DOÇ. DR. NECDET AYSAL    
Adı : NECDET
Soyadı : AYSAL
E-posta : aysal@ankara.edu.tr, aysalne@gmail.com
Tel : 0312 3166269/1698
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/necdet-aysal
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

DOĞUM YERİ VE TARİHİ: Sungurlu/01.08.1966

EĞİTİM:

Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, Ankara, 1987.

Bilim Uzmanlığı: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1998.

Doktora: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2004.

YABANCI DİL:

İngilizce

İŞ VE İDARİ GÖREVLER:

-Tarih Uzmanı: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Türk Askeri Tarih Komisyonu Genel Sekreterliği’nde Osmanlıca Bilir Tarih Uzmanı, (1989–1997).

-Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (1997–2004).

-Dr. Öğretim Görevlisi: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (2005-2013).

-Yardımcı Doçent Doktor: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (2013-2016).

-Doçent Doktor: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (2016-Devam Ediyor).

-Müdür Yardımcılığı: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (2007-Devam Ediyor).

-Yönetim Kurulu Üyeliği:

-Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (2007-Devam Ediyor).

-Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu, (20 Kasım 2015-20 Kasım 2018)

Koordinatörlükleri:

-Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” ders Koordinatörü, (2005-Devam Ediyor).

-Ankara Üniversitesi Eğitim Programlarını Geliştirme Çalışması (EPGÇ) Koordinatörü, (2010-Devam Ediyor).

-Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Farabi Değişim Programı Koordinatörü, (2009-Devam Ediyor).

-Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörü, (2010-2016).

-Ankara Üniversitesi Tam Maliyetlendirme–Full Costing Projesi Kurum Koordinatörü, (2012-Devam Ediyor).

Yayın Kurulu/Komisyonu Üyeliği:

-Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Merkez Kurul Üyesi, (2008- Devam Ediyor).

-Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Muayene ve Kabul Komisyonu üyesi, (2009-Devam Ediyor).

-Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü “Atatürk Yolu Dergisi” Yayın Kurulu üyesi, (2013-Devam Ediyor).

-Ankara Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu Üyeliği, (2013-Devam Ediyor).

-Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Engelsiz Ankara Üniversitesi Birim Sorumlusu (2011-Devam Ediyor)

A. TEZLER:

A.1. Ulusal Bağımsızlık Savaşı’na İstihbaratın Etkisi (23 Nisan 1920-20 Ekim 1921), Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1998.

A.2. Türkiye’de İslâmi Düşüncenin Örgütlenmesi ve Hedefleri (31 Mart Olayı’ndan Demokrat Parti’nin İktidara Gelişine Kadar, 1909–1950), Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2004.

B. KİTAP, KİTAP BÖLÜMLERİ VE ANSİKLOPEDİ MADDELERİ:

B.1. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi’ndeki Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet Albümü (1923-1938), (Haz. Prof. Dr. Bige SÜKAN, Yrd. Doç. Dr. Necdet AYSAL), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013.

B.2. Atatürk and The Turkish Republic (1923-1938), Haz. Prof. Dr. Bige SÜKAN, Assoc. Prof. Necdet AYSAL, Ankara University Publications of Enstitute of Turkish Revolutions History, Ankara, 2015.

B.3. Necdet Aysal, Osmanlı-Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2016.

B.4. Necdet Aysal, Savaş Dönemi ve Cepheler (Askeri ve Siyasi Gelişmeler)”, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 1. B., AÜ. Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, 2008, s. 131–155.

B.5. Necdet Aysal, “İç Politik Gelişmeler”, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp  Tarihi, 1. B., AÜ. Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, 2008, s. 177–207.       

B.6. Necdet Aysal, “Atatürk Dönemi Türk Devrimi”, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp  Tarihi, 1. B., AÜ. Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, 2008, s. 209–244.

B.7. Necdet Aysal, “Savaş Dönemi ve Cepheler (Askeri ve Siyasi Gelişmeler)”, Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), 5. B., Siyasal Kitabevi Yay., Ankara, 2017, s ISBN: 978-605-5782-56-6, 113-132.

B.8. Necdet Aysal, “Atatürk Döneminde İç Politika”, Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), 5. B., Siyasal Kitabevi Yay., Ankara, 2017, ISBN: 978-605-5782-56-6, s. 151-178.

B.9. Necdet Aysal, “Atatürk Dönemi Türk Devrimi”, Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), 5. B., Siyasal Kitabevi Yay., Ankara, 2017, ISBN: 978-605-5782-56-6, s. 179-208.

B.10. Necdet Aysal, “Kurtuluş Savaşı’nda Bir Kadın Örgütü: Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti", Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, C. II, (Ed. Prof. Dr. Osman Köse), Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, 2016, s. 941-964.

B.11. Necdet Aysal, “Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu: Ankara Himaye-i Etfâl Cemiyeti”, Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, C. II, (Ed. Prof. Dr. Osman Köse), Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, 2016, s. s. 819-834.

B.12. Necdet Aysal, “Çanakkale Savaşlarında Hukuk İhlâlleri: Kimyasal Gaz ve Domdom Kurşunu Kullanımı” Çanakkale 1915 Tarih, Ekonomi, Edebiyat ve Sanat, Ed. Prof. Dr. M. Mehdi İlhan, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. İbrahim G. Yumuşak, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017, s. 355-377.

B.13. “Ankara Enografya Müzesi”, Türkiye Turizm Ansiklopedisi, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Eskişehir, 2020.

B.14. “Mütareke Döneminde Kadın Direniş Örgütleri: Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”, 100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz’de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu-Bildiriler Kitabı, C. I, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları,  Trabzon, 2019, s. 479-518.

B.15. “Ankara Olgunlaşma Enstitüsü 100. Yıl Müzesi”, Türkiye Turizm Ansiklopedisi, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Eskişehir, 2020.

B.16. Necdet Aysal, Osmanlı-Yunan Savaşı Dömeke Meydan Muharebesi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019.

C. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER:

C.1. “Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Orta Anadolu Gezisi ve Niğde”, 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu 3-6 Mayıs 2012, Niğde.

C.2. “Çanakkale Savaşlarında Hukuk İhlâlleri: Kimyasal Gaz ve Domdom Kurşunu Kullanımı” 4. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, 15-18 Mart 2015, İstanbul-Çanakkale.

C.3. “Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu: Ankara Himaye-i Etfâl Cemiyeti”, IV. Uluslararası Canik Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2015, Canik, Samsun.

C.4. “Türkiye’nin Sosyal Tarihinden Bir Yaprak: XX. Yüzyılda Ankara’da Arıcılık”, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu/İnternational Symposium On The Economic And Social History Of The Republic Of Turkey, 26-28 Kasım 2015/November 2015; Bildiriler, C. I-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2017, s. 983-1027.

C.5. “Kurtuluş Savaşı’nda Bir Kadın Örgütü: Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti", V. Uluslararası Canik Sempozyumu/ The 5th International Canik Symposium: “Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın/ City and Vomen from Past to Present, (01-03 Nisan 2016/April 01-03, 2016), Samsun-Türkiye.

C.6. “Türk-Rum Nüfus Mübadelesi: Ortodoksların Anadolu’dan Zorunlu Göçü”, VII. Uluslararası Canik Sempozyumu / The 7th İnternational Canik Symposium “Migration From Past to Present”, 17-19 Şubat 2017/Feb 17-19, 2017, Samsun-Türkiye.

C.7. “Mütareke Döneminde Kadın Direniş Örgütleri: Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”, 100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz’de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, 25-26 Ekim 2018, Trabzon-Türkiye.

D. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER:

D.1. “Milli Mücadele’de Mustafa Kemal Paşa ve Haymana”, II. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu 12 Eylül 2012, Ed. Temuçin F. Ertan-Hakan Uzun, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 30 Mart 2015.

D.2. “Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Hizmetleri ve Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Faaliyetleri”, 100’ncü Yılında Çanakkale Zaferi Sempozyumu (27-29 Nisan 2015), Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul, 2015.

E. MAKALELER:

E.1. Necdet Aysal, “Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Tarihçesi ve Gelişim Süreci”, Atatürk Yolu, C. 9, No. 33–34, (Mayıs-Kasım 2004), DOI: 10.1501/Tite_0000000088, s. 241–263.

E.2. Necdet Aysal, “Anadolu’da Aydınlanma Hareketinin Doğuşu: Köy Enstitüleri”, Atatürk Yolu, C. 9, No. 35–36, (Mayıs-Kasım 2005), DOI: 10.1501/Tite_0000000047, s. 267–282.

E.3. Necdet Aysal, “Örgütlenmeden Eyleme Geçiş: 31 Mart Olayı”, Atatürk Yolu, C. 9, No. 37–38, (Mayıs-Kasım 2006), DOI: 10.1501/Tite_0000000064, s. 15–53.

E.4. Necdet Aysal, “Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’daki İlk Günleri: Ziraat Mektebi”, Atatürk Yolu, C. 9, No. 39, (Mayıs 2007), DOI: 10.1501/Tite_0000000107, s. 359–396.

