PROF.DR. HALİL AYDOĞDU    
Adı : HALİL
Soyadı : AYDOĞDU
E-posta : aydogdu@ankara.edu.tr
Tel : 90.312.2126720 / 1217
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı

Halil AYDOĞDU

Doğum yeri 

Ankara

Ünvanı

Profesör Doktor

Medeni Durumu

Evli ve 2 çocuk babası

İş Adresi

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü,

06100 Tandoğan ANKARA.

E-Mail

aydogdu@ankara.edu.tr

Telefon

90.312.2126720 / 1217

Faks

90.312.2233202  

 

EĞİTİM

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik

Ankara Üniversitesi

1987

Y. Lisans

İstatistik

Ankara Üniversitesi

1990

Doktora

İstatistik

Ankara Üniversitesi

1997


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Yenileme Süreçlerinde İntegral Denklemler”  Doç. Dr. Fikri ÖZTÜRK

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

“Yenileme Süreçlerinde Tahmin”  Doç. Dr. Fikri ÖZTÜRK


İŞ TECRÜBESİ

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

1988-1998

Dr. Öğr. Gör.  

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

1998-2000

Yrd. Doç. Dr.

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2000-2010

Doç. Dr.

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2010-2015


 

İLGİ ALANI

  • Olasılık Teorisi
  • Olasılık Süreçleri
  • Yenileme Teorisi
  • Matematiksel İstatistik

 

VERDİĞİ DESLER

Lisans

·        Olasılık ve İstatistik

·        İstatistik

·        Stokastik Süreçler

·        Stokastik Modelleme

 

Yüksek Lisans

·        Stokastik Süreçler

·        Güvenilirlik Analizi

 

YAYINLAR

MAKALELER

1.

Aydoğdu, H. and F. Öztürk, “Some Monotonicity Properties of Age and Excess Lifetime in Renewal Processes”, Jour. of Inst. of Math. & Comp. Sci. (Math. Ser.), 10(3), 145–150 (1997).

2.

Aydoğdu, H. ve F. Öztürk, “Yenileme Fonksiyonunun Tahmini Üzerine Bir Simülasyon Çalışması”, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Seri B, 15, 81–88 (1994).

3.

Aydoğdu, H. and F. Öztürk, “Estimation of the Variance Function in Renewal Processes”, Journal of Applied Statistical Science, 7(4), 191–202 (1998).

4.

Aydoğdu, H. ve F. Öztürk, “Gamma ve Weibull Dağılımlı Yenileme Süreçleri Üzerine Bir Çalışma”, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Fen Bilimleri Serisi (Matematik), 4, 49–58 (1998).

5.

Aydoğdu, H. and F. Öztürk, “Some Bounds for the Variance Function in Renewal Processes”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, 47(1-2), 85–96 (1998).

6.

Aydoğdu,H. and F. Öztürk, “Some Monotonicity Properties of the Variance Function in Renewal Processes”, Pure and Applied Mathematika Sciences, 47(1-2), 31-37 (1998).

7.

Aydoğdu, H. and F. Öztürk, “ Some Analytical Expressions for the Variance Function in Renewal Processes”, Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, Series B, 28, 77–88 (1999).

8.

Aydoğdu, H. ve C. Atakan, “Yenileme Süreçleri ve İntegral Denklemler”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 20, 91–97 (2002).

9.

Aydoğdu, H., “Yenileme Süreçlerinde Ortalama Değer ve Varyans Fonksiyonlarının Sayısal Hesabı”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(2), 253–266 (2003).

10.

Aydoğdu, H. and F. Öztürk, “Comparison of Some Estimators for the Variance Function in Renewal Processes”, Journal of Applied Statistical Science, 12(3), 179–190 (2003).

11.

Aydoğdu, H., “Asymptotic Unbiasedness of Some Estimators for Renewal and Variance Functions”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, 53(2), 35–42 (2004).

12.

Aydoğdu, H., “A Pointwise Estimator for the k-fold Convolution of a Distribution Function”, Commun. Statist. Theor. Meth., 34(9-10), 1939–1956 (2005).

13.

Aydoğdu, H., “Some Inequalities on Delayed Renewal Moments”, Jour. of Inst. of Math. & Comp. Sci. (Math. Ser.), 20(2), 127–133 (2007).

14.

Aydoğdu, H., “Some Bounds for the n-fold Convolution of Concave and Log-Concave Distribution Functions”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, 56(2), 17-25 (2007).

15.

Savaşcı, D. and H. Aydoğdu, “Age and Block Replacement Policies in Renewal Processes”, Selçuk J. Appl. Math. 11(1),81-94, (2010).

16.

Aydoğdu, H., B. Şenoğlu and M. Kara, “Application of MML Methodology to an -series Process with Weibull Distribution”, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 39(3), 449-460, (2010).

17.

Aydoğdu, H., B. Şenoğlu and M. Kara, “ Parameter Estimation in Geometric Process with Weibull Distribution”, Applied Mathematics and Computation, 217, 2657-2665, (2010).

18.

Aydoğdu, H. And M. Kara, “Nonparametric estimation in series processes”, Computational Statistics and Data Analysis, 56,190-201, (2012).

 

BİLDİRİLER

1.

Aydoğdu, H. ve F. Öztürk, “Garanti Süresinde Ücretsiz Yenilemeli Bir ve Birden Çok Dönemli Garanti Analizi”, Araştırma Sempozyumu ’93 Bildiriler Kitabı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1993.

