PROF.DR. DOĞAN AYDAL    
Adı : DOĞAN
Soyadı : AYDAL
E-posta : aydal@ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 33 64
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Kişisel Web Sayfası

 

http://www.doganaydal.com