PROF.DR. DİLEK BAŞALMA    
Adı : DİLEK
Soyadı : BAŞALMA
E-posta : basalma@ankara.edu.tr, dlkbasalma@gmail.com
Tel : 0312 596 14 64
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/dilek-basalma
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Dilek BAŞALMA 
Tarla Bitkileri

Telefon :(312) 596 1464
E-posta :basalma@ankara.edu.tr
Adres :Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : 17/10/1963 - Ankara
Bilimdalı :Tarla Bitkileri
Yabancı Dil :İngilizce

Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
14 Temmuz 2009

Ankara Üniversitesi, Ziraat fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

Doç. Dr.
2000

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Dr.
1987

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
''Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L,) ve Yağşalgamı (Brassica rapa ssp. oleifera L.) 'nda Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Öğeleriyle Protein, Yağ ve Yağ Asitleri Değişimine Etkileri

Yüksek Lisans
1986

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yağ Kalitesi Yüksek Yazlık Kolza Çeşitlerinde Farklı Ekim ve Bitki Sıklığının Tohum Verimi ve Yağ Oranına Etkisi

Aras. Gör.
1986

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Lisans
1984

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

 
Devam Eden Araştırma Projeleri
 • ER,C., GEÇİT,H.H., BAŞALMA,D, Orta Anadolu Şartlarında Yağ Bitkilerinin Üretim Deseni İçerisinde Yer Alabilme Potansiyeli. Proje No: 105 O 592 ( 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı)
  Destekleyen : TUBITAK (2006-2009)
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • KOLSARICI,Ö., ÖZCAN,S.,BAŞALMA,D.,URANBEY,S. ve S.MİRİCİ. Bazı Önemli Yağ Bitkilerinde Adventif Sürgün Regenerasyonu ve Agrobacterium tumefaciens Aracılığıyla Gen Aktarımı. Proje No: TOGTAG- 1842.
  Destekleyen : TUBITAK (1998-2001)
 • Yayınlar
 • BAŞALMA, D., 1986. Yağ Kalitesi Yüksek Yazlık Kolza Çeşitlerinde Farklı Ekim ve Bitki Sıklığının Tohum Verimi ve Yağ Oranına Etkisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 78 s.
 • BAŞALMA, D.,1999. Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) ve Yağşalgamı (Brassica rapa ssp.oleifera L.) 'nda Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Öğeleriyle Protein, Yağ ve Yağ Asitleri Değişimine Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Doktora Tezi), Ankara, 127s.
 • URANBEY, S., SEVİMAY, C.S., KAYA, M.D, İPEK, A., SANCAK, C., BAŞALMA, D., ER, C and S. ÖZCAN, 2005. Influence of Different Co-cultivation Temperatures, Periods and Media on Agrobacterium tumefaciens-mediated Gene Transfer. Biologia Plantarum .49(1): 53-57.
 • SARIHAN, E.O., ÖZTÜRK,M., BAŞALMA,D., KHAWAR, K.M., PARMAKSIZ,İ. and S. ÖZCAN, 2005. Prolific Adventitious Shoot regeneration from Black Psyllium ( Plantago afra L.) International Journal of Agriculture &Biology , 1560- 8530/ 2005/07-6- 879-881.
 • GÜRBÜZ, B., İPEK, A., BAŞALMA,D., SARIHAN, E.,O., SANCAK,C. and S. ÖZCAN, 2006. Effects of Diurnal Variability on Essential Oil Composition of Sweet Basil ( Ocimum basilicum L.) Asian Journal of Chemistry Vol: 18, No.1 (2006),285-288.
 • URANBEY,S., BAŞALMA,D., SANCAK, C., ER, C. and S. ÖZCAN, 2005 Agrobacterium – mediated transformation in potato using different explants and co- cultivation media and histochemical detection of pathogenesis – related promoters. Biologia, Brastislava, 60/ 6 : 685-690.
 • BAŞALMA. D., 1997.Adaptation of Winter Type Germany Originated Rapeseed ( Brassica napus ssp. oleifera L.) Cultivars under Ankara Conditions. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt:3 , Sayı:3, s:57-62.
 • URANBEY.S.,ER.C. ve D. BAŞALMA. 1998.Correlations Among Stolon Length Stolon Number, Plant Height and Tuber Yield in Potato.Turkish Journal of Field Crops. Vol:3, Sayı: 2, s:37-39.
