DOÇ.DR. ASLI UÇAR    
Adı : ASLI
Soyadı : UÇAR
E-posta : aucar@ankara.edu.tr
Tel : 3191450
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: Aslı UÇAR

Doğum Tarihi: 18.12.1976

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ev Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Beslenme

Ankara Üniversitesi

2001

Doktora

Beslenme Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Bakanlıkların Merkez teşkilatlarında Çalışan Erkeklerde Obezite (Şişmanlık) Durumu ve Etkileyen Etmenler / Prof. Dr. Seniha HASİPEK

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumunun Beslenme Alışkanlıkları ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi / Prof. Dr. Seniha HASİPEK

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Ev Ekonomisi Y.O. /Ankara Üniversitesi

2001-2006

Dr.Arş.Gör.  

 Ev Ekonomisi Y.O. /Ankara Üniversitesi

2006-2008

Dr.Arş.Gör.  

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ankara Üniversitesi

2008-2010

Yrd.Doç.Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ankara Üniversitesi

2010-2013

Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ankara Üniversitesi

2013-

İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yardımcılığı, 22 Haziran 2011-devam ediyor

Dekan Yardımcılığı, 01.08.2017-devam ediyor

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Dersin verildiği bölüm

Düzey

Teorik

Uyg.

Güz

 

Beslenme Eğitimi

2

 

Beslenme ve Diyetetik

Lisans

Beslenme İlkeleri I

2

4

Beslenme ve Diyetetik

Lisans

Bahar

Beslenme İlkeleri II

2

4

Beslenme ve Diyetetik

Lisans

Beslenme ilkeleri ve Diyet

2

 

Hemşirelik

Lisans

Güz/Bahar

İleri Beslenme 1

3

 

Beslenme ve Diyetetik

Yüksek Lisans

İleri Beslenme 2

3

 

Beslenme ve Diyetetik

Yüksek Lisans

İşlevsel Besinler

2

 

Beslenme ve Diyetetik

Yüksek Lisans

Güz

Makronutrient Fizyopatolojisi ve Beslenme

2

 

Multidisipliner

Yüksek Lisans

Güz/Bahar

İleri beslenmede Makronutrientler

3

 

Beslenme ve Diyetetik

Doktora

Güz/Bahar

İleri Beslenmede Mikronutrientler

2

 

Beslenme ve Diyetetik

Doktora


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyi Üzerinde Bazı B grubu Vitaminleri ile D Vitamininin Etkisinin İncelenmesi, Tez Öğrencisi: Ezgi KARATAŞ, 2016.

Hafif Şişman ve Şişman Kadınlarda Diyet Tedavisinin Vücut Kompozisyonu, benlik algısı ve Umutsuzluk Düzeyine Etkisi,  Tez Öğrencisi: Nesibe KILIÇ, 2016.

Yetişkin Astımlı Bireylerde Obezitenin Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi, Tez Öğrencisi: Ümüş ÖZBEY, 2017.

Tip 2 Diyabetli Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları, Hastalığa Yönelik Beslenme Bilgi Düzeyleri ve Kan Parametreleri, Tez Öğrencisi: Serap BALABAN, 2017.

Yaşa Bağlı Makular Dejenerasyonu Olan Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi, Tez Öğrencisi: Mustafa ÖZGÜR, 2017.

Otizmli Çocukların Beslenme Durumlarının ve Yeme Davranışlarının Değerlendirilmesi, Tez Öğrencisi: Seda ÖNAL, 2017.

Balb/c cinsi farelerde Steviol Glikozid’e Maruziyetin Oksidatif Hasar İndeks Parametreleri, Paraxonase ve Bazı Genetik Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Tez Öğrencisi: Şemsigül YILMAZ, 2017.

Projelerde Yaptığı Görevler

1. Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyi Üzerinde Bazı B Grubu Vitaminleri ile, D Vitamininin Etkisinin İncelenmesi (Proje No: 14H0241001) BAP Projesi, Proje yürütücüsü, Doç.Dr. Aslı UÇAR, Yardımcı Araştırıcılar: Ezgi KARATAŞ.

2. Otizmli Çocukların Beslenme Durumlarının ve Yeme Davranışlarının Değerlendirilmesi (Proje No: 16H0241001) BAP Projesi,  Proje yürütücüsü, Doç.Dr. Aslı UÇAR, Yardımcı Araştırıcılar: Seda ÖNAL.

3. Balb/c cinsi farelerde Steviol Glikozid’e Maruziyetin Oksidatif Hasar İndeks Parametreleri, Paraxonase ve Bazı Genetik Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Proje No: 17L0241004) BAP Projesi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Aslı UÇAR, Yardımcı Araştırıcılar: Şemsigül YILMAZ.

4 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine Devam Eden ve Beden Kütle İndeksine Göre Obez Sınıfında Yer Alan Kadınlarda Obezitenin Önlenmesi (Sosyal Sorumluluk Projesi Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Aslı UÇAR Prof.Dr. Ayşe Özfer Özçelik, Yardımcı Araştırıcılar: Ezgi Karataş, Feray Çağıran Yılmaz, Sinem Erem, Gökçe Ünal (08.12.2017-01.06.2018).

