PROF.DR. ERCAN BAYAZITLI    
Adı : ERCAN
Soyadı : BAYAZITLI
E-posta : bayazitli@ankara.edu.tr
Tel : (312) 595 1269
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İşletme Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ercan-bayazitli
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı-Soyadı Ercan BAYAZITLI (Prof. Dr.)

Görevi Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Doğum Tarihi 13.10.1958

Doğum Yeri Refahiye-Erzincan


Medeni Durumu Evli, iki çocuk babası


EĞİTİM

1966-1971 Refahiye Gürsel İlkokulu

1971-1973 Refahiye Ortaokulu

1973-1976 Erzincan Lisesi

1976-1980 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

1986-1988 Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans

1988-1991 Ankara Üniversitesi Doktora


İŞ DENEYİMİ

1979-1984 Ulaştırma Bakanlığı, Limanlar İnşaatı, İstanbul Bölge Müdürlüğü

1984-1991 Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi

1991-1992 İngiltere’de Akademik Çalışma (Doktora konusu ile ilgili)

1992-1997 Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.)

1994-1996 Ankara Üniversitesi Satın Alma Komisyonu Üyesi

1994- Türkiye Serbest Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Müdürü

1997-2003 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi (Doç. Dr.)

2000-2008 Ankara Üniversitesi Emanet Komisyonu Üyesi

2000-2002 Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) International Federation of Accountants Committee) Eğitim Komitesi Teknik Danışmanı

2002- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanı

2003- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

2003- Ankara Üniversitesi, İşletme Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

2005- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü BaşkanıAKADEMİK FAALİYETLER

I. YÜKSEK LİSANS TEZİ

Türk Bankacılık Sisteminde Şeffaf Bankacılık ve Tekdüzen

Hesap Planı Uygulaması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Danışman: Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN, Ankara, 1988, 175

sayfa (Yayınlanmamış)


II. DOKTORA TEZİ

Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları ve Türkiye

Uygulaması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr.

Yüksel Koç YALKIN, Ankara, 1991, 336 sayfa (Yayınlanmamış)


III. VERDİĞİ DERSLER VE SEMİNERLER

Genel Muhasebe I ve II (Lisans)

Şirketler Muhasebesi (Lisans)

Maliyet Muhasebesi (Lisans)

Örgütlerde Mali Denetim (Lisans)

Finansal Muhasebe (Yüksek Lisans)

Mali Analiz Teknikleri (Yüksek Lisans)

İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları (Yüksek Lisans - Seminer)

Yönetim Muhasebesi (Doktora)

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Doktora)


IV. YAYINLAR
A. KİTAPLAR

1- İşletmelerde Kar Dağıtımının Muhasebeleştirilmesi –TTK ve SPK Hükümlerine Göre-, Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yayınları, Yayın No: 46, Ankara, 2003

2- Muhasebe Mesleğinde Pazarlama Üzerine Bir Araştırma-, Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yayınları, Yayın No: 45, Ankara, 2002

3- Staja Başlama, Staj Değerlendirme ve Mesleki Yeterlik Sınavları (1991-2001) –Analiz, Yorum ve Öneriler--, Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yayınları, Yayın No: 44, Ankara, 2002

4- Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Örnek Çözümlerle Genel Muhasebe Problemleri, 12. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008

5- Müfettişlik-Uzmanlık-Kontrolörlük-Müfettiş-Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavlarına Hazırlık Kılavuzu, Turhan Kitabevi, Ankara, 2000 (Ortak yayın)

6- Türkiye Muhasebe Standartları 3 ve 4 - Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Ìzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, No:1, İzmir,1997

7- Uygulama Genel Muhasebe ve Envanter-Bilanço Problemleri, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara,1992 (Prof. Dr. Latif Çakıcı ile birlikte)


B. MAKALELER

1. Hakemli Dergiler

a- “TMS-12 Kur Değişim Ekinliklerinin Muhasebeleştirilmesi Standardına Göre Yabancı Para Birimine Dayalı İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 8, Ocak 2003

b- “2003 Mali Yılında Tutulması Zorunlu Olan Defterler”, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl: 21, Sayı: 256, Aralık 2002,

c- “Türk Sosyal Sisteminde Yeni Dönem: Bireysel Emeklilik”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, Ekim 2002

d- “Damga Vergisi Uygulamasında Son Durum”, Yaklaşım Derqisi, Yıl:6, Sayı: 66, Haziran 1998

e- "1997 Yılı İçin Gider Kısıtlaması %20 Oranında Uygulanacak", Yaklaşım Derqisi, Yıl:6, Sayı: 63, Mart 1998

f- "1998 Yılı Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Ödemeleri, Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi", YakIaşım Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 62, Şubat 1998

g- "Yılbaşı Hediyelerinin Değiştirilmesinde Belge Düzeni ve Muhasebe İşlemi", Yaklaşım Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 61, Ocak 1998

h- "Dönem Sonunda Yapılan İskontolarda KDV ve Muhasebe Uygulaması", Yaklaşım Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 60, Aralık 1997


