PROF.DR. AYSEL KÖKSAL AKYOL    
Adı : AYSEL
Soyadı : KÖKSAL AKYOL
E-posta : ayselkoksalakyol@ankara.edu.tr, koksalaysel@gmail.com
Tel : 3123191450/1141
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/aysel-koksal-akyol
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 Adı Soyadı: Aysel Köksal Akyol

Unvanı: Prof. Dr.

e-posta: koksalaysel@gmail.com

ayselkoksalakyol@ankara.edu.tr

  

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Ev Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Çocuk Gelişimi

Ankara Üniversitesi

1992

Doktora

Çocuk Gelişimi

Ankara Üniversitesi

1997


Akademik Unvanlar:

Akademik Unvan

Tarih

Yardımcı Doçentlik

02 Eylül 2000

Doçentlik

28 Kasım 2001

Profesörlük

19 Şubat 2008

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

Ankara Üniversitesi

1993-1997

Dr.Araş.Gör.

Ankara Üniversitesi

1997-1999

Öğr. Gör. Dr.

Gazi Üniversitesi

1999-2000

Yar.Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi

2000-2001

Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi

2001-2003

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi

2003-2008

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi

2008-

 

YAYINLAR

 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

Oğuz, V. and Köksal Akyol, A. (2008). Perspektive- taking Skills of 6-Year-old Children: Preschool Attendance and Mothers’ and Fathers’ Education and Empathetic Skills. Perceptual and Motor Skills, 107, 481-493.

Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Bütün Ayhan, A., Yıldız Bıçakçı, M. ve Erdoğan, S. (2011). The Effects of Parent Educatıon Programs on the Development of Chıldren Aged between 60 and 72 Months. Social Behavior and Personality, 39(2), 241-250.

Köksal Akyol, A. ve Salı, G. (2013). A Study on the Perfectionist Personality Traits and Emphatic Tendencies of Working and Non-Working Adolescents across Different Variables. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(4), 2032-2042.

Salı, G. ve Köksal Akyol, A. (2014). Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Cinsiyetlerine Göre Arkadaşlık İlişkileri, Sosyal Destek Algıları ve Mükemmeliyetçiliklerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (173), 208-221.

Gizir, Z. ve Köksal Akyol, A. (2015). How the Project Approach Affects Pre-schoolers’ Creativity. Anthropologist, 22(2), 211-218.

Salı, G. and Köksal Akyol, A. (2015). Creativity of Preschool and Elementary School Teachers and their Students. Perceptual and Motor Skills, 121(3), 759-765.

Dalbudak Pekdemir, Z. and Köksal Akyol, A. (2015). Examination of the Effect of Drama Education on Multiple Intelligence Domains of Children Attending to 5TH Grade. Education and Science, 40 (182), 143-158.

Didin, E. ve Köksal Akyol, A. (2017). The Relationship of Art and Music Education with Adolescent’s Humor Styles and Interpersonal Problem Solving Skills. Eurasian Journal of Education Research, 72, 43-62.

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Köksal Akyol, A. ve Oğuz, V. (2007). An Investigation into the Perspekctive Taking Skills of 6 Year Old Children in Terms of Pet Feeding and Gender Variables. Humanity and Social Sciences Journal, 2(1), 8-13.

Köksal Akyol, A. ve Hamamcı, Z. (2007). The Effect of Drama Education on the Level of Empathetic Skills of University Students. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 1(1), 205- 215.

Uysal, E. and Köksal Akyol, A. (2007). Research Into the Areas of Multiple Intelligences in 6-year-old Children Attending Different Kinds of Preschool Education Institutions in Turkey. International Journal of Educational Reform (IJER), 16 (4), 451-461.

Köksal Akyol, A. and Salı, G. (2009).   A Study on the Problems of Working Children. American-Eurasian Journal of Scientific Research, 4(4), 268-274.

Köksal Akyol, A. and Salı, G. (2010). A Study on the Work Lives of the Laborers. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2010), 1148-1153.

Akduman, G., Baran, G. and Köksal Akyol, A. (2010). A Study on Peer Abuse among Children at Boarding and Day Schools.  World Applied Sciences Journal, 10 (2): 219-224.

Salı, G. and Köksal Akyol, A. (2010). A Study on the Peer Relationships, Social Support Perceptions and Perfectionism of Working and Non-Working Children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9(2010), 968-974.

Köksal Akyol, A., Salı, G., Körükçü, Ö. and Yıldız Bıçakçı, M. (2013). Investigation of Empathic Skills of Children and Parents. International Journal of Social Sciences and Education, 3(4), 870-879.

