PROF.DR. ÖZGÜR AYDIN    
Adı : ÖZGÜR
Soyadı : AYDIN
E-posta : aydino@ankara.edu.tr, ozguraydin66@gmail.com
Tel : +312-3103280/1176
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ozgur-aydin
Kişisel Akademik Bilgiler
İlgi alanları
Psikodilbilim, Sinirdilbilim, Sözdizim

Hakkında
 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü öğretim üyesi
 • Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim Dalı Akademik Kurul üyesi
 • Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi 
 • Üniversite Katılımcıları Derneği üyesi
 • Dayanışma Meclisi üyesi
Seçilmiş yayınlar
Makaleler
Kitap bölümleri
 • Birinci dil edinimi ve beyin gelişimi. (E. Gülcan Atalar ile birlikte), Kızbes Meral Kılıç (Yay.) Beyin Gelişimi içinde (169-197 ss.). Ankara, Nobel Yayınları, 2021
 • Ünlü formant normalizasyonu: R Programlama dilinde bir uygulama. (İ.P.Uzun ile birlikte), Kuramsal ve uygulamalı sesbilim (297-322) içinde. Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020.
 • Le cerveau qui traduit : Neuro-imagerie concernant la traduction. (H.Z. Kurada ile birlikte), Yusuf Polat (yay), Traduction et linguistique: Les sciences du langage et la traductologie (107-130) içinde, Paris, L’Harmatan, 2020
 • Non-native syntactic processing of Case and Agreement: Evidence from event-related potentials. (M.Aygüneş ve T. Demiralp ile birlikte), A. Gürel (yay.), Second Language Acquisition of Turkish (281-311) içinde, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2016.
 • Someone judges every sentence: Third language acquisition of quantifier scope in Turkish. (S. Ay ile birlikte), A. Gürel (yay), Second Language Acquisition of Turkish (135-163) içinde. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins, 2016.
Sürmekte olan projeler
 • Yürütücü, Sağlıklı ve Dilbilgisiz Afazili Bireylerde Türkçe Üye Yapısının İşlemlenmesi: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ve Göz-İzleme İncelemesi, TÜBİTAK 3001,  118S608, (Ç. M. Temuçin, K. Karlı Oğuz, A. Köse, F. G. Yıldız Sarıkaya ile birlikte)
 • Araştırmacı, Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi"(NÖROM),  T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı), 2019K12-149088 (Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve ODTÜ araştırmacılarıyla birlikte)
 • Danışman, Erken Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozukluklar için Yapılandırılmıs Tanılama Görüsmesinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliginin Yapılarak Türk Toplumuna Uyarlanması, TÜBİTAK 1002, 220S389 (D.B. Öztop [yürütücü], G. Y. Efendi, H. Koşnuk Ünlü, M. Çıkılı Uytun, T. M. Babayiğit ve S. Aktaş Altunay ile birlikte)