E.5. Necdet Aysal, “Çöküşten Mütarekeye Osmanlı’da Haber alma”, Atatürk Yolu, C. 9, No. 40, (Kasım 2007), DOI: 10.1501/Tite_0000000069, s. 523–543.

E.6. Necdet Aysal, “Yönetsel Alanda Değişimler ve Devrim Hareketlerine Karşı Gerici Tepkiler Serbest Cumhuriyet Fırkası-Menemen Olayı”, Atatürk Yolu, C.11, No. 44 , (Güz 2010), DOI: 10.1501/Tite_0000000305, s. 581–625.  

E.7. Necdet Aysal, “Tanzimat’tan Cumhuriyete Giyim ve Kuşamda Çağdaşlaşma Hareketleri”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, C. X, Sayı 22, (Bahar 2011), s. 3–32.

E.8. Necdet Aysal, “Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın Örgütlenme Aşamasında Melek Reşit Hanım ve Faaliyetleri”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, C. XII, Sayı 24, (Bahar 2012), s. 149–169.

E.9. Necdet Aysal, “Kırım Savaşı’ndan Lozan Barış Antlaşması’na Osmanlı Dış Borçlarının Tarihsel Gelişim Süreci (1854-1923)”, Atatürk Yolu Dergisi Lozan Özel Sayı, Sayı 53, DOI: 10.1501/Tite-0000000387 (Güz 2013), s. 1-28.

E.10. Necdet Aysal, “Osmanlı ve Yunan Demiryollarının Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yıl 10, Sayı 20, (Güz 2014), s. 327-352. (ISSN 1305-1458 E-ISSN 2147-1592)

E.11. Necdet Aysal, “Harp Tarihi Yazımına Dair Özgün Bir Yaklaşım: Osman Senaî Bey/A Genuine approach To Write A History Of Warfare: Mr. Osman Senaî”, Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (Sanat Tarihi Araştırmaları Kültürel Kimlikte Gelenek, Çeşitlilik ve Değişim-Prof. Dr. Hakkı Acun Armağanı), Volume 9/10 Fall 2014, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7600, p. 1199-1220.

E.12. Necdet Aysal, “Çanakkale Savaşları 1915”, Dünya Türkleri Birliği (World Turkish Alliance) -Turkish Forum Sosyal Bilimler e-Dergisi ((Turkish Forum Social Sciences E-Journal), Özel Sayı (Special Issue), Cilt 1,· Sayı 1, (2015), s. 104-111.

E.13. Necdet Aysal, “Çanakkale Savaşları ve Mustafa Kemal (Atatürk)”, Anıtkabir Dergisi, Yıl 15, S. 58, Ankara, Temmuz 2015, s. 23-24.

E.14. Necdet Aysal, “Tek Parti Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üçüncü Büyük Kongresi (10-18 Mayıs 1931)”, Asosjournal (The Journal of Academic Social Science) Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 4, Sayı 30, Eylül 2016, Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1265, s. 39-71.

E.15. Necdet Aysal, “Tek Parti Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Dördüncü Büyük Kongresi (9-16 Mayıs 1935)”, History Studies (İnternational Journal Of History/Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi),  C. 9, Sayı 1, Yıl Mart 2017, ISSN: 1309 4173 (Online)  DOI Number: 10.9737/hist.2017.511 s. 22-45.

E.16. Necdet Aysal, “Osmanlı Donanma Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Asosjournal (The Journal of Academic Social Science) Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 5, Sayı 50, Temmuz 2017, Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12470, s. 1-23.

E.17. Necdet Aysal, “Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sayı 62, (Bahar 2018), DOI: 10.1501/Tite_0000000504, Yayın Tarihi: 2018, s. 417-426.

E.18.  Necdet Aysal, “Yerel Tarih Araştırmalarına Işık Tutacak Bir Rapor: Türkiye’nin Sıhhî ve İctimaî Coğrafyası, Cebel-i Bereket (Osmaniye) Vilâyeti/ A Report Keeping Light to Local History Investigations: Sanitary and Social Geography of Turkey, Cebel-i Bereket (Osmaniye) Province”,  Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisİ (KOUSBAD), 7, Bahar 2018, ss. 1-28.

E.19. Necdet Aysal, “Türkiye’nin Sağlık ve Toplumsal Coğrafyası: Cebel-i Bereket (Osmaniye) Vilâyeti”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sayı 63, (Güz 2018), DOI: 10.1501/Tite_0000000519, s. 419-451.

E.20. “Atatürk Yolu Dergisi Dizini (Sayı 1-63)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Web Sitesi: http://tite.ankara.edu.tr/

E.21. “Cumhuriyet Döneminde Kültürel Değişimin Bir Simgesi: Ankara Etnografya Müzesi”, History Studies (İnternational Journal Of History/Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi), C. 11, Sayı 5, Yıl Ekim 2019, ISSN: 1309 4173 (Online)  DOI Number:10.9737/hist.2019.772, s. 1433-1455.

F. EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ:

F.1. Lisans Dersleri

-Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi

F.2. Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

-Yüksek Lisans, Paleografya (Osmanlıca)-I (500100711110)

-Yüksek Lisans, Paleografya (Osmanlıca)-II (500100712110)

-Doktora, Paleografya -Osmanlıca Metinler I (500100803090)

-Doktora, Paleografya -Osmanlıca Metinler II (500100804090)

-Doktora, Basın Tarihi-I (5001803131)

-Doktora, Basın Tarihi-II (5001804131)

G. EDİTÖRLÜK:

Aysal, N.; Uzun, H., -90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2012.

Aysal, N., Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sayı: 62, Bahar-2018.

Aysal, N., Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sayı: 63, Güz-2018.

Aysal, N., Anadolu’nun 60 Yıllık Bilim ve Kültür Köprüsü Ankara Üniversitesi Tarihçe, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2006, s. 315-320.

H. KONFERANSLAR – SEMİNERLER - PANELLER-KONUŞMALAR

H.1. “Tarihe Sahip Çıkalım”, Keçiören Gazetesi, Sayı 190, 5 Kasım 2006, s. 1, 11.

H.2. “Demiryolcular İçin Çok Özel Müze”, Gazete Yolderiz, Sayı 1, Şubat 2012, s.1, 14–15.

H.3. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Radyosu’nun 23 Nisan 2006 düzenlediği “Lozan Konferansı ve TBMM Konulu” programa panelist olarak katılmıştır.

H.4. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Radyosu’nun 29 Ekim 2007 tarihinde düzenlediği “Neden Cumhuriyet” konulu programa panelist olarak katılmıştır.

H.5. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Radyosu’nun Çanakkale Deniz Zaferinin 93. Yıldönümü münasebetiyle 18 Mart 2008 tarihinde gerçekleştirdiği “Çanakkale Deniz Savaşları” konulu programa panelist olarak katılmıştır.

H.6. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Radyosu’nun 30 Ekim 2008 tarihinde düzenlediği “Mondros Ateşkes Antlaşması” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.7. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Radyosu’nun 24 Nisan 2009 tarihinde düzenlediği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konulu programa panelist olarak katılmıştır.

H.8. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Kent Radyosu tarafından Pazar günleri saat 18.00–20.00 arasında canlı olarak yayınlanan “Tarih Sohbetleri” konulu programa 17 Mayıs 2009 tarihinde panelist olarak katılmıştır.

H.9. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Kent Radyosu tarafından Pazar günleri saat 18.00–20.00 arasında canlı olarak yayınlanan “Tarih Sohbetleri” konulu programa 24 Mayıs 2009 tarihinde panelist olarak katılmıştır.

H.10. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Kent Radyosu tarafından Pazar günleri saat 18.00–20.00 arasında canlı olarak yayınlanan “Tarih Sohbetleri” konulu programa 31 Mayıs 2009 tarihinde panelist olarak katılmıştır.

H.11. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Kent Radyosu tarafından Pazar günleri saat 18.00–20.00 arasında canlı olarak yayınlanan “Tarih Sohbetleri” konulu programa 7 Haziran 2009 tarihinde panelist olarak katılmıştır.

H.12. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Kent Radyosu tarafından Pazar günleri saat 18.00–20.00 arasında canlı olarak yayınlanan “Tarih Sohbetleri” konulu programa 14 Haziran 2009 tarihinde panelist olarak katılmıştır.

H.13. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Kent Radyosu tarafından Pazar günleri saat 18.00–20.00 arasında canlı olarak yayınlanan “Tarih Sohbetleri” konulu programa 21 Haziran 2009 tarihinde sunucu- panelist olarak katılmıştır.

H.14. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Kent Radyosu tarafından Pazar günleri saat 18.00–20.00 arasında canlı olarak yayınlanan “Tarih Sohbetleri” konulu programa 28 Haziran 2009 tarihinde sunucu- panelist olarak katılmıştır.

H.15. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) FM, İstanbul Radyosu’nun 6 Ekim 2009 Salı günü “İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 86. Yıldönümü” nedeniyle hazırladığı canlı programa, telefonla konuşmacı olarak katılmıştır.

