PROF.DR. ALİ YILMAZ    
Adı : ALİ
Soyadı : YILMAZ
E-posta : ayilmaz@divinity.ankara.edu.tr
Tel : (0312)2126800/1237
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