Oğuz, V. and Köksal Akyol, A. (2014). A Study on Problem Solving Skills of Children Attending Nursery School. International Journal of Social Sciences and Education, 4(2), 392-400.

Salı, G., Köksal Akyol, A. ve Baran, G. (2014). An Analysis of Pre-Scholl Children’s Perception of Schoolyard through their drawings. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116(2014), 2105-2114.

Köksal Akyol, A. and Akyol, A. A. (2015). Museums and Early Childhood Education.  Global Journal on Humanites and Social Sciences, 1, 101-108.

Taştepe, T., Başbay, M., Atlı, S. ve Köksal Akyol, A. (2015). Analysis of Studies Made on Montessori Approach in Turkey. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 5(4), 65-74.

Gülay Ogelman, H., Oğuz, V., Körükçü, Ö. and Köksal Akyol, A. (2016).  Examination of the Effect of Perspective-taking Skills of Six Year Old Children on their Social Competences. Early Child Development and Care, DOI:1080/03004430.2016.1150274. 16 March 2016.

Köksal Akyol, A. (2016). Examination of the Effect of Drama Education on Multiple Intelligence Areas of Children. Early Child Development and Care, DOI:10.1080/03004430.2016.1207635. 16 August 2016.

Atlı, S., Korkmaz, M., Taştepe, T. ve Köksal Akyol, A. (2016). Views on Montessori Approach by Teachers Serving at Schools Applying the Montessori Approach. Eurasian Journal of Educational Research, (66), 123-138.

Köksal Akyol, A., Taştepe, T., Aydos, S. ve Yavuz, E. C. (2017). Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Oyunlarında Babanın Rolü. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 445-458.

Karaaslan, B. T., Taştepe, T. ve Köksal Akyol, A. (2018). Hastanede Görev Yapan Çocuk Gelişimcilerin Çalışma Kapsam ve Koşulları İle İş Doyumlarının İncelenmesi. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 15, 1-46.

Aydos, S. ve Köksal Akyol, A. (2018). The Effect of Different Weight Statüs on Social-Emotional Skills of Adolescent. International Journal of Child Healt and Nutrition, (7);184-193.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler


Hamamcı, Z. ve Köksal Akyol, A. (2004). 3-6 Yaşlarında Çocukları Olan Anne Babaların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı. Ya Pa Yayın Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş, Bildiri Kitabı, 1, 136-148, İstanbul.

Köksal Akyol, A. ve Körükçü, Ö. (2004). Çocuklarda Empati Gelişimi ve Bilişsel Gelişimin İncelenmesi. Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Ya Pa Yayın Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş,. Bildiri Kitabı: 1, 149-165, İstanbul.

Erdoğan, S., Haktanır, G., Köksal Akyol A. ve  Çakır-İlhan, A. (2004). Oyun Oynamak İstediğim Yer Altı Yaşındaki Çocukların Resimleri Üzerinde Bir İnceleme: Türkiye Örneği. Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Ya Pa Yayın Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş., Bildiri Kitabı: 2, s 285-299, İstanbul.

Köksal Akyol, A. (2006). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme. 0-6 Yaş Döneminde Alternatif Eğitim Modelleri Sempozyumu, Kamer Yayınları, 170-180. Diyarbakır.

Aslan, D. ve Köksal Akyol, A. (2007). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygıları Üzerine Bir Araştırma. Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Ya Pa Yayın Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş., II Cilt,  201-214. İstanbul.

Aral, N., Köksal Akyol, A. ve Çakmak, A. (2007). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaratıcılıkları Üzerinde Drama Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme ve Sorunları Sempozyumu, s.149-153, Bakü. www. egitim.hacettepe.edu.tr/sempozyum_ bildiri.pdf.  

Ulusoy, S. and Köksal Akyol, A. (2008). Research into the Use of Science Activities by Preschool Teachers. IV. International Conference. Modern Tendencies in Education, Cyril and Methodius University Faculty of Pedagogy Skopje, Volume I; 241-149, Ohrid, Macedonnia.

Aysu, B. ve Köksal Akyol, A. (2009). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarinin Öğretmenlik Mesleğine Karşi Tutumlarinin Incelenmesi. Uluslararası, 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. H. Asutay ve E. Budak Bayır (Ed.), 2.cilt, s. 644-647, Edirne.

