PROF.DR. HARUN BAYRAKTAR    
Adı : HARUN
Soyadı : BAYRAKTAR
E-posta : bayrakta@agri.ankara.edu.tr
Tel : 5961270
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof.Dr.

2018

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü

Doç. Dr.

2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Dr.

2006

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü

Yüksek Lisans

2001

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü

Aras. Gör.

1999

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Lisans

1998

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Uzmanlık Alanları :Moleküler Bitki Patolojisi, Bitki Fungal Hastalıkları


Verdiği Lisans Dersleri

Tarla Bitkileri Genel Hastalıkları
Bahçe Bitkileri Genel Hastalıkları
Depolanmış Ürün Hastalıkları
Bitki Koruma 

Verdiği Lisansüstü Dersler

Bitki Mikolojisinde Moleküler Tekniklerin Kullanımı
Tarımsal Karantina Patojenleri
Fungus Biyolojisi

Projelerde Yaptığı Görevler :

“Development of Integrated Pest Management and Biotechnological Techniques to Control Ascochyta Blight of Chickpea.” Destekleyen: Avrupa Birliği ICA4CT-2000-30004 (1999-2004).

 

“Solanaceae Familyası Majör Fitoalexinlerinin Hücre Süspansiyon Kültüründe Üretilmesi.” Destekleyen:AÜ BAP (2002-2006)

 

“Nohutlarda Solgunluğa Neden Olan Fusarium oxysporum f. sp. ciceris’in Türkiye’deki Mevcut Patotiplerinin Random Amplified Polymorfic DNA (RAPD) Yöntemi İle Saptanması.” Destekleyen: AÜ BAP 2003-07-11-072 (2003-2006).

 

“GEN-PRO: Tarımsal Üretimin Modern Biyoteknolojik Yöntemlerle Geliştirilmesi ve Gen Teknolojisi Ulusal Araştırma İşbirliği Ağının Oluşturulması.” Destekleyen: DPT DPT2004K120750 (2004-2007).

 

“Nohutla Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp. ciceris) ve Ascochyta Yanıklığının (Ascochyta rabiei) Moleküler Yöntemlerle Hızlı Tanısı, Patotiplerinin Ayrımı, Moleküler Karakterizasyonları.” Destekleyen: AÜ BAP 20040000045 (2004-2007).

 

“Soğan Ekim Alanlarında Görülen Fungal Kök Çürüklüğü Etmenleri Arasındaki Genetik Farklılığın Moleküler Yöntemlerle Araştırılması.” Destekleyen: AÜ Biyoteknoloji Enstitüsü 2001-K-120-240-5 (2005-2008).

 

”Türkiye’nin Önemli Soğan Ekim Alanlarında Görülen Fusarium oxysporum f. sp. cepae İzolatlarının Genetik Karakterizasyonu.” Destekleyen:AÜ BAP 09B4347004 (2009-2012).

 

“İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin, Anastomosis Gruplarının Klasik - Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonları ile Potansiyel Biyokontrol İzolatların Belirlenmesi.” Destekleyen: TÜBİTAK-TOVAG 110O622 (2012-2016).


 “Türkiye’nin Önemli Kimyon Ekim Alanlarındaki Fungal Patojenlerin ve Yaygınlıklarının Tespiti” Destekleyen: Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP BAP 2011.17.17.447 (2011-2014).

 

“Bolu ili patates yetiştiriciliği alanlarından elde edilen Rhizoctonia solani izolatları arasındaki anastomosis gruplarının ve patojenik farklılıkların tespiti”. Destekleyen: Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP 2011.17.17.410 (2011-2014).

 

“Türkiye’ nin önemli kimyon ekim alanlarında görülen Fusarium oxysporum f.sp. cumini izolatlarının genetik karakterizasyonu” Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP 2013.17.17.639 (2013-2016).

 

“Klasik ve Modern Islah Tekniklerinin Birlikte Kullanımı ile Nohut Yanıklığı (Ascochyta rabiei) Etmenine Karşı Toleranslı Germplazmın Geliştirilmesi”. TÜBİTAK-TOVAG 1003 Öncelikli Alanlar 113O074 (2013-2017).

 Yayınlar

Demirci F, Bayraktar H, Babalıoğullu I, Dolar FS, Maden S (2003). In vitro and in vivo effects of some fungicides against chickpea blight pathogen, Ascochyta rabiei. Journal of Phytopathology 151: 519-524.

Bayraktar H, Dolar FS, Maden S (2007). Mating type groups of Ascochyta rabiei (teleomorph: Didymella rabiei), the causal agent of chickpea blight in Central Anatolia. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 31: 41-46.

Bayraktar H, Dolar FS, Tör M (2007). Determination of genetic diversity within Ascochyta rabiei (Pass.) Labr., the pathogen of Ascochyta blight of chickpea in Turkey. Journal of Plant Pathology 89(3): 341-347.