H.16. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT FM), Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun 29 Ekim 2009 Perşembe günü saat 10.20–10.45 arasında Cumhuriyetin 86. Kuruluş Yılı dolayısıyla düzenlediği “Cumhuriyet” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.17. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT–1) Radyosu’nun 29 Ekim 2009 Perşembe günü saat 14.00–15.00 arasında Cumhuriyetin 86. Kuruluş Yılı dolayısıyla düzenlediği “Cumhuriyetin İlanını Zorunlu Kılan Tarihsel Nedenler” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.18. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT–1) Radyosu’nun 10 Kasım 2009 Salı günü saat 10.00–11.00 arasında Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 71. yıldönümü münasebetiyle düzenlediği “Mustafa Kemal Atatürk” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.19. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ankara Kent Radyosu’nun 10 Kasım 2009 Salı günü saat 14.00–15.00 arasında Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 71. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği “10 Kasım ve Atatürk” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.20. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun (TSR), 11 Kasım 2009 Çarşamba günü saat 10.30–11.00 arasında Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlediği “Türk Devrimi ve Atatürk İlkeleri” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.21. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun (TSR), 18 Kasım 2009 Çarşamba günü saat 10.30–11.00 arasında düzenlediği “Atatürk İlkeleri ve Devletçilik” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.22. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun (TSR), 25 Kasım 2009 Çarşamba günü saat 10.30–11.00 arasında düzenlediği “Atatürk İlkeleri-Laiklik ve Devrimcilik” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.23. Yedirenk İletişim Yapım Ticaret Limited Şirketi’nin 15 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu için hazırladığı belgesel amaçlı ”Tarih Dergisi” isimli kültür ve magazin programında “Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi” konulu röportaja katılmıştır.

H.24. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Ankara Kent Radyosu’nun 27 Ocak 2010 Çarşamba günü saat 17.30’da gerçekleştirdiği “Ankara’da Müzeler” konulu söyleşiye katılarak “Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve İnkılâp Tarihi Müzesi” hakkında bilgi vermiştir.

H.25. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun (TSR), 16 Şubat 2010 Salı günü saat 11.30–12.00 saatleri arasında düzenlediği “Tarihin İzinde-17 Şubat-4 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi” konulu programa panelist olarak katılmıştır.

H.26. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun (TSR), 2 Mart 2010 Salı günü saat 11.30-12.00 saatleri arasında düzenlediği “Tarihin İzinde” konulu programda “3 Mart 1924 tarihli Halifeliğin Kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Şer’i ye ve Evkaf Vekâleti ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği’nin İlgası” konulu söyleşiye panelist katılmıştır.

H.27. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun (TSR), 9 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 11.30-12.00 saatleri arasında düzenlediği “Tarihin İzinde” konulu programda “Türkiye-Irak Sınır Sorunu ve 5 Haziran 1926 Ankara Anlaşması” konulu söyleşiye panelist katılmıştır.

H.28. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun (TSR), 4 Ağustos 2010 Çarşamba günü saat 11.30-12.00 saatleri arasında düzenlediği “Tarihin İzinde” konulu programda “2 Ağustos 1914 Osmanlı-Alman Gizli İttifak Anlaşması” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.29. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Kent Radyosu tarafından her hafta Pazartesi günleri saat 15.00-16.00 arasında canlı olarak yayınlanan “Ankara Tarihi” konulu programa 9 Ağustos 2010 tarihinde panelist olarak katılarak, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Ziraat Mektebi’ndeki İlk Günleri ” konulu söyleşiye gerçekleştirmiştir.

H.30. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun (TSR), 11 Ağustos 2010 Çarşamba günü saat 11.30-12.00 saatleri arasında düzenlediği “Tarihin İzinde” konulu programda “10 Ağustos 1920 Sevr Barış Anlaşması” konulu söyleşiye katılmıştır.

H.31. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Kent Radyosu tarafından her hafta Pazartesi günleri saat 15.00-16.00 arasında canlı olarak yayınlanan “Ankara Tarihi” konulu programa 16 Ağustos 2010 tarihinde panelist olarak katılarak, “Keçiören Ziraat Mektebi ” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.32. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun (TSR), 18 Ağustos 2010 Çarşamba günü saat 11.30-12.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği “Tarihin İzinde” konulu programda “Başkomutanlık Kanunu ve Tekâlif-i Milliye Emirleri” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.33. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun (TSR), 30 Ağustos 2010 Pazartesi günü saat 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Anlamı ve Büyük Taarruzun Türk Tarihindeki Yeri” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.34. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Kent Radyosu’nun, Büyük Zaferin 88. Yıldönümü dolayısıyla 30 Ağustos 2010 pazartesi saat 15.00-17.00 arasında canlı olarak yayınladığı “Büyük Taarruz-Başkomutanlık Meydan Muharebesi” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.35. Zafer Bayramı’nın 88. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Beyaz TV’nin 30 Ağustos 2010 Pazartesi günü saat 11.00-12.00 saatleri arasında canlı olarak gerçekleştirdiği “Büyük Taarruz” konulu programa panelist olarak katılmıştır.

H.36. Zafer Bayramı’nın 88. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul NTV stüdyolarında 30 Ağustos 2010 Pazartesi saat 23.00-01.00 arasında gerçekleşen “Oğuz Haksever ile NTV Soruyor” isimli canlı tartışma programa katılmıştır.

H.37. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun (TSR), 29 Ekim 2010 Cuma günü saat 11.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği “Neden Cumhuriyet” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.38. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)’nun, Cumhuriyetin ilanının 87. Yıldönümü dolayısıyla 29 Ekim 2010 Cuma günü saat 20.15-21.00 saatleri arasında canlı olarak TCDDY Gar Binası’ndan yayınladığı “Cumhuriyet” konulu söyleşide “Direksiyon Binası ve Mustafa Kemal Atatürk” konusunda bilgiler vermiştir.

H.39. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, TRT Anadolu Televizyonu’nun her hafta içi canlı olarak yayınladığı ve sunuculuğunu Tolga Gören’in yaptığı ”Hayatın Renkleri” isimli Programa 29 Ağustos 2011 tarihinde 16.30-17.45 saatleri arasında davet edilmiş ve “89. Yıl Dönümünde Büyük Taarruz” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.40. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Kent Radyosu tarafından her hafta Pazartesi günleri saat 15.00-16.00 arasında canlı olarak yayınlanan “Ankara Tarihi” konulu programa 2 Ağustos 2010 tarihinde katılarak, “Ulusal Bağımsızlık Savaşı Yıllarında Ankara” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.41. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ankara Radyosu’nun (Radyo-1), 13 Ekim 2011 Perşembe günü saat 13.20-13.55 saatleri arasında gerçekleştirdiği “Başkent Ankara” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.42. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ankara Radyosu’nun (Radyo-1), 13 Ekim 2011 Perşembe günü saat 23.30-23.50 saatleri arasında gerçekleştirdiği “88. Yıldönümünde Başkent Ankara” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.43. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ankara Radyosu’nun (Radyo-1), 27 Aralık 2011 Salı günü saat 13.50-14.25 saatleri arasında gerçekleştirdiği “Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi” konulu söyleşiye panelist olarak katılmıştır.