2.

Aydoğdu, H., “ A Plug in Estimator for the Variance Function in Renewal Processes”, Bulletin of the International Statistical Institute 51 st. Session, Contributed Papers, Book 2, 589–590, İstanbul, Turkey, 1997.

3.

Gebizlioğlu, Ö. L., F. Öztürk, A. Genç ve H. Aydoğdu, “Nüfus Sayımları ve Örneklem Araştırmaları Bütünlüğü için Yaklaşım ve Yöntemler”, Araştırma Sempozyumu’97 Bildiriler Kitabı, 155-160, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1997.

4.

Aydoğdu, H., “Yenileme Süreçleri ve İntegral Denklemler”, Araştırma Sempozyumu’97 Bildiri Özetleri Kitabı, 24, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1997.

5.

Aydoğdu, H. ve F. Öztürk, “Yenileme Süreçlerinde Yenileme ve Varyans Fonksiyonları için Bazı Sayısal Hesaplamalar”, II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 380–381, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 1998.

6.

Aydoğdu, H. ve F. Öztürk, “Kalan Ömre İlişkin Sürecin Ortalama Değer Fonksiyonunun Tahmini”, İstatistik Sempozyumu 2000 Bildiriler Kitabı, 227–237, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2000.

7.

Atakan, C., H. Aydoğdu ve F. Öztürk, “Karşıt Hipotez Doğru Olduğunda Beklenen p-değeri”, 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, 1–10, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2000.

8.

Aydoğdu, H., İ. Karabulut ve F. Öztürk, “Derinlik Çizgileri ve Çanta Çizitleri”, 5. Ulusal Biyoistatistik  Kongresi Bildiriler Kitabı, 191–199, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2000.

9.

Cengiz, Ç. ve H. Aydoğdu, ”Sağdan Rasgele Sansürlü Verilerde Gamma Yenileme Fonksiyonunun Tahmini”, VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı,45, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 2008.

10.

Kara, M. ve H. Aydoğdu, ”Geometrik Süreçlerde Bazı Parametrelerin Parametrik Olmayan Tahmini”, VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı,75, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 2008.

11.

Odabaşı, N. ve H. Aydoğdu, “Gamma Dağılımlı Geometrik Süreç İle Tamir Edilebilen Bir Sistemin Kullanılabilirliği”, VII. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, ODTÜ, İstatistik Bölümü, Ankara, 28-30 Haziran 2010.

12.

Kara, M. ve H. Aydoğdu, “Log-Logistik Dağılım Durumunda Geometrik Sürecin Parametrelerinin Tahmini”, VII. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, ODTÜ, İstatistik Bölümü, Ankara, 28-30 Haziran 2010.

13.

 

Aydoğdu, H. ve Ö. Altındağ, “Dağılım Fonksiyonları Konvolüsyonlarının Monte Carlo Tahmini”, Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, Antalya, 2011.

14.

Altındağ, Ö., H. Aydoğdu and M. Kara, “Monte Carlo Estimation of the Mean Value Function in Geometric Process”, The 24th International Conference of Jangjeon Mathematical Society, Konya, 2011.  

                                                           KİTAPLAR

1.

Öztürk, F., A. Genç, H. Aydoğdu ve C. Atakan, İstatistik Laboratuvarı I, Ankara, 1993.

2.

Öztürk, F., Y. Akdi, H. Aydoğdu ve İ. Karabulut, Parametre Tahmini ve Hipotez Testi,  Bıçaklar Kitabevi, Yayın No: 14,  Ankara, 2006.

 

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN TEZLER

1.

Acar, Ö., “Gecikmeli Yenileme Süreçleri ve Bu Süreçlerde Ortalama Değer ve Varyans Fonksiyonlarının Tahmini”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2004.

2.

Aslan, M., “ISO 9001:2000 Kalite Sisteminde İstatistiğin Kullanımı”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi, 2004.

3.

Oran, Z., “Yenileme Süreçlerinin Garanti Analizine Uygulanması”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2005.

4.

Savaşcı, D., “Yenileme Süreçlerinde Yaş ve Blok Değiştirme Stratejileri”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2006.

5.

Çalık, D., “Geometrik Süreçler ve Bu Süreçlerin Yenileme Süreçleri ile Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2007.

6.

Kocatürk, Y., “Bulanık Değişkenler ve Bulanık Yenileme Süreçleri”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2007.

7.

Danış, Ç., “Sansürlü Gözlemlerde Yenileme Fonksiyonunun Tahmini”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2008.

8.

Soyupek, E., “Bir Geometrik Sürecin Ortalama Değer Fonksiyonu ve Hesabı”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2008.

9.

Kara, M., “Geometrik Süreçlerde Parametre Tahmini”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2009.

10.

Odabaşı, N., “Tamir Edilebilen Bir Sistem İçin Noktasal Kullanılabilirlik”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2010.

11.

Bulut, E., “Kalan Ömür Sürecinin Ortalama Değer Fonksiyonu İçin Bazı Sınırlar”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2010.

 

HAKEMLİK YAPILAN BİLİMSEL DERGİLER

1.

Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1: Mathematics and Statistics.

2.

Selcuk Journal of Applied Mathematics.

3.

Journal of Computational and Applied Mathematics.

4.

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi.

5.

Gazi University Journal of Science.

6.

İstatistik Araştırma Dergisi.

7.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.

8.

Verimlilik Dergisi