Köksal Akyol, A., Salı, G. and Körükçü, Ö. (2011). Children’s Emphatic Tendencies with Respect to their Gender and Grade Level. The 2011 Barcelena European Acedemic Conference,Conference Proceedings, ISSN Number: 1539-8757 (print); 2157-9660 (online). p. 1045-1051. Barcelona, Spain.

Köksal Akyol, A., Akıncı, E. and Yıldız Bıçakçı, M. (2011). Study on Emphatic Skill Levels of Fourth Grade Students Attending Elemantary School”. The 2011 Barcelena European Acedemic Conference, Conference Proceedings ISSN Number: 1539-8757 (print); 2157-9660 (online). p. 877-884. Barcelona, Spain.

Salı, G., Aksoy, P., Baran, G. ve Köksal Akyol, A. (2012). Türkiye’de Okulöncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar Üzerine Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi. 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitmi Kongresi - “Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Kültürlerearası Bakış, Çukurova Üniversitesi. s.96-102. Adana.

Oguz, V. ve Köksal Akyol, A. (2015). Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerileri. VII. International Congress of Educational Research, “Educational Poicy in th 21st Century: Evidence, Research, Innovation anda Values”, Muğla Sıtkı Koçman University, Full Text Book, s.57-68, Muğla.


Uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

Uluslararası kitaplardaki bölümler


                Köksal Akyol, A. and Oğuz, V. (2006). Research into the Impact of some Variables Relevant to Children on Parents’ Choice of Preschool Education Institutions. M.S. Giannakaki,  G.T. Papanikos, Y. Pozios and J.K. Richards (Ed.), Research on Education, p. 49-60, Athen: Athens Institute for Education and Research.

                Köksal Akyol, A., Koçer Çiftçibaşı, H. and Bulut Pedük, Ş. (2006).  A Study on the Pre-School Teachers’ Inclusion of Science and Nature Activities in their Daily Educational Programmes in Turkey. M.S. Giannakaki,  G.T. Papanikos, Y. Pozios and J.K. Richards (Ed.), Research on Education, p. 711-723, Athen: Athens Institute for Education and Research.

Köksal Akyol, A., Oğuz, V. and Yıldız Bıçakçı, M. (2007). A Research on the Empathic Skills and the Attitudes towards their Profession of Preservice Teachers of Early Childhood Education. Marina-Stefania Giannakaki (Ed.), The Teacher and the Teaching Profession: Current Research and International Issues, p.365-376, Athens: Athens Institute for Education and Research.

Bütün Ayhan, A. and Köksal Akyol, A. (2008). Research into the trait anxiety level of adolescents. Gregory Papanikos (Ed.), Issues on Education and Research, Volume:1, 183-189. Athens: Athens Institute for Education and Research.

Köksal Akyol, A. and Aslan, D. (2014). The Development of an Empathy Scale for Children (ESC). M. Yaşar, Ö. Özgün, J. Balbraith, (Ed.),  Contemporary Perspekctives and Research on Early Childhood Education, p.113-123. UK: Cambridge Scholars Publishing.

Köksal Akyol, A. (2014). Drama in Preschool Education. M. Taner Derman, H. A. Başal, E. Ömeroğlu, Z.Kostova, (Ed.), Preschool Education in Turkey and in the World: A Theorical and Empirical Perspective, p.44-53. Sofıa: St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press.

Salı, G., Körükçü, Ö. and Köksal Akyol, A. (2015). Research on the Environmental Knowledge and Environmental Awareness of Preschool Teacher. K. Norley, M. . Icbay, H. Aslan, (Ed.), Contemporary Approaches in Education, p.293-308. Frankfurt: PL Academic Research.

Demirci, Ö. and Köksal Akyol, A. (2015). Survey on Status of Involvement of Art Activities in Daily Plans of Preschool Teacher. M. Kolodziejski, M.A. Icbay, H. Aslan, (Ed.), Contemporary Issues in Arts, p. 8-19. Germany: Ehrmann Verlag.

Körükçü, Ö., Gülay Ogelman, H., Oğuz, V. and Köksal Akyol, A. (2015). Assesment of Process of Social Information Processing in Six-Year-Old Children. I. Koleva, R. Efe, E. Atasoy, Z.B. Kostova, (Ed.), Education in the 21. Century: Theory and Practice, p.360-373. Sofia: St. Klement Ohridski University Press.

Salı, G. ve Köksal Akyol, A. 2017. A Study of Empathic Skills and Social Support Perceptionas of Working anda Non-Working Children. R. Efe, I. Koleva, E. Atasoy, V. Kotseva (Ed.), Current Trends in Educational Sciences, p. 686-697. Sofia: St. Klement Ohridski University Press.

Didin, E. ve Köksal Akyol, A. 2017. Development of Humor in Chıldren. I. Koleva, G. Duman, (Ed.), Educational Research and Practice, p. 324-330. Sofia: St. Klement Ohridski University Press.

Taştepe, N., Aydos, S., Taştape, T. ve Köksal Akyol, A. (2018). Nature Experiences of Children and their Parents in Early Childhood. Ü. Deniz, T. Çetin, N. Obralıç, V. Bayraktar ve Yıldırım Y. (Ed.),  Current Trends in Pre-School Education I, p. 361-378. Riga:  Lambert Academic Publishing.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


Aral, N., Köksal, A., Aydeniz, F. ve Coşkuner, F. (1997). Çocukların Benlik İmajları ve Ebeveyn Tutumlarını Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Çağdaş Eğitim, 234, 8-12.

Aral, N. ve Köksal, A. (1998). Üç-Altı Yaş Grubundaki Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Çağdaş Eğitim, 242,13–18.

Alisinanoğlu, F. ve Köksal, A. (1999). Ankara Sokaklarında Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Benlik Kavramlarının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 23 (112), 57–62.

Aral, N., Baran, G., Alisinanoğlu, F., Aktaş, Y., Başar, F. ve  Köksal, A. (1999). Beş-Altı Yaş Çocuklarda Yaratıcı Drama Eğitiminin Alıcı Dil Gelişimine Etkisi. Eğitimde Tiyatroda Yaratıcı Drama, 3-4, 10-14.

Aral, N. ve Köksal, A. (1999). Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Ergenlerin Empatik Becerilerinin ve Yaratıcılıklarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 7 (1), 127-138.

Köksal, A.,  Aral, N. ve Aktaş, Y. (2000). Ankara’da Bulunan Özel Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Ebeveynlerden Beklentilerinin İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(2), 92-101.

Köksal, A. (2000). Müzik Eğitimi Alma, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Değişkenlerine Göre Ergenlerin Empatik Becerilerinin ve Uyum Düzeylerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 99-107.

Köksal Akyol, A. (2002). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Okuyan Çocukların Benlik Kavramlarının İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Dergisi, 2 (23), 1-6.

Aral, N., Köksal Akyol, A. ve Işık, N. (2002). Anne- Babaların Cinsel Eğitim Konusunda Düşüncelerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi, 7, 1-16.

Köksal  Akyol, A. (2003). Drama ve Dramanın Önemi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (2), 179-190.

Hamamcı, Z. ve Köksal Akyol, A. (2005). İlköğretimde ve Lisede Çocukları Okuyan Anne Babaların Aile Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 37-49.

Köksal Akyol, A. ve Koçer Çiftçibaşı, H. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Empatik Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 13-2.

Aral, N., Köksal Akyol, A. ve Sığırtmaç, A. (2006). Beş Altı Yaş Grubundaki Çocukların Yaratıcılıklarını Üzerinde Orff Öğretisine Dayalı Müzik Eğitiminin Etkisini İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 1-9.

Aslan, D. ve Köksal Akyol, A. (2006). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 51-60.

Oğuz, V. ve Köksal Akyol, A. (2006). Çocuk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1),  243–256.

Aslan, D. ve Köksal Akyol, A. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Proje Yaklaşımı. Mesleki Eğitim Dergisi, 8(16), 87-105.

Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Bütün Ayhan, A., Erdoğan, S. ve Yıldız Bıçakçı, M. (2008). Brigance Erken Gelişim Envanteri II’nin Altı Yaş Türk Çocukları için Uyarlama Çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33 (353), 4-12.

Dalbudak, Z. ve Köksal Akyol, A. (2008). Anaokulu Öğretmenlerinin Eğitim Programlarında Drama Etkinliklerine Yer Verme Durumlarının İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1),  169–188.

Ergişi, A. ve Köksal Akyol, A. (2009). Yedi-Oniki Yaş Çocuklarında Davranış ve Uyum Sorunlarının İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, (34) 368,13-19.

Dalbudak, Pekdemir, Z. ve Köksal Akyol, A. (2011). Farklı Türdeki İlköğretim Okullarına Devam Eden Besinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4 (1), 154-16.  

Karaman, Y. ve Köksal Akyol, A. (2011). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Yaptıkları Resimlerde Oyuncak Çizimlerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 277-296.

Gizir Ergen, Z. ve Köksal Akyol, A. (2012). Anaokuluna Devam Eden Çocukların Yaratıcılıklarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(2), 143-155.

Köksal Akyol, A. (2012). Okul Öncesi Eğitimde Drama. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 105-115.

Hasdemir, D. ve Köksal Akyol, A. (2012). Ergenler ile Anne Babalarının Empatik Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 129-140.

Köksal Akyol, A. ve Salı, G. (2013). Yatılı ve Gündüzlü Okuyan Çocukların Benlik Kavramlarının ve Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi (Özel Sayı), 21(4), 1377-1398.

Taştape, T. ve Köksal Akyol, A. (2014). Hastanelerde Görev Yapan Çocuk Gelişimcilerin Çalışma Ortamları ile Mesleklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1-2-3):29-54.

Oğuz, V. ve Köksal Akyol, A. (2015). Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.  Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44 (1): 105-122.   

Köksal Akyol, A. ve Salı, G. (2016). Anasınıfına, İlköğretime Devam Eden Çocukların Yaratıcılıklarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(3), 379-399.

Aslan, D. ve Köksal Akyol, A. (2016). Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi (ÇBT)’nin Gelişitirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 207-221.

Özbek, G., Akyol, A.A. ve Köksal Akyol, A. (2017). Ankara’daki Müzelerin Eğitim İşlevleri Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 46 (214), 137-153.

Cesur, E. ve Köksal Akyol, A. (2018). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Çocuk Gelişimci Olmak. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi,  29 (2), 245-269.


Hakemli olmayan ulusal dergilerde yayınlanan makaleler


Köksal, A. (2000). Çocuklarda Empatinin Gelişimi, Yaşadıkça Eğitim, 66, 2-7.

Köksal  Akyol, A. (2001). Tuvalet Eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 5, 12-13.

Köksal  Akyol, A. (2002). Çocuklarda Oyun Gelişimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 13, 26-28.

Köksal   Akyol, A. (2004). Yaratıcılığı Geliştirmek. Çoluk Çocuk Dergisi, 36, 26-27.

Köksal Akyol, A. (2005). Erken Çocukluk Döneminde Empatinin Gelişimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 51,12-13.

Köksal Akyol, A.  ve H. Koçer-Çiftçibaşı, (2005). Yaratıcılığın Gelişiminde Okulun Önemi. Öğretmen Dünyası, 301,19–23.

Köksal Akyol, A.  ve Ergişi, A. (2009). Okul Öncesi Dönemde Türkçe Etkinlikleri. Yaşadıkça Eğitim, 104, 9-17.

Köksal Akyol, A. (2014). Çocuk Resimlerinin Çocukları Tanımadaki Önemi ve Özellikleri. Eleştirel Pedagoji, 6 (32), 89-95.

Köksal Akyol, A. (2014). Çocuklarda Resim Becerilerinin Gelişimi. Eleştirel Pedagoji, 6 (34), 65-72.

Köksal Akyol, A. ve Körükçü, Ö. (2015). Çocukların Gelişim Özelliklerini Bilmek Neden Önemli? Eleştirel Pedagoji, 7 (37), 26-30. 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler


Mangır, M., Çağatay-Aral, N. ve Köksal, A. (1993). Çalışan Çocuklar. 3. İzmir İktisat Kongresi. Sosyal Değişim ve Sosyal Gelişme Stratejileri, 5, s.163–176. İzmir.

Aral, N. ve Köksal, A. (1994). Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden Çocukların Okul ve Eğitim Programları İle Bunlara Yönelik Sorunların İncelenmesi. 1. Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiriler, 1, 388–397, Adana.

Haktanır, G., Aral, N., Alisinanoğlu, F., Baran, G., Başar, F., Köksal, A. ve Bulut, Ş. (1999). Türkiye’de Anne-Baba Tutumu Araştırmalarına Genel Bir Bakış. Cumhuriyet ve Çocuk, 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Bekir Onur (Yay. Haz.), s. 331-34, Ankara.

Köksal Akyol, A. (2003). Okul Öncesi Eğitimde Drama ve Drama Örnekleri. Türkiye 5. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, Okul Öncesinde Drama ve Tiyatro,  s.63–76, Oluşum Drama Enstitüsü,  Ankara.

Köksal Akyol, A. ve Koçer Çiftçibaşı, H. (2004). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeninin Yetişmesinde Dramanın Önemi ve Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersini Veren Öğretim Elemanında (Liderde) Olması Gereken Özellikle. Türkiye 6. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, Drama Liderliği, Drama Lideri Yetiştirme Programları, Üniversitelerde Drama Eğitimi, Oluşum Yayınları: 8, 39–46, Ankara.

