DR.ÖĞR.ÜYESİ AYŞEM YANAR    
Adı : AYŞEM
Soyadı : YANAR
E-posta : ayanar@ankara.edu.tr, aysem.yanar@gmail.com
Tel : 0 312 316 49 20-1285
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Bölüm : Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Kişisel Akademik Bilgiler


Eğitim Durumu:

1993-2000 Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

2001-2005 Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu- Lisans

2003-2006 Anadolu Üniversitesi- Halkla İlişkiler-Ön lisans

2005-2012 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (El Sanatları )-Birleşik Doktora

2018- devam ediyor, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzecilik Tezli Yüksek Lisans

Doktora Tez Konusu:TÜRKİYE’DE GELENEKSEL TURİSTİK HEDİYELİK EŞYANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ  

SCI,SCI-Expanded,SSCI ve AHCI

 1. KAYABAŞI,N.,YANAR,A.2013. Türk El Sanatlarında Kullanılan Nazar Motifleri ve Alevilerde Nazar İnancı. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. Sayı;65 s; 169-184.

Uluslar arası diğer indekslerde taranan dergiler

 1. ATAÇ, S., SÖYLEMEZOĞLU,F., AYDIN YANAR,A.2008. Determining The Problems Of    Large Sized Women Regarding Ready-To- Wear. Journal of Social Sciences.p;551-557.Faisalabad, Pakistan.
 2. DİNÇER,T., SÖYLEMEZOĞLU,F.,YANAR,A.2010.The Determination of the Problems and Solutions Related to the School Uniform Preferences of the High School Students. Journal of Social Sciences.p;237-245. Faisalabad, Pakistan.
 3. DELLAL,G.,ERDOĞAN,Z.,PEHLİVANOĞLU,E.,SÖYLEMEZOĞLU,F.,  YANAR,A.2012.The Importance of Fiber Production for Conservation of Native Sheep and Goat Breeds and Silkworm Lines in Turkey. Journal of Life Sciences. Volume6,Number 7, p:826-831.July 2012,Serial number 51.
 4. ARAL,N., KAYABAŞI,N.,YILDIZ BIÇAKÇI,M., AYDIN,A., MUTLU,B. 2012. Study of Effect of Ebru Training on The Developmental Areas of Children Aged Under Five. Procedia Social and Behavioral Sciences 51(2012).p;296-300.
 5. YANAR,A.2016. Using The Culturel Identity On Souvenirs: Sample Of Turkey. Journal of NWSA Social Science. 11(4): 258-269. 
 6. YANAR,A. DELLAL,G.,ERDOĞAN,Z.,PEHLİVAN,E.2017. Hayvansal Lifleri Endüstriyel ve Geleneksel Üretim Olarak Değerlendirmede Coğrafi İşaretlemenin Önemi: Ankara Tiftiği Örneği. TÜBA-KED. Sayı;15, s;211-221.
 7. YANAR,A. 2019. Türkiye’de Coğrafi İşaret Uygulaması ve Azerbaycan Halılarına Yönelik Öneriler. Tesviri ve Dekoratif- Tatbiki Sanat Meseleleri. Azerbaycan Halı Müzesi Yayınları. No:21. s:17-24, Bakü, Azerbaycan.

   

