PROF.DR. EMİNE BAYDAN    
Adı : EMİNE
Soyadı : BAYDAN
E-posta : baydan@veterinary.ankara.edu.tr
Tel : 3170315-4438
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/emine-baydan
Kişisel Akademik BilgilerDoğum Yılı:

1959 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Dışkapı/ANKARA  -   06110   Ankara/Türkiye

Telefon :

3123170315/438 

Faks :

e-posta :

baydan@veterinary.ankara.edu.tr 

Yayınlar için kişisel pdf dosyasına bakınız