ÖĞR. GÖR. PELİN ATİLA YÖRÜK    
Adı : PELİN
Soyadı : ATİLA YÖRÜK
E-posta : atila@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ-ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm :
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/pelin-atila-yoruk
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı                    : Pelin
Soyadı              : Atila YÖRÜK
Doğum Yeri       : Malatya
Önlisans            : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Lisans                : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yüksek Lisans    : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
                           Özel Hukuk Anabilim Dalı (Ticaret Hukuku Bilim Dalı)
Tezinin Adı         :Sigortacılık İşlemlerinde Rekabetin Korunması.

Doktora              :İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

                            Özel Hukuk Anabilim Dalı

Tezinin Ad         :Reklamların Haksız Rekabet Boyutu Karşısında    

                          Tüketicilerin Korunması.

Mesleki Tecrübe : Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku 
                             Araştırma Görevliliği (1.2.2007-24.12.2012).
                             Ankara Barosu Avukatı

Bildiriler
               :

19.04.2012 tarihinde yapılan 1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu’nda “6102 Sayılı Kanun’a Göre  Anonim Şirketlerde Denetçiler” isimli tebliğ sundu.

18/5/2016 Süleyman Demirel Üniversitesi'nde düzenlenen Adalet Meslek Yüksekokulları 9.  Ulusal Klavye Yarışması ve 3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumunda; " Yükseköğretim Sistemi İçinde Yer Alan Adalet Meslek Yüksekokullarında Mesleki Kazanımların Edinimi için Ortak Bir Müfredat Programına Geçilmesinin Gerekliliği: Bir Model Müfredat Önerisi" isimli tebliğ sundu. (Hazırlayanlar Yrd.Doç.Dr.İ.Hakan Furtun/ Öğr.Gör.Hülya Gürsoy/Öğr.Gör.Pelin Atila Yörük)      

 09.10.2017 Tarihinde 2. Uluslararası Iğdır Sempozyumun'da "Bankacılık İşlemlerinde Rekabet Sorunu" isimli tebliğ sundu.


Katıldığı Lisansüstü
Eğitim Programı   :
 Bankacılık Enstitüsü “Ticaret Hukuku Programı” 2011-2013.
Avukatlık Stajı       : Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde Tamamladı (2006-2007).
Yabancı Dil            : İngilizce, Almanca

Yurt İçi Yayınları  :   
1. Ankara Barosu, Bilişim ve Hukuk Dergisi, “Hızlı Dünya”, Ankara, 2007.
2. Adana Barosu Dergisi, “ Borçlu Cari Hesap Kredisi, Lombard Kredisi, İştira ve İskonto Kredileri, Haziran, 2008.
3. I. Uluslar arası Iğdır Sempozyumu Sosyal Bilimler Bildiri Kitabı 19-21 Nisan 2012 “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirkette Denetçiler”

4. Yörük, Atila Pelin; Yörük, Atılgan: Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarında Yokluk ve Butlan; İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2, Temmuz 2017, s. 207-223.

5. Yörük, Atila Pelin; Competition Problems of the Banks Related to the Insurance Field Operations, II. International Iğdır Symposium (IGDIR SEMP 2017, Iğdır, Turkey) s. 275

6. Arabuluculuk Soru Bankası Editörlüğü,Savaş Yayınları 2019.

7. İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı Soru Bankası , Savaş Yayınları 2019.

8. İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı Deneme Sınavları, Savaş Yayınları 2019.

Yurt Dışı Yayınları:

1. Atila, P. (2007). Lombard Credit. Journal of Applied Sciences Research

 2. Atila, P. (2008). The reason for the term thin capitalization and aim of arranging it in Turkish tax law.  Trakia Journal of Sciences.

3. Atila, P. (2008). Responsability of board of chabers based on public debt 

in joint-stock company, Journal of Applied Sciences Research

4. Atila, P. (2008). Depository Receipts. Australian Journal of Basic and

Applied Sciences,

   5. Atila, P. (2009). Usual and Unusual Work Distribution in Collective Company.

Trakia Journal of Sciences

6. Atila, P. (2009). Activies of Turkish Banks in Capital Market, Trakia Journal of Sciences,

7. Atila, P. (2009). İntermediation Services of Turkish Banks.

Trakia Journal of Sciences

8.  Atila, P. (2009). Fiduciary Assignment, Trakia Journal of Sciences,).

 

Yürüttüğü Görevler :

 AMYO Engelsiz Birim Sorumlusu

Verdiği Dersler     :

ADALET BÖLÜMÜ

Özel Hukuk Bilgisi 1

Özel Hukuk Bilgisi 2

Özel Hukuk Bilgisi 3

Tebligat Hukuku Bilgisi


HBYS (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

 Özel Hukuk Bilgisi

 Borçlar Hukuku Bilgisi

Tebligat Hukuku Bilgisi

Ticaret Hukuku Bilgisi

Sigorta Hukuku Bilgisi

 

ADUZEP 1 Sınıf

Medeni Hukuk Bilgisi

Borçlar Hukuku Bilgisi

Ticaret Hukuku Bilgisi

Tebligat Hukuku Bilgisi

 

ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞME SAATİ:

Salı 13:00-14:00


DANIŞMANI OLDUĞU PROGRAMLAR:

Adalet Programı (2. Sınıf )


Açık Ders Notları

ADALET BÖLÜMÜ

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2620

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2618

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2278

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=1251

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=1250

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2621

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2617

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=1996

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2282

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2279

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=1238

CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2619