DOÇ.DR. FURKAN BAŞER    
Adı : FURKAN
Soyadı : BAŞER
E-posta : furkan.baser@ankara.edu.tr, furkan.baser@gmail.com
Tel : 0 312 3636610 / 5839
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm : SİGORTACILIK VE AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
EĞİTİM
   Doktora: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, 2013
                 Tez Konusu: Aktüeryal Modellemede Bulanık Destek Vektör Makineleri
                 Danışman   : Prof. Dr. Ayşen APAYDIN
   Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, 2007
                 Tez Konusu: Aktüeryal Modellemede Melez Bulanık Regresyon Analizi
                 Danışman   : Prof. Dr. Ayşen APAYDIN
   LisansAnkara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2004
               Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 2008

AKADEMİK DENEYİM:
Doç. Dr.            Ankara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Böl., 2018 – ...
Yrd. Doç. Dr.    Ankara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sigortacılık ve Aktüerya Bil. Böl., 2016 – 2018
Arş. Gör. Dr.    Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Böl., 2013 – 2016
Arş. Gör.          Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğt. Fak., Bilgisayar Uygulamaları Eğt. Böl., 2006 – 2013

YURTDIŞI AKADEMİK DENEYİM
   Misafir Öğr. El. / Georgia State University, USA, Ocak – Haziran 2011 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI
  • Risk Ölçümü, Sınıflandırılması ve Değerleme
  • Aktüeryal Modelleme
  • Makine Öğrenmesi Yöntemleri
  • Bulanık Sistem Modelleme
  • Sayısal Yöntemler