ESERLER

 A1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI-SCI Expanded) :

 

A1.1. Çakıroğlu, F.P. & Uçar, A. Employees’ perception of hygiene in the catering industry in Ankara (Turkey). Food Control, 19 (1); 9-15 (2008) (SCI).

A1.2. Özçelik, A.Ö. & Uçar, A. Turkish academic staffs’ perception of organic foods. British Food Journal, 110 (9); 948-960 (2008)  (SCI-Expanded).

A1.3. Ergüder , İ.B., Uçar, A., Arıtürk, I., Ergüder, T., Avcı, A., Hasipek, S. & Sunguroğlu, K. The effects of cigarette smoking on serum oxidant status, and cholesterol, homocysteine, folic acid, copper, and zinc levels in university students. Turk J Med Sci, 39(1); 1-5 (2009) (SCI-Expanded).

A1.4. Talas, C., Uçar, A. & Özçelik, A.Ö. Attitudes of women towards food safety. British Food Journal, 112(10); 1115-1123 (2010) (SCI).

A1.5. Uçar, A. & Çakiroğlu, F.P. Comparison of some chemical and microbiological quality of homemade tarhana in Ankara, Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9 (3&4), 34-37 (2011) (SCI-Expanded).

A1.6. Özdoğan, Y., Uçar, A., Akan, L.S., Yılmaz, M.V., Sürücüoğlu, M.S., Çakıroğlu, F.P., Özçelik, A.Ö. Nutritional knowledge of mothers with children aged between 0-24 months. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (1), 173-175 (2012) (SCI-Expanded)

A1.7. Ucar, A., Ozdogan, Y., Özçelik, A.Ö. Does nutrition knowledge change nutrition behavior? HealthMED, 6 (6), 2023-2029 (2012) (SCI-Expanded).

A.1.8. Ucar, A., Ozdogan, Y., Özçelik, A.Ö. Consumer attitudes toward food consumption and purchase in Turkey. Ecology of Food and Nutrition, 51, 492,504 (2012). (SCI)

A.1.9. Ucar, A., Özçelik, A.Ö.Individual’s knowledge and practices of the cold chain. Ecology of Food and Nutrition, 52 (2), 116-129 (2013). (SCI)

A.1.10. Yılmaz.S. Ucar, A.,2014. A review of the genotoxic and carcinogenic effects of Aspartame: Does it safe or not?. Cytotechnology, 66:875-881.

A1.11. Ucar, A., Arısoy, M., Çakıroğlu, F.P., Candar, S. 2016. Presence of enterobius vermicularis infections and food hygiene knowledge levels among catering industry personnel. British Food Journal, 118(5); 1225-1236 (SCI).

A1.12. Ucar, A., Yılmaz.S., Yılmaz Ş, Kılıç, M.S. 2018. A research on the genotoxicity of stevia in human lymphocytes. Drug and Chemical Toxicology, 41(2); 221-224 (SCI).

A1.13. Çakıroğlu, F.P. & Uçar, A. Consumer attitudes towards purchasing functional products. Progress in nutrition, 20 (2); 257-262 (2018) (SCI).

 

A2. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (Diğer indeksler)

 

A2.1. Uçar, A. The effects of food irradiation on nutrition and health. Pakistan Journal of Social Sciences, 4 (5); 662-666 (2007).   

A2.2. Özçelik, A.Ö. & Ucar,  A. Gender differences in adult’s knowledge about dietary fats, cholesterol, fiber and energy. Pakistan Journal of Nutrition, 7 (2); 234-239 (2008).

A2.3.  Ucar, A., Cakiroglu, F.P. & Çetin, M. Determination of hospital personnel satisfaction from catering services.  New World Sciences Academy, 4(4); 422-432 (2009)

A2.4. Uçar, A. & Hasipek, S. Sigara içen ve içmeyen üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumları. New World Sciences Academy, 4(4); 340-357 (2009).

A2.5. Talas, C. Uçar, A. & Özçelik, A.Ö. Women food safety practices from shopping to eating in Ankara, Turkey. Pakistan Journal of Nutrition, 8(9); 1422-1429 (2009).

A2.6. Ucar, A., Bütün Ayhan, A., Çakıroğlu, F.P. & Aral, N. A study on the relationship between body image acceptance and self-esteem among adolescents of normal and abnormal body weight. The International Journal of Learning, 17(8); 251-260 (2010).

A2.7. Asil, E., Sürücüoğlu, M.S., Çakıroğlu,  F.P., Uçar, A.,  Özçelik, A.Ö., Yılmaz, M.V., Akan, L.S. Factors that affect body mass index of adults Pakistan Journal of Nutrition, 13 (5); 255-260 (2014).

