PROF.DR. GÖKHAN ATILGAN    
Adı : GÖKHAN
Soyadı : ATILGAN
E-posta : atilgan@media.ankara.edu.tr, gokhan.atilgan06@gmail.com
Tel : 0312 319 77 14 (284)
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gokhan-atilgan
Kişisel Akademik Bilgiler

Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden aldı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu. Kemalizm ile Marksizm Arasında Geleneksel Aydınlar: Yön-Devrim Hareketi (TÜSTAV, 2002 [İkinci Baskı Yordam Kitap, 2008]), Behice Boran: Öğretim Üyesi, Siyasetçi, Kuramcı (Yordam Kitap, 2007 [İkinci Baskı 2009]) adlı iki kitabı, değişik sosyal bilimler dergilerinde ve kitaplarda yayımlanmış makaleleri var. Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler (Yordam Kitap, 2012 [Altıncı Baskı 2017]) kitabının editörlerinden birisi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışıyor.
----