Hakemli Dergiler

 1. YILMAZ,G.,SÖYLEMEZOĞLU,F.,AYDIN YANAR,A.,2011. Tokat İli Yöresel Kadın Giysileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi.s;107-118 Sayı 2,Cilt1.
 2. YANAR.A.,KAYABAŞI,N.,ER,B.,2011. Ordu İlinde Üretilen Ahşap Ürünler ve Motif Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi ART-e Dergisi. Sayı 8,Cilt 4.
 3. AYDIN YANAR, A.,ARLI,M.,2012. Kanunname-İ İhtisab-I Bursa’nın El Sanatları Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Dergisi. Sayı; 28,s60-68.
 4. YANAR,A.ERDOĞAN,E.,KAYABAŞI,N.,SÖYLEMEZOĞLU,F.2013. Tutuklu ve Hükümlülere El Sanatları Eğitimi Verilmesi ve Sonuçlarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17(1):57-66.
 5. YANAR,A.,ÖZKAN TAĞI,S.2014. Burdur İline Ait Coğrafi İşaretlerinin Belirlenmesi ve Özgün Turistik Hediyelik Eşya Tasarım Önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART_E 2014 Teke Yöresi Kültürel Değerleri Özel Sayısı s;29-41.
 6. ÖZKAN TAĞI,S., YANAR,A. 2016. El Sanatları Ürünlerinde Coğrafi İşaretleme ve Ürün Kimlik Bilgisinin Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi ART_E. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Cilt:9, Sayı:17,s;343-353. 
 7. YANAR,A. AKPINARLI,F. 2016. Geleneksel Ankara Sof Dokumaları. Ankara Araştırmaları Dergisi. 4(2). s;170-179. 
 8. YANAR,A.,KARADENİZ,C. SARAÇ,E.,ŞAY,S. 2018. Yüksek Ziraat Enstitüsüne İlişkin Etnografik Eser Koleksiyonunun Oluşturulması ve Sergilenmesi. Ankara Araştırmaları Dergisi. 6(1), s; 57-76.

 9. ARLI, M., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., YANAR, A. 2019. Ankara Üniversitesi’nde El Sanatları Eğitim Öğretim ve Araştırmaları. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, s:45-70.

 10. YANAR,A.2019. Azerbaycan Halı Müzesi. Akademik Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi. Cilt:4, Sayı:7,s:26-43.


