DOÇ. DR. CANAY AYKOL KOCAKUŞAKLI    
Adı : CANAY
Soyadı : AYKOL KOCAKUŞAKLI
E-posta : aykol@science.ankara.edu.tr
Tel : 8963
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/canay-aykol-kocakusakli
Kişisel Akademik Bilgiler


Eğitim Durumu

 • 2008–2013: Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, Doktora Eğitimi
 • 2006–2008: Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, Yüksek Lisans Eğitimi
 • 2002–2006: Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, Lisans Eğitimi
         Doçentlik Tarihi: 24 Kasım 2017

Görevler

   • 2020-... Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, Doç. Dr.
   • 2015-2020: Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi
   • 2013-2015 : Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, Dr. Arş. Gör.
   • 2009-2013: Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, Arş. Gör.
   • 29 Şubat 2012- 1 Haziran 2012: Mathematical Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Misafir Araştırmacı
   • 25 Kasım- 2 Aralık 2012 Mathematical Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Misafir Araştırmacı

  Araştırma Alanları

  • Harmonik analiz, fonksiyon uzayları, maksimal operatörler, singüler integraller.

  ESERLER

  A. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


  1.  Canay AykolJavanshir J. Hasanov, Zaman V. Safarov

  '' A characterization of two-weighted inequalities for maximal, singular

   operators and their commutators in generalized weighted Morrey spaces''

  Funct. Approx. (Accepted).


  2. Canay AykolZuleyxa Azizova, Javanshir J. Hasanov

  '' Generalized weighted Hardy operators and their commutators in the local

   'complementary ' generalized variable exponent weighted Morrey spaces''

  J. Math. Anal. 13(1) (2022),  14-27.


  3. Zeynep Çakır, Canay Aykol, Vagif S. Guliyev, Ayhan Şerbetçi

   ''Approximation by trigonometric polynomials in the variable exponent weighted

   Morrey spaces'' Carpathian Math. Publ. 2021, 13 (3), 750-763.


  4. Canay AykolJavanshir J. Hasanov 

  ''Hardy-Littlewood-Stein-Weiss type theorems for Riesz potentials and their

   commutators in Morrey spaces'' 

  Stud. Univ. Babeş-Bolyai Math. (Accepted).


  5. Canay AykolZuleyxa Azizova, Javanshir J. Hasanov

  ''Weighted Hardy operators in local generalized Orlicz-Morrey spaces''

  Carpathian Math. Publ. 2021, 13 (2), 522–533.


  6. Canay AykolJavanshir J. Hasanov, Zaman V. Safarov 

  '' Two-weighted inequalities for Riesz potential and its commutators in

   generalized weighted Morrey spaces'' Mat. Vesnik (Accepted).


  7.  Abdulhamit Kucukaslan, Vagif S. Guliyev, Canay Aykol, Ayhan Şerbetçi

  ''Maximal and Calderón–Zygmund operators on the local variable Morrey–

  Lorentz spaces and some applications''

  Appl. Anal. (2021) DOI: 10.1080/00036811.2021.1952995.


  8.  Canay AykolJavanshir J. Hasanov

  ''On the boundedness of B-maximal commutators, commutators of B-Riesz

   potentials and B-singular integral operators in modified B-Morrey spaces''

  Acta Sci. Math. (Szeged) 86 (2020), 521- 547.


  9. Zeynep Cakir, Canay Aykol, Dilek Soylemez, Ayhan Serbetci

  “Approximation by trigonometric polynomials in  weighted Morrey spaces”

  Tbilisi Math. J. 13 (2020), 1, 123-138.


  10Canay Aykol, Xayyam A. Badalov, Javanshir J. Hasanov

  ''Boundedness of the potential operators and their commutators in the local

   ''complementary'' generalized variable exponent Morrey spaces on unbounded

   sets''

  Ann. Funct. Anal. 11(2) (2020), 423-438.


  11.  Canay Aykol, Xayyam A. Badalov, Javanshir J. Hasanov

    “Maximal and singular operators in the local “complementary” generalized

   variable exponent Morrey spaces on unbounded sets”

  Quaest. Math. 43 (10) (2020), 1487-1512. 


  12. Zeynep Cakir, Canay Aykol, Dilek Soylemez , Ayhan Serbetci

    “Approximation by trigonometric polynomials in Morrey spaces”

  Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 39 (1) (2019), 1-14.


  13. Irada B. Dadashova, Canay Aykol, Zeynep Çakır, Ayhan Şerbetçi

  ''Potential operators in modified Morrey spaces defined on Carleson curves''

  Trans. A. Razmadze Math. Inst. 172 (1) (2018), 15-29.


  14. Vagif S. Guliyev,  Abdulhamit Küçükaslan, Canay Aykol,  Ayhan Şerbetçi 

   ”Riesz potential in the local Morrey-Lorentz spaces and some applications''

   Georgian Math. J. 27 (4) (2020) 557-567.


  15. Vagif S. Guliyev,  Canay Aykol,  Abdulhamit Küçükaslan, Ayhan Şerbetçi 

  ”Maximal operator and Calderon– Zygmund operators in local Morrey- Lorentz

   spaces''

  16. Canay Aykol, Vagif S. Guliyev, Abdulhamit Küçükaslan, Ayhan Şerbetçi 

   'The boundedness of Hilbert transform in the local Morrey-Lorentz spaces'

  Integral Transforms Spec. Funct.  27 (4)  (2016), 318-330.


  17. Canay Aykol, Hatice Armutcu, Mehriban N. Omarova

  'Maximal commutator and commutator of maximal function on modified Morrey

   spaces'

  Trans. NAS  Azerbaijan, Issue Mathematics 36 (1) (2016),  29-35.


