PROF.DR. TURHAN AYYILDIZ    
Adı : TURHAN
Soyadı : AYYILDIZ
E-posta : ayyildiz@eng.ankara.edu.tr
Tel : 312 203 33 86
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı ve soyadı: TURHAN AYYILDIZ

Doğum tarihi ve yeri: 11 Ocak 1966, Malatya

Unvanı: Doç. Dr.

Medeni durumu: Evli, 2 çocuk sahibi

Posta adresi: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 06100 Tandoğan / Ankara, Türkiye

Telefon: +90 (312) 203 33 86

Faks: +90 (312) 215 04 87

Anabilim Dalı: Maden Yatakları -Jeokimya

İlgi Alanları: Organik jeokimya, rezervuar kaya özellikleri, evaporit oluşumları, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) çalışmaları, Güncel kimyasal sedimanter oluşumlar

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Ankara Üniversitesi

1987

Y. Lisans

 MADEN YATAKLARI-JEOKİMYA

Ankara Üniversitesi

1992

Doktora

 MADEN YATAKLARI-JEOKİMYA

Ankara Üniversitesi

2000

Doçent

 MADEN YATAKLARI - JEOKİMYA

Ankara Üniversitesi

2007

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

 Ankara Üniversitesi - Fen Fakültesi

1989-2000

Dr. Araştırma Görevlisi  

 Ankara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi

2000-2007

Doçent Dr.

Ankara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi

2007

 

 

 

 

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler

Dönem

Lisans Dersinin Adı

 

Y. Lisans Dersinin Adı

Güz

Petrol Jeolojisi

Sondaj Tekniği – Jeofizik Müh. Böl.

Mühendislikte Projelendirme-I

İleri Petrol Jeolojisi I

Kayaçların Petrofiziksel Özellikleri Tayini Yöntemleri

Bahar

Sondaj Bilgisi

Jeolojik Harita Alımı

Mühendislikte Projelendirme-II

Petrol Sistemleri

İleri Petrol Jeolojisi II

 

 Araştırma Projeleri ve Görevleri:

1-       Tuzgölü havzası Karapınar formasyonu-Boyalı Üyesinin (Eosen) sedimantolojisi ve hazne kaya özelliklerinin incelenmesi. BAPRO Projesi, Proje No: 12B4343015, Proje Yöneticisi, 2012- devam ediyor.

 

2-      Boğazlıyan (Yozgat) – Kozaklı (Nevşehir) arasındaki Tersiyer istifinin stratigrafisi, jeokimyasal özellikleri ve volkaniklerin kökensel açıdan incelenmesi. BAPRO Projesi, Proje No: 12B4343017, Yardımcı Araştırıcı, 2012 – devam ediyor.

 

3-      Tuzluca (Iğdır) Civarındaki Neojen Birimlerinin Sedimantolojisi, KD Türkiye. TÜBİTAK YDABÇAĞ Projesi, No: ÇAYDAG-108Y026, Yardımcı Araştırıcı, 2008 – devam ediyor.

 

4-      Malatya havzası (Hekimhan civarı) Üst Kretase-A. Paleosen yaşlı karbonat ve evaporitli serilerin sedimantolojik ve jeokimyasal incelemesi. BAP Projesi, No: 07B4343004, Proje Yöneticisi, 2007- 2011.

 

5-      Doğu Akdeniz Bölgesi (İskenderun-Arsuz Çevresi) Miyosen (Messiniyen) Yaşlı Evaporitli Serilerin sedimantolojik ve Jeokimyasal İncelemesi. TÜBİTAK YDABÇAĞ Projesi, No: ÇAYDAG-104Y366, Yardımcı Araştırıcı, 2005 - 2007.

 

6-      Malatya Havzası Üst Kretase yaşlı birimlerin kaynak kaya potansiyeli ve sedimantolojisi. A.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri No: 2003 07 45 020, Proje Yöneticisi, 2004 - 2007.

 

7-      Demirciköyü civarı Pliyosen yaşlı evaporitli serilerin jeokimyası ve kökeni. TÜBİTAK YDABÇAĞ Projesi, No: YDABAG-102Y125, Yardımcı Araştırıcı, 2003 - 2005.

 

8-      Bala – Ş. Koçhisar (Ankara) arasındaki Haymana ve Karapınaryaylası formasyonlarının kaynak ve hazne kaya özelliklerinin araştırılması. A.Ü. Araştırma Fon Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir, Yardımcı Araştırıcı, 1999.

 

9-      Sıcakçermik (Sivas) kaplıcası güncel traverten-pizoid oluşumlarının sedimantolojisi ve oluşumuna etki eden mikrobiyolojik faktörler, A.Ü. Araştırma Projesi, No: 98-05-01-12, Yardımcı Araştırıcı, 1999.

 

10-  Tuz Gölü havzasının jeolojisi ve hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi, T.P.A.O. tarafından desteklenmiştir, Yardımcı Araştırıcı, 1997.     

 

11-  Akseki – Aydınkent (Antalya) civarının jeolojisi ve stratigrafisi. TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Proje no: TBAG-922/YBAG-0010, Yardımcı Araştırıcı, 1993. 

 

12-  Aydınkent (Antalya) civarının petrol olanakları. TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Proje no: TBAG-922/YBAG-0011, Yardımcı Araştırıcı, 1993.

 

 

Mesleki Üyelikler:    

Türkiye Sedimantoloji Çalışma Grubu

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)

Türkiye Petrol Jeologları Derneği (TPJD)