Uluslar arası kongrede tam metni yayınlanan bildiriler

 1. ÖZKAN TAĞI,S,AYDIN,A.2008.Kastamonu’da Geleneksel Kadın Giysileri. 38. ICANAS Bildirileri Maddi Kültür Kitabı III. cilt. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uluslararsı Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi,s;1311-1323,10-15 Eylül 2007, Ankara, Türkiye.
 2. SÖYLEMEZOĞLU,F., AYDIN YANAR,A.2008.Approaches and Preferences of Greek Citizens, Employing in Turkey, to Turkish Handicraft Products. 4th International Conference on Tourism, 3-6 Temmuz2008, Athens, Greece.(Basılmadı/Sunuldu).
 3. ÖZKAN TAĞI,S., YANAR,A. 2010. Geleneksel Türk Kadın Giyim Kuşamında Kuşak Kullanımı. II. Uluslararası Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Türk Sanatı Sempozyumu,s;27-35.26-31 Temmuz 2010,Kiev,Ukrayna.
 4. ARLI,M.,YANAR,A. 2010. Beypazarı Geleneksel Kadın Giyimlerinden İki Öge: Gümüş Kuşak, Bindallı. II. Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri ve Türk Sanatı Sempozyumu,s;18-26. 26-31 Temmuz 2010,  Kiev, Ukrayna.
 5. YANAR,A., ŞANLI S., ÖZKAN TAĞI,S.2010. Ankara Kalesi Çevresi Hediyelik ve Turistik Eşya Mağazalarında Bulunan Takılar.Dumlupınar Üniversitesi II. Uluslar arası Kuyumculuk Sempozyumu,s;34-43.04-06 Haziran  2010. Kütahya,Türkiye.
 6. kayabası, N., YANAR, A.,2010. Objective and Subjective Evaluation of Colors Obtained from Red Cabbage (Brassica Oleracea var.). CIRAT-4. The Fourth Edition of The International Conference of Apllied Research in Textile.p;169-172. 02-05.December.2010., Monastir, Tunusia.
 7. TONUZ,E.,KAYABAŞI,N.,YANAR,A.2011. Mersin İli Gözne Beldesi’nde Çulfalık Dokumacılığı. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/ Sanat Etkinlikleri.s;167. 30-31 Mayıs 2011.Konya, Türkiye.
 8. DELLAL,G.,ERDOĞAN,Z.,PEHLİVANOĞLU,E.,SÖYLEMEZOĞLU,F.,YANAR,A.2011. The Importance of Fiber Production for Conservation of Native Sheep and Goat Breeds and Silkworm Lines in Turkey. 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources,p; 217-222. 4-8 Ekim 2011 Tekirdağ, Türkiye.
 9. YANAR,A.,2011. Erhan Şimşek’in Yaşam Öyküsü ve Çalışmaları. Uluslar arası El Sanatları Ustaları Sempozyumu. Atatürk Kültür Merkezi Yayını:434,Bilimsel toplantılar dizisi:57 s;965-979.13-15 Ekim 2011 Ankara, Türkiye.
 10. YANAR,A.SÖYLEMEZOĞLU,F.,KAYABAŞI,K.,ERDOĞAN;E.2013.  El Sanatlarının Kültür Turizminde Önemi ve Sürdürülebilirliğine Yönelik Öneriler-Kahramanmaraş Örneği.Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu. 18-20 Nisan2013 Kahramanmaraş,Türkiye(Basımda).
 11. YANAR,A.,KAYABAŞI,N.,ÜLGER,N.2013. Kültür Turizminde Yapma Bebeklerin Turistik Hediyelik Eşya Olarak Yeri. Uluslar arası Türk-Macar İlişkileri Sempozyumu. s;284-289.20-24 Haziran 2013, Budapeşte, Macaristan.
 12. ERDOĞAN,Z. DELLAL,G.,YANAR,A.2013. Bolu İli Ekonomisinde Hayvansal Liflere Bağlı El Sanatlarının Önemi. Uluslar arası Gerede Kültürü ve Sanatı Sempozyumu. 7-8 Ekim 2013, Gerede, Türkiye.(Basımda)  
 13. YANAR,A, SÖYLEMEZOĞLU,F. ERDOĞAN,Z.2014.The Place of Handicrafts Made of Fibers in Cultural Tourism; Sample of Beypazarı District. International Turkey- Netherlands Relations Symposium. p; 161-166. 24-25 June 2014, Amsterdam, Hollanda.
 14. ERDOĞAN,Z.,SÖYLEMEZOĞLU,F.ARCAK,S.,YANAR,A.2015. Kazan İlçesinde Yöresel Ürünlerin Kırsal Turizm Açısından Önemi. III. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu. s;45-55. 08-10 Ekim 2015, Ankara.
 15. YANAR,A. 2015. The Importance of Traditional Toys As Souvenirs. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi - Açıköğretim Fakültesi Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi. s;256-263. 7-8 Mayıs 2015, Erzurum.
 16.  YANAR,A. ERDOĞAN,Z.2016. Çeyiz Yoluyla Aktarılan Bazı Dokumaların Bozulmaları ve Korunmasına Yönelik Öneriler. UGS Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu. s;583-590. 26-28 Eylül 2016, Çorum.   
 17. DELLAL,G.,YANAR,A. ERDOĞAN,Z. 2016.  Ankara Keçisinin Ankara İlinin Kültürel Mirası Açısından Önemi. IV. Halk kültürü Sempozyumu. s; 426-439. 29 Eylül-01 Ekim, Kazan,Ankara.    
 18. YANAR,A. TAĞI,S. 2016. Coğrafi İşaretlerin El Sanatı Ürünlerinde Kullanılması Yöre ve Kurumlara Özgü Turistik Hediyelik Eşya Tasarımı; Ankara Örneği.  IV. Halk kültürü Sempozyumu. s; 157-164. 29 Eylül-01 Ekim, Kazan,Ankara. 
 19.  YANAR,A.,SÖYLEMEZOĞLU,F.,ERDOĞAN,Z.ÖZGEN,Ö.2016.     Some of the Weavings Used in Turkish Bath in the Context of Intangible Cultural Heritage.   Crosscurrents: Land, Labor, and the Port. Textile Society of America’s 15th Biennial Symposium.  October 19-23, p:607-619.,ABD, Savannah, GA.    
 20.     YANAR A. 2017.  Contribution of Geographical Indication to Touristic Products and Culture Tourism.  Türk Dünyası Sempozyumu. s; 388-396, 29 Eylül-2 Ekim, Uppsala, İsveç.
 21.          YANAR,A. 2017. Coğrafi İşaret Tescili Alan El Sanatı Ürünleri ve Kültürel Miras Olarak Önemi; Ankara Örneği. 5. Uluslar arası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, s; 550-561 ,12-14 Ekim, Kahramankazan,Ankara.
 22.       SÖYLEMEZOĞLU F.,YANAR A., ERDOĞAN Z. 2017. Ankara El Sanatları Hakkında Yazılan ilk Bitirme Tezlerinden Örnek Çalışma. 5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, s;466-474  ,12-14 Ekim, Kahramankazan, Ankara.
 23.     YANAR,A., KARADENİZ,C.2018. Geleneksel Bilginin Korunması ve Sürdürülmesinde Coğrafi İşaretleme ve Müzeler: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar. 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. s;537-542. 20-24 Kasım 2017,Ordu, Türkiye.                                      
Uluslar arası kongrede özeti basılan bildiriler