  18. Amiran Gogatishvili, Canay Aykol, Vagif S. Guliyev

  ‘Characterization of associate spaces of generalized weighted weak Lorentz


   spaces and embeddings’

  Stud. Math. 228(3) (2015), 223-233.  19. Canay Aykol, Vagif S. Guliyev, Ayhan Şerbetçi  


  'Boundedness of the maximal operator in the local Morrey-Lorentz spaces'

  Jour. Inequal. Appl.  doi:10.1186/1029-242X-2013, 346 (2013).  20. Canay Aykol,  Ayhan Şerbetçi

  ‘On the boundedness of fractional B-maximal operators in the Lorentz spaces

   

  Lp,q,(Rn +) '

   An. Ştiint. Univ. ''Ovidius'' Constanta Ser. Mat. 17(2) (2009), 27-38.  21. A. Küçükaslan, S.G. Hasanov, Canay Aykol


  'Generalized Fractional Integral Operators on Vanishing Generalized Local


   Morrey Spaces'


  Inter. Jour.  Math. Anal. 11 (6) (2017), 277-291.  22. Canay Aykol

  ‘Boundedness of fractional maximal operator associated with Hankel transform

   

  on weighted Lorentz spaces’

  Jour. of  Selcuk Uni. Natural and Appl. Sci. 4 (1) (2015), 109-121.  23. Canay Aykol,  M. Esra Yıldırım

  ''On the boundedness of the maximal operator and Riesz potential in the

   

  modified Morrey spaces''


  Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. A1 Math. Stat.   63(2) (2014), 1-11.  24. Canay Aykol, Vagif S. Guliyev,  Ayhan Şerbetçi

   ' The O'Neil inequality for Hankel convolution operator and some applications'

  Eurasian Math. Jour. 4(3) (2013), 8 -19.


  B. Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Sempozyum ve Çalıştaylar

  1. 6. Uluslararası ISAAC Kongresi 8–12 Ağustos 2007, ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE
  2. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu (bildirili), 22–23 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
  3. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu (bildirili), ODTÜ, Ankara, TÜRKİYE
  4. 7. International ISAAC Congress (bildirili), 13-18 July 2009, Imperial College, Londra, İNGİLTERE
  5. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu (bildirili), 3–4 Haziran 2010, TOBB Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
  6. Operators in Morrey-Type Space and Applications-OMTSA 2011 (bildirili) 20-27 Mayıs 2011, Kırşehir/TÜRKİYE
  7. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi 2-3 Haziran 2011, Ankara, TÜRKİYE
  8. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi (bildirili), 12-13 Haziran 2013, Ankara, TÜRKİYE
  9. 14. Matematik Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (bildirili), 14-16 Mayıs 2015, Niğde, TÜRKİYE
  10. IECMSA- 2015  4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (bildirili), 31 Ağustos- 03 Eylül 2015, Atina, YUNANİSTAN
  11. ICMME-2016 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (bildirili) 12-14 Mayıs 2016, Elazığ/TÜRKİYE
  12. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu (bildirili), 26–27 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
  13. WOAT-2016 Workshop on Operator Theory and Operator Algebras (bildirili), 5-8 Temmuz 2016, Lizbon, PORTEKİZ
  14. ICAA-2016 International Conference on Analysis and Its Applications (bildirili), 12-15 Temmuz 2016, Kırşehir, TÜRKİYE
  15. CAIM-2016 Conference on Applied and Industrial Mathematics (bildirili), 15-18 Eylül 2016, Craiova- ROMANYA
  16. ICMME-2017 International Conference on Mathematics and Mathematics Education (bildirili), 10-13 Mayıs 2016, Şanlıurfa/TÜRKİYE
  17. Operators in Morrey-Type Space and Applications-OMTSA 2017 (bildirili) 10-13 Temmuz 2017, Kırşehir/TÜRKİYE
  18. 11. International ISAAC Congress (bildirili), 14-18 Ağustos 2017, Linnaeus University, Vaxjo, İSVEÇ
  19. International Conference on Mathematical Advances and Applications - ICOMAA -2018 (bildirili) , 11-13 Mayıs 2018, İstanbul, TÜRKİYE
  20. Mini Courses in Mathematical Analysis (bildirili), 2-6 Temmuz 2018, Padova University, Padova, İTALYA
  21. ICRAPAM-2018 5th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (bildirili), 23-27 Temmuz 2018, Trabzon, TÜRKİYE
  22. Operators in Morrey-Type Space and Applications-OMTSA 2019(bildirili) 16-20 Temmuz 2019, Kütahya/TÜRKİYE
  23. International E- Conference on Mathematical Advances and Applications - ICOMAA -2021 (bildirili) , 26-29 Mayıs 2021, İstanbul, TÜRKİYE


  C. Verdiği Seminerler

  1. ‘On the boundedness of fractional B-maximal operators in the Lorentz spaces Lp,q,(Rn +) ', Ankara Üniversitesi, Mart, 2010.
  2. ' The O'Neil inequality for Hankel convolution operator and some applications', Charles University/ Çek Cumhuriyeti,  Mayıs, 2012.


  D. Aldığı Burslar

  • TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu (2008-.2013)
  • TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu (2006–2008)
  • YÖK Yurtdışı Araştırma Bursu (29 Şubat - 1 Haziran 2012) 


  E. Projeler 

  • Canay Aykol, 'Carleson eğrileri üzerinde tanımlı modifiye Morrey uzaylarında harmonik analizin bazı integral operatörlerinin sınırlılığı',  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), yürütücü, (Temmuz 2017- Temmuz 2019).