ÖĞR. GÖR. ALPER BAKACAK    
Adı : ALPER
Soyadı : BAKACAK
E-posta : bakacak@ankara.edu.tr
Tel : 0312.316 62 69/12 65
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

1975, Ankara

İş Tecrübesi:

 • 2000-2005,   Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Araştırma Görevlisi.
 • 2005-Halen,  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Öğretim Görevlisi.
 • 2016 Yaz Dönemi, University Of Texas at Austin, Middle Eastern Studies, Konuk Öğretim Elemanı. (Visiting Scholar) 


Eğitim:

 • Lisans: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1998.
 • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı 2002.
 • Doktora: Ankara Üniversitesi (SBF) Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı 2009.


Yabancı Diller:

 • İngilizce (orta) 
 • Fransızca (başlangıç)


Tezler:

 • İkinci Dünya Savaşı Dönemi’nde Ulus Gazetesi’nin İç ve Dış Politika Değerlendirmeleri, (The Evaluation of Internal and External Policies During The Second World War by Ulus Newspaper), Yüksek Lisans Tezi ( Thesis of MA), 2002.
 • Ulus Gazetesi’nin Muhalefet Yılları (1950-1960) (The Opposition Years of Ulus Newspaper (1950-1960) Doktora Tezi, (Thesis of PhD), 2009.


Yayınlar

 • “Atatürk Yolu Dergisi Dizini Cilt I-VI, Sayı 1-24″, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi EnstitüsüMayıs-Kasım 2001, C.VII, S, 27-28, s,429-467.
 • “Türk İngiliz Siyasi Uyuşmazlığı Çerçevesinde Musul Sorunu”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Mayıs-Kasım 2003, C. VIII, S. 31-32, s, 239-262.
 • “Falih Rıfkı Atay’ın Düşünce İkliminde Kemalizm”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl:1 S.2, Güz 2005.
 • “Osmanlı Devleti’nde Sosyo-Ekonomik Düzen ve XIX. Yüzyıl Yenileşme Hareketleri”, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2008, s. 1-31.
 • “XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti”, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2008, s. 34-66.
 • “Atatürk Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası”, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2008, s .246-270.
 • “Atatürk Sonrası Türkiye”, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2008, s. 302-330.
 • “Osmanlı Devleti'nde Sosyo-Ekonomik Düzen ve XIX. Yüzyıl Yenileşme Hareketleri", Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ed. Temuçin Faik Ertan, Siyasal Kitapevi, 2011.
 • "Atatürk Döneminde Türkiye'nin Dış Politikası", Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ed. Temuçin Faik Ertan, Siyasal Kitapevi, 2011.
 • "Atatürk Türkiyesi'nin Dış Politikasının Oluşumu (1923-1930)", Anıtkabir Dergisi, Yıl: 13, S.50, Temmuz 2013, s. 35-37.
 • "1950 Seçimleri Sonrası Ulus Gazetesi'nin Muhalefete Geçişi", Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi EnstitüsüBahar 2013, Yıl: 26, C. 13, S, 51, s. 541-561. 
 • "Kemalizm’i Tarif Etmek ya da İnkılâp Tarihi Dersleri", http://www.historyeducation.org/kitap.pdf III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 2014, s. 50-55.
 • "Ohri’de Yaşayan Türklerin Türkiye ve Atatürk Algısı", Yedinci Uluslararası  Atatürk Kongresi, Üsküp (Makedonya) C.II., Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2015, s. 947-964.

Editörlükler:
 • Ankara Üniversitesi Tük İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi (Art Index, Art Research Database, EBSCO) 
 • Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana İkinci Uluslararası Sempozyumu, Ankara Basımevi, 2018.

Sempozyumlar, Kongreler, Konferanslar:

 • "İstiklal Marşı’nın Kabul Edilme Süreci ve Mehmet Akif Ersoy" Konferans, İsmet İnönü Konferans Salonu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 12 Mart 2011.
 • "Ohri’de Yaşayan Türklerin Türkiye ve Atatürk Algısı", Yedinci Uluslararası  Atatürk Kongresi, Üsküp (Makedonya) Ekim 2011.
 • "Atatürk İlkeleri", Konferans, Özel Yüce Okulları, 04 Şubat 2013. 
 • "Cumhuriyet'in İki Kurucusu: Atatürk ve İnönü", Konferans, Bülent Ecevit Üniversitesi, 24 Ekim 2013.
 • "Kemalizm’i Tarif Etmek ya da İnkılâp Tarihi Dersleri", III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 25-27 Haziran 2014.
 • "I. Dünya Savaşı'nda İzmir Bombardımanı (5-9 Mart 1915)", Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi), Türk Tarih Kurumu, İzmir, 12-15 Kasım 2015. 
 • "Cumhuriyet Donemi Turk Tarihciligine Genel Bir Bakis" Sosyal Bilim Muzakereleri, Konferans,  Ankara Universitesi Iliahiyat Fakultesi, Ebu Hanife Salonu, 28 Mart 2016.
 • "Bir Göçebe Gazete, Anadalu'da Yenigün'ün Sakarya Savaşı Günleri" III. Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu, 11- 13 Eylül 2018, Haymana.


Verdiği Dersler:

Lisans:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (ATA 101)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (ATA 102)
 • Siyasi Tarih (İLE 210)


Yüksek Lisans:

 • Fransız Devrimi'nden I. Dünya Savaşı'na Avrupa Siyasi Tarihi (TİTE 119)
 • 20. Yüzyıl Avrupa Siyasi Tarihi (TİTE 219) 

Diğer:

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde yeni göreve başlayan Aday Gümrük Memurları için düzenlenen  Aday Memur Yetiştirme Eğitim Programında yer alan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konusunda periyodik olarak eğitim verilmektedir.