PROF.DR. ALİ YAMAN    
Adı : ALİ
Soyadı : YAMAN
E-posta : ayaman@ankara.edu.tr
Tel : 2126720-1133
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ali-yaman
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

1.    Soyadı: Yaman

2.    Adı: Ali

3.    Yabancı Dil:  İngilizce

4.    Eğitim Durumu:

 

 

Kurum(Yıllar)

Derece veya Diploma

 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

 Fizik Mühendisliği (1981 -1985)

Lisans

 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik(1985 -1988)

 

Yüksek Lisans

 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İngilizce Hazırlık Okulu (1988 -1989)

Diploma

 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik

Doktora

 

5.    Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türk Fizik Derneği

6.    Başka Özellikler:

7.    Mevcut Pozisyon: Prof. Dr. / Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

8.    Çalıştığı Yıl: 27

9.    Uzmanlık Alanı: İşlevsel Manyetık Rezonans Görüntüleme, Moleküler Spektroskopi, Lazer.

10.  Yurtdışı Deneyimi:

 

Ülke

Tarih

University of California,

Irvine (ABD)

1992-1993

University of Minnesota,

Minneapolis (ABD)

2012-2013

 

11.  Projeler: İnsan beyninde MR görüntüleme yöntemiyle tam olarak teşhis edilemeyen tümör, MS ve infarkt gibi bazı hastalıkların, MR spektroskopi yöntemiyle teşhis edilmesini sağlayacak uygun kriterlerin belirlenmesi.

Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK – SBAG -1945, 1998-2000. 

12.  Diğer Bilgiler (Yayınlar):

Kitap

1. Atom ve Molekül Fiziği Problemleri ve Çözümleri. D. Mehmet Zengin, Ali Yaman ve R. Gökhan Türeci, Bilim Yayınları, 2008, Ankara.

 

Makaleler:

 1) H.K. Lee, A. Yaman,  and O. Nalcıoglu, “Homonuclear J-Refocused Spectral Editing Technique for Quantification of Glutamate and Glutamine by H-1 NMR Spectroscopy”, Magnetic Resonance in Medicine, 34, 253-259 (1995).

2)  A. Yaman and D.M. Zengin, “The Suppression of J-Modulations in Spin Echo Experiments by Using a J-Refocused PRESS (JPRESS) Pulse Sequence”, Tr. J. of Physics”, 20, 527-534 (1996).

 3)  A, Yaman, A.B. Bayrakçeken, O.J. Demir, E. Kavlakoğlu and F. Bayrakçeken, “Laser Induced Excited state properties of 5H-Dibenzo(a,d)cyclohepten-5-ol”, Journal of Indian Chemical Society. 76, 487-490 (1999).

4)  A. Yaman, A.B. Bayrakçeken, O.J. Demir, and F. Bayrakçeken, “Electronic Absorption and Raman Resonance Scattering of Spectroscopically Pure SiO2”, Spectrochimica Acta Part A (Molecular and Biomolecular Spectroscopy), 56(10), 1901-1903 (2000).

5)  A. Yaman, İ. Erden, B. Keyik, S. Akyar, “Beyin Tümörlerinin Manyetik Rezonans Spektroskopi ile Değerlendirilmesi”, Tanısal Ve Girişimsel Radyoloji, 6, 275-282 (2000).

6)  F. Bayrakçeken, B.B. Jomehri, O.J.Demir and A. Yaman, “Temperature effects on laser-induced triplet state lifetimes of rubrenperoxide in solution”, Asian Journal of Spectroscopy, 4, 177-180 (2000).

7)  A. Yaman, “The Effects of J Modulation on Spin-Echo Acqusition and Calculation of Spin-Spin Relaxation Time (T2) from the J-Suppressed Data Set”, Physiological Chemistry and Physics and Medical NMR, 32(1), 75-81 (2000).

8)  F. Bayrakçeken,  A. Yaman and B.B. Jomehri, “Resonance Fluorescence Studies of Spectroscopically Pure SiO2”, Journal of Indian Chemical Society, 77, 445-446 (2000).

9)  E. Kavlakoğlu, A. Yaman and F. Bayrakçeken, “Photophysical properties of 5H-Dibenzo(a,d)cyclohepten-5-one in Solutions”, Spectrochimica Acta Part A  (Molecular and Biomolecular Spectroscopy). 56(6), 1117-1121 (2000).

10)  F. Bayrakçeken, B.B. Jomehri and A. Yaman, “Photophysical properties of 5H-dibenzo[a,d]cycloheptene in solution”, Journal of Indian Chemical Society, 78, 234-236 (2001).

11) F. Bayrakçeken and A. Yaman, “Electronic spectra and excited state properties of triptycene in solution”, Journal of Indian Chemical Society, 78, 298-300 (2001).

12)  Fuat Bayrakçeken., Ali Yaman, Mustafa Havyalı. Photophysical and photochemical study of laser-dye coumarin-481 and its photoproduct in solution. Spectrochimica Acta Part A 61 (2005) 983–987. (Başlıca Araştırma Eseri)

 13) Fuat Bayrakçeken, Aslı Ünlügedik, Mustafa Hayvalı, Ali Yaman. p-Hertz excitation spectroscopy of an optical antenna, optical transmitter–receiver mechanism.  Spectrochimica Acta Part A 61 (2005) 2109–2114.

 14) Fuat Bayrakçeken, Ziya Telatar , Fikret Arı, Lale Tunçyürek, İpek Karaaslan, Ali Yaman. High-resolution discrete absorption spectrum of alpha-methallyl free radical in the vapor phase. Spectrochimica Acta Part A 65 (2006) 143–146.

15)  Ali Yaman. An ultraviolet light-induced photophysical and photochemical study of laser-dye rodamin-610 and its photoproduction in solution. Fizika, 16(2), (2010) 431-433.

16)  Ali Yaman. A solar cell model by using laser dye 1,1’3,3,3’,3’ hexamethylindotricarbo-cyanine iodide (HITC). Inter J Curr Trends Sci Tech, 1(2), (2010) 41–44.

 

 

13.  İletişim Bilgileri:

 

Ankara Üniversitesi
Fen Fakültesi
Fizik Bölümü, Tandoğan,
06100 ANKARA