 1. DELLAL,G.,YANAR,A.,PEHLİVANOĞLU,E.,KÖKSAL,Ö.,SÖYLEMEZOĞLU,F., ERDOĞAN,Z., TUNCER,S.2012. The Economic and Cultural Importance of Animal Fibers Production in Turkey.p;100. Third International Scientific Symposium Agrosym 2012. November 15-17, Jahorina, Bosna Hercegovina.
 2. Yanar,A.2017. Coğrafi İşaret Tescili Alan El Sanatı Ürünleri ve Kültürel Miras Olarak Önemi: Ankara Örneği. 5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu.
 3. Söylemezoğlu,F.,Yanar,A.,Erdoğan, Z.2017. Ankara El Sanatları Hakkında Yazlan İlk Bitirme Tezlerinden Örnek Çalışma. 5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu.
 4. Erdoğan,Z.,Dellal,G.,Yanar,A.,Söylemezoğlu,F.,Pehlivan,E. 2017. Contributions of Women Living in Rural Regions to Family Economy and Cultural Heritage by Handicrafts Produced Animal Fibers in Turkey. 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon. Kosova. 

Ulusal kongrede tam metni yayınlanan bildiriler

 1. YANAR,A., ARLI,M. 2014. Turistik Hediyelik Eşyada Kimlik Bilgisinin Önemi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. 04-05 Nisan 2014 Kuşadası, Aydın. s;16-27
 2. SÖYLEMEZOĞLU,F.,YANAR,A.,KAYABAŞI,K.,ERDOĞAN,Z.2014. Aile Çiftçiliğinde El Sanatlarının Yeri ve Önemi. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu. s; 450-454. 30-31 Ekim 2014, Ankara.

 3. ÖZKAN TAĞI,S., YANAR,A. 2014. Türkiye’de Coğrafi İşaretli El Sanatı Ürünleri. 3. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri. 13-14 Kasım 2014, Antalya. s;282-287.

 4. ERDOĞAN,Z., SÖYLEMEZOĞLU,F., KAYABAŞI,N., DELLAL,G., YANAR,A. 2015. Türkiye’de Hayvansal Liflerin Geleneksel ve Endüstriyel Alanda Kullanımı. Ziraat Mühendisleri VIII. Teknik Kongresi. s; 913-927. 12-16 Ocak 2015.
 5. ERDOĞAN,Z., SÖYLEMEZOĞLU,F.,YANAR,A. 2018. Ayaş El Sanatlarının Kültürel miras Açısından Önemi. Geçmişten Geleceğe Taşınan Miras Ayaş, Ankara.

Ulusal kongrelerde özeti basılan bildiriler

 1. YANAR A.2014. Türkiye’de Geleneksel Turistik Hediyelik Eşyanın Sürdürülebilirliği. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. 04-05 Nisan 2014 Kuşadası, Aydın.s;665-667.
 2. YANAR A., ERDOĞAN,Z. 2018. Denizli Dokumalarının Kültürel Miras ve Coğrafi İşaretleme Bakımından Yeri ve Önemi. s;25. Ulusal Denizli 2. El Sanatları Kongresi. 03-05 Mayıs 2018, Denizli, Türkiye.