Bayraktar H, Dolar FS, Maden S (2008). Use of RAPD and ISSR markers in detection of genetic variation and population structure among Fusarium oxysporum f. sp. ciceris isolates on chickpea in Turkey. Journal of Phytopatology 156: 146-154.

 Bayraktar H, Dolar FS (2009). Genetic diversity of wilt and root rot pathogens of chickpea as assessed by RAPD and ISSR. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 33: 1-10.

Karakaya A, Bayraktar H (2009). Botrytis disease of kiwifruit in Turkey. Australasian Plant Disease Notes 4: 87-88.

Karakaya A, Bayraktar H (2010). Botrytis Disease of Tea in Turkey. Journal of Phytopathology 158:705-707.

Bayraktar H, Türkkan M, Dolar FS (2010). Characterization of Fusarium oxysporum f. sp. cepae from onion in Turkey based on vegetative compatibility and rDNA RFLP analysis. Journal of Phytopathology 158: 691-697.

Bayraktar H (2010). Genetic diversity and population structure of Fusarium oxysporum f. sp. cepae, the causal agent of Fusarium basal plate rot on onion, using RAPD markers. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 16:139-149.

Bayraktar H, Dolar FS (2011). Molecular identification and genetic diversity of Fusarium species associated with onion fields in Turkey. Journal of Phytopathology 159:28-34.

Bayraktar H, Oksal E (2011). Molecular, physiological and pathogenic variability of Pyrenochaeta lycopersici associated with corky rot disease of tomato plant in Turkey. Phytoparasitica 39:165-174.

Bayraktar H, Akan K (2012). Genetic characterization of Pyrenophora graminea isolates and reactions of some barley cultivars to leaf stripe disease under greenhouse conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 36:329-339.

Özer G., Bayraktar H. and Oksal E. (2011) First report of Fusarium proliferatum causing crown and root rot of Asparagus officinalis in Turkey. Journal of Plant Pathology 93 (4, Supplement), S4.63-S4.89.

Bayraktar H. and Dolar F.S. (2012) Pathogenic variability of Fusarium oxysporum f. sp. ciceris isolates from chickpea in Turkey. Pak. J. Bot., 44(2): 821-823.  

Özer G., Bayraktar H. and Dolar F.S. (2012) Genetic diversity and mating-type distribution within populations of Ascochyta rabiei in Turkey. Indian Journal of Agricultural Sciences 82 (1): 3–7. 

Özer G. and Bayraktar H. (2012) First report of crown rot caused by Rhizoctonia solani AG-4 Hg-I on Asparagus officinalis in Turkey. Journal of Plant Pathology 94 (4, Supplement), S98.

Özer G. and Bayraktar H. (2012) First report of purple spot disease of Asparagus officinalis in Turkey. Journal of Plant Pathology 94 (4, Supplement), S100.

Bayraktar H, G. Özer 2014 PCR-RFLP analysis of different Fusarium species associated with onion production. Anadolu Journal of Agricultural Sciences, 29(3):194-198. 

Özer G. and Bayraktar H. (2014) First report of Botrytis cinerea on Cornelian cherry. Australasian Plant Disease Notes 9: 1-3.

Özer G. and Bayraktar H. (2015) Characterization and Sensitivity to Fungicides of Rhizoctonia spp. Recovered from Potato Plants in Bolu, Turkey. Journal of Phytopathology 163(1):11-18.

Özer G. and Bayraktar H. (2015) Intraspecific variation within Fusarium oxysporum f. sp. cumini from Cuminum cyminum in Turkey. International Journal of Agriculture and Biology 17(2): 375-380

Özer G. and Bayraktar H. (2015) Determination of fungal pathogens associated with Cuminum cyminum in Turkey. Plant Protection Science 51(2):74-79.

Özer G. and Bayraktar H. (2015) Occurrence of fungal pathogens and mycelial compatibility among Sclerotinia spp. associated with Jerusalem artichoke in Turkey. International Journal of Agriculture and Biology 17(3):619‒624

Harun Bayraktar, Göksel Özer, Abdulkadir Aydoğan Gülsüm Palacıoğlu (2016). Determination of Ascochyta blight disease in chickpea using real-time PCR. Journal of Plant Diseases and Protection 123:109–117. 

Göksel Özer, Harun Bayraktar, Faheem Shehzad Baloch (2016). iPBS retrotransposons ‘A Universal Retrotransposons’ now in molecular phylogeny of fungal pathogens. Biochemical Systematics and Ecology 68:142-147.

Göksel Özer, Harun Bayraktar (2016) First report of powdery mildew, caused by Arthrocladiella mougeotii, on goji berry in TURKEY. Journal of Plant Pathology 98 (3), 683.

Göksel Özer, Harun Bayraktar (2016) First report of Verticillium dahliae causing verticillium wilt on goji berry in TURKEY. Journal of Plant Pathology 98 (3), 682.