Akyol, A.A. ve Köksal Akyol, A. (2005). Arkeolojik Alanda Drama: Magnesia Örneği. 7. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri,  Dramada Arayışlar, Oluşum Yayınları: 9, 47-58, Ankara.

Köksal Akyol, A. ve Oğuz, V. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı 2002 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı ile Montessori Yaklaşımı Arasındaki Benzerlikler. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Hüseyin Kıran (Ed.), Kongre Kitabı Cilt 1:913-919, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Demiroluk, R. ve Köksal Akyol, A. (2009). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Resimli Öykü Kitaplarının Çeşitli Özellikler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi-Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, s. 356-362, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

Vural, Ö. ve Köksal Akyol, A. (2009). Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi-Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, s. 179-185, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara,

Hasdemir, A. D. ve Köksal Akyol, A. (2009). Ergenler ile Anne ve Babalarının Aile Yapılarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar, Çözümler, Müge Artar (Ed.), s 515-532. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara.

Salı, G. ve Köksal Akyol, A. (2011). Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Arkadaşlık İlişkilerinin İncelenmesi. I. Çocuk Hakları Kongresi, Yetişkin Bildiri Kitabı-2, s 303-312, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul.

Vural, Ö. ve Köksal Akyol, A. (2012). Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Empatik Becerilerinin İncelenmesi. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği, s.32-36, Pegem A Yayınları, İstanbul.

Akyol, A.A., Paykoç, F., Dizdar Terwiel, C., Köksal Akyol, A., Aslan, N., Gürçay, B. ve Denizli, H. (2012).“Çocuk ve Tarih Dostu Kitaplar: Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Kitapları. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, s.171-179.  Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) Yayın No: 4, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

Yılmaz Buçgün, Z. ve Köksal Akyol, A., (2012). Resimli Hikaye ve Masal Kitaplarının Çeşitli Özellikler ve Bilişsel Çarpıtmalar Açısından İncelenmesi. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, s.585-592.  Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) Yayın No: 4, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti basılan bildiriler

 

Denizli, H., Akyol, A.A., Paykoç, F., Köksal Akyol, A., Dizdar Terwiel, C. ve Aslan, N. (2010). Senden Önce Anadolu  Projesi Eğitim Kitapları. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul.  

Karaaslan, B.T., Taştepe, T., Köksal Akyol, A. (2016). Hastanede Görev Yapan Çocuk Gelişimcilerin Çalışma Kapsam ve Koşullarının İncelenmesi. II. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, 24-25 Kasım 2016, Ankara.


Ulusal kitaplar veya kitaplardaki bölümler


Ulusal kitaplar


Aral, N., Gürsoy, F. ve Köksal, A. (2000). Okul Öncesi Eğitimde Oyun. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Aral, N., Köksal Akyol, A. ve Can Yaşar, M. (2007). Okul Öncesi Dönemde Drama Etkinlikleri. Ankara: Oluşum Yayıncılık.

Oğuz, V. Gizir, Z. ve Köksal Akyol, A. (2014). Erken Çocukluk Eğitiminde Proje Yaklaşımı ve Uygulanmış Proje Örnekleri. Ankara:  Anı Yayıncılık.

 

Ulusal etkinlik kitapları


Köksal Akyol, A. ve Taştepe, T. (2016). Zıpzıp Kelebekler Okul Öncesi Eğitim Seti. Ankara: Düşler Yayıncılık.

 

Ulusal kitaplardaki bölümler


Köksal Akyol, A. (2003). Yaratıcı Drama. T. Çalık (Ed.), Yönetimde Problem Çözme Teknikleri, s.61-86, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Köksal Akyol, A. (2011). Dramada Lider ve Katılımcılar. A. Köksal Akyol (Ed.), İlköğretimde Drama, s.59-66, İstanbul: Kriter Yayınları.

Köksal Akyol, A. (2011).  Yaratıcılık ve Drama. A. Köksal Akyol (Ed.), İlköğretimde Drama, s. 99-116, İstanbul: Kriter Yayınları.

Köksal Akyol, A., Alevcan, S. ve Çiğdemoğlu, G. (2011).. “İlköğretime Yönelik Drama Çalışmaları”. Yaratıcılık ve Drama. A. Köksal Akyol (Ed.), İlköğretimde Drama, s. 181-196, İstanbul: Kriter Yayınları.

Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Bütün Ayhan, A., Yıldız Bıçakçı, M., ve Erdoğan, S. (2012). Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne Babaların Aile Eğitimine Yönelik Gereksinimlerinin Belirlenmesi. N. Aral (Ed.), Aile ve Çocuk Prof. Dr. Mine Mangır’ın Anısına, s.69-86, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Salı, G. ve Köksal Akyol, A., (2012).  Ergenlerin Arkadaşlık İlişkileri, Sosyal Destek Algıları ve Mükemmeliyetçilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. N. Aral (Ed.), Aile ve Çocuk Prof. Dr. Mine Mangır’ın Anısına, s. 131-146, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Oğuz, V. ve Köksal Akyol, A., (2012).  Çocuklarda Problem Çözme Becerisi. N. Aral (Ed.), Aile ve Çocuk Prof. Dr. Mine Mangır’ın Anısına, s. 217-237, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Gizir, Z. ve Köksal Akyol, A. (2013).  Yaratıcılık ve Geliştirilmesi. N. Aral, Deniz, Ü. ve A. Kan (Ed.),  Öğretmenlik Alan Bilgisi-Okul Öncesi Öğretmenliği, s.209-244, Ankara: Alan Bilgisi Yayınları.

Köksal Akyol, A. (2015). Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve İlkeleri. A. Köksal Akyol (Ed.), Okul Öncesi Eğitim Programları, Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim, s.9-16, Ankara: Hedef Yayıncılık.

Yıldız Bıçakçı, M. ve Köksal Akyol, A. (2015).  36-72 Aylık Çocuklar için Örnek Planlar. A. Köksal Akyol (Ed.), Okul Öncesi Eğitim Programları, Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim, 157-183, Ankara: Hedef Yayıncılık.

Köksal Akyol, A. ve Oğuz, V. (2015). İletişimi Oluşturan Temel Koşullar ve İletişim Engelleri. A. Güngör Aytar (Ed.). Etkili İletişim. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim, s.35-59, Ankara: Hedef Yayıncılık.

Aktaş Arnas, Y. ve Köksal Akyol, A. (2015). Dramanın Bileşenleri. A. Köksal Akyol (Ed.). Okul Öncesi Eğitimde Drama, Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim, s. 95-111, Ankara:  Hedef Yayıncılık.

Köksal Akyol, A. ve Akyol, A. A. (2015). Okul Öncesi Eğitimde Müzeler. İ. Ulutaş (Ed.), Okul Öncesinde Görsel Sanat Eğitim, Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim, s.115-131, Ankara: Hedef Yayıncılık.

Köksal Akyol, A. (2016). Bilişsel Gelişim. A. Ulusoy (Ed.). Eğitim Psikolojisi, Beşinci Baskı, s.73-108, Ankara: Anı Yayıncılık.

Köksal Akyol, A. (2016).  Cinsel Gelişim ve Eğitim. A. Ulusoy(Ed.). Eğitim Psikolojisi, Beşinci Baskı, s. 203-224, Ankara: Anı Yayıncılık.

Köksal Akyol, A. ve Dalbudak Pekdemir, Z. (2016). Dramanın Bileşenleri ve Aşamaları. S. Erdoğan (Ed.), Çocuk ve Drama, s.44-63, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.

Köksal Akyol, A. ve Dalbudak Pekdemir, Z. (2016). Dramada Kullanılan Teknikler. S. Erdoğan (Ed.), Çocuk ve Drama, s.64-81, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.

Köksal Akyol, A. ve Didin, E. (2016). Ahlak Gelişimi. N.Aral (Ed.), Çocuk Gelişimi. s.216-241, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.

Köksal Akyol, A. ve Bilbay, A. (2017). Tarihsel Süreçte ve Farklı Kültürlerde Çocuk. A. Köksal Akyol (Ed.). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I. s.5-24,  Ankara: Anı Yayıncılık.

Didin, E. ve Köksal Akyol, A. (2017). Bilişsel Gelişim. A. Köksal Akyol (Ed.). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I. s.242-266,  Ankara: Anı Yayıncılık.

Köksal Akyol, A. ve Didin, E. (2017). Algısal Gelişim. A. Köksal Akyol (Ed.). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I. s.298-316.  Ankara: Anı Yayıncılık.

Köksal Akyol, A. (2018). Okul Öncesi ve İlkokul Dönemi Çocuklarının Gelişim Özellikleri. Z. Hamamcı, F. Türk (Ed.). Okul Öncesi ve İlkokulda Psikolojik Danışma ve Rehberlik. s.1-31. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Didin, E. ve Köksal Akyol, A. (2018). Bilişsel Gelişim. A. Köksal Akyol (Ed.). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II. s. 109-141. Ankara: Anı Yayıncılık.

