PROF.DR. AYŞEGÜL DURAK BATIGÜN    
Adı : AYŞEGÜL
Soyadı : DURAK BATIGÜN
E-posta : batigun@ankara.edu.tr
Tel : 0312 310 32 80/1231
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

  

Doğum Tarihi: 01.07.1967

 

Doğum Yeri: Senirkent/ISPARTA

 

 

Eğitim

 

Lisans          Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü,1988

Y. Lisans     Ankara Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji, 1993

Doktora       Ankara Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji, 2002

 

Görevler

 

1988-1990 TRT Ankara Televizyonu Çocuk ve Gençlik Programları Müdürlüğü Susam Sokağı Programı (Araştırma Asistanı)

1988-1992   Bilkent Üniversitesi MSSF Müzik Hazırlık Okulu (Yurt Görevlisi)

1992-1996   Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma  Araştırma Merkezi

                      (Uzm.Psk.) 

1996-2001    Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü  (Ar.Gör.)

2003-2005    Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü (Yrd. Doç. Dr.) 

2005- 2011   Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü (Doç. Dr.) 

2011- halen   Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü (Prof. Dr.)

 

Profesyonel Etkinlikler ve Mesleki Faaliyetler

ü Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi, Aralık 2015- (devam etmekte)

ü Türk Psikologlar Derneği Klinik Psikoloji Birimi Yürütme Kurulu Üyesi, Ekim 2014 – Mart 2017

ü Ankara Üniversitesi Gençlik Danışma Merkezi (GEDAM) Koordinatörlüğü, Haziran 2010 - Haziran 2014.

ü Ankara Üniversitesi DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Haziran 2008-Haziran 2010.

ü S.B. Ankara Dışkapı Eğitim ve Uygulama Hastanesi Ergen ve Yetişkin Psikiyatri Servislerinde Staj, Eylül 2004 - Ocak 2006.

ü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kriz Merkezi’nde vak’a tartışması ve süpervizyon toplantılarına katılım, Ocak 2005 - Ocak 2006.

ü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisinde Staj, 1991-1992 öğretim dönemi.

ü Türk Psikologlar Derneği’nin Marmara ve Düzce Depremlerinin hemen ardından alanda başlattığı, afetzedelere yönelik psikolojik yardım çalışmalarına hem alanda hem de Deprem Özel Çalışma Grubu içerisinde katılım, 1999-2000.

ü Türk Psikologlar Derneği’nin düzenlediği “Nöropsikolojik Değerlendirme” konulu eğitim programına katılım, 2005.

ü Türk Psikologlar Derneği’nin açmış olduğu “Nörokognitif Bozuklukları Ayırt Etme Testleri” konulu Eğitim Programına Katılım, 1997.

ü Türk Psikologlar Derneği’nin düzenlediği “Yetişkinde Klinik Nöropsikoloji Testleri” konulu tüm gün çalışma grubuna katılım, 1997.

ü Türk Psikologlar Derneği’nin açmış olduğu “Stres Yönetimi” konulu Eğitim Programına Katılım, 1997.

ü Bilkent Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik “Stres” konulu seminerler, 1994-1995.

ü Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenlik Formasyonu Sertifikası, 1988.

 

 

Verdiği Dersler

 

ü Psikolojiye Giriş (Lisans)

ü Psikopatoloji (Lisans)

ü Psikolojide Çalışma ve Meslek Alanları (Lisans)

ü Psikolojide Etik İlkeler (Lisans)

ü Yetişkin Psikopatolojisi (Y. Lisans, Doktora)

ü Psikoloji Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları (Lisans, Y. Lisans)

ü Araştırma Teknikleri (Lisans, Y. Lisans, Doktora)

 

 Aldığı Ödüller


ü 2013 Yılı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Bilim Ödülü

ü 2008 Yılı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü

ü Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayınları Destekleme Ödülü 

     (2006, 2009, 2011 ve 2014 yıllarında)

ü TÜBA ve TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri (1995 yılından bu yana yapılan tüm uluslararası yayınlar için)


 

 

 Editörlük ve Akademik Danışmanlıklar

 