Uluslar arası kongrede Poster olarak sunulan bildiriler

 1. AYDIN YANAR,A., ÖZKAN TAĞI,S.,2009. Use of Handmade Copper Products For Interior Decoration In Turkey. 4th International Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality (REEP). Jelgava, Latvia. (Basılmadı/Sunuldu).
 2. KAYABAŞI,N., ERDOĞAN,Z.,SÖYLEMEZOĞLU,F., YANAR,A.2014. The Properties and The Care of Woven Materials Made of Fibers in  the Collection at Higher Institute of Agriculture (Yüksek ziraat Enstitüsü). International Congress on Management of Cultural Memory Institutions. ÜNAK, September, 17-20. (Sunuldu/Basılmadı)

Kitapta Bölüm

 1.  ERDOĞAN,Z., KAYABAŞI ,N., ÖZKAN TAĞI, S., SÖYLEMEZOĞLU, F., TEZEL, Z., ŞANLI, H.S., YANAR, A., SARI, H.2016.Yaşlılık. Bölüm XIV Yaşlılıkta Üretmek. s;325-344.
 2. Ankara'nın Kültürel Değerleri, Bölüm adı:(Ankara İli Çeyiz Serme Geleneği) (2017)., AKPINARLI HATİCE FERİHA,ERSOY İNCİ PETEK,KURT GÜLTEN,YANAR AYŞEM,KASAPOĞLU AKYOL PINAR, Ankara Valiliği, Editör:İvgin Hayrettin, Akpınarlı Feriha, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:978-975-17-3884-4
 3. Ankara'nın Kültürel Değerleri, Bölüm adı:(Ankara'nın Tarihi Hamamları ve Hamam Kültürü) (2017)., AKPINARLI HATİCE FERİHA,ERSOY İNCİ PETEK,KURT GÜLTEN,YANAR AYŞEM,KASAPOĞLU AKYOL PINAR,  Ankara Valiliği, Editör:İvgin Hayrettin, Akpınarlı Feriha, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:978-975-17-3884-4
 4. Ankara'nın Kültürel Değerleri, Bölüm adı:(Ankara sofu ve Sof Dokumacılığı ) (2017)., AKPINARLI HATİCE FERİHA,ERSOY İNCİ PETEK,KURT GÜLTEN,YANAR AYŞEM,KASAPOĞLU AKYOL PINAR,  Ankara Valiliği, Editör:İvgin Hayrettin, Akpınarlı Feriha, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:978-975-17-3884-4
 5. Ankara'nın Kültürel Değerleri, Bölüm adı:(Beypazarı Bürgü Dokuması) (2017)., AKPINARLI HATİCE FERİHA,ERSOY İNCİ PETEK,KURT GÜLTEN,YANAR AYŞEM,KASAPOĞLU AKYOL PINAR, Ankara Valiliği, Editör:İvgin Hayrettin, Akpınarlı Feriha, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:978-975-17-3884-4
 6. Ankara'nın Kültürel Değerleri, Bölüm adı:(Ahilik Geleneğinde Ankara'nın Yeri ve Önemi) (2017)., AKPINARLI HATİCE FERİHA,ERSOY İNCİ PETEK,KURT GÜLTEN,YANAR AYŞEM,KASAPOĞLU AKYOL PINAR,  Ankara Valiliği, Editör:İvgin Hayrettin, Akpınarlı Feriha, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:978-975-17-3884-4

Ulusal Kongrelerde Poster olarak sunulan bildiriler

 1. ÖZKAN TAĞI,S., YANAR,A.2009. Emeklilik Sonrası Bireylerin El Sanatları Kurslarına      Katılma Durumları. Cumhuriyet Üniversitesi V. Ulusal Yaşlılık Kongresi,s;398-402., Sivas, Türkiye. 

