DOÇ.DR. BERNA ASLAN    
Adı : BERNA
Soyadı : ASLAN
E-posta : baslan@ankara.edu.tr
Tel : 03123633350/3221
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİM PROGRAMLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 19-09-1977

Öğretim üyesi evli ve iki çocuk annesidir.

ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-0967-3274

Eğitim

2003-2008: Doktora, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Eğitim Programları Anabilim Dalı

Doktora Tezi: Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon ve Türkiye için Bir Model Önerisi.

 (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet A. Kısakürek)

2000-2003: Yüsek Lisans,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Yüsek Lisans Tezi:  A Descriptive Study on Learning Style Preferences of Engineering Students at METU (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Meral Aksu)

1995-1999: Lisans, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü

Yabancı Diller

İngilizce (İleri Düzey)

Almanca (Orta Düzey)

Akademik ve Mesleki Deneyim

Mart 2017- Doçent 

2009-  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları Bölümü Öğretim Üyesi

(Yrd. Doç. Dr.)

2002-2009 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları Bölümü Araştırma Görevlisi

Koordinatörlükler

2019- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  ERASMUS Koordinatörü

2017- Ankara Üniversitesi Kalite Komisyonu Eğitim Öğretim Alt Komisyonu Üyesi

2003- Devam ediyor  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  ERASMUS Koordinatör Yardımcılığı

2013 -  Ankara Üniversitesi  Bologna Süreci Yükseköğretim yeterlikler Çerçevesi Alt Kommisyonu Üyesi

2014-2015 Ankara Üniversitesi  Bologna Süreci Koordinatör Yardımcılığı

2015- 2016 Ankara Üniversitesi  Bologna Süreci Koordinatörlüğü 

Verdiği Dersler

Eğitim Bilimine Giriş

Program Geliştirme

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Sınıf Yönetimi

Öğrenme- Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Karşılaştırmalı Eğitimde Teori ve Yöntem (YL)

Karşılaştırmalı Eğitim Programları(YL)

Eğitim Programı Araştırmaları (YL)

Comparative Education (Erasmus öğrencileri için)

Sociology of Curriculum (İngilizce Eğitim Sosyolojisi Yl Programı'nda verilen ders)

Hakemlik Yapılan Bilimsel Dergiler

TED Eğitim ve Bilim

Cypriot Journal of Educational Sciences (CJES)

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

İlköğretim On-line

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

Yurt Dışı Deneyimler

Temmuz 2006- Italya Bari'de Socrates/ Comenius kapsamında düzenlenen "Mind  and Concept Maps for Learning for Teaching" hizmet içi eğitim kursuna katılmıştır.

Ekim- Kasım 2006- Historical Recreation as a Pedagogical Project: From Training to Action Projesi kapsamında Portekiz Lagos Centro de Formação Dr. Rui Grácio'da proje ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

Nisan 2007- Historical Recreation as a Pedagogical Project: From Training to Action Projesi kapsamında İspanya Bollulos Centro del profesorado de Bollullos/Valverde öğretmen eğitimi merkezinde öğretmen eğitimi kursu çalışmalarında bulunmuştur.

Mayıs 2008- Erasmus eğitim alma hareketliliği kapsamında Almanya Tuebingen Üniversitesi'nde araştırmalar yapmıştır.

Ekim 2008 - TISSNTE (Teacher Induction Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe) projesi kapsamında Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenen öğretmen eğitimi kursuna (Comenius Kursu) katılmıştır.

Mart 2009- TISSNTE  Projesi kapsamında Portekiz Porto'da proje toplantısına katılmıştır.  

Projeler 

Uluslararası Projeler

-Historical Recreation as a Pedagogical Project: From Training to Action (Comenius II- Çok Taraflı Transnational Project) - Araştırmacı (2006-2009)

-Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe (TISSNTE) (Comenius II- Çok Taraflı Transnational Project) - Araştırmacı (2006-2009)

-REFLECT (Grundvig Öğrenme Ortklıkları Projesi) - Araştırmacı (2007-2008)

Ulusal Projeler

-İlkokul ve Ortaokul Programlarının Değerlendirilmesi (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)- Araştırmacı (2017- Devam ediyor.) 

- Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının Değerlendirilmesi (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)- Araştırmacı (2017- Devam ediyor.) 

-İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarını İzleme Sistemi (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)- Araştırmacı (2015- 2017)   

-Tasarruf Dedektifleri- Uygulamalı Eğitim Programı (TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri)-Araştırmacı (2011-2012)

Danışmanlıklar

2007-2008 Ulusal Ajans Socrates- Comenius Programı'nda Dış Uzman 
2012- 2015 ODTÜ Teknokent Sebit A.Ş. 'de Danışman

Tez Danışmanlıkları

 Görkem Üner, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'de İlköğretim Birinci Kademe Yabancı Dil Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Finlandiya ve Hollanda Örneği), Temmuz 2010

İknur Bayram, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, 2011.

Asuman Fulya Soğuksu, Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programındaki İletişimsel Yaklaşımın Sınıf İçi Uygulamalara Yansıması, 2013

Ferit Acar, Yükseköğretimde Yabancı Dil Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı'na Dayalı Olarak Geliştirilen Programın Etkililiğinin Değerlendirilmesi, 2013.

Mesut Bedir, Birinci Sınıf Öğretim Programlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü Raporlarına Göre Değerlendirilmesi, 2013.

Ayşemine Dinçer, İlkokul İkinci Üçüncü Sınıf Öğretim Programlarının Sınıf İçi Uygulamalara Yansıması, 2016.

Kadem Köksal, İngilizce Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi, 2019.

 

Eserler Listesi

Bıkmaz, F. ve Aslan, B. (2019). Öğretmen Eğitimcilerinin Sahip Olması Gereken Yeterlikler: ATE ve VELON Örneği. B. Aslan & F. Bıkmaz (Editörler), Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek'e Armağan (ss. 19-40). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 


Aslan, B., Bayraktar, A. & Dinçer, Ç. (2018). Incoming and Outgoing Students’ Views on Erasmus Programme. ECER Congress, Bolzano,  3-7 Eylül 2018. https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/43109/ 


Dinçer, F.C., ,Aslan, B.,Bayraktar, A. (2017.) Ankara Üniversitesi Erasmus Koordinatörlerinin Erasmus Programına İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,  50, 2, s. 201-223.


Soğuksu, A.F., ,Aslan, B. (2018). İletişimsel Yaklaşımın Onuncu Sınıf İngilizce Dersinde Sınıf İçi Uygulamalara Yansıması. Abant Izzet Baysal Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, Doi: 10.17240/aibuefd.2018..-363881


Dinçer, F.C., ,Aslan, B. (2017). The Erasmus Experience of Ankara University. Erasmus Symposium, 4-7 Ekim 2017, T-H Koln Universitat, Köln Almanya. 


Aslan, B. ,Yılmaz G. (2017). Ögretmenlik Sertifika Programına Katılan Ögretmen

Adaylarının Ögretmenlik Uygulaması Sürecine Iliskin Görüşleri. 5. Uluslararası Egitim Programları ve Ögretim Kongresi, 26- 28 Ekim 2017, Muğla, Türkiye.  

Aslan, B. (2015). A comparative study on the teaching profession in Turkey and South Korea: Secondary analysis of TALIS 2008 data in relation to teacher self- efficacy. Eurasian Journal of Educational Research, 61, 1- 22. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2015.61.1 

Rüzgar, M. E., Aslan, B. (2014). Eğitim Programlarının ve Öğretimin Temel İlkeleri (Çeviri Kitap).http://www.pegem.net/kitabevi/171358-Egitim-Programlarinin-ve-Ogretimin-Temel-Ilkeleri--kitabi.aspx 

Aslan, B, Jacobs, D.B. (2014). Erasmus Student Mobility: Some Good Practices According to Views of Ankara University Exchange Students.  Journal of Education and Future, Issue 5, s. 57-72.