Köksal Akyol, A. ve Didin, E. (2018). Algısal Gelişim. A. Köksal Akyol (Ed.). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II. s.173-196.  Ankara: Anı Yayıncılık.

 

Kitap editörlükleri


Köksal Akyol, A. (2011). İlköğretimde Drama. İstanbul: Kriter Yayınları.

Köksal Akyol, A. (2015). Okul Öncesi Eğitimde Drama. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Ankara:

Hedef Yayıncılık.

Köksal Akyol, A. (2015). Okul Öncesi Eğitim Programları. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Ankara: Hedef Yayıncılık.

Köksal Akyol, A. (2017). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I. Ankara: Anı Yayıncılık.

Köksal Akyol, A. (2018). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II. Ankara: Anı Yayıncılık.


Ulusal ve Uluslararası Projeler


Okul Öncesi Dönemde Aile Eğitimi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi 2006-2009. Ankara.

Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Kitapları. Anadolu Medeniyetler Müzesi Anadolu Uygarlıkları Eğitim Kitapları Serisi, Birinci Basım, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.  Ankara. 2009.

Türkiye’de Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru. Unicef. 2009.

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi. Unicef-MEB. 2012-2013.

Çocuk ve Arkeoloji Çalıştayı, Başkent Üniversitesi. Kaunos. http://cocukcalistayi2012.baskent.edu.tr. 16-22 Haziran 2012.

 

Ödüller

 

Köksal, A.  1994. “Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden Ve Etmeyen Çalışan Çocukların Sorunları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası, Teşvik Yarışması, III. Kategori, Mansiyon Ödülü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara,

 

Komisyon Üyelikleri

 

36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, 2002.

Okul Öncesi Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı-UNICEF, 2013.

Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı-UNICEF, 2013.

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı-UNICEF, 2013.

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Yüksek Lisans Tezleri


Uysal, E. (2006). Farklı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Grubundaki Çocukların Çoklu Zeka Kuramına Göre İncelenmesi. Ankara Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı.  Ankara.

Oğuz, V.  (2006). Altı Yaş Grubundaki Çocukların Bakış Açısı Alma Becerileri İle Anne-Babaların Empatik Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi.  Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara.

Dalbudak, Z. (2006). Anaokulu Öğretmenlerinin Drama Etkinliklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi.  Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara.

Aysu, B. (2007). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara Üniversitesi.  Ankara.

Vural, Ö. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri Ve Empatik Becerilerinin İncelenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara Üniversitesi.  Ankara.

Ulusoy, S. (2008). Anaokulu Öğretmenlerinin Fen ve Doğa Etkinliklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi.  Ankara Üniversitesi.  Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara.

Didin, E. (2015). Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Ergenlerin Mizah Tarzlarının ve Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi.  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı. Ankara.

Okur Metwally, E. (2017). Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerileri ile Anne-Baba Tutumlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı.  Ankara.

Aydos, S. (2017). Boşanma Nedeniyle Parçalanan Ailelerde Çocukların Velayetine Karar Verilme Sürecinin Velayet Raporları ve Uzman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi. Ankara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı. Ankara.

 

Doktora Tezleri

 

Hasdemir, D. (2007). Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ergenlerin ve Anne Babalarının Empatik Becerileri ve Aile Yapısını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.  

Salı, G. (2010). Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Arkadaşlık İlişkileri, Sosyal Destek Algıları Ve Mükemmeliyetçiliklerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi.  Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara.

Oğuz, V. (2013). Proje Yaklaşımının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerisine Etkisinin İncelenmesi.  Ankara Üniversitesi.  Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara.

Gizir Ergen, Z. (2013). Proje Yaklaşımının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi.  Ankara Üniversitesi.  Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara.

Ergişi Birgül, A. (2014). Türkçe Dil Etkinliklerinin Anasınıfına Devam Eden Çocukların Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi.  Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara.

Dalbudak Pekdemir, Z. (2014). Drama Eğitiminin Beşinci Sınıfa Devam Eden Çocukların Çoklu Zeka Alanlarına Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı.  Ankara.

Taştepe, T. (2018). 36-47 Aylık Çocuklara ve Annelere Uygulanan Motor Gelişim Destek Programının Çocukların Motor Gelişime Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı.  Ankara.