DOÇ.DR. GÜLBAHAR BAŞTUĞ    
Adı : GÜLBAHAR
Soyadı : BAŞTUĞ
E-posta : bbastug@medicine.ankara.edu.tr, baharbastug@gmail.com
Tel : 357 32 42/156
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgilere.posta: baharbastug@gmail.com; bbastug@medicine.ankara.edu.tr

Doğum Tarihi: 11.03.1964

Ünvanı: Doç. Dr.

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Psikoloji

Ankara Üniversitesi

1984

Y. Lisans

1) Psikolojik Danışma ve Rehberlik

2) Uygulamalı Psikoloji

Ankara Üniversitesi

 

Ankara Üniversitesi

1993

      2000

Doktora

Klinik Psikoloji, Doktora

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2008

 

Yüksek Lisans Tezleri ve Danışmanları:

1.     Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (WAIS-R)’nun Genel Bilgi, Sayı Dizisi, Aritmetik, Yargılama ve Benzerlikler Alt Ölçeklerinin Standardizasyonu Ön Çalışma, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nilhan Sezgin

 

2.     Histerik Kadınların ve Eşlerinin Kendilerini ve Birbirlerini Algılamalarının Karşılaştırılması (TA Ego Durumları Bakımından), Tez Danışmanı: Doç. Dr. Füsun Akkoyun

 

Doktora Tezi ve Danışmanı:

The Roles of Perceived Expressed Emotion of the Schizophrenic Patients and the Expressed Emotion of Their Caregivers on Symptom Severity and Quality of Life, Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Nuray Karancı

 

Akademik Ünvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi    : 18.07.2011  

Doçentlik Tarihi                    : 07.02.2014

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Psikolog

Ankara Numune Eğitim-Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

1985-2009

Psikolog

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

2009-2011

Yrd.Doç. Dr.

Çankaya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

2011-2014

Doç. Dr.

Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü

2014 güz dönemi

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2015-

 

İdari Görevler:

2015-2018 A.Ü.Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Kurulu üyeliği

2018- A.Ü.Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcılığı

14.07.2017 A.Ü. Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliği

 

Uluslararası Sertifika Programı:

1. EuroPsy European Certificate in Psychology, 2015

2. Travma Çalışmaları Sertifika Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program. Colombia University Global Center – Türkiye’nin katkılarıyla, Ekim 2012-Temmuz 2013, İstanbul.

 

Çalışma Konuları:

Geropsikoloji

Psikopatoloji (Şizofreni, PTSD, OKB)

Klinik ve Kişilik Değerlendirmesi

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Psikologlar Derneği

Türkiye Alzheimer Derneği

Gestalt Derneği