PROF.DR. ASLIHAN GÜRBÜZ    
Adı : ASLIHAN
Soyadı : GÜRBÜZ
E-posta : avci@ankara.edu.tr
Tel : 5082992
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  TIP  FAKÜLTESİ

AKADEMİK PERSONEL WEB BİLGİ GÜNCELLEME FORMU

ADI SOYADI:

 

 

 

 

 

Aslıhan Avcı

DİPLOMA DERECESİ:

M.D.

AKADEMİK ÜNVANI :

Prof. Dr.

YABANCI DİL BİLGİSİ:

İngilizce

DOĞUM TARİHİ ve YERİ:

14.10.1974

MEDENİ HALİ :

Evli

AKADEMİK BİRİMİ :

Tıbbi Biyokimya

YERLEŞKE :

Morfoloji ve İbn-i Sina

İŞ ADRESİ:

 

 

 

 

 

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Merkez Laboratuvarları Birimi, 06100 Samanpazarı- Ankara

2. AÜTF Tıbbi Biyokimya AD. Morfoloji binası 06100 Sıhhiye -Ankara

İŞ TEL :

0312-5082992 (İbn-i Sina), 5958131 (morfoloji)

FAKS NO:

0312-3106370

CEP TELEFONU :

-

E-MAİL :

aslihanavci@yahoo.com

KİŞİSEL WEB SAYFASI  :

-

KISA ÖZGEÇMİŞ:

 

 

 

 

 

1989-1991: Eskişehir Cumhuriyet Lisesi

1991-1997: Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

1998- 2001: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi.

 

2001-2006: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi.

 

13 Mart 2006 Tıbbi Biyokimya Doçentliği.

 

11 Ekim 2011: Tıbbi Biyokimya Profesörlüğü.

 

 

 

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK

GELİŞİM :

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi(1998-2001).

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi (2001-2006).

 

Tıbbi Biyokimya Doçentliği (13 Mart 2006).

 

Tıbbi Biyokimya Profesörlüğü (Ekim 2011).

Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD. Öğretim Üyesi. (2008-)

DİPLOMALAR :

 

 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diploması.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Uzmanlığı .

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER:

 

Türk Biyokimya Derneği Üyeliği (1999-)

Türk Klinik Biyokimya Derneği Üyeliği (2005-)

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (2005-)

 

BİLİMSEL DERGİLERDE

 HAKEMLİK:

 

Pharmacological Reports

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

Türkiye Klinikleri

Turkish Journal of Medical Sciences

 

ARAŞTIRMA ALANLARI:

Nutrasötikler, oksidan ve antioksidanlar.

KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER:

Term ve Preterm Yenidoğanlarda Transfüzyonamaçlı hazırlanan otolog kordon kanının özelliklerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, çok düşük doğum ağırlıklı pretermlerin anemisinde otolog kordon kanı transfüzyonunun etkinliğinin araştırılması. (2002)

ULUSLARARASI YAYINLAR :

 

avcı a

ULUSAL YAYINLAR :

 

“Aslıhan Avcı”

http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/

MEDİKAL KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI:

Avcı A, Altuğ M, Durak İ. Nutraceuticals in Cancer Process. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 21-29

 

2. Avcı A, Durak İ. Garlic in Cancer Process. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 35-40.


3. Avcı A, Durak İ. Tomato and Cancer. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 41-46.


4. Avcı A, Altuğ M, Durak İ. Urtica Dioica and Prostate Disorders. In: Durak İ, ed. Nutraceuticals and Natural Products in Cardiovascular Diseases, Cancer and Hemorrhoids, Transworld Research Network, Kerala, 2007, p. 47-50.

 

5.Avcı A, Durak İ. Tomato Juice, Prostate Cancer and Adenosine Deaminase Enzyme. Science Publishers, Enfield, New Hampshire, USA, 2008

6. Pediatrik Hastalarda Klinik Enzimoloji

 

7. Avcı A. Çocuk HastalardaTanı Testleri. Bölüm 21 : Kan Protein Testleri, syf 635-642

 

8. Avcı A. Çocuk HastalardaTanı Testleri. Bölüm 21: Enzim Testleri, syf 642-650. Nobel Kitabevi. ISBN: 9786053971191

 

 

KLİNİĞİNİZLE İLGİLİ TANITIM AMAÇLI FOTOĞRAFLAR:

 

GEREKLİ GÖRDÜĞÜNÜZ DİĞER BİLGİLER:

Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD. Öğretim Üyesi. (2008-)

 

Mezuniyet Öncesi Müfredatı Geliştirme Kurulu Üyeliği (2008-)

Dönem 2  Koordinatör Yardımcılığı (2008)

 

Formun gönderileceği mail adresi : tipweb@medicine.ankara.edu.tr