ü  Türk Psikoloji Yazıları (Psych-LIT), Editör Yardımcılığı, 2009-2013

ü  Eğitim ve Bilim Dergisi (SSCI), Akademik Danışmanlık, 2010-halen

ü  Anadolu Psikiyatri Dergisi (SCI), Akademik Danışmanlık, 2009-halen

ü  Nobel Medicus (SCI-E), Akademik Danışmanlık, 2009-halen 

ü  Türk Psikoloji Dergisi (SSCI), Akademik Danışmanlık, 2006-halen 

ü  Türk Psikiyatri Dergisi (SSCI), Akademik Danışmanlık, 2005-halen 

ü  Türk Psikoloji Yazıları (Psych-LIT), Akademik Danışmanlık, 2005-halen

ü  Nesne- Psikoloji Dergisi, (ERIH PLUS; DOAJ vb) Akademik Danışmanlık, 2013-halen

  

 

 Kongre Düzenleme ve Dernek Üyelikleri

 


ü VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, 2017

ü VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, 2015

ü XV. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Akademik Danışma Kurulu Üyeliği, 2010.

ü II. Psikoloji Lisans Üstü Öğrencileri Kongresi Akademik Danışma Kurulu Üyeliği, 2008.

ü X. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1998.

ü Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (Sayman),

      1994-1997 ve 2002-2003 yılları arasında.

ü Sosyal Psikiyatri Derneği Üye, 1996-


 

 Yürüttüğü ve Yer Aldığı Projeler

   

ü Siberkondri: İnternet Bağımlılığı, Sıkıntıya Dayanma, Sağlık Anksiyetesi ve Psikolojik Belirtiler Açısından Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri. 16B0649001 Nolu Proje, Proje Yürütücüsü, 2016 -

ü Ankara-Kazan İlçesinde Gençlik Dönemi İntihar Davranışlarını Önlemeye Yönelik Bir çalışma. Kazan İlçesi Kaymakamlığı tarafından desteklenmiştir. Proje Yürütücüsü, 2013-2014.

ü Parasosyal Etkileşim: Evlilik doyumu, psikolojik belirtiler, kendilik algısı ve bazı psikolojik ve sosyo demografik değişkenler açısından değerlendirme. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri. 12B5358002 Nolu Proje, Proje Yürütücüsü, 2012- 2014.

ü Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinde Stres Oluşturucu Faktörler ve İlişkili Değişkenler: İletişim Becerileri ve Sosyal Problem Çözme Becerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri. 26-23-M-11 Nolu Proje, Araştırmacı, 2011-2012.

ü İnternet Bağımlılığı: Kişilik özellikleri, psikolojik belirtiler, sosyal destek ve ilişkili bazı sosyo-demografik değişkenler açısından bir inceleme. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) 109K283 nolu Proje, Proje Yürütücüsü, 2009- 2010.

ü Kişilerarası Tarz, Öfke ve Benlik Algısı: Psikopatolojilerde Ortak Ögeler. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri. 2008.09.01.001 Nolu Proje, Proje Yürütücüsü, 2008-2009.

ü Lise ve Üniversite Öğrencilerinde İntihar Riskini Belirlemeye Yönelik Bir Modelin sınanması. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) 106K237 Nolu Proje, Araştırmacı,  2006-2007.

ü İntihar Olasılığında Cinsiyet, İletişim Becerileri ve Yalnızlık Değişkenlerinin İrdelenmesi. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri. 2003.09.01.021 nolu Proje, Proje Yürütücüsü, 2004- 2006.

ü TC Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Psikososyal Okul Projesi. (MEB/UNICEF Psikososyal Okul Projesi), Proje Asistanı, 2000-2001.

ü T.C Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Psikososyal Okul Projesi Psikoeğitim Programı: Koruyucu Boyutların Ülke Çapında Yaygınlaştırılması Çalışması. Proje Asistanı, 2002.


 

 

  Yönetilen Lisansüstü Tezler (Son 3 Yıl)

 


 ü Ulubayram, G. (2015). Tüberküloz hastalarında stres ve stresle ilişkili faktörler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün. 

ü Vardal, E. (2015). Yeme tutumu: Bağlanma stilleri ve geştalt temas biçimleri açısından bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün. 

ü Say, G. (2016). Problemli internet kullanımı ile ilişkili bazı değişkenler: Ebeveyn-ergen ilişki niteliği, yalnızlık, öfke ve problem çözme becerileri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün. 