H.44. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Diyarbakır GAP Radyosu’nun, 12 Mart 2012 Pazartesi günü saat 12.20-12.35 saatleri arasında gerçekleştirdiği “Güncel Köşe” konulu programa telefonla katılarak, “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.45. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Diyarbakır GAP Radyosu’nun, 29 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 12.10-12.25 saatleri arasında gerçekleştirdiği Cumhuriyet Bayramı konulu programa telefonla katılarak, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Demokrasi Anlayışı” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.46. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, “Türkiye’nin Sesi Radyosu”nun (TSR), 3 Mart 2013 Pazar günü saat 11.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği “Tarihin İzinde” konulu programa panelist olarak katılmış ve “3 Mart 1924 Kanunları” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.47. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Radyo-1’in 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü 17.00-17.40 saatleri arasında gerçekleştirdiği “Geçmiş Zaman Hikâyeleri” konulu programa panelist olarak katılmış ve “Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul-Samsun Yolculuğu” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.48. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Radyo-1’in 30 Ağustos 2013 Cuma günü 10.05-11.00 saatleri arasında canlı olarak yayınlanan “Paylaştıkça” konulu programa konuk olarak katılmış ve “Türk Kadınının Ulusal Bağımsızlık Savaşı’na Katkıları” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.49. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Radyo-1’de Program Yapımcısı Müge Tüzün Gerçek tarafından hazırlanan “Direnişin ve Umudun Kenti Ankara” konulu programın kayıtlarına 13 Eylül 2013 tarihinde 09.30-11.45 saatleri arasında katılarak “Geçmişten Günümüze Ankara” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.50. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Radyo-1’de Program Yapımcısı Serap Dubaz ve Hakan Tuzcu tarafından hazırlanan “Haber-Yorum” konulu programa 29 Ekim 2013 Salı günü 12.00-13.00 saatleri arasında konuk olarak katılmış ve “90. Yılında Cumhuriyet ve Kazanımları” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.51. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Radyo-1’de Program Yapımcısı Müge Tüzün Gerçek tarafından hazırlanan “Direnişin ve Umudun Kenti Ankara” konulu programın kayıtlarına 25 Kasım 2013 tarihinde 11.00-12.00 saatleri arasında katılarak “Geçmişten Günümüze Direksiyon Binası” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.52. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Radyo-1’de Program Yapımcısı Müge Tüzün Gerçek tarafından hazırlanan “Hayat Sahnesi” konulu programa 19 Mayıs 2014 tarihinde 13.15-14.00 saatleri arasında katılarak “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.53. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, TRT Anadolu Televizyonu (GAP)’nun her hafta içi canlı olarak yayınladığı Yapımcı Nazan Harunoğlu ve sunuculuğunu Tolga Gören’in yaptığı “Hayatın Renkleri” isimli Programa 13 Ekim 2014 tarihinde 14.30-15.30 saatleri arasında davet edilmiş ve “91. Yıl Dönümünde Cumhuriyet” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.54. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Radyo-1’de spikerliğini Hakan Şahin’in yaptığı ve hafta içi canlı yayınlanan “TRT Gündem Programı” na 23 Aralık 2014 tarihinde katılarak 09.15-09.30 saatleri arasında “84. Yıldönümünde Menemen Olayı” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.55. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, “Türkiye’nin Sesi Radyosu”nun (TSR), 1 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 08.30-09.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği “gündem” konulu programa panelist olarak katılmış ve “94. Yılında II İnönü Savaşı” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.56. Ulusal Kanal Televizyonu’nun 1 Nisan 2015 tarihinde II. İnönü Savaşı’nın 94. Yıldönümü münasebetiyle hazırlamış olduğu haber kanalında “II. İnönü Meydan Muharebesi’nin Anlam ve Önemi” hakkında söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.57. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Radyo-1’de Program Yapımcısı Müge Tüzün Gerçeker tarafından hazırlanan “Hayatın Sesi” konulu programa 19 Mayıs 2015 tarihinde 13.15-14.00 saatleri arasında katılarak “19 Mayıs'ın Anlam ve Önemi"  konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.58. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Radyo-1’de Program Yapımcısı Müge Tüzün Gerçeker tarafından hazırlanan “Hayatın Sesi” konulu programa 13 Ekim 2015 tarihinde 13.15-14.00 saatleri arasında katılarak “92. Yıldönümünde Başkent Ankara"  konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.59. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ankara Kent Radyosu, Sabah Kahvesi Ekibi tarafından 29 Ekim 2015 saat 10.00-11.00’de Cumhuriyetimizin 92. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde hazırlanan programa katılmış ve “Cumhuriyetin Kazanımları ve Günün Anlam - Önemi” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.60. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 16 Kasım 2015 tarihinde saat 09.30-16.50 arası aday memurlar için düzenlenen “Temel Eğitim Programı”nda “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersini vermiştir.

H.61. Haber Türk Televizyonu Söğütözü/Ankara Stüdyosunda 18 Mart 2016 tarihinde 14.15-14-14.45 saatleri arasında Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aysun Torun’un konuğu olarak “Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmayan görüntüleri” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir. http://www.haberturk.com/gundem/haber/1211771-ataturkun-daha-once-hic-yayinlanmayan-goruntuleri-ilk-kez

H.62. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, “Türkiye’nin Sesi Radyosu”nun (TSR), 1 Nisan 2016 Cuma günü saat 08.15.-08.30 saatleri arasında gerçekleştirdiği “TRT Merhaba Dünya” konulu programında II. İnönü Zaferi’nin 95. Yıldönümü münasebetiyle “II. İnönü Zaferi’nin Türk Kurtuluş Savaşı Mücadele’sindeki yeri ve önemini” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.63. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo-1’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Hayatın Sesi” konulu programa 19 Mayıs 2016 tarihinde 13.15-14.00 saatleri arasında katılarak “97. Yıldönümünde 19 Mayıs”  konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.64. Menemen Belediyesi ile PRD Ajans işbirliği ile 2016 tarihinde hazırlanan ve Yapımcı Savaş Bozkaya ve Proje Koordinatörlüğünü Erdem Noyan’ın yaptığı “Cumhuriyetin Aydınlık Yüzü: Menemen” konulu belgeselin konu anlatımını gerçekleştirmiştir.

H.65. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo-1’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Hayatın Sesi” konulu programa 30 Ağustos 2016 tarihinde 13.15-14.00 saatleri arasında katılarak “30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz Başkumandanlık Meydan Muharebesi” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.66. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo-1’de, Yapımcı Filiz Özdemir Arıcıoğlu tarafından hazırlanan ve spiker Hafize Okan tarafından sunulan “Tarih Atlası” konulu programa 15 Mayıs 2017 tarihinde 12.05-12.30 saatleri arasında katılarak “Cumhuriyetin İlanını Zorunlu Kılan Tarihsel Nedenler” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.67. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kent Radyo Ankara’da, Yapımcı Müge Tüzün GERÇEK, Filiz ERDEKLİ, Funda CELASUN, Haluk ARIĞ tarafından hazırlanan “Kent Günlüğü-Şehrengiz” konulu programa 18 Mayıs 2017 tarihinde 11.05-12.00 saatleri arasında katılarak “Ankara Ziraat Mektebi” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.68. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo 1’de, Yapımcı Neşe Yenice, Ayhan Demiray, Ayla Sert tarafından hazırlanan “Hayatın Sesi” konulu programa 19 Mayıs 2017 tarihinde 13.18-14.00 saatleri arasında katılarak “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.69. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kent Radyo Ankara’da, Yapımcı Müge Tüzün GERÇEK, Filiz ERDEKLİ, Funda CELASUN, Haluk ARIĞ tarafından hazırlanan “Kent Günlüğü” konulu programa 28 Ağustos 2017 Pazartesi 11.05-11.30 saatleri arasında telefonla katılarak “Zafer Bayramı” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.70. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kent Radyo Ankara’da Yapımcı Fatih Sönmez, Özgür Yılmaz, Deniz Gürel, Osman Altınışık tarafından hazırlanan “Kent Gündemi” konulu programa 30 Ağustos 2017 tarihinde telefonla katılarak “Zafer Bayramı” konulu söyleyişi gerçekleştirmiştir.

H.71. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo-1’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Tarih Atlası” konulu programa 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü 13.15-14.00 saatleri arasında katılarak “30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz Başkumandanlık Meydan Muharebesi” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.72. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün 2017-2 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu kararı ile desteklenen “Demir Haç: Büyükelçinin Trenleri” konulu belgeselde 6 Eylül 2017 tarihinde TİTE Müzesinde yer alan Behiç Erkin objeleri ile ilgili söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.73. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo-1’de, Yapımcı Filiz Özdemir Arıcıoğlu tarafından hazırlanan ve spiker Hafize Okan tarafından sunulan “Tarih Atlası” konulu programa 12 Ekim 2017 tarihinde 12.05-12.30 saatleri arasında katılarak “94. Yıldönümünde Başkent Ankara” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.74. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo 1’de, Yapımcı Neşe Yenice, Ayhan Demiray, Ayla Sert tarafından hazırlanan “Hayatın Sesi” konulu programa 8 Kasım 2017 tarihinde katılarak “Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.75. TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda Yapımcı Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar; sunuculuğunu Nilgün Doruk’un yaptığı “Hayatın Sesleri” 10 Kasım Özel Programına 8 Kasım 2017 tarihinde katılmış ve “Mustafa Kemal Atatürk’ün Yazdığı Eserler” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.76. Dijitalmedya Prodüksiyon Şirketi adına 22 Aralık 2017 tarihinde Yapımcı Okan Özbay ve Genel Danışman Dr. Servet Avşar tarafından hazırlanan, TRT Kanallarında yayınlanacak olan “Büyük Zafer Afyonkarahisar” isimli üç bölümden oluşan belgeselde “Büyük Taarruz” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.77. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo 1’de, Yapımcı Neşe Yenice, Ayhan Demiray, Ayla Sert tarafından hazırlanan “Hayatın Sesi” konulu programa 16 Mart 2018 tarihinde katılarak “Çanakkale Deniz Zaferi” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.78. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, “Türkiye’nin Sesi Radyosu”nun (TSR), 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 16.05.-17.00 saatleri arasında Cumhuriyetin İlanının 95. Yıldönümü münasebetiyle yapmış olduğu programa katılmış ve “Cumhuriyetin Kazanımları” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.79. Haber Türk Televizyonu Söğütözü/Ankara Stüdyosunda 29 Ekim 2018 tarihinde 09.00-12-00 saatleri arasında İstanbul Habertürk TV Spikeri Hülya Ökerek’le “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu canlı söyleşiyi gerçekleştirmiştir. https://www.haberturk.com/canliyayin

H.80.  6 Kasım 2018 tarihinde TİTE Kütüphanesi’nde TRT adına hazırlanan “Siyasal Anlaşmalar” konulu belgeselin çekimlerine katılarak konu ile ilgili söyleşi gerçekleştirmiştir.

