PROF.DR. FAZIL ALPER TEKELİ    
Adı : FAZIL ALPER
Soyadı : TEKELİ
E-posta : atekeli@medicine.ankara.edu.tr
Tel : +90 312 5958259
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI