PROF.DR. BANU ŞAHİN    
Adı : BANU
Soyadı : ŞAHİN
E-posta : banusahin@ankara.edu.tr
Tel : 2126720
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Fizik
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/banu-sahin
Kişisel Akademik Bilgiler

1. Öğrenim Durumu:

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fizik

Ankara  Üniversitesi

1999

Y. Lisans

 Fizik

Ankara Üniversitesi

2001

Doktora

 Fizik

Ankara Üniversitesi

2006

Doçentlik

 Fizik

Üniversitelerarası Kurul

2011

 

2. Görevler:

 

    

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2002-2006


Dr.Arş.Gör.  

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2006-2009


Yrd.Doç.Dr.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi

2009- 2011


Doç.Dr.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi

2011-2013


Doç.Dr.

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2013-2016


Prof.Dr.

Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2016