Projeler

 1. 2014-2017-Proje Yürütücüsü- Ankara Üniversitesi Logolu Turistik Hediyelik Eşya Tasarım Önerileri
 2. 2017-2018 -Proje Yürütücüsü- Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Köylü El Sanatları Koleksiyonunun Oluşturulması

Paneller

 1. YANAR,A.2013. Turistik Hediyelik Eşyada Gelenekselliğin Devamlılığı için Yapılması Gerekenler.Çorum ve Kültür. s;245-251.  Hitit Söyleşi Günleri Çorum’da El Sanatları. 10 Mayıs 2013, Çorum, Türkiye.
 2. YANAR,A. 2018. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Köylü El Sanatları Koleksiyonunun Tanıtımı. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Köylü El Sanatları Koleksiyonunun Tanıtım Paneli. 20 Mart 2018. 

Çalıştaylar

 1. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, ‘Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü, Bugünü, Geleceği Çalıştayı’.10-11 Mart 2017.

 2. 27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, ‘Dramanın Müzelerde ve müzeler ile Kullanılması’. 2-5 Mart 2017.

 3. II. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu. ‘Görsel Kültür Atölyesi’, 06-08 Aralık 2018.

 4. ‘Müze, Mekan, İnsan’ Müzecilik Çalıştayı. Gelenek Müzeleri. 27 Mayıs 2019.

5. Ankara Üniversitesi Öğrenci Merkezli Eğitim Sürecine Geçiş Çalıştayı. 24-25 Nisan 2019.

 

Ulusal Karma Sergi

1.Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi 5-6 Ekim 2017.

 2.Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi 15-17 Mayıs 2017.

 

Uluslararası Karma Sergi

 1. II. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu Cermodern Sergisi, 06-14 Aralık 2018.

 2. 29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi Gelenler Sergisi, 25-28 Ekim 2018.

 3. II. Uluslararası Yörük Yaşamı, Kültürü ve Türk Sanatları Sempozyumu, 20-24 Nisan 2019.

 

Kişisel Sergi

 1. ‘Koruma Geleneği Sultanhanı’ Fotoğraf Sergisi-Ankara Rahmi Koç Müzesi. 20-30 Aralık 2018.

 2.‘Yeniden Tasarlama’ Fotoğraf ve Restitüsyon Sergisi- Anküsev Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat evi- 12-21 Haziran 2019.

 

Sergi Düzenleme

 1. Yüksek Ziraat Enstitüsünden Kalan Kültürel Mirasımız: Köylü el Sanatları Sergisi. 1-30 Kasım 2017. Ankara Üniversitesi Ziraat Müzesi.

 2. Sanat Eğitimcileri Derneği üyeleri Sergisi 5-6 Ekim 2017. Kültür Merkezi.

 3. Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi 15-17 Mayıs 2017.ATAUM.

 4. Ziraat Müzesi Lif Teknolojileri ve Köylü El Sanatları Sergisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Müzesi 11 Mayıs- 16 Haziran 2017.

5. Ankara Ticaret Odası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi- Ankara İli El Sanatları. Congresium 28-29 Nisan 2017.

 

Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu, festival düzenlenmesi gibi etkinlikler

 1. III. Halk Kültürü Sempozyumu- Kazan Belediyesi ve Ankara  Üniversitesi iş birliği ile (Sekretarya ve Düzenleme kurulu), 08-10 Ekim 2015.

 2. II. Uluslar arası Sanat Eğitimi Sempozyumu- Ankara Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi işbirliği ile (Düzenleme Kurulu), 06-08 Aralık 2018.

 

Çağrılı Konuşmacı

 1. Ankara Ticaret Odası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi- Ankara’nın EN Değerleri. 28-29 Nisan 2017.

 

Yazılı Basın

 1. YANAR,A. 2013. Geleneksel Turistik Hediyelik Eşyanın Sürdürülebilirliği ve Ordu İlindeki Durumu. Ordu Güncel Gazetesi, Yıl:8, Sayı:2196, 7 Ağustos 2013.
 2. YANAR.A. 2015. Cezaevi El Sanatları. İnsan ve Hayat Dergisi. Mayıs, s;30-31.
Üyelikler

2004- Tüketici Hakları Derneği

2012-2017 Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonu

2016- Textile Society of America

2016- SEDER Sanatçı Eğitimciler Derneği