ü Dedeler, M. (2016). Yaşamı Sürdürme Nedenleri: Ebeveyn kabul reddi, duygu düzenleme stratejileri ve bilişsel esneklik açısından bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün.

ü Karaoğlu, K.M. (2016). Ekonomik güç ve intihar olasılığı arasındaki ilişki: problem çözme becerileri, evlilik uyumu ve algılanan stres açısından bir inceleme. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün.

ü Dönmez, G. (2016). Kanser hastalarında hastalık algısı ile üstbiliş, erken dönem uyumsuz şemalar ve olumsuz otomatik düşünceler arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün.

ü Koçak, M. (2017). Genç yetişkinlerde şiddet içeren ve içermeyen suç davranışları ile çocukluk çağı travmaları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün.


                                              

                                                     YAYINLAR


Uluslararası Hakemli (SSCI ve SCI Kapsamında Yer Alan) Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Başbuğ, S; Cesur, G. ve Batıgün, A.D. (2017). Algılanan ebeveynlik biçimi ve yetişkin ayrılma anksiyetesi: Kişilerarası bilişsel çarpıtmaların aracı rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, (Baskıda). DOI: 10.5080/u14889

 Aslan, B.; Batıgün, A.D. (2017). Ebeveyn kabul/reddi ile intihar olasılığı arasındaki ilişkide yaşam amaçlarının aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 32(79), 67-76.  

Batıgün, A.D. ve Sunal, A.B. (2017). TV dizilerinde yer alan karakterlerle kurulan parasosyal etkileşim: Evlilik doyumu, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler açısından değerlendirme. Türk Psikoloji Dergisi, 32(79), 52-62.

Yasak, Y., Batıgün, A.D. ve Eşiyok, B. (2016). Trafik ve stres: Stres ile trafikte öfke ifadesi arasındaki ilişkide sürücü öfke düşüncelerinin aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 31(78), 13-21. 

Batıgün, A.D, Kayış, A.A. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education), 29(2), 69-80.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D. ve Pazvantoğlu, E.A. (2012). Cinsel işlevlerdeki sorunlarda kişilerarası tarz, kendilik algısı ve öfkenin rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(1), 18-25.

Batıgün, A.D., Şahin, N. ve Karslı, E. (2011). Psikosomatik hastalıkları olan bireylerde stres, kendilik algısı, kişilerarası tarz ve öfke ilişkisi.  Türk Psikiyatri Dergisi, 22(4),245-254.

Batıgün, A.D., Kılıç, N. (2011). İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 26(66), 1-10.

Arsel, C.O., Batıgün, A.D. (2011). İntihar ve Cinsiyet: Cinsiyet rolleri, iletişim becerileri, sosyal destek ve umutsuzluk açısından bir değerlendirme. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 1-10.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Uzun, C. (2011).Anksiyete bozukluğu: Kişilerarası tarz, kendilik algısı ve öfke açısından bir değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12(2), 107-113.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Koç, V. (2011). Kişilerarası tarz, kendilik algısı, öfke ve depresyon. Türk Psikiyatri Dergisi, 22 (1), 17-25.

Batıgün, A.D., Hasta, D. (2010). İnternet Bağımlılığı: Yalnızlık ve kişilerarası ilişki tarzları açısından bir değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(3), 213-219.

Yasak, Y., Batıgün, A.D. (2010). Sürücü seçme ve değerlendirmede psikolojik testlerin rolü. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(3), 235-240.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2009). Debriefing with teachers after the Marmara earthquake: an evaluation study. Disasters, 33(4), 747-761.

Şahin, NH., Batıgün, A.D. (2009). Lise ve üniversite öğrencilerinde intihar riskini belirlemeye yönelik bir modelin sınanması. Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (1), 28-36

Batıgün, A.D. (2008). İntihar olasılığı ve cinsiyet: İletişim becerileri, yaşamı sürdürme nedenleri, yalnızlık ve umutsuzluk açısından bir inceleme. Türk Psikoloji Dergisi, 23 (62), 65-75.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D.,Yılmaz, B. (2007).Psychological symptoms of Turkish children and adolescents after the 1999 earthquake: Exposure, gender, location, and time duration. Journal of Traumatic Stress, 20(3), 335-345.

Batıgün, A.D., Utku, Ç. (2006). Bir grup gençte yeme tutumu ve öfke arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 21(57), 65-78.