Öztürk, H. T., Aslan, B. (2013).  Challenges in Teacher Education in Turkey in the Age of Neoliberalism. In Challenges to Teacher Education in Difficult Economic Times. Editors:  Joan Stephenson, Lorraine Ling. UK: Routledge. http://routledge-ny.com/books/details/9780415661980/ 

Aslan, B., Öcal, S. D. (2012). A case study on mentoring in a teacher development program. Journal of Education and Future, Issue 2, s. 31-48.

Bayram, İ.,Aslan, B. (2011). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.  I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim 2011, Eskişehir.

Akçamete, G., Aslan, B., Dinçer, Ç. (2010). Uygulama öğretmenlerinin mentörlük            becerilerinin değerlendirilmesi. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16-18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Ankara. (Uluslararası kongrede sunulan ve bildiriler kitabında basılan tam metinli makale)

Aslan, C., Aslan, B. (2009). Secondary school teacher candidates’ attitudes toward science.  Cypriot Journal of Educational Sciences, Vol. 4., s. 33-45. (Uluslararası alan indexlerinde taranan hakemli dergide makale)

Aslan, B. (2009). Brain, learning and the cocept maps as a tool for creative learning. In Creativity and Innovation. Editor: Susana Golçaves. Portekiz: Instituto Politecnico de Comibra. (Uluslararası yayınevleri tarafından basılan kitap bölümü (https://www.researchgate.net/publication/295261590_Brain_Learning_and_the_Concept_Maps_as_a_Tool_for_Creative_Learning)

Bayram,D., Gürkan, T., Aslan, B., Parmaksız, R.Ş., Hayırsever, H. (2009). Evaluation of Historical Recreation Projects. In Historical Recreation as an Educational Project. Editors: Ana Cristina Madeira, Jose Juan de Paz Sanchez. Lagos (Portugal): Inpokulis. 

Gürkan, T., Bayram, D., Parmaksız, R.Ş., Aslan, B., Hayırsever, F. (2009). Bir öğretim yöntemi olarak tarihsel canlandırma: Ankara'daki öğretmenlerin eğitim ihtiyaçları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,s. 277-291.

Aslan, C., Aslan, B. (2009). Differences in teacher candidates’ attitudes toward science according to some psycho- social variables. World Conference on Educational Sciences, Procedia Social and Behavioral Sciences 1, s. 1582-1585. (Uluslararası kongrede sunulan ve indeksli bildiri kitabında basılan tam metinli makale)

Dayıoğlu, S., Arslan, B. (2008). Mistakes in thinking: Can writing serve the needs of developing criticality in thinking? In Issues on Education and Research Volume 1. Editor: Gregory T. Papanikos. Yunanistan: Athens Instituto for Education and Reseach.

Arslan, B. (2009). Çeşitli ülkelerde yükseköğretimde akreditasyon ve Türk yükseköğretimindeki gelişmeler. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (1), s. 287-309. (Doktora tezinden üretilen makale)

Arslan, B., Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi. Eğitim Araştırmaları, sayı 21, s. 35-48.

Arslan, B., Aksu, M. (2006). A descriptive study on the learning style profiles of the engineering students at Middle East Technical University (METU). Eğitim ve Bilim, Sayı 141, Cilt 31, s. 83–91. 

Arslan, B.  (2005)  Avrupa Birliği Yükseköğretim Alanı ve Yükseköğretimde Kalite Çerçevesi’nin Belirlenmesi. Milli Eğitim, 33, 167, s. 386- 394.

Gürkan, T., Bayram, D., Arslan, B. (2008). The feelings and ideas of primary students   about peace. WCCI 13th World     Conference in Education, 2-7 Eylül, 2008 Antalya.

Arslan, B., Aksu, M. (2005). A Descriptive Study on Learning Style Profiles of the Engineering Students at Middle East Technical University (METU). Design of         Education in the 3rd Millennium. 34 th International Engineering Education Symposium 12- 15 Eylül, İstanbul

Çelik,S., Arslan, B. (2006). Avrupa, A.B.D. ve Türk yükseköğretim sistemlerinde doktora programları ve öğrencilerin görüşlerine göre doktora programlarının değerlendirilmesi. 15.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül, Muğla.

Uysal, K., Arslan, C., Arslan, B. (2003). Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Yayınları Yayın No: 218. ATAUM AB Ofisi