 • BAŞALMA. D. ve S. URANBEY. 1998. Ankara Koşullarında Farklı Yazlık Kolza ( Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğelerinin Karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi. ( Van),Cilt ( Vol.):8,s:61-65.
 • URANBEY,S. ve D.BAŞALMA. 1998. Şekerpancarı. Tarım Kredi Kooperatifleri, Türk-Koop. Ekin Dergisi.Yıl:2, Sayı:4 ,s:76-81. Nisan- Haziran
 • BAŞALMA, D. ve S. URANBEY. 1999. Yağ Bitkileri Tohumlarının Kurutulması ve Depolanması. Tarım Kredi Kooperatifleri, Türk-Koop. Ekin Dergisi.Yıl:3, Sayı:7 ,s:45-49. Ocak- Mart
 • BAŞALMA, D. 1999. Bitkilerde Kısırlık ve Uyuşmazlık. Tarım Kredi Kooperatifleri, Türk-Koop. Ekin Dergisi.Yıl: 3, Sayı: 9, s: 32-36 Temmuz- Eylül.
 • BAŞALMA, D. 2000. Yağ Bitkileri Olarak Aspir ( Carthamus tinctorius L.) ‘ in Önemi ve Türkiye’deki Durumu.Tarım Kredi Kooperatifleri, Türk-Koop. Ekin Dergisi.Yıl: 4, Sayı: 14, s: 65-68, Ekim- Aralık.
 • BAŞALMA, D. 2000.Yağ Bitkileri Üretimi ve Ticaretindeki Gelişmeler. Tarım Kredi Kooperatifleri, Türk-Koop. Ekin Dergisi. Yıl: 4, Sayı: 13, s: 46-51, Temmuz- Eylül.
 • BAŞALMA, D. 2001.Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etki Eden Bazı Faktörler. Yıl: 5, Sayı: 15, s: 37-41, Ocak- Mart.
 • BAŞALMA, D. 1999 Yazlık Kolza ( Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullarına Adaptasyonu. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt: 8, Sayı: 1-2, s: 46-51.
 • BAŞALMA, D. 1999 Azotlu Gübrelemenin Kolzanın Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt:8, Sayı: 1-2, s: 59-67,
 • URANBEY ,S., BAŞALMA,D. ,İPEK,A. 2002. A Research on Morphogenetic Variability of Accumulation of Oil and Protein in Some Soybean ( Glycine max. ( L.) Merr.) Cultivars . Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt: 9, Sayı: 1-2, s: 68-72
 • SAMANCI, B., ÖZKAYNAK,E., BAŞALMA,D. ,URANBEY,S. 2001. Ankara ve Antalya’da Yetiştirilen Bazı Aspir ( Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verimle İlgili Özellikler Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt: 14, Sayı: 1, Yıl: 2001, s: 29-32, Antalya.
 • SAMANCI, B., ÖZKAYNAK,E., BAŞALMA,D. ,URANBEY,S. 2001. Ankara ve Antalya’da Yetiştirilen Bazı Aspir ( Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verimle İlgili Özellikler Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt: 14, Sayı: 1, Yıl: 2001, s: 29-32, Antalya.
 • BAŞALMA,D. 2004. Kışlık Kolza ( Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullarında Verim ve Verim Öğeleri Yönünden Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt: 10, Sayı:2 , s:211-217.
 • KARAKAYA, A., BAŞALMA,D. ve S. URANBEY, 2004. Response of Safflower ( Carthamus tinctorius L.) Genotypes to Rust Disease. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt: 10, Sayı:1 , s:93-95.
 • KOLSARICI,Ö.;ER,C. ve D.TARMAN ( BAŞALMA). 1985. Islah Edilmiş Kışlık Kolza Çeşitlerinde Verim Komponentlerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. Cilt:35, s:61-74. 1986.
 • TARMAN (BAŞALMA),D. ve Ö.KOLSARICI,.1986. Yağ Kalitesi Yüksek Yazlık Kolza ( Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim ve Bitki Sıklığının Tohum Verimi ve Yağ Oranına Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı.Cilt:37, Fasikül :2, s:94-109. 1987.
 • KOLSARICI, Ö. ve D. BAŞALMA. 1987. Islah Edilmiş Yağ Kalitesi Yüksek Yabancı Kökenli Yazlık Kolza Çeşitlerinin Verim Komponentlerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt : 38, Fasikül 1-2, s.77-90.
 • KOLSARICI,Ö. ve D. BAŞALMA. 1988. Yabancı Kökenli Yazlık Kolza Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Yağ Verimi ile Bin Tohum Ağırlığının Saptanması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt:39, Fasikül: 1-2 , s:254- 266,
 • TARMAN(BAŞALMA), D. ve Ö.KOLSARICI. 1987. Repko ( Çin Lahanası X Kolza Melezi) Bitkisinin Tarımsal Özellikleri ve Ülkemizdeki Önemi.Ziraat Mühendisliği Dergisi. Sayı:195, s: 42-48.
 • KOLSARICI , Ö., ve D. BAŞALMA. 1988.Ülkemizde Kolza Tarımı ve Gelişmesinde Karşılaşılan Sorunlar. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Sayı:208, s: 15-18.
 • BAŞALMA,D. ve S. BAYRAMİN. 1990.Bir Lif Bitkisi:JÜT. Bilim ve Teknik Dergisi. Cilt: 23, Sayı: 273 , s: 29,
 • ER,C.,URANBEY,S., BAŞALMA,D. ve M.YILDIZ. 1997. Şeker Pancarı Tarımında Yaşanan Problemler ve Çözüm Yolları.Tarım Ve Köy. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Sayı:113, s: 47-50. Ocak-Şubat
 • ER,C., BAŞALMA,D., YILDIZ,M. ve S. URANBEY. 1997. Soya Tarımı, Sorunları ve Çözüm Yolları. Tarım ve Köy. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Sayı:115, s: 44-47. Mayıs-Haziran.
 • BAŞALMA,D. ve Ö.KOLSARICI. 1998. Determination of Yield and Yield Components of Winter Type French Originated Rapeseed ( Brassica napus ssp. oleifera L.) Cultivars under Ankara Conditions. Türk -Alman Tarım Araştırıcıları Derneği 5. Sempozyumu. 29 Eylül-4 Ekim 1997 Akdeniz Üniversitesi Antalya,Türkiye. Verlag Ulrich E. Grauer. Stutgart.Germany. s:141-146 . ( Sunulu)
 • ER,C., BAŞALMA, D., URANBEY,S. ve N. ŞAHİN. 2000. Versuche Zur Adaption Einheimischer und Auslandischer Saflorsorten, Linien und Populationen an die Bedingungen Mittelanatoliens. Türk -Alman Tarım Araştırıcıları Derneği 6. Sempozyumu. 6. Symposium. Vom 27 September- 2 Oktober 1999 an des Justus- Liebig – Universitat GieBen/ Deutschland Verlag Ulrich E. Grauer. Stutgart.Germany. s:177-182 . ( Sunulu)
 • SOYGENIŞ, A.F., BAŞALMA, D., URANBEY, S., ER, C. 2004 “The Effect of Different Row Spacing, Nitrogen Fertilizer and Bacterium Inoculation on the Yield and Quality of Soybean (Glycine max. (L.) Merr)”. 7. Symposium. Verband Deutsch- Türkischer Agrar-und Naturwissenschaftler Türkische Sektion und Deutschen Sektion. 24-30.03.2003 in Ankara/Türkei, Türk- Alman Tarımsal Araştırma. Cuillier Verlag- Göttingen p:101-108. ( Sunulu)
 • URANBEY,S., İPEK,A., ÇÖÇÜ, S. and D.BAŞALMA, 2004. A Routine Method for Agrobacterium Mediated Transformation of Potato Using Microtubers. Role of Multipurpose Agriculture in Sustaining Global Environment. Agro Environ 2004. Udine, Italy 20-24 October 2004. p:14-15. (Sunulu).
 • EREN, K., BAŞALMA, D., URANBEY, S., and C. ER, 2005. Effect of Growing in Winter and Spring on Yield, Yield Components and Quality of Some Safflower ( Carthamus tinctorius L.) Cultivars in Ankara. VIth International Safflower Conference, June 6-10, 2005. Marine Prencess Hotel, Kumburgaz, İstanbul- Turkey ( Sunulu) 154-160.
 • ŞAKİR,Ş. and D. BAŞALMA, 2005. The Effect of Sowing Time on Yield and Yield Components of Some Safflower ( Carthamus tinctorius L.) Cultivars and Lines. VIth International Safflower Conference, June 6-10, 2005. Marine Prencess Hotel, Kumburgaz, İstanbul- Turkey ( Sunulu) 147-154.
 • TUĞRUL, M., BAŞALMA, D., und C. ER, 2005. Der Einfluss einiger Produktionsfaktoren unter Zentralanatolischen Verhaltnissen auf Interne und Externe Qualitatsmerkmale der Zuckerrübe. 8. Symposium of the Association of German and Turkish Scientists in Agriculture and Natural Science in Braunschweig( 3.-9. Octobre 2005) ( Sunulu) ( Baskıda)
 • İÇEL, C.D., BAŞALMA, D., and C. ER, 2005. The Effect of Different Application Dates and Doses of humic Acid on Yield, Yield Components and Oil Ratio of Safflower ( Carthamus tinctorius L.). 8. Symposium of the Association of German and Turkish Scientists in Agriculture and Natural Science in Braunschweig( 3.-9. Octobre 2005) ( Sunulu) ( Baskıda)
 • BAŞALMA, D. ve S.URANBEY. 1998.Aspir'de ( Carthamus tinctorius L.) Değişik Bitki Sıklıklarının Verim ve Verim Kriterleri ile Kalitesi Üzerine Etkileri . Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi. 7-11 Eylül 1998 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Aydın . Cilt: 2 , s:359-366.
 • ER.C., URANBEY.S.,SOYGENİŞ.A.F. ve D. BAŞALMA. 1998. Ege Bölgesinde Pancar Tarımı. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi. 7-11 Eylül 1998 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Aydın . Cilt: 2 , s:322-329.
 • ER.C., URANBEY.S., BAŞALMA,D. ve Y. DOĞANAY. 1999. Nevşehir- Niğde Yöresinde Patates Tarımında Azotlu Gübre Kullanımı ile Verim ve Kalite İlişkileri. II. Ulusal Patates Kongresi. 28-30 Haziran 1999. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Erzurum.s: 54-60.
 • KOLSARICI, Ö. D. BAŞALMA, N.İŞLER, H. ARIOĞLU, A. GÜR, E. OLHAN ve C. SAĞLAM. 2000. Yağ Bitkileri Üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi. 17-21 Ocak 2000. Milli Kütüphane Ankara.1. Cilt. s: 485 –503.
 • BAŞALMA, D. ve Ö. KOLSARICI, 2001. Yabancı Kökenli Kışlık Kolza Çeşitlerinin Ankara Koşullarında Verim ve Verim Öğelerinin Karşılaştırılması. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ.Sunulu Bildiri s: 85-90.
 • ÖZKAYNAK,E., SAMANCI,B. ve D. BAŞALMA. 2001. Bazı Aspir ( Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verimle İlgili Özellikler Üzerine Etkisi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ.Sunulu Bildiri s: 79-84.
 • URANBEY,S., BAŞALMA,D. ve C. ER. 2002. Dünya ve Türkiye’de Organik Tarım Uygulamaları ve Şekerpancarı Tarımının Geleceği. İkinci Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu. Şeker Pancarı Üretiminde Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi . 10-11 Eylül 2002.Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Sunulu Bildiri Sayfa: 271-281.
 • KOLSARICI,Ö., GÜR,A., BAŞALMA,D.,KAYA,M.D.,İŞLER, N.2005. Yağlı Tohumlu Bitkiler Üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi. 3-7 Ocak 2005 Milli Kütüphane,Ankara.409-429. ( Sunulu Bildiri).
 • BAŞALMA,D., URANBEY,S. ve C.ER, 2003. Bazı Kışlık Kolza ( Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır.Sunulu Bildiri s: 146-150.
 • URANBEY, S., ÖZCAN,S., BAŞALMA,D. ve C.ER, 2003. Ekspresyon Seviyesi Düşük Bazı Gen Promotörlerinin Bitkilere Gen Aktarımında Kullanımı. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır. Sunulu Bildiri s: 16-19.
 • ÇETİN, Ö.E. ve D. BAŞALMA, 2005. Ayçiçeğine ( Helianthus annuus L.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Yaprak Gübresinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya. Sunulu Bildiri 1.Cilt : 11-16.
 • BAŞALMA, D. 1999, Farklı Ekim Normlarının Kışlık Kolza Çeşitlerinde Bitki Özellikleri ile Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Poster Bildiri Cilt:II, Endüstri Bitkileri, s: 317-322.
 • SAMANCI, B., ÖZKAYNAK, E., BAŞALMA,D., ÖZDEMİR, F ve A. TOPUZ, 1999. Bazı Aspir ( Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Yağ Asidi Oranlarına Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Poster Bildiri Cilt:II, Endüstri Bitkileri, s: 363-367.
 • SİVİŞOĞLU;G., BAŞALMA,D., URANBEY,S. ve C.ER, 2003. Şekerpancarı ( Beta vulgaris ssp. vul.var. saccharifera) Tohumluk Üretiminde Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Verim ve Kaliteye Etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır. Poster Bildiri s: 666-669.
 • Diğer
  KİTAP:
  ER,C ve D.BAŞALMA, 2008,ORGANİK TARIMDAKİ GELİŞMELER. Nobel Yayıncılık Yayın 
  No:1354, 309 sayfa, Ankara
  Bilirkişilikler:
  GÜRBÜZ, B ve D. BAŞALMA 1997 yılı 37 Nolu Dava ,
  14. Asliye Hukuk Mahkemesi ( Kenevir Bitkisi ile İlgili).
  ARSLAN,N., GÜRBÜZ,B. ve D. BAŞALMA 2005. 14. Asliye Hukuk Mahkemesi
  ( Patates Tohumculuğu ile ilgili)