H.81.  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo 1’de, Yapımcı Neşe Yenice, Ayhan Demiray, Ayla Sert tarafından hazırlanan “Hayatın Sesi” konulu programa 9 Kasım 2018 tarihinde katılarak “Atatürk’ün Aramızdan Ayrılışının 80. Yılı” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.82.  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo 1’de, Yapımcı Neşe Yenice, Ayhan Demiray, Ayla Sert tarafından hazırlanan “Hayatın Sesi” konulu programa 12 Mart 2019 tarihinde katılarak “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.83.  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo 1’de, Yapımcı Neşe Yenice, Ayhan Demiray, Ayla Sert tarafından 13.00-14.00 saatleri arasında hazırlanan “Hayatın Sesi” konulu programa 18 Mart 2019 tarihinde katılarak “Çanakkale Deniz Zaferi” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.84.  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, “Türkiye’nin Sesi Radyosu”nun (TSR), 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 15.00.-16.00 saatleri arasında yayınlanan Hayatın Sesleri programına katılarak “104. Yıldönümünde Çanakkale Deniz Zaferi” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.85.  TRT Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından “Atatürk’ü Anma Geçlik ve Spor Bayramı”nın 100. Yılı münasebetiyle 7 Mayıs 2019 tarihinde Yönetmen Barış Akçalı tarafından hazırlanan “Geldikleri Gibi” konulu belgeselde “Milli Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.86.  Türkiyem Televizyonu tarafından Engin Öktem’in moderatörlüğünde hazırlanan “Anka’nın Gözünden 16 Mayıs 1919” konulu canlı programa, 16 Mayıs 2019 tarihinde 21.00-23.00 saatleri arasında Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uluç Gürkan ile birlikte katılarak “1919-2019 Kurtuluşun ve Kuruluşun 100. Yılı” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

H.87.  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Radyo 1’de, Yapımcı Neşe Yenice, Ayhan Demiray, Ayla Sert tarafından hazırlanan “Hayatın Sesi” konulu programa 17 Mayıs 2019 saat 13.15-14.00 arasında katılarak “Dokuzuncu Ordu Müfettişi Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.88.  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, “Türkiye’nin Sesi Radyosu”nun (TSR) tarafından 17 Mayıs 2019 Cuma günü saat 15.00.-16.00 saatleri arasında yayınlanan “Hayatın Sesleri” programına katılarak “100. Yılında Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.89.  KRT Kültür-Radyo ve Televizyonu tarafından Bala Ateş'in spikerliğinde hazırlanan “Kurtuluşun ve Kuruluşun 100. Yılı” konulu belgesel çekimleri 17 Mayıs 2019 Cuma günü Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde gerçekleşmiş ve “Milli Mücadele’nin 100. Yılı” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.90. Ankara Valiliği Cumhuriyet Müzesi’nde 10 Nisan 1999 tarihinde “Türk Devrimini Zorunlu Kılan Tarihsel Nedenler” konulu bir konferans vermiştir.

H.91. Ankara Valiliği Cumhuriyet Müzesinde 19 Nisan 2000 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin Dayandığı Esaslar” konulu bir konferans vermiştir.

H.92. Ankara Valiliği Cumhuriyet Müzesinde 27 Aralık 2001 tarihinde “Atatürk ve Eğitim” konulu bir konferans vermiştir.

H.93. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenen “Görevde Yükselme Eğitimi Programı” çerçevesince 4–5 Haziran 2002 tarihlerinde Eczacılık Fakültesi Yeşil Anfi’de “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik” konulu dersi vermiştir

H.94. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenen “Aday Memurların Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 6 Kasım 2002 tarihinde Şevket Aziz Kansu binası konferans salonunda “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.95. Ankara Üniversitesi Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM)’nın Şanlıurfa’da yürütülen I. Yüz yüze Etkileşim Programı çerçevesinde, 3 Şubat 2007 tarihinde Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.96. Ankara Üniversitesi Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM)’nın Erzurum’da yürütülen II. Yüz yüze Etkileşim Programı çerçevesinde, 27 Mayıs 2007 tarihinde Erzurum Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.97. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Memurların Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 11 Haziran 2007 tarihinde kurum konferans salonunda “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.98. Ankara Üniversitesi Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM)’nın Bursa’da yürütülen I. Yüz yüze Etkileşim Programı çerçevesinde, 26 Ocak 2008 tarihinde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.99. Milli Eğitim Bakanlığı Keçiören İncirli Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü’nün 18 Mart 2008 tarihinde öğrencilere yönelik düzenlediği “18 Mart Çanakkale Şehitleri” konulu konferansa panelist olarak katılarak “Çanakkale Deniz Zaferi” isimli bildiriyi sunmuştur.

H.100. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenen “Aday Memurların 2008 Yılı Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 8 Nisan 2008 tarihinde A.Ü Fen Fakültesi Kırmızı Salonunda 09.00–17.00 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.101. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu’nun 11 Kasım 2008 tarihinde düzenlediği toplantıda, “Türk Devrimi ve Atatürk” konulu bir konferans vermiştir.

H.102. Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’nün 24 Kasım 2008 tarihinde Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği Konferansta “Atatürk ve Eğitim” konulu bir bildiri sunmuştur.

H.103. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında 16 Aralık 2008 Salı günü 09.30–17.00 saatleri arasında Hazine Müsteşarlığı Hikmet Esen Konferans Salonu’nda “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.104. Ankara Üniversitesi Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM)’nın Adana’da yürütülen I. Yüz yüze Etkileşim Programı çerçevesinde, 24 Ocak 2009 tarihinde Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.105. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından 26 Ocak 2009 tarihinde Angora Evleri Lösev Okulu’nda düzenlenen eğitim seminerine katılarak “Atatürkçülük” konulu bir konferans vermiştir.

H.106. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenen “Aday Memurların 2009 Yılı Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 10 Mart 2009 tarihinde A.Ü Rektörlük Binası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Toplantı Salonu’nda 09.00–17.00 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.107. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muhafaza Memuru ve Aday Memur Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 15, 16, 17 ve 20 Nisan 2009 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde toplam 12 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.108. Ankara Üniversitesi Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM)’nın Sivas’ta yürütülen II. Yüz yüze Etkileşim Programı çerçevesinde, 02 Mayıs 2009 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.109. Ankara Üniversitesi Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM)’nın İstanbul’da yürütülen II. Yüz yüze Etkileşim Programı çerçevesinde, 09 Mayıs 2009 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.110. Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin 25 Kasım 2009 Çarşamba günü saat 15.00–16.00 saatleri arasında Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği konferansa katılarak “Türk Devrimi ve Başöğretmen Atatürk” konulu bildiri sunmuştur.

H.111. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muayene Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 18, 19 ve 20 Ocak 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.112. Ankara Üniversitesi Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM)’nın Bursa’da yürütülen I. Yüz yüze Etkileşim Programı çerçevesinde, 23 Ocak 2010 tarihinde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.113. Ankara Üniversitesi Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM)’nın Erzurum’da yürütülen I. Yüz yüze Etkileşim Programı çerçevesinde, 30 Ocak 2010 tarihinde Erzurum Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.114. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muayene ve Muhafaza Memurları Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 1, 2 ve 3 Şubat 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.115. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenen “Aday Memurların Temel Eğitimi” programı çerçevesinde 17 Şubat 2010 tarihinde A.Ü Eczacılık Fakültesi Yeşil Amfi Salonunda 09.00-17.00 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.116. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muayene ve Muhafaza Memurları Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 18, 19 ve 22 Şubat 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.117. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muhafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 1, 2 ve 3 Mart 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde öğleden sonra 13.30-16.15 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.118. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğrenci Temsilciği tarafından 6 Mart 2010 tarihinde Fen Fakültesi Kırmızı Salonunda düzenlenen söyleşiye katılarak “Türk Devrimi” konulu konferansı vermiştir.

H.119. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muayene ve Muhafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 9, 10 ve 11 Mart 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde öğleden sonra 13.30-16.15 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.120. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Uzman Yardımcılığı Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 13, 14 ve 15 Nisan 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde öğleden önce 09.15-12.00 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı vermiştir.

H.121. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM)’nın Samsun’da yürütülen II. Yüz yüze Etkileşim Programı çerçevesinde, 24 Nisan 2010 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 09.00-12.30 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.122. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenen “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” çerçevesinde 5 Mayıs 2010 tarihinde A.Ü Eczacılık Fakültesi Yeşil Amfi’de 09.00-12.50 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik” konulu dersi vermiştir.

H.123. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Memur Eğitimi” programı çerçevesinde 4, 5 ve 6 Mayıs 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde öğleden önce 09.15-12.00 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı vermiştir.