2. Bilimsel Dergiler

a- "Başkası Adına Düzenlenen Fatura veya Benzeri Belgelerde Gösterilen KDV'nin İndirilip Ìndirilemeyeceği", Vergi Raporu, Vergi Denetmenleri Yayını, Yıl:5, Sayı: 28, Nisan-Mayıs 1997

b- "Yurtdışında Çalışan Türk Personele Ödenen Ücret ve Dar Mükellef Kurumların Personeline Ödediği Ücretlerin Vergilendìrilmesi", Vergi Raporu, Vergi Denetmenleri Yayını, Yıl:5, Sayı: 27, Şubat-Mart 1997

c- "Avrupa Topluluğu’ndaki Muhasebe Düzenlemeleri, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 50, Sayı1-2, Ocak-Haziran 1995

d- "Finansal Araçlar Vadeli İşlem Piyasası", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 46, Sayı: 3-4, Haziran-Aralık 1991

e- "Uluslararası Bağımsız Dış Denetim Standartlarının Türkiye'ye Uygulanması", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 46, Sayı: 3-4, Haziran-Aralık 1991


C. ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

1- “Accounting Education in Turkey”, International Accounting Education Conference-Accounting Education in the Next Century, August 21, 2000, Istanbul.


D. ULUSAL KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

1- “Mesleki Yeterlik Sınavları Açısından Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinliği”, XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, 10-12 Ekim 2002, İstanbul (Dr. Orhan Çelik ile birlikte)

2- "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malì Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavları Üzerine Bir İnceleme (1992-1996)", Türkiye XVI. Muhasebe Eğìtimi Sempozyumu, Antalya,1997 (Arş. Gör. Güven Sayılgan ile birlikte)

3- “Nakit Akış Tabloları ve Uygulama Önerileri”, II. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, İzmir 1997.

4- “21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Muhasebe Eğitimi ve Muhasebe Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Türkiye XVI Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 1-5 Ekim 1997, Belek-Antalya.

5- "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nde (TESMER) Mesleki Muhasebe Eğitimi", Türkiye XV. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 13-17 Kasım 1996, Manavgat-Antalya,1996

6- “Gelişmiş Ülkelerde Muhasebe Eğitiminin Bugünü”, Türkiye XIV Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 31 Ekim-4 Kasım 1995, Kemer-Antalya.


E. ÇEVİRİLER

1- “Entelektüel Sermaye Gelecek Binyılın Katma Değer Başarısında Anahtar”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ekim 2000, 119-126, (Bernadette Iynn, CMA)

2- “Sürekli Denetim: Geleceğin Denetimi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Şubat 2002, 119-128, (Zabihollah Rezaee, Rick Elam, Ahmad Sharbatoghlie, “Continuous Auditing: The Audit of the Future, Managerial Auditing Journal, 16/3, 2001, 150-158).

3- “Muhasebe Programının Değiştirilmesi: Pazarlama Fonksiyonu”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ekim 2002, 129-132, (Fannie L. Malone and Ladelle M. Hyman “Changing the Accounting Curriculum: The Function of Marketing”, National Public Accountant, October 2000, Vol. 45, Issue 8, pp. 46-49).

4- “Muhasebe Öğretim Üyesinin Öncelikli Sorumluluklarına Sinerjik Bir Yaklaşım”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak 2003, 133-139, (Richard E. Coppage and Sidney Baxendale, (2001) “A Synergistic Approach to an Acoounting Educator’s Primary Responsibilities, Acoounting Education, 10 (3), 239-246).


F. DERLEMELER

1- Muhasebe Eğitiminde Yeni Ufuklar - XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Tekirova-Antalya, 23-27 Mayıs 2001 (Dr. Güven Sayılgan, Dr. Kadir Gürdal ve Arş. Gör. Mustafa Doğan ile ortak editör olarak)

2- Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu-III, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını, Ankara, 1999 (editör olarak)

3- Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu-II, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını, Ankara, 1998 (editör olarak)

4- Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu-I, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını, Ankara, 1997 (editör olarak)

5- Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği-Geleceği Türkiye VIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Ankara Üníversitesi Basımevi, Ankara 1986 (Prof. Dr. Latif Çakıcı ve İsmail Miser ile birlikte editör olarak)