri Ve Önerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi Sivas’ta Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu Poster Bildirileri Kitabı İçinde ss:9. Antalya.

Erasmus Programı Kapsamında Yurtdışında Verdiği Dersler

Lublin University of Technology,Polonya, 04.05.2015 Marketing To Business Travellers-3 hours

Lublin University of Technology,Polonya, 06.05.2015 Motivating Sales Management Personal-3 hours

Lublin University of Technology,Polonya, 08.05.2015 Place of The Sales Force at Marketing-4 hours

Profeyonel İş Tecrübeleri:  

  • Nisan 2009-Kasım 2010 CARIA HOLIDAY RESORT 4*Önbüro ve Satış Müdürü   Sarıgerme-Muğla  
  • Nisan 2008-Ekim 2008  TMT VERA CLUB HOTEL   5* Önbüro Şefi Bodrum-Muğla ,TMT Holding.
  • Temmuz 2007-Aralık 2007  DEDEMAN  HOTEL  5* Önbüro Şefi    Antakya, Dedeman Holding.
  • Kasım 2006-Haziran 2007 DEDEMAN CONVENTION CENTER & HOTEL 5*  Önbüro Shift Lider Konya,Dedeman Holding.
  • Şubat 2005-Ekim 2005 CLUB ERSAN 5* Rezervasyon Şefi, Bodrum-Muğla
  • Nisan 2004 – Ekim. 2004 ART GROUP HOTELS 4*  Önbüro Şefi Bodrum-Muğla , Şara Grup.
  • Mayıs 2002-Ekim. 2002 HOTEL PASA BEACH 4* Önbüro Shift Lider Marmaris-Muğla
  • Nisan. 1999-Mayıs 2002  MERIT INTERNATIONAL HOTELS  5* Resepsiyon Memuru, Önbüro Shift Lider  Mersin, Net Holding.
  • Nisan.1998-Ekim.1998    GREEN ANATOLIA CLUB&HOTEL  4*  Belboy     Fethiye-Muğla                   

Verilen Dersler:

Ön Büro İşlemleri

Ön Büro Yönetimi

Genel Turizm

Turizm Mevzuatı

Anadolu Medeniyetleri

Ön Büro ve Kat Otomasyonu (Fidelio-Opera)

Turizm ve Çevre

Turizm Pazarlaması

Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü

Genel Muhasebe

Mesleki İngilizce