H.124. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM)’nın Isparta’da yürütülen II. Yüz yüze Etkileşim Programı çerçevesinde, 8 Mayıs 2010 tarihinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 09.00-12.30 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.125. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza’ya gelişinin 91. Yılı dolayısıyla 25 Mayıs 2010 tarihinde Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen “Atatürk’ü anma ve kutlama Festivali” çerçevesinde, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü tarafından koordine edilen “Milli Mücadele’de Atatürk ve Havza’nın Önemi” konulu sempozyumda “Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza-Ankara Yolculuğu” isimli bildiriyi sunmuştur.

H.126. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muhafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 21, 22 ve 23 Eylül 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde öğleden önce 09.00-12.00 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu Konferansı vermiştir.

H.127. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muayene Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 5, 6 ve 7 Ekim 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.00-12.00 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.128. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muayene Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 11, 12 ve 13 Ekim 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.129. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muayene Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 3, 4 ve 5 Kasım 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.00-12.15 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.130. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve Devlet Konservatuarı’nın, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 72. Yılı anma programı çerçevesinde 10 Kasım 2010 tarihinde DTCF Farabi Salonu’nda birlikte düzenledikleri “Türkülerin-Ezgilerin Cumhuriyeti” konulu etkinliğe katılmıştır.

H.131. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muayene Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 6, 7 ve 8 Aralık 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.00-12.15 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.132. Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas’tan Ankara’ya gelişinin 91. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, 27 Aralık 2010 tarihinde Haymana’da Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nce düzenlenen konferansta “Mustafa Kemal Paşa Ankara’da” konulu bildiriyi sunmuştur.

H.133. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 29, 30 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.00-12.15 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.134. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muhafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 12, 13 ve 14 Ocak 2011 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.00-12.15 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.135. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenen “Aday Memurların Temel Eğitimi” programı çerçevesinde 26 Ocak 2011 tarihinde A.Ü Eczacılık Fakültesi Yeşil Amfi Salonunda 09.00-17.00 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.136. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 26, 27 ve 28 Ocak 2011 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.00-12.15 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.137. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muayene Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 21, 22 ve 23 Şubat 2011 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde öğleden sonra 13.30-16.15 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.138. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Memurların Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 28 Şubat 2011 tarihinde TRT Oran Sitesi Eğitim Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda, aday memurlara 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.139. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 96. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 17 Mart 2011 tarihinde Haymana’da Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nce düzenlenen konferansta “Çanakkale Savaşlarının Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi” konulu bildiriyi sunmuştur.

H.140. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve Devlet Konservatuarı’nın, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla 18 Mart 2011 tarihinde Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Konferans Salonunda birlikte düzenledikleri “Türkülerin-Ezgilerin Cumhuriyeti, Müzik Dinletisi-Tarih Anlatısı” konulu etkinliğe sunucu olarak katılmıştır.

H.141. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Memur Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 29, 30 ve 31 Mart 2011 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.15-12.00 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı vermiştir.

H.142. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muhafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 25, 26 ve 27 Nisan 2011 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.15-12.00 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı vermiştir.

H.143. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce 2011 Yılı Temel Eğitim Programı ve “Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik ” çerçevesinde 09 Mayıs 2011 tarihinde A.Ü Fen Fakültesi Kırmızı Salonda 09.00-17.00 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.144. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muayene Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 10, 11 ve 12 Mayıs 2011 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.30-12.15 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı vermiştir.

H.145. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Memur Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 4, 5 ve 6 Ekim 2011 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.15-12.00 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.146. Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi Komutanlığı (AÜKHEM) tarafından 13 Ekim 2011 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında düzenlenen “Mustafa Kemal Paşa ve Ankara” konulu konferansa panelist olarak katılmıştır.

H.147. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muhafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 18, 19 ve 20 Ekim 2011 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.15-12.00 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.148. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muayene Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 2, 3 ve 14 Kasım 2011 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.30-12.15 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.149. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve Devlet Konservatuarı’nın, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 73. Yılı anma programı çerçevesinde 15 Kasım 2011 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Konferans Salonu’nda birlikte düzenledikleri “Türkülerin-Ezgilerin Cumhuriyeti” konulu etkinliğe katılmıştır.

H.150. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 19, 20 ve 21 Aralık 2011 tarihlerinde Müsteşarlık Eğitim Merkezi’nde 09.30-12.15 saatleri arasında toplam 9 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.151. Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelişinin 92. Yıldönümünü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Ankara/Seyranbağları Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nce 27 Aralık 2011 tarihinde 12.15-13.00 saatleri arasında düzenlenen “Atatürkçü Düşünce ve Tarihsel Gelişimi” konulu konferansa panelist olarak gerçekleştirmiştir.

H.152. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Uzman Yardımcılığı Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 14 Şubat 2012 tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda 09.30-16.30 saatleri arasında toplam 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.153. Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi Komutanlığı (AÜKHEM) tarafından 17 Nisan 2012 tarihinde 16.00-17.30 saatleri arasında düzenlenen “Atatürk Dönemi İç Politik Gelişmeler” konulu konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.

H.154. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muhafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 24-25 Nisan 2012 tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda sabah 09.30-12.15 saatleri arasında toplam 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.155. Niğde Üniversitesi tarafından 3-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında Niğde Fen-Edebiyat Fakültesi salonlarında düzenlenen 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu’na katılarak “Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Orta Anadolu Gezisi ve Niğde” başlıklı bildiriyi sunmuştur.

H.156. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenen “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” çerçevesinde 17 Mayıs 2012 tarihinde A.Ü Fen Fakültesi Kırmızı Salonda 09.00-16.50 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik” konulu dersi vermiştir.

H.157. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muhafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 22 Mayıs 2012 tarihinde Ulus-Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda sabah 09.30-16.15 saatleri arasında toplam 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.158. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 23 Mayıs 2012 tarihinde Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu ve Nallıhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Nallıhan Ayhan Sümer Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de düzenlenen konferansta “19 Mayıs’ın Anlam ve Önemi” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.159. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Memurların Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 20 Temmuz 2012 tarihinde TRT Oran Sitesi Eğitim Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda, aday memurlara 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.160. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 5-6 Eylül 2012 tarihleri arasında Ulus-Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda sabah 09.30-12.30 saatleri arasında toplam 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.161. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ile Haymana Belediyesi tarafından 12 Eylül 2012 tarihinde ortaklaşa düzenlenen II. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu’na katılmış ve “Milli Mücadele’de Mustafa Kemal Paşa ve Haymana” konulu bildiriyi sunmuştur.

H.162. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenen “Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik” ve 2012 Yılı Temel Eğitim Programı çerçevesinde 14 Eylül 2012 tarihinde A.Ü Fen Fakültesi Kırmızı Salonda 09.00-17.00 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.1163. Ankara Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim Programı ile Ön-lisans Uzaktan Eğitim Programlarının 24-25 Kasım 2012 tarihleri arasında yapılmış olan 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları’nda Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde Salon Başkanı olarak görev almıştır.

H.164. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Memurların Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 15 Aralık 2012 tarihinde TRT Oran Sitesi Eğitim Dairesi Başkanlığı konferans salonunda, Yükseköğretim-2 aday memurlara 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı vermiştir.

H.165. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve Devlet Konservatuarı’nın, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 93. Yılı Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde 27 Aralık 2012 tarihinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu’nda birlikte düzenledikleri “Türkülerin-Ezgilerin Cumhuriyeti Tarih Anlatısı ve Müzik Dinletisi” konulu etkinlikte görev almıştır.

H.166. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 16-17 Ocak 2013 tarihleri arasında Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı konferans salonunda 13.45-16.45 saatleri arasında toplam 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı gerçekleştirmiştir.

H.167. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muhafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 30-31 Ocak 2013 tarihleri arasında Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı konferans salonunda 13.45-16.45 saatleri arasında toplam 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı gerçekleştirmiştir.

H.168. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenen “Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik” ve 2013 Yılı Temel Eğitim Programı çerçevesinde 04 Şubat 2013 tarihinde A.Ü Eczacılık Fakültesi Konferans Salonunda 09.00-17.00 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.169. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Adaylık Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 06 Şubat 2013 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı konferans salonunda 09.30-16.30 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı gerçekleştirmiştir.

H.170. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gümrük ve Ticaret Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 12 Mart 2013 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı konferans salonunda 14.00-16.30 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı gerçekleştirmiştir.

H.171. 18 Mart Çanakkale Savaşları’nın 98. Yıldönümü münasebetiyle Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 18 Mart 2013 tarihinde Milli Kütüphane Salonu’nda düzenlediği “Çanakkale Savaşlarının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri” konulu panele konuşmacı olarak katılmıştır.

H.172. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Görevde Yükselme Eğitim Programı” çerçevesinde 20 Mart 2013 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı konferans salonunda 14.00-16.30 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.173. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Görevde Yükselme Eğitim Programı” çerçevesinde 26 Mart 2013 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı konferans salonunda TASİŞ memurlarına 14.00-16.30 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.174. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Görevde Yükselme Eğitim Programı” çerçevesinde 3 Nisan 2013 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı konferans salonunda 14.00-16.30 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.175. Orman ve Su işleri Bakanlığı DSİ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 08-09 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya’da Lake-River Side Hotel konferans salonlarında yapılan “Aday Memurların Yetiştirilmesi Eğitimi” programı çerçevesinde altışar olmak üzere toplam 12 saat “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.176. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Muhafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 16-17 Nisan 2013 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı konferans salonunda 09.00-12.30 saatleri arasında toplam 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.177. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve İnönü Vakfı Başkanlığı tarafından Lozan Antlaşması’nın 90. Yıldönümü nedeniyle 29 Nisan 2013 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Salonunda “Milli Mücadele’de İsmet İnönü” bildiriyi sunmuştur.