A2.8. Asil, E., Uçar, A.,  Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu,  F.P., Sürücüoğlu, M.S., Yabancı, N., Yardımcı, H., Yılmaz, M.V., Akan, L.S. Yetişkinlerin hipertansiyona yönelik bilgileri. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 1(1); 48-57 (2014).

A2.9. Uçar, A., Özdoğan, Y. Özçelik, A.Ö., 2014. Yetişkinlerin kendi diyetlerine ilişkin tutumları.  Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 1(2); 58-66 (2014).

A2.10. Asil, E., Haklı, G., Yılmaz, M.V., Özdoğan, Y., Uçar, A., ., Çakıroğlu,  F.P., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S., Akan, L.S. 2015. Cardiovascular risk factors according to Framingham risk scores in individuals aged 65 and over. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Science), 24(3), 129-134.

A2.11. Ucar, A.,Yılmaz.S. 2015. Saccharin genotoxicity and carcinogenicity: A review. Advances in Food Sciences, 37(3):138-142.

A2.12. Asil, E., Uçar, A.,  Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S., Çakıroğlu,  Akan, L.S. 2016. Nutritional Knowledge and Behavior of Adults: Their Relations with Sociodemographic Factors. Pakistan Journal of Nutrition 15(6): 532-539.

A2.13. Ucar, A.,Yılmaz.S., Karataş, E., Özdoğan, Y. 2016. Genetic Alterations and nutritional Habits among Fast-Food Employees. Toxicology and Environmental Health Sciences, 8(3): 213-220.

A2.14. Çağıran, F., Ucar, A. 2018. Amygdalin Dilemma:Poison or treatment? Current Nutrition and Food Sciences, 14 (4), 300-304. 

 

B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Uluslararası bilimsel toplantılarda tam metni basılan bildiriler:

B1.1. Kutlu, Z., Hasipek, S. & Uçar, A. Ankara iline bağlı Şereflikoçhisar ilçesi ve köylerinde yaşayan kadınların beslenme bilgi düzeyleri. I. Uluslar arası Ev Ekonomisi Kongresi, Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, pp.176-186, Mart 2006, Ankara, Türkiye.

 B1.2. Uçar, A. Geleneksel Türk Tadı: Pekmez. 38. ICANAS Bildiriler. Maddi Kültür. III. Cilt. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, pp.1383-1397, Eylül 2008, Ankara, Türkiye.

B1.3. Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F.P., Ucar, A., Akan, L.S. & Ozdogan, Y. Child nutrition knowledge of women who have children aged 0-5. Rural Environment, Education, Personality (REEP). Proceeding of the 4th International Scientific Conference No.4, pp.131-137, May 2009, Jelgava, Latvia.

B1.4. Çinpolat, C., Uçar, A. & Özçelik, A.Ö. Nutrition knowledge of consumer according to the gender in Ankara, Turkey. Rural Environment, Education, Personality (REEP). Proceeding of the 4th International Scientific Conference No.4, pp. 36-47, May 2009, Jelgava, Latvia.

B1.5. Uçar, A., Energin, E. & Özçelik, A.Ö. Adult consumers' states of being influenced by food advertisements  and the factors they observe when buying food. 5th Central European Congress on Food, pp. 61, May 2010, Bratislava, Slovakia.

B1.6. Uçar, A., Çakıroğlu, F.P.2015. Healthy Living-Healthy Ageing. IV. TURYAK International Congress on Lengevity, pp,93, March, 2015, İstanbul, Turkey.

B1.7. Bayraktar, E. Uçar, A., Çakıroğlu, F.P.2015. Nutrition habits, physcial activity levels and health conditions of women’s with menopause. 1 st Turkish Congress of One Health, pp.100-101, April 2015, Konya, Turkey.

B1.8. Önal, S. Uçar, A. 2015. Cheery Leaf Ball: A unique taste of Malatya Cuisine. III. International Symposium on Folk Culture., pp,533-540, September, 2015, Kazan, Ankara.

B1.9.Özgür, M., Uçar, A., Yılmaz, M.V. 2016. Üniversite öğrencilerinin kahvaltı yapma alışkanlıklarının BKI’ye etkisi. 1st International Academic Research Conference, pp, 1679-1686, November, 2016, Antalya

B1.10.İplikçi, G., Uçar, A., Yabancı Ayhan, N. 2016. Üniversite öğrencilerinde algılanan stresin beslenme durumu üzerine etkisi. 1st International Academic Research Conference, pp, 2044-2049, November, 2016, Antalya

 B1.11.Özdoğan, Y., Uçar, A., Özgür, M. Simav yöresinin vazgeçilmezi Ev Baklavası. 1st International Academic Research Conference, pp, 4178-4183, November, 2016, Antalya

B1.12. Önal, S., Uçar, A. Evaluation of the knowledge and attitudes of University Students about GMO. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, pp.163-168, 23-25 August 2017, Rome, Italy

B1.13. Karataş, E., Uçar, A. The effect of Self Control on Diet Treatment and Loss of Weight. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, pp.626-632, 23-25 August 2017, Rome, Italy.

B1.14. Önal, S., Uçar, A. Malatya’nın meşhur analı kızlı köftesi. International Congress on Cultural Heritage and Tourism (ICCHT-2017), pp.378-385, 19-21 May 2017, Konya, Turkey

B1.15. Yılmaz, Ş., Uçar, A. Dinler ve Beslenme. International Congress on Cultural Heritage and Tourism (ICCHT-2017), pp.453-462, 19-21 May 2017, Konya, Turkey

B1.16. Akçalı, Ç.,  Uçar, A. Akdeniz diyeti’nin besinsel ve kültürel açıdan değerlendirilmesi. International Congress on Cultural Heritage and Tourism (ICCHT-2017), pp.725-732, 19-21 May 2017, Konya, Turkey

 

B2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda özeti basılan bildiriler

 

B2.1. Ayar, A. & Hasipek, S. Bakanlıkların Merkez Teşkilatlarında Çalışan Erkeklerde Obezite Durumu. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,  pp. 258-259, Nisan 2003, Belek, Antalya.

B2.2.  Çakıroğlu, F.P. & Uçar. A. Perceptions Towards Hygiene of Working Staff at Catering Industry: A Sample of Turkey. 2nd International Research Conference of the Institue of Consumer Sciences (incorporating Home Economics), Consumption, Culture and Community Conference Proceedings, pp. 378, July 2005, Liverpool, UK.

B2.3. Çinpolat, C., Özçelik, A.Ö. & Uçar, A. İlköğretim Çağındaki Çocukların Yiyecek-İçecek Alımına Televizyon Reklamlarının Etkisi. V. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, pp. 280, Nisan 2006, Ankara, Türkiye.

 B2.4. Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S., Çakıroğlu, F.P., Özdoğan, Y., Uçar, A. & Akan, L.S. Ankara ili gölbaşı ilçesinde yaşayan ailelerin besin tercihleri. VI. Uluslar arası Beslenme Diyetetik Kongresi, pp. 293-294, Nisan 2008, Antalya, Türkiye.

B2.5. Akan, L.S., Energin, E., Haklı, G., Yılmaz, M.V., Özdoğan, Y., Uçar, A.,  Çakıroğlu,  F.P., Özçelik, A.Ö. & Sürücüoğlu, M.S. Yaşlıların kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,  pp. 371, Nisan 2010, İstanbul, Türkiye.

B2.6. Haklı, G., Energin, E., Yılmaz, M.V., Özdoğan, Y.,  Uçar, A.,  Akan, L.S., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. & Çakıroğlu,  F.P. Yetişkinlerin beslenme bilgi ve davranışlarının incelenmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, pp. 330-331, Nisan 2010, İstanbul, Türkiye.

B2.7. Özdoğan, Y., Uçar, A., Akan, L.S., Yılmaz, M.V., Sürücüoğlu, M.S., Çakıroğlu,  F.P.  & Özçelik, A.Ö. 0-24 aylık çocuğu olan annelerin çocuk beslenmesi konusundaki bilgileri. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,  pp. 329-330, Nisan 2010, İstanbul, Türkiye.   

B2.8. Uçar, A. & Özçelik, A.Ö. Evaluation of food purchasing behavior of consumers. Annals of Nutrition & Metabolism 58 (suppl 3), 11 th European Nutrition Conference, pp. 399, October 2011, Madrid, Spain.

B2.9. Uçar, A., Özdoğan, Y. & Özçelik, A.Ö. Adults food safety awareness and behavior in Turkey. Annals of Nutrition & Metabolism 58 (suppl 3), 11 th European Nutrition Conference, pp. 61October 2011, Madrid, Spain.

B2.10. Koluman, A., Dikici, A., Ayar, A., Karataş, M. Effect of gamma irradiation on the sensory properties of honey. 4th International Congress on Food and Nutrition together with 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, pp.179, October 2011, İstanbul, Turkey.

B2.11. Uçar, A., Yılmaz, M.V., Energin, E., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F.P., Akan, L.S., Sürücüoğlu, M.S., Yabancı, N., Yardımcı, H. Yetişkinlerin hipertansiyona Yönelik  beslenme bilgilerinin ve alışkanlıklarının incelenmesi. VIII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, pp. 244-245, Nisan 2012, Antalya, Türkiye.

B2.12. Yabancı, N., Yardımcı, H., Uçar, A., Energin, E., Akan, L.S., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S.,Yılmaz, M.V., Çakıroğlu, F.P. Yetişkinlerde obezite sıklığının bazı demografik özellikler ve beslenme alışkanlıklarına göre değerlendirilmesi. VIII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, pp. 275-276, Nisan 2012, Antalya, Türkiye.

B2.13. Energin, E., Yılmaz, M.V., Özçelik, A.Ö., Uçar, A., Akan, L.S., Çakıroğlu, F.P., Sürücüoğlu, M.S. Kadınların vücut ağırlığına etki eden faktörlerin incelenmesi. VIII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, pp. 277-278, Nisan 2012, Antalya, Türkiye.

B2.14. Yilmaz, M.V., Ucar, A., Ozdogan Y., Energin, E., Akan, L.S., Ozcelik, A.O., Cakiroglu, F.P., Surucuoglu, M.S. 2012. Infant feeding practices of mothers:The case of Ankara. The 2nd Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health, pp.59, May 2012, Moscow, Russia.

B2.15. Ucar, A., Yilmaz, M.V., Energin, E., Akan, L.S., Cıracıoğlu, E.D., Yabancı, N., Yardımcı,H., Cakıroğlu, F.P., Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S. 2013. Adults’ consumption of milk and dairy products in Turkey. Ann Nutr Metab, 63(suppl 1):843.

B2.16. Akan, L.S., Yilmaz, M.V., Energin, E., Cıracıoğlu, E.D., Yabancı, N., Yardımcı,H., Ucar, A., Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S., Cakıroğlu, F.P. 2013. Adults’ knowledge of fat and cholesterol. Ann Nutr Metab, 63(suppl 1):861.

B2.17. Turan, İ., Ucar, A., Cakıroğlu, F.P. 2013. Kitchen staff’s knowledge of hand hygiene in Ankara/Turkey. Ann Nutr Metab, 63(suppl 1):1791.

B2.18.Uçar, A. Asil, E. Üniversite öğrencileri için besinin anlamı ve öğrencilerin besin seçimini etkileyen faktörler. IX. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, pp.322, Nisan 2014, Ankara, Türkiye.

B2.19. Uçar, A., Çakıroğlu, F.P., Karataş, E.Yetişkinlerin fonksiyonel gıda tüketimine yönelik tutumları. IX. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, pp.324, Nisan 2014, Ankara, Türkiye.

B2.20. Ayhan, A.B., Uçar, A., Aral, N., Çakıroğlu, F.P. The effect of adolescents body weight on friend relationship. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, September, 2014, St Petersburg, Russia.

B2.21. Asil, E., Uçar, A. 2015. Factor Influencing perceptions of healthy eating of university students. Prague Multidisipliner Conference International Journal of Arts and Sciences, Prague, Czech Republic

B2.22 Ucar, A.,Yılmaz.S. 2015. Safety of Saccharin. Prague Multidisipliner Conference International Journal of Arts and Sciences, Prague, Czech Republic

B2.23.Arısoy, M., Uçar, A., Çakıroğlu, F.P. Determination of the personal hygiene knowledge and practices of catering staff. VII. European Conference on Social and Beahvioral Sciences. June, 2015, pp, 124. Bucharest, Romania

B2.24.Arısoy, M., Uçar, A., Çakıroğlu, F.P. 2015. Presence of Enterobius Vermicularis İnfections and Determination of the personal Hygiene Knowledge and Practices of catering Staff . International Journal of Arts and Sciences, London, England.

B2.25.Özbey, Ü., Balaban, S., Ucar, A. 2016. Investigating the effect of body weight over work performance for women. 453rd OMICS International Conference World Congress on Public Health and Nutrition, March, 2016, pp.102, Madrid Spain

B2.26.Balaban, S., Özbey, Ü., Ucar, A. Perceptions of women for kitchen safety and k,tchen intelligence: The case of Turkey. 453rd OMICS International Conference World Congress on Public Health and Nutrition, March, 2016, pp.103, Madrid Spain.

B2.27.Özgür, M., Uçar, A. Attitudes of college students regarding food additives. 453rd OMICS International Conference World Congress on Public Health and Nutrition, March, 2016, pp.104, Madrid Spain

B2.28.Karataş, E., Erem, S., Uçar, A. Evaluation of 6-10 year old school children’s lunch menus and contents. 3rd International Conference on Nutrition and Growth, March, 2016 pp.168, Vienna Austria.

B2.29.Önal, S., Uçar, A. Determining the eating behaviors of adolescents studying at private and public schools. 3rd International Conference on Nutrition and Growth, March, 2016 pp.183, Vienna Austria.

B2.30. Karataş, E., Uçar, A. Cherry laurel. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life” (IMAPCON’17), May, 2017, pp:769 Konya, Turkey

B2.31. Yılmaz, Ş., Uçar, A. A Traditional Turkish dessert:Pekmez. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life” (IMAPCON’17), May, 2017, pp:1136, Konya, Turkey

B2.32. Akçalı, Ç., Uçar, A. Effectiveness of Garlic on High Blood Pressure. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life” (IMAPCON’17), May, 2017, pp:940, Konya, Turkey

B2.33.  Akçalı, Ç., Uçar, A. Information about micronutrients of 3rd and 4th grade students in nutrition and dietetics. 11th European Nutrition and Dietetics Conference, June 29- July 01, 2017, pp:70, J Food Nutr Disord 6:3(Suppl), Madrid, Spain

B2.34.  Yılmaz, Ş., Uçar, A. University students’ body perception and obesity prejudice. 11th European Nutrition and Dietetics Conference, June 29- July 01, 2017, pp:71, J Food Nutr Disord 6:3(Suppl), Madrid, Spain

B2.35. Yılmaz, Ş., Uçar, A. Caffeine and Health. 11th European Nutrition and Dietetics Conference, June 29- July 01, 2017, pp79, J Food Nutr Disord 6:3(Suppl), Madrid, Spain

B2.36. Akçalı, Ç., Uçar, A. Bioactive functions of red grape. 11th European Nutrition and Dietetics Conference, June 29- July 01, 2017, pp:83, J Food Nutr Disord 6:3(Suppl), Madrid, Spain

B2.37. Önal, S., Uçar, A.2017. Flaxseed and Breast Cancer. 15 th Euro Fed Lipid Congress, Oil, Fats and Lipids: New Technologies and Applications for a Healthier Life, 27-30 August, 2017,pp:224, Uppsala, Sweden.

B2.38. Uçar, A., Haklı, G., Çakıroğlu, F.P. Parents Belief about Childhood Obesity. World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, November, 16-18, 2017, pp:60, Barcelona, Spain.

B2.39. Uçar, A., Yılmaz, Ş.G., Yılmaz, S. Assesment of Perception, Knowledge and Attitudes Related to Nutrigenetics among Dietitians Working at Hospital. World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, November, 16-18, 2017, pp:62, Barcelona, Spain.

B2.40. Önal, S., Uçar, A.2017. Otizmli Bir çocuğun Beslenme Durumu ve Yeme Davranışı Olgu Sunumu. III. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, 29 Kasım-02 Aralık, 2017, İstanbul, Türkiye.

B2.41.Özgür, M., Uçar, A. 2018. The relationship of some risk factors and body mass index in patients with age related macular degeneration  International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care, pp.64-65, March, 2018. Ankara, Turkey.

B2.42. Önal, S., Uçar, A.2018. Tip 1 Diyabette fiziksel aktivite ve beslenme. Pp.226. European Conference on Science, Art & Culture ECSAC, 19-22 April 2018, Antalya, Turkey.

C.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 C1. Cakiroglu, F.P., Ucar A. & Kus, S. The point of view of primary school teachers on nutrition education. (Edited by Marina-Stefania Giannakaki). The Teacher and the Teaching Profession: Current Research and International Issues. Published by Athens Institute for Education and Research. ISBN: 978-960-6672-25-5, pp. 77-90, Hardback, Athens, Greece, 2007.

C2. Ozcelik, A.O., M.S. Surucuoglu, Ucar, A. & Akan, L.S. The state of academic staff’s having holiday and their nutrition habits on holiday. (Edited by Margarita Kefalaki and Gregory T. Papanikos). Essays on Tourism Research. Published by Athens Institute for Education and Research. ISBN: 978-960-6672-24-8, pp. 433-448, Hardback, Athens, Greece, 2007.

C3. Cakiroglu, F.P. & Ucar, A. An evaluation of the hygiene status of four and five star hotel kitchens in Ankara. (Edited by Margarita Kefalaki and Gregory T. Papanikos). Essays on Tourism Research. Published by Athens Institute for Education and Research. ISBN: 978-960-6672-24-8, pp. 425-431, Hardback, Athens, Greece, 2007.

C4. Ozcelik, A.O., Yardimci, H. & Ucar, A. The impact of nutrition education provided for elementary school 5th grade students on nutritional knowledge. (Edited by Leslie Stuart Woodcock). Change and Challenge in Education. Published by Athens Institute for Education and Research. ISBN: 978-960-6672-35-4, pp. 165-176, Hardback, Athens, Greece, 2008.

C5. Uçar, A., Özçelik, A.Ö. University students attitudes toward organic foods. (Edited by Matthew Reed). Organic Food and Agriculture. New Trends and Developments in the Social Sciences. Published by Intech. ISBN 978-953-307-764-2, pp:89-108, Crotia, 2011.

C6. Ucar, A.,Yılmaz, M.V., Cakiroglu, F.P. 2016. Food safety-Problems and Solutions. (Edited by: Hussaini Anthony Makun). Significance, Prevention and Control of Food Related Diseases. Published by Intech. ISBN 978-953-51-2277-7, pp:1-25, Crotia, 2016.

C7. Asil, E., Yılmaz, M.V., Uçar, A. Functional foods and Obesity. Functional Foods for Chronic Diseases. Food Science Publisher. ISBN-13: 978-1536919431, pp:214-252, USA, 2016.

C8. Ucar, A., Özgür, M., Yılmaz, S. Safety of Aspartame. Grin Science. ISBN:978-3668511828, pp.59, Germany, 2017

C9. Asil, E., Yılmaz, M.V., Uçar, A. Diyet ve Bağışıklık. Klinik Hastalıklarda Beslenme (Çeviri Edt. Indrani Kalkan, Mehmet Akman), İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık ISBN:978-605-9528-27-6 pp:215-226, İstanbul, 2017

C10. Yılmaz, M.V., Asil, E., Uçar, A. Diyet ve Kanser. Klinik Hastalıklarda Beslenme (Çeviri Edt. Indrani Kalkan, Mehmet Akman), İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık ISBN:978-605-9528-27-6 pp:227-249, İstanbul, 2017

C11. Uçar, A. Yılmaz, M.V., Asil, E., Malnutrisyon ve Kaşeksi. Klinik Hastalıklarda Beslenme (Çeviri Edt. Indrani Kalkan, Mehmet Akman), İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık ISBN:978-605-9528-27-6 pp:363-373, İstanbul, 2017.

C12. Uçar, A., Yılmaz, M.V., Diyet ve Görme. Klinik Hastalıklarda Beslenme (Çeviri Edt. Indrani Kalkan, Mehmet Akman), İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık ISBN:978-605-9528-27-6 pp:468-474, İstanbul, 2017

C13. Ucar, A., Bütün Ayhan, A., Aral, N., & Çakıroğlu, F.P. The effects of Adolescents Bodyweight on Their Peer Relations. Developments in Health Sciences (Ed. Recep Efe) St. Klimnet Ohridski University Press ISBN:978-954-07-4344-8, pp:473-478, Sofia, 2017.

D.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

 D1. Ayar, A. & Hasipek, S. Genetik modifiye gıdalar”, Standard, 42 (494), 73–79 (2003).

D2. Ayar, A. & Hasipek, S. Bakanlıkların Merkez Teşkilatlarında Çalışan Erkeklerde Obezite Durumu, Mesleki Eğitim Dergisi, 6 (11), 99–117 (2004).

D3. Uçar, A. & Hasipek, S. Ankara Üniversitesi öğrencilerinin sigara kullanma durumunun beslenme alışkanlıkları ve bazı hematolojik parametreler üzerine etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 36(1-2), 31-45 (2008). (ULAKBİM)

D4. Uçar, A. & Çakıroğlu, F.P. Farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip ilköğretim öğrencilerinin meyve tüketimleri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 91-103 (2012).

D5. Asil, E., Haklı, G., Yilmaz, M.V., Ozdogan, Y., Ucar, A., Cakıroğlu, F.P., Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S., Akan, L.S. 2015. 65 yaş ve üstü bireylerin Framingham Risk Skoruna göre kardiyovasküler risk faktörleri. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 24 (3); 129-134. (ULAKBİM)

D.6. Uçar, A. 2016. Toplu beslenme hizmetlerinde tüketici memnuniyeti. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Sayı, 2(3); 40-46.

D7. Önal, S., Çalık Var, E., Ucar, A. 2017. Davranışsal Pediatrik Besleme Değerlendirmesi Ölçeği (DPBDÖ)’ni Türkçe’ye Uyarlama Çalışması . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1) 93-101. (ULAKBİM)

D.8. Önal, S., Ucar, A. 2017. Otizm Spektrum Bozukluğu tedavisinde beslenme yaklaşımları . Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, (1-2-3) 179-194.

D.9. Özdoğan, Y., Karataş, E., Uçar, A. 2018. Vücut Geliştirme Sporu Yapan erkeklerin beslenme alışkanlıkları ve ergojenik besin destekleri kullanma durumları. ACU Sağlik Bil Dergisi, https://doi.org/10.31067/0.2018.59 (ULAKBİM)

 

D.10. Karataş,E., Ucar, A. 2018. Karayemiş’in Sağlık Üzerine Etkisi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 27(1); 70-75. (ULAKBİM)

D.11. Özdoğan, Y., Balaban, S., Uçar, A. 2018. Annelerin Çocuk Besleme Uygulamaları ve Çocukların Yemek Yeme Davranışları. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1) 1-13. (ULAKBİM)

D.12. Özgür, M., Ucar, A. 2018. Yaşa Bağlı Makular Dejenerasyonu Olan Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(1); 20-27. (ULAKBİM)

D.13. Özgür, M., Ucar, A. 2018. Ankara’da yaşayan Üniversite Öğrencilerinde Besin Bağımlılığı ve Gece Yeme Sendromunun Değerlendirilmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1); 10-21.

D.14. Asil, E., Ucar, A. 2018. Obezite ve mikrobiyota. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Sayı, 4(2); 30-35

D.15. Özbey, Ü., Ucar, A. 2018. Astımla İlişkili Güncel Faktörler: Obezite ve Beslenme. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2); 70-77.

 E.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :          

E1. Ulusal bilimsel toplantılarda tam metni yayınlanan bildiriler

 E1.1. Ayar, A. & Sürücüoğlu, M.S. Ankara’da yaşayan yaşlıların beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumları üzerine bir araştırma. II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, pp. 92-110, Nisan 2003, Denizli, Türkiye.

E1.2. Uçar, A., Çakıroğlu, F.P. & Uzundikme, F. Farklı cinsiyetteki yaşlıların beslenme alışkanlıkları ve sebze -meyve tüketimleri. IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, pp. 54-68, Kasım 2007, Ankara, Türkiye.

E1.3. Ozdogan Y., Ucar, A. & Özçelik, A.Ö. Mardin’de unutulmaya yüz tutmuş lezzet: Dehüdüyet. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, pp.897-900, Nisan 2014, Adana, Türkiye.

 E2. Ulusal bilimsel toplantılarda Özeti Yayınlanan Bildiriler

 E2.1. Çakıroğlu, F.P., Özçelik, A.Ö., Hasipek, S. & Uçar, A. Çorum ili Mecitözü ilçesine bağlı bazı köylerdeki evli kadınların yiyecek hazırlama pişirme uygulamaları. I Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), pp.120, Kasım 2004, Ankara, Türkiye.

E2.2.. Özçelik, A.Ö, Çakıroğlu, F.P., Hasipek, S. & Uçar, A. Beden kitle indeksi 20’nin altında olan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. I Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), pp.130,  Kasım 2004, Ankara, Türkiye.

E2.3. Ergüder, İ.B., Uçar, A., Arıtürk, I., Avcı, A., Hasipek, S. & Sunguroğlu, K. Üniversite öğrencilerinde sigaranın serum oksidan/antioksidan sistem, kolesterol, homosistein, folik asit, bakır ve çinko seviyeleri üzerine etkileri. Uluslar arası katılımlı Üçüncü Sigara veya Sağlık Ulusal Kongresi. Tütünsüz Yaşam Dergisi 2, Özel Sayı; pp.55, Kasım 2006, Ankara, Türkiye.

E2.4. Yardımcı, H., Uçar, A. & Özçelik, A.Ö. Üniversitede okuyan kız öğrencilerin fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi. Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlık Kongresi, pp. 90, Kasım 2009, Ankara, Türkiye.

E2.5. Genç, Ş., Uçar, A., Kayalı, M., Yanık, S.Ö., Demir, E., Çakıroğlu, F.P. 2012. Toplu beslenmede çalışanların gıda güvenliği bilgileri. 3. Gıda güvenliği kongresi, pp.99, Mayıs 2012, İstanbul, Türkiye.

E2.6. Uçar,A., Zorlu, E. T. 2013. Adana ili Yüreğir ilçesinde ilköğretim çağında çocuğu olan annelerin çocuk besleme uygulamaları. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 27-29 Haziran, s. 59. Ankara

E.2.7. Uçar, A., Balaban, S., Ozdoğan, Y. 2015. Okul öncesi dönem çocuğu olan annelerin çocuk besleme davranışları. Pp. 597-598, Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi - 2015, Bilecik.

E.2.8. Yılmaz, Ş., Akçalı, Ç., Uçar, A. 2016. Probiyotik bakteriler ve obezite. Pp. 8. 3. Bağırsak  Mikrobiyotası ve Probiyotikler Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Mart, 2016, Ankara.

E.2.9. Yüksel, C., Karataş, E., Uçar, A. 2017. Leptin, egzersiz ve enerji dengesi arasındaki ilişki. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 11-13 Mayıs, s. 105. Ankara

E.2.10. Özgür M., Çırak, O., Uçar, A. 2017. Üniversite Öğrencilerinin kahvaltı öğünü tüketim alışkanlıkları ve etkileyen faktörler. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 11-13 Mayıs, s. 109. Ankara

F.  Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 F1. Ayar Uçar, A. & S. Hasipek, Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumunun Beslenme Alışkanlıkları ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Yayın No:14, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:14, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2006.

F2. Uçar, A. & Çakıroğlu, F.P. Siyah çay, diğer bitki çayları ve tüketim durumları. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Cilt:16, Hazırlayan: Kamil Toygar, Nimet Berkok Toygar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No. 40. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Dosya: Türk Mutfağında Kış Hazırlıkları, ISBN: 975-7878-09-X, pp.  403-422, Ankara, 2009.

F3.Yabancı, N. & Uçar, A. Anne Çocuk Beslenmesi. Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmenlik Alan Bilgisi, Ed: Neriman Aral, Ümit Deniz, Adnan Kan, Alan Bilgisi Yayınları Yayın No:1, 1. Basım, pp: 131-158, Ankara, 2013

F4. Yabancı, N. & Uçar, A. Anne Çocuk Beslenmesi. Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmenlik Alan Bilgisi, Ed: Neriman Aral, Ümit Deniz, Adnan Kan, Alan Bilgisi Yayınları Yayın No:2, 2. Basım, pp: 131-158 , Ankara, 2016

F5. Uçar, A. 2016. Yaşlı kadınlarda beslenmeye bağlı bazı sağlık sorunları. Hastalıkta ve sağlıkta kadın olmak. Nobel Tıp Kitabevi, ISBN: 978-605-9215-15-2, pp325-352, Ankara.