ÖĞR. GÖR. AYŞE ÖZ    
Adı : AYŞE
Soyadı : ÖZ
E-posta : ayoz@ankara.edu.tr, gogeerayse@hotmail.com
Tel : 1627
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Eğitim:

2014-halen Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hungaroloji Bilim Dalı, Doktora Programı. 

2011-2014 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hungaroloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı. 

2009-2010 Macaristan Hükümet Bursu, Balassi Enstitüsü, Lisans.

2006-2010 Ankara Üniversitesi, Hungaroloji Anabilim Dalı, Lisans. 

 

Yapılan Bilimsel Çalışmalar:

Özgün Bilimsel Makaleler:

1848-1849 Macar Bağımsızlık Mücadelesinde Sándor Petőfi’nin Yeri ve Sekellere Dair Düşünceleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi-DTCF Dergisi, 55, 1 (2015) 173-184.

Trianon Antlaşması ve Macar Şiirine Yansımaları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi-DTCF Dergisi, 57, 1 (2017) 89-101.

 

Bildiriler: 

Macarların Yurt Tutuş Efsaneleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. "I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu". 24-28 Eylül 2017. Dubrovnik-Hırvatistan. 


Anonymus ve Simon Kézai'nin Kroniklerinde Hun-Macar Akrabalığı. Alaaddin Keykubat Üniversitesi. "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu." 18-21 Mayıs 2017. Alanya-Antalya.

 

Karpatlar Havzası'nda Asimile Olmuş Göçebe Kavimler. Ovidius Üniversitesi. "Kültürel Çokseslilik: Dünya Üzerindeki Türk Dili, Türk Kültürü ve Türk Medeniyeti. 26-28 Kasım 2015. Köstence-Romanya. 

 

Türk Şiirinde 1956 Macar İhtilali. Ankara Üniversitesi DTCF Hungaroloji Anabilim Dalı. “Macaristan Tanıtım Günleri” Etkinliği. 21-24 Ekim 2014. Ankara. 

 

Makale Çevirisi: 

Hasan Eren'in Yazıları, yzn: Hasan Eren. A.Ü.D.T.C.F. Türkoloji Dergisi, c.20, S.2 (2013), s.91-98.

 

Tezler: 

"Macarca ve Türkçede Yardımcı Sözcük "Segédszó" Kavramının Örneklerle Karşılaştırılması", Yüksek Lisans Tezi.

 

Diğer Akademik Etkinlikler: 

Ankara Üniversitesi DTCF Hungaroloji Anabilim Dalı. “Macaristan Tanıtım Günleri” Etkinliği. Düzenleme Kurulu Üyesi. 2014.