H.178. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 29-30 Mayıs 2013 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı dersliklerinde 13.30-16.30 saatleri arasında toplam 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.179. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanacak olan “AB-Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Yetiştirme Eğitimi” Temel Eğitim Programı çerçevesinde 9-10 Temmuz 2013 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı konferans salonunda 13.30-16.30 saatleri arasında toplam 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.180. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bakanlık bünyesinde yeni göreve başlayan Avukatların “Avukat Eğitimi” Programı çerçevesinde 27 Ağustos 2013 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda 13.30-16.30 saatleri arasında toplam 3 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.181. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Memur Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 02- Eylül 2013 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda 09.30-12.30 saatleri arasında toplam 3 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.182. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Muayene Memur Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 23-Eylül 2013 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda 09.30-12.30 saatleri arasında toplam 3 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.183. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenen “Aday Memurların Temel Eğitimi” programı çerçevesinde 11 Kasım 2013 tarihinde A.Ü Fen Fakültesi Kırmızı Amfi Salonunda 09.00-17.00 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.184. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Aday Memurların Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 18 Kasım 2013 tarihinde TRT Oran Sitesi Eğitim Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda, aday memurlara 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı vermiştir.

H.185. Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Ön-lisans ve Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programlarının 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavlarında 23-24 Kasım 2013 tarihleri arasında Erzurum Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Salon Başkanı olarak görev almıştır.

H.186. Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 9 Aralık 2013 tarihinde saat 13-14 saatleri arasında Tarih Bölümü konferans salonunda “Ankara Tarihi” konulu konferansı gerçekleştirmiştir.

H.187. Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelişinin 94. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 25 Aralık 2013 tarihinde Haymana’da Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nce düzenlenen konferansta “Umudun ve Direnişin Adı Mustafa Kemal Paşa ve Ankara” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.188. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 26-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Bilkent’te düzenlenen “Tarih Alanı Soru Hazırlama Çalıştayı” na katılmıştır.

H.189. Orman ve Su işleri Bakanlığı DSİ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 10-11 Şubat 2014 tarihleri arasında Antalya/Göynük Mirada del Mar Otel’de yapılan “Aday Memurların Yetiştirilmesi Eğitimi” programı çerçevesinde altışar saat olmak üzere toplam 12 saat “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.190. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Muayene Memur Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 10-Mart 2014 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda 09.30-12.30 saatleri arasında toplam 3 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.191. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Avukat Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 07 Nisan 2014 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda 09.30-12.30 saatleri arasında toplam 3 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.192. Ankara Üniversitesi ANKUZEM Uzaktan Eğitim Programı ile Ön-lisans Uzaktan Eğitim Programlarının 12-13 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılmış olan 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları’nda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Salon Başkanı olarak görev almıştır.

H.193. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 5-6 Mayıs 2014 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevi Beşevler/Ankara’da düzenlenen “Tarih Alanı Soru Hazırlama Çalıştayı”na katılmıştır.

H.194. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 17-18 Haziran 2014 tarihleri arasında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından Ankara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “2547 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Uygulamaları” konulu hizmet içi eğitim programına katılmıştır.

H.195. Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) ve Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜDEM) tarafından 23-24 Haziran 2014 tarihleri arasında İletişim Fakültesi’nde düzenlenen çalıştaya katılmıştır.

H.196. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “AB Gümrük Uzman Yardımcılığı Eğitimi” programı çerçevesinde 09 Eylül 2014 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda 09.30-12.30 saatleri arasında toplam 3 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.197. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Başkanlığı tarafından 13 Ekim-7 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen ve 34 saat üzerinden planlanan “Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi” konulu programa 15.30-17.30 saatleri arasında katılmıştır.

H.198. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Başkanlığı tarafından 19-30 Ocak 2015 tarihleri arasında “Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik” uyarınca Üniversitede görev yapan aday memurların “Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 19-20 Ocak 2015 tarihleri arasında 10 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.199. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Muayene Memur Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 5 Şubat 2015 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda 13.45-16.30 saatleri arasında toplam 3 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.200. Orman ve Su işleri Bakanlığı DSİ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 9-10 Şubat 2015 tarihleri arasında Antalya/Manavgat’ta yapılan “Aday Memurların Yetiştirilmesi Eğitimi” programı çerçevesinde altışar saat olmak üzere toplam 12 saat “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.201. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Memurların Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 16 Şubat 2015 tarihinde TRT Oran Sitesi Eğitim Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda, aday memurlara 6 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.202. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Aday Muayene Memur Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde Müfettiş Yardımcıları için 5 Mart 2015 günü Ulus Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı eğitim salonunda 13.45-16.30 saatleri arasında toplam 3 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.203. Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılı münasebetiyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 15-18 Mart 2015 tarihleri arasında, İstanbul-Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen 4. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu’na katılmış ve “Çanakkale Savaşları’nda Hukuk İhlâlleri: Kimyasal Gaz ve Domdom Kurşunu Kullanımı” konulu bir bildiri sunmuştur.

H.204. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 16-25 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya/Göynük’te yapılan “Aday Memurların Yetiştirilmesi Eğitimi” programı çerçevesinde 17 Mart 2015 tarihinde Mirada Del Mar Oteli’nde 09.00-17.00 saatleri arasında (8 saat) “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.205. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Yönetici Geliştirme Eğitimi (Orta Kademe Yöneticileri)” programına katılmıştır.

H.206. Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yıl anısına 27-29 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlediği “100’ncü Yılında Çanakkale Zaferi Sempozyumu”na katılmış ve “Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Hizmetleri ve Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Faaliyetleri” isimli bir bildiri sunmuştur.

H.207. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından11 Mayıs-8 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Aday Memur Eğitimi”nde Sivil Havacılık Müdürlüğü konferans salonunda 11-13 Mayıs 2015 tarihleri arasında toplam 10 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.208. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Aday Memur Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde Gümrük Uzman Yardımcıları için 11 Mayıs 2015 günü eğitim salonunda 13.30-16.30 saatleri arasında toplam 3 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.209. Samsun Canik Belediyesi ile History Studies Dergisi işbirliği ile 15-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Samsun/Canik Kültür Merkezi’nde yapılan IV. Uluslararası Canik Sempozyumu’na katılmış ve “Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu: Ankara Himaye-i Etfâl Cemiyeti” konulu bildiriyi sunmuştur.

H.210. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Muayene Memur Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 13 Ağustos 2015 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda 13.45-16.30 saatleri arasında toplam 3 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.211. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “Sivas Kongresi’nin 96. Yıldönümü” kutlamaları kapsamında 3 Eylül 2015 tarihinde Sivas’ta düzenlenen panele katılarak “Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa Vatan Cemiyeti” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.212. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Müfettiş Yardımcıları”, Aday Memurluk Temel Eğitim Programı çerçevesinde 19 Ekim 2015 günü saat 09.30-16.45 saatleri arasında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı/Ulus Eğitim salonunda “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersini vermiştir.

H.213. Ankara Üniversitesi ASYM tarafından 24 Ekim 2015 tarihinde saat 14.00’de Rektörlük Şevket Aziz Kansu Binası’nda yapılan “Türmob-Tesmer Staja Giriş Sınavı”nda Soru Hazırlama görevini üstlenmiştir.

H.214. Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 10 Kasım 2015 tarihinde Balgat Kampüsü Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu’nda “Atatürk’ü Anma Töreni” kapsamında “Atatürk’ü Anlamak” konulu konferansı gerçekleştirmiştir.

H.215. . Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Muayene Memur Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 17 Kasım 2015 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda 10.15-12.30 saatleri arasında toplam 3 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı vermiştir.

H.216. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 26-28 Kasım 2015 tarihleri arasında İzmir’de yapılan “Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu”na katılarak “Türkiye’nin Sosyal Tarihinden Bir Yaprak: XX. Yüzyılda Ankara’da Arıcılık” konulu bir bildiri sunmuştur.

H.217. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Başkanlığı tarafından “Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik” uyarınca Üniversitede görev yapan aday memurların “Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 30 Kasım 2015 tarihinde 10 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.218. Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Aday Memur Yetiştirme Eğitimi” programı çerçevesinde 1 Şubat 2016 günü Esenboğa Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda 13.30-16.30 saatleri arasında toplam 3 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu konferansı vermiştir.

H.219. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Müfettiş Yardımcıları”, Aday Memurluk Temel Eğitim Programı çerçevesinde 17 Şubat 2016 günü saat 09.30-16.45 saatleri arasında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı/Ulus Eğitim salonunda “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu konferansı vermiştir.