Batıgün, A.D., Şahin, N.H. (2006). İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları için iki ölçek: A-tipi kişilik ve iş doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 32-45.

Batıgün, A.D. (2005). İntihar olasılığı: Yaşamı sürdürme nedenleri, umutsuzluk ve yalnızlık değişkenleri açısından bir inceleme. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(1), 29-39.

Batıgün, A.D., Şahin, N.H. (2003). Öfke, dürtüsellik ve problem çözme becerilerindeki yetersizlik gençlik intiharlarının habercisi olabilir mi?: Risk gruplarını belirlemeye yönelik bir model önerisi. Türk Psikoloji Dergisi, 18 (51), 37-59.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Şahin, N.H (1998). Reasons for living and their protective value: A Turkish sample. Archives of Suicide Research, 4, 157-168.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D. (1997). Özel bir sağlık kuruluşunda iş doyumu ve stres. Türk Psikoloji Dergisi, 12(39), 57-71.

Şahin, N.H., Durak, A., (1995). Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite öğrencileri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 56-73.

 


Diğer Uluslararası Indekslerde (ESCI, Psyc-INFO, PsycLIT, MEDLINE) Yer Alan Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Dedeler, M.; Akün, E.; Batıgün, A.D. (2017). Yetişkin Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği–Kısa Form’un (Yetişkin EKRÖ/K) Uyarlama Çalışması. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30(3), 181-193.

Vardal, E.; Batıgün, A.D. (2017). Bağlanma stilleri ve yeme tutumu arasındaki ilişkide Geştalt temas biçimlerinin aracı rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 20 (39), 14-23.

Akdur, S.; Batıgün, A.D. (2017). Mizah tarzları ile kişilik özellikleri, kişilerarası ilişki tarzları ve psikolojik sağlık arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Yazıları, 20(39), (1-10).

Şahin, N.H.; Batıgün, A.D. (2016). Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği kısa formu (FOTÖ-17) uyarlama çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 19(38), 91-99.

Say, G.; Batıgün, A.D. (2016). Problemli internet kullanımı ile ebeveyn-ergen ilişki niteliği, yalnızlık, öfke ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29, 324-334.

Önder, M; Batıgün, A.D. (2016). Erken ve normal menopoz: Stres, evlilik uyumu ve cinsiyet rolleri açısından bir karşılaştırma. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29, 129-138.

Ulubayram, G.; Batıgün, A.D. (2016). Tüberküloz hastalarında stres ve stresle ilişkili faktörler. Nesne-Psikoloji Dergisi, 4(1), 19-39.

Batıgün, A.D.; Say, G. (2015). Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği'nin üniversite Öğrencileri için Psikometrik Özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 18, 49-58.

Oktay, B., Batıgün, A.D. (2014).  Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke. Türk Psikoloji Yazıları, 17(33), 31-40.

Şahin, N.H., Yılmaz, B., Batıgün, A.D. (2011). Psychoeducation for children and adults after the Marmara earthquake: An evaluation study. Traumatology, 17(1), 51-59.

Batıgün, A.D., Büyükşahin, A. (2008). Aleksitimi: Psikolojik belirtiler ve bağlanma stilleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 11, 105-114.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Uğurtaş, S. (2002). Kısa Semptom Envanteri: Ergenler için kullanımı. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(2), 21-32.


 

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Batıgün, A.D.; Yasak, Y. (2015). Sürücü Öfke Düşünceleri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 55(1), 243-261.

Batıgün, A.D. (2004). İntihar ile ilişkili bazı değişkenler: Öfke ve saldırganlık, dürtüsel davranışlar, problem çözme becerileri, yaşamı sürdürme nedenleri. Kriz Dergisi, 12(2), 49-61. 

Batıgün, A.D. (1999). Duygudurum bozuklukları, şizofreni ve alkol/madde bağımlılığında intihar. Türk Psikoloji Yazıları, 2(4), 43-72.

Batıgün, A.D. (1998). Demans ve Alzheimer Hastalığı. Türk Psikoloji Yazıları, 1(1), 41-59.

Batıgün, A.D. (1998). Grup psikoterapisi süreç ve sonuç araştırmalarındaki yöntemlerin çeşitli boyutlarda karşılaştırılması. Türk Psikoloji Yazıları, 1(2), 63-82.

Durak, A. (1994). Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması.  Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 1-11.

Şahin, N.H., Durak, A. (1994). Kısa Semptom Envanteri (Brief Symptom Inventory- BSI): Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31),44-56.

Durak, A., Palabıyıkoğlu, R. (1994). Beck Umutsuzluk Ölçeği geçerlilik çalışması. Kriz Dergisi, 2(2), 311-319.

Durak, A., Yasak-Gültekin, Y., Şahin, N.H. (1993). İnsanları yaşama bağlayan nedenler nelerdir? Yaşamı Sürdürme Nedenleri Envanteri`nin geçerliği ve güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 8(30), 7-19.

 

 

 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler 


 Başbuğ, S., Batıgün, A.D. (2017). The determination of validity, reliability and the related variables of Internet Addiction Scale in a Turkish sample according to the internet gaming disorder diagnostic criteriaproposed in DSM-5. 15th European Congress of Psychology, 11-14 July, Amsterdam.

Atintaş, M.C.; Angın, E. ve Batıgün, A.D. (2017). Self-esteem and compulsive buying: The mediation role of mindfulness, distress intolerance anc coping styles. 15th European Congress of Psychology, 11-14 July, Amsterdam.

Dedeler, M; Batıgün, A.D. (2016). Standardization of Parental Acceptance and Rejection Questionnaire- Short Form Adult in Turkish sample. The 6th International Congress on Interpersonal Acceptance-Rejection, 7-10 June, Madrid.

Akün, E., Batıgün, A.D. (2012). The relationship between recollections of perceived parental acceptance-rejection and adult psychopathology. 2012 Meeting of the Society for Cross-Cultural Research (SCCR), Las Vegas, USA.

Batıgün, A.D., Karslı, E., Şahin, N.H. (2009). Psychosomatic disorders and a predictive triad: Negative interpersonal style, negative self perception, anger. 11th European Congress of Psychology  ECP09 Oslo, Norway 7 – 10  July.

Şahin, N.H., Koç, V., Batıgün, A.D. (2009). Depression and a predictive triad: Negative interpersonal style, negative self perception, anger. 11th European Congress of Psychology  ECP09 Oslo, Norway 7 – 10  July.

Şahin, N.H., Uzun, A., Batıgün, A.D. (2009). Anxiety disorders and a predictive triad: Negative interpersonal style, negative self perception, anger. 11th European Congress of Psychology  ECP09 Oslo, Norway 7 – 10  July.

Şahin, N.H., Alkan, E., Batıgün, A.D. (2009). Sexual dysfunctions and a predictive triad: Negative interpersonal style, negative self perception, anger. 11th European Congress of Psychology  ECP09 Oslo, Norway 7 – 10  July.

Devrimci-Özgüven, H., Şentürk, V., Batıgün, A.D., Öncü, B., Baskak, B., Özel-Kızıl, E.T. (2007). Affective temperaments and suicide probability in bipolar disorder. The Seventh International Review of Bipolar Disorders, 3-5 May 2007, Montecitorio- Roma.

Yasak, Y., Batıgün, A.D. (2004). Personality dimensions for driver selection. Trafic and Road Safety 2nd International Congress/Exhibition, Ankara-Türkiye.

Şahin, N.H., Şahin, N., Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2001). After the earthquakes: The psychosocial school project, an assessment and evaluation of the classroom-based interventions, VII. European Congress of Psychology, July 2001, London.

Şahin, N.H., Şahin, N., Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2001). After the earthquakes: The psychosocial school project, an assessment and evaluation of the teachers’ debriefing meetings, VII. European Congress of Psychology, July 2001, London.

Şahin, N.H., Şahin, N., Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2001). After the earthquakes: The psychosocial school project, an assessment and evaluation of the group counselling interventions, VII. European Congress of Psychology, July 2001, London.

Şahin, N.H., Şahin, N., Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2001). After the earthquakes: The psychosocial school project, an assessment and evaluation of the psychoeducational seminars, VII. European Congress of Psychology, July 2001, London.

Şahin, N.; Şahin, N.H., Batıgün, A.D. (1997). Adolescent distress and developmental task stereotypes. 5th European Congress of Psychology. Dublin, Ireland, July 6-11.

Şahin, N.H., Şahin, N., Durak, A., Yasak-Gültekin, Y. (1994). Our reasons for living and their protective value. 23rd International Congress of Applied Psychology, July 17-22,  1994 Madrid.

Şahin, N., Durak, A., Dur-Kılıç, N. (1994). Preschooler learning of clock displays from television. 23rd International Congress of Applied Psyclology, July 17-22,  Madrid.

Şahin, N.H., Durak, A. (1994). Occupational stress and job satisfaction: The cases of the banking personnel. 23rd International  Congress of Applied Psyclology, July 17-22,  Madrid.

Şahin, N., Durak, A., Yasak, Y. (1994). Interpersonal style, loneliness and depression. 23rd International Congress of Applied Psyclology, July 17-22, Madrid.             

 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler, Konferans, Panel ve Söyleşiler

Sunal, A.B.; Batıgün, A.D. (2014). TV dizilerinde yer alan karakterlerle kurulan parasosyal etkileşimi yordayan değişkenler: Evli kadınlarla yapılan bir çalışma. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım, Antalya, Sözel Bildiri. 

Andiç, S., Batıgün, A.D. (2014). Ergenlik döneminde zihni meşgul eden konular ve öz-şefkat arasındaki ilişkilerin incelenmesi. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 8-12 Nisan, Poster Bildiri.

Batıgün, A.D. (2013). İnternet Bağımlılığı İle İlişkili Bazı Sosyo-demografik ve Psikolojik Değişkenler. 18. Ergen Günleri, Kasım, Ankara, Panel

Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2012). İntihar Olasılığı: bağlanma tarzları, kişilerarası ilişkiler ve sosyal karşılaştırma açısından bir değerlendirme. XVII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi- İstanbul, Sözel Bildiri.

Batıgün, A.D. (2010). İnternet Bağımlılığı: Bazı Psikolojik Değişkenler Açısından Değerlendirme. 15. Ergen Günleri, 9-11 Aralık, Ankara, Panel.

Batıgün, A.D., Kılıç, N. (2010). İnternet Bağımlılığı: Bağımlılık oranları, kullanım amaçları, ilgili sosyo-demografik ve psikolojik değişkenler. XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi-Mersin, Sözel Bildiri.

Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2010). İnternet Bağımlılığı: Utangaçlık, yalnızlık ve psikolojik belirtiler açısından bir değerlendirme. XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi-Mersin, Sözel Bildiri.

Batıgün, A.D., Şahin, N.H. (2009). Kısa Semptom Envanteri (KSE)’nin klinik örneklemlerde görünümü. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim, Ankara, Poster Bildiri.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D. (2009). Koruyucu ruh sağlığı çalışmalarında intiharı önlemeye yönelik bir model. 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Konferansı, İntiharı Önleme Derneği-Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği, 10 Eylül, Ankara, Sözel Bildiri.

Batıgün, A.D. (2008). Türkiye’de ergenlik ve gençlik dönemi araştırmaları. 13. Ergen Günleri, 13-15 Kasım, Kuşadası-Aydın, Konferans.

Batıgün, A.D. (2008). Yeme tutumu: Kişilerarası ilişki tarzları ve kendilik değeri açısından bir inceleme. XV. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi- İstanbul, Sözel Bildiri.

Batıgün, A.D. (2008). Yaşamı sürdürme (me) nedenleri ve intihar. II. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ankara Üniversitesi DTCF-Psikoloji Bölümü, Ilgaz, Söyleşi.

Batıgün, A.D. (2006). İntihar olasılığında yalnızlık, kişilerarası ilişki tarzları ve yaşamı sürdürme nedenleri. XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi-Ankara, Sözel Bildiri.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D. (2002). T.C Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Psikososyal Okul Projesi Psikoeğitim Programı: Koruyucu boyutların ülke çapında yaygınlaştırılması çalışmasını değerlendirme araştırması. MEB-UNICEF Psikososyal Okul Projesi Değerlendirme Semineri, Kızılcahamam-Ankara.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2001). 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinden sonra deprem bölgesindeki ilköğretim öğrencilerinin psikolojik durumu araştırması-I. Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar. Sempozyum, Türk Psikologlar Derneği, Haziran 2001, Ankara.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2001). 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinden sonra deprem bölgesindeki ilköğretim öğrencilerinin psikolojik durumu araştırması-II. Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar. Sempozyum, Türk Psikologlar Derneği, Haziran 2001, Ankara.

Şahin, N.H., Şahin, N., Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2001). MEB-UNICEF psikososyal proje etkililik araştırmaları: Özet bulgular. Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar. Sempozyum, Türk Psikologlar Derneği, Haziran 2001, Ankara.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D. ve Yılmaz, B. (2000). 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinden sonra deprem bölgesindeki ilköğretim okulları öğrencilerinin psikolojik durumu araştırması- I (12 Yaş Üstü). XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Eylül 2000, İzmir.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2000). 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinden sonra deprem bölgesindeki ilköğretim okulları öğrencilerinin psikolojik durumu araştırması- III (12 Yaş Altı). XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Eylül 2000, İzmir.

Batıgün, A.D., Uğurtaş, S. (1998). Kısa Semptom Envanteri (KSE)’nin ergen yaş grubunda geçerlik-güvenirlik çalışması. X. Ulusal Psikoloji Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara, Sözel Bildiri.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D. (1996). Sağlık personelinde iş doyumunu etkileyen faktörler. V. Anadolu Psikiyatri Günleri, 6-8 Haziran, İzmir, Sözel Bildiri.

Şahin, N.H., Durak, A. (1994). Üniversite öğrencilerinde stres: Kişilik, olaylar, belirtiler. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 21-23 Eylül, İzmir, Sözel Bildiri.

Şahin, N.H., Durak, A., Yasak, Y. (1994). Kişilerarası İlişkiler Ölçeği: Psikometrik özellikleri. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 21-23 Eylül, İzmir, Sözel Bildiri.

Şahin, N.H., Durak, A. (1994). Üniversite öğrencileri için bir stresle başetme ölçeği. IV. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 14-17 Nisan, Kirazlıyayla- Bursa, Sözel Bildiri.

Şahin, N.,  Şahin, N.H., Yasak-Gültekin, Y., Durak, A., Oral, A, Ungan, Ü. ve Öztan, N. (1994). Türkiye'de ergenlik dönemi araştırmaları bibliyografyası (1980-1994). IV. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 14-17 Nisan, Kirazlıyayla- Bursa, Sözel Bildiri.

 

 

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

 Batıgün, A.D. (2010). İnternete mi, yalnızlığa mı bağlanıyoruz?. Popüler Bilim, 17(195), 38-43.

Batıgün, A.D. (2006). Yeme bozuklukları. Popüler Bilim, 13(149), 44-47.

Batıgün, A.D. (2005). İntihar Psikolojisi. Popüler Bilim, 12(133), 24-27.

Batıgün, A.D. (2001). Depresyonda Bilişsel-Davranışçı Terapiler. Türk Psikoloji Bülteni, 7(20), 16-31.

Batıgün, A.D. (2000). Problem Çözmeye Yönelik Terapiler: Tanımı ve Değerlendirme. Türk Psikoloji Bülteni, 6(19), 40-49.

Batıgün, A.D. (1997). Toplam Kalite Yönetimi. Türk Psikoloji Bülteni, 6, 57-64.

 

 

Kitap Çeviri Editörlüğü

Myers, D.G.; Dewall, C.N. (2017). Psikoloji (Çev. Editörü: Ayşegül Durak Batıgün), 11. Baskı, Palme Yayınevi. Çeviriler

 

 Davison, G.C., Neale, J.M. (2004). Madde kullanımıyla ilişkili bozukluklar (Bölüm:12) (Çeviren: Ayşegül Durak Batıgün), Anormal Psikolojisi  (Psikopatoloji Ders Kitabı), Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:29, 320-369.

Freeman, H. (2002). Şizofreni-çevre ilişkisi (Çeviren: Ayşegül Durak Batıgün).  Türk Psikoloji Bülteni, 8(26-27), 69-74.

Morris, C. G. (2002). Terapiler (Bölüm:13) (Çeviren: Ayşegül Durak Batıgün), Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giriş), Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:23, S:569-608.

Beck, A.T., Freeman, A. (1999). Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu (Çeviren: Ayşegül Durak Batıgün).  Türk Psikoloji Bülteni, 5(13), 13-21.

Beck, A.T., Freeman, A. (1999). Pasif-agresif kişilik bozukluğu (Çeviren: Ayşegül Durak Batıgün). Türk Psikoloji Bülteni, 5(13), 22-28.

Humphreys, K. (1999). Psikoterapist olarak klinik psikologlar: Geçmiş, gelecek ve alternatifler (Çeviren: Ayşegül Durak Batıgün ve Banu Yılmaz).  Türk Psikoloji Bülteni, 5(12), 17-24.

Klenhorst, I. (1996). İntihar eğilimi olan ergenlerde depresif belirtiler (Çeviren: Ayşegül Durak Batıgün). Türk Psikoloji Bülteni, 5, 79-80.

Gardland, A.F., Zigler, E. (1996). Ergen intiharlarının önlenmesi, günümüzdeki çalışmalar ve sosyal politika uygulamalarının sonuçları (Çeviren: Ayşegül Durak Batıgün). Türk Psikoloji Bülteni, 5, 81-89.

Monitor, American Psychological Association (1994). Bir televizyon programını iyi yapan nedir? (Çev: Ayşegül Durak Batıgün). Türk Psikoloji Bülteni, 2, 61-63.

 

 

 Raporlar, Dizin ve Diğer Çalışmalar

 

Batıgün, A.D., Kayış, A.A. (2012). Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinde Stres Oluşturucu Faktörler ve İlişkili Değişkenler: İletişim Becerileri ve Sosyal Problem Çözme Becerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri. 2623-M-11 nolu Proje Sonuç Raporu.

Batıgün, A.D., Kılıç, N. (2010). İnternet bağımlılığı:Kişilik özellikleri, psikolojik belirtiler, sosyal destek ve ilişkili bazı sosyo-demografik değişkenler açısından bir inceleme. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG). 109K283 nolu Proje Sonuç Raporu.

Batıgün, A.D., Şahin, N. (2009). Kişilerarası tarz, öfke ve benlik algısı: Psikopatolojilerde ortak ögeler. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri. 08B5358001 Nolu Proje Sonuç Raporu.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Özgür, P., Korkmaz, F. (2007). Lise ve üniversite öğrencilerinde intihar riskini belirlemeye yönelik bir modelin sınanması. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG). 106K237 Nolu Proje Sonuç Raporu. 

Batıgün, A.D. (2006). İntihar olasılığında cinsiyet, iletişim becerileri ve yalnızlık değişkenlerinin irdelenmesi. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri. 2003.09.01.021 Nolu Proje Sonuç Raporu.

Batıgün, A.D. (2005). Türkiye’de ergenlik dönemi araştırmaları dizini (1994-2004), Türk Psikologlar Derneği, Yayın No: 30, Ankara.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Kaya, A., Mısırlı, E., Karatoprak, Z. (2002). 2002’ye girerken ve Avrupa Birliği kapısında Türkiye’de psikoloji eğitimi. Türk Psikoloji Bülteni, 23, 43-60.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2001). TC Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) psikososyal okul projesi değerlendirme çalışması.  Meb/Unıcef Psikososyal Okul Projesi, Türkiye.

Şahin, N.H., Dökmen, Z., Ayvaşık, B., Sayıl, M., Batıgün, A.D., Düzen, E. (1997). Türkiye’de psikoloji eğitimi. Türk Psikoloji Bülteni, 6, 43-47.

Şahin, N.,  Şahin, N.H., Yasak-Gültekin, Y., Durak, A., Oral, A., Ungan,Ü., Öztan, N. (1994). Türkiye'de ergenlik dönemi araştırmaları bibliyografyası (1980-1994). Cilt 1, Psikoloji Araştırmaları Merkezi, Ankara.

Şahin, N., Şahin, N.H., Oral, A., Ungan,Ü., Yasak, Y., Durak, A., Öztan, N. (1995). Türkiye'de ergenlik dönemi araştırmaları bibliyografyası (1980-1994). Cilt 2, Psikoloji Araştırmaları Merkezi, Ankara.

Durak, A. (1995). “Araştırmadan hız alan” psikolojik hizmetler: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi. Türk Psikoloji Bülteni, 2, 98-101.

Durak, A. (1995). Türk Psikoloji Dergisi atıf dizini. Türk Psikoloji Dergisi,  9(32), 60-84.

Gülgöz, S., Durak, A. (1995). Türk Psikoloji Dergisi yazım kuralları. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 75-82.