PROF.DR. SEVİM BAVBEK    
Adı : SEVİM
Soyadı : BAVBEK
E-posta : bavbek@medicine.ankara.edu.tr, bavbeksevim@gmail.com
Tel : 595 65 81
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Göğüs Hastalıkları ABD, Allerji ve Klinik İmmünoloji BD
Kişisel Akademik Bilgiler