H.220. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklâl Marşımızın 12 Mart 1921 tarihinde TBMM’nde kabul edilmesinin 95. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen konferansta “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.221. Samsun Canik Belediyesi ile History Studies Dergisi işbirliği ile 1-3 Nisan 2016 tarihleri arasında Samsun/Canik Kültür Merkezi’nde yapılan V. Uluslararası Canik Sempozyumu’na katılmış ve “Kurtuluş Savaşı’nda Bir Kadın Örgütü: Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti” konulu bildiriyi sunmuştur.

H.222. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Muayene Memurları”, Aday Memurluk Temel Eğitim Programı çerçevesinde 25 Temmuz 2016 günü saat 13.45.16.30 saatleri arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.223. Atatürk’ün 78. Ölüm Yıldönümü münasebetiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâh binasında 10 Kasım 2016 Perşembe günü düzenlenen Anma Törenine katılarak “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Entelektüel Kişiliği” konulu konferansı vermiştir.

H.224. Hava Lojistik Komutanlığı’nın 10 Kasım 2016 Perşembe günü saat 14.00’de Atatürk’ün 78. Ölüm Yıldönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğu anma töreninde konferans “Mustafa Kemal Atatürk’ün Entelektüel Kişiliği” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.225. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Aday Memurluk Temel Eğitim Programı çerçevesinde 03 Ocak 2017 günü saat 10.15.12.30 saatleri arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.226. Samsun Canik Belediyesi ile History Studies Dergisi işbirliği ile 17-19 Şubat 2017 tarihleri arasında Samsun/Canik Kültür Merkezi’nde yapılan VII. Uluslararası Canik Sempozyumu’na katılmış ve “Türk-Rum Nüfus Mübadelesi: Ortodoksların Anadolu’dan Zorunlu Göçü” konulu bildiriyi sunmuştur.

H.227. Hava Lojistik Komutanlığı’nın 17 Mart 2017 Cuma günü saat 14.00’de Çanakkale Savaşlarının 102. Yıldönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğu anma töreninde “Çanakkale Deniz Zaferi” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.228. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 21 Mart 2017 tarihinde düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Programı” na katılmıştır.

H.229. Gölbaşı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından 22 Mart 2017’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102 Yıldönümü münasebetiyle Gölbaşı Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte “Çanakkale’yi Geçilmez Yapan İrade” konulu konferansı vermiştir.

H.230. Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından Rektörlük 100.Yıl salonunda düzenlenen “Yönetici Geliştirme Eğitimi-Temel Hukuk Kavramları Eğitimi” programına 19, 21 ve 24 Nisan 2017 tarihleri arasında saat 09.00-12.30 saatleri arasında katılmıştır.

H.231. Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlıkta göreve yeni başlayan aday memurlar için düzenlenen eğitim programında 22 Haziran 2017 tarihinde 11.15-12.30 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.232. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Aday Memurluk Temel Eğitim Programı çerçevesinde 17 Temmuz 2017 günü saat 14.00-16.30 saatleri arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.233. Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yaşam) tarafından 3 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen “Yaşlı Bakımının Geleceği: Göç, Sosyal İçerme ve dayanışma” konulu panele katılmıştır.

H.234. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 11 Ekim 2017 tarihinde 09.30-16.20 saatleri arasında düzenlenen “55. Adaylık Eğitimi Programı”nda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konulu konferansı gerçekleştirmiştir.

H.235. Haymana Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Atatürk Haftası Etkinlikleri kapsamında 6 Kasım 2017 tarihinde 09.45-10.30 saatleri arasında Yüksekokul Konferans salonunda “Çok Yönlü Lider Atatürk” konulu konferansı vermiştir.

H.236. Kanal A Haber Televizyonu tarafından hazırlanan “Toplumsal Hafıza” isimli belgeselin 8 Kasım 2017 tarihinde TİTE Kütüphanesinde yapılan çekimlerine katılarak 1916-1919 tarihleri arasında yaşanan siyasi, sosyal, askeri ve kültürel gelişmeleri anlatmıştır. 

H.237. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün ev sahipliğinde, 10 Kasım 2017’de İzmir Sabancı Kültür Merkezi’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 79. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma töreni katılmış ve “Atatürk Bilim ve Teknoloji” konulu sunumu gerçekleştirmiştir.

H.238. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Başkanlığı tarafından “Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik” uyarınca Üniversitede görev yapan aday memurların “Temel Eğitim Programı” çerçevesinde 6-8 Aralık 2017 tarihleri arasında 10 saat “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermiştir.

H.239. Genelkurmay Başkanlığı Harita Genel Komutanlığı bünyesinde İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 97. Yıl dönümü münasebetiyle 12 Mart 2018 tarihinde düzenlenen törene katılmış ve “Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik” konulu konferansı vermiştir.

H.240. Konya Gıda Tarım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 19 Mart 2018 tarihinde Çanakkale Deniz Zaferinin 103 ve İstiklal Marşı’nın 97. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılarak “Çanakkale’den Milli Mücadele’ye Bağımsızlık Ruhu” konulu konferansı vermiştir.

H.241. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Afyon’da düzenlenen Hizmet içi Eğitim Programına 07-10 Nisan 2018 tarihleri arasında katılmış ve aday memurlara “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersini vermiştir.

H.242. Türk Tarih Kurumu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi-Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından 25-26 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılan “100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz’de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu”na katılarak “Mütareke Döneminde Kadın Direniş Örgütleri: Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti” başlıklı bildiriyi sunmuştur.

H.243. Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. Yıldönümünde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 10 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen Anma Törenine katılarak “Mustafa Kemal Atatürk’ün Entelektüel Kişiliği” konulu konferansı vermiştir.

H.244. Atatürk Haftası nedeniyle Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu tarafından 14 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00’da Kızılcahamam Hâkim Evi’nde düzenlenen konferansa katılarak “ Aramızdan Ayrılışının 80. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk” konulu konferansı gerçekleştirmiştir.

H.245. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 24 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen “İş Yaşamında Çatışma Yönetimi ve Etkili İletişim” konulu çalıştaya katılmıştır.

H.246. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce 2018 Yılı Temel Eğitim Programı ve “Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik ” çerçevesinde 19 Aralık 2018 tarihinde A.Ü Rektörlük 10. Yıl Beşevler Yerleşkesi Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 6. Kat Hizmet İçi Eğitim Salonu 1’de 09.00-17.00 saatleri arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu dersi vermiştir.

H.247. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişinin 99. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Kızılcahamam Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 27 Aralık 2018 tarihinde Kızılcahamam’da düzenlemiş olduğu etkinliğe katılarak " Mustafa Kemal Paşa ve Ankara" konulu konferansı vermiştir.

H.248. İstiklal Marşımızın I. TBMM'de Kabul edilişinin 98. yıldönümünde 12 Mart 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi TİTE Konferans salonunda saat 10.30-12.00 saatleri arasında "Milletin Sesi Mehmet Akif" konulu konferansı vermiştir.

H.249. Konya Gıda Tarım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 21 Mart 2019 tarihinde Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılarak “  Çanakkale’yi Geçilmez Yapan İrade” konulu konferansı vermiştir.

H.250.  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Aday Memurların 2020 Temel Eğitim Programı" çerçevesinde 6 Ocak 2020 tarihinde Rektörlük Şevket Aziz Kansu binası Hizmet İçi Eğitim Salonunda "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" dersini vermiştir.

H.251. Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişinin 100. Yılı çerçevesinde 27 Aralık 2019’da Ankara Üniversitesi DTCF ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde “Milli Mücadele Yıllarında Ankara” konulu konuşmayı gerçekleştirmiştir.

H.252. Ankara Kızılcahamam Sağlık Meslek Lisesi tarafından 30 Aralık 2019 tarihinde Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılı münasebetiyle düzenlenen konferansa katılmış ve “Mustafa Kemal Paşa ve Ankara” konulu konferansı gerçekleştirmiştir.

I. DANIŞMANLIKLAR

I. Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

Ozan YÜCESOY, “Kıbrıs Barış harekâtının Türkiye ve Yunanistan Basını Eksenli Analizi (20 Temmuz-16 Ağustos 1974)”, AÜ. TİTE Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Ercan KOSTAK, “Atatürk’ün Cumhurbaşkanı Olarak Katıldığı Askeri Manevralar” AÜ. TİTE Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Ahmet AVCI, “Cumhuriyet Dönemi Etnografya Çalışmalarına Bir Örnek: Ankara Etnografya Müzesi”, AÜ. TİTE Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Özgür GENÇ, “ Türk Hava Kurumu (THK) Etimesgut Uçak Fabrikası”, AÜ. TİTE Yüksek Lisans Tezi, 2018.

II. Tamamlanmış Doktora Tezleri

Taner ZORBAY, “Demokrat Parti Döneminde Din”, AÜ. TİTE Doktora Tezi, 2013-2015.

Oğuz KALAFAT, "Türk Eğitim Derneği", AÜ. TİTE Doktora Tezi, 2019.